Konspekt

Konspekt dla klasy II– III

Lekcja 2 -23 września 

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Jezus uczy nas modlitwy.

Cele ogólne:

 • ukazanie w jaki sposób modlił się Jezus.   Zachęta  do naśladowania Go w codziennym życiu.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • wie jak modlił się Jezus.
 • rozumie,że modlitwa może  mieć  różny charakter, że możemy się modlić własnymi słowami lub z Biblii.

Konspekt

Konspekt dla klasy II– III

Lekcja 1   –   9 września 

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Lekcja organizacyjna.

Cele ogólne:

 • zapoznanie się z uczniami co pozwoli ustalić  plan na dalsze tematy roku szkolnego .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • zapoznanie się ze sobą
 • wie co to jest wiara.
 • wie co to jest Sakrament.

Konspekt

Konspekt dla klasy I – III

Lekcja 9 – 22 Kwietnia

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Powtorzenie wiadomosci

 Temat: Eucharystia

Cele ogólne:

 • Rozwijanie swiadomosci wielkosci daru przyjmowanego w Komuni Świętej .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Formułuje proste modlitwy przed i po przyjęciu  Komuni św.
 • Zna wezwania i odpowiedzi z obrzędów Komuni św.
 • Wie co to jest msza Święta .
 • Wie jak godnie przyjąć Pana Jezusa w Komunii świętej
 • Wie co to jest Najświętszy Sakrament .
 • Wyjaśnia na czym polega godne i owocne uczestnictwo w Eucharystii.

Konspekt

Konspekt dla klasy I – III

Lekcja 8   -25 marca

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Jezus przebacza nam grzechy i ofiaruje siebie za nas. Ostatnia Wieczerza ,Wielki piątek, Jezus dla nas zwycięża śmierć -Alleluja .

Cele ogólne:

•Poznanie tajemnicy Wielkiej Nocy
•Przygotowanie do I Komunii Świętej.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Rozumie znaczenie Świąt Wielkanocnych.
 • Potrafi godnie obchodzić Święta Wielkiej Nocy.
 • Wie co to jest msza Święta .
 • Wie jak godnie przyjąć Pana Jezusa w Komunii świętej
 • Wie co to jest Najświętszy Sakrament .

Konspekt

Konspekt dla klasy I – III

Lekcja 7- 11  marca

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Jezus wzywa nas do nawrócenia i pokuty 

Cele ogólne:

Poznanie znaczenia Wielkiego Postu
Poznanie przypowieści o synu marnotrawnym.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Zna znaczenie Wielkiego Postu
 • Wie kogo oznacza syn .marnotrawny i kogo przypomina ojciec przebaczającym synowi
 • Wie jak przygotować się do szczerej spowiedzi

Konspekt

Konspekt dla klasy I – III

Lekcja 6-18 lutego

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Sumienie

Cele ogólne:

 • Przedstawienie nauczania Kościoła na temat sumienia i jego rodzajów

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wie czym jest sumienie jakie są jego rodzaje .
 • Rozumie jak ważne jest sumienie w życiu chrześcijanina
 • Potrafi kształtować  swoje sumienie .

Konspekt

Konspekt dla klasy II- III

Lekcja 5 -14stycznia

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Dekalog

Cele ogólne:

 • Uświadomienie uczniom prawdy ,że Dekalog został dany  przez Boga z miłości do nas , dla naszego dobra oraz tego, że Dekalog stanowi drogowskazy dla życia każdego człowieka .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wymienia przykazania Boże .
 • Wyjaśnia, w jakim celu Bóg daje nam przykazania .
 • Wskazuje na przykazania Boże jako drogowskazy życiowe .
 • Potrafi określić jakich wartości uczy nas każde z przykaza

Konspekt

Konspekt dla klasy I- III 

Opracowała : Irena Bielawska- Khai

Lekcja 4    -26 Listopada 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Religia

Temat 1  :  Oczekiwanie na przyjście  Zbawiciela 

Cele główne:  

 • Przygotowanie dzieci do dobrego przeżycia liturgicznego .

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie co znaczy słowo Adwent.
 • Zna wezwanie proroka Izajasza zawarte w Łk 3,4-6 ,do prostowania ścieżek  dla  Zbawiciela.
 • Wie co znaczą  Roraty

Konspekt

LEKCJA  4–  12 Listopada 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Religia

Temat 1  :  Jezus Chrystus jest naszym Królem

Cele główne:  

 • Poznanie Jezusa jako Króla
 • Ukazanie inności i wspaniałości Królestwa Bożego

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie na podstawie tekstu Ewangelii Mt 25,34-36,że Jezus przyjdzie ponownie na ziemię jako Król i sędzia .
 • Wyjaśnia słowa Jezusa ,,Królestwo moje nie jest z tego  świata”
 • Pragnie żyć nauką Jezusa ,by Jego Królestwo było w sercu

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA: Irena Bielawska-Khali

LEKCJA  3–  29października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Religia

Temat :Powołanie Abrahama

Cele główne: 

 • Zapoznanie uczniów z postacią Abrahama
 • Wychowanie do naśladowania Abrahama w zaufaniu Bogu.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie kim był Abraham.
 • Rozumie co znaczy ufać ,zawierzyć Bogu.
 • Wyjaśnia , jak można pokonać przeszkody utrudniające pójście  do kościoła .