Konspekt

Konspekt dla klasy III

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 1 – 14 września

Nazwa bloku programowego : Religia.

Temat 1 i 2: Poznanie się. Stuk puk. Na czynienie dobra przyszedł czas.

Cele ogólne:

 • Wzajemne poznanie się uczestników;
 • Ustalenie zasad współpracy;
 • Przekazanie prawdy, że powinna być poparta uczynkami;
 • Kształtowanie podstawy czynienia dobra w codziennym życiu;
 • Uwrażliwienie na troskę o drugiego człowieka.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie – jak ma na imię, gdzie mieszka, czym się interesuje;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  6 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Zbawiciel Nadchodzi! – Cuda Jezusa

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem cudu, jego znaczeniem w świecie chrześcijańskim oraz symboliką.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i potrafi scharakteryzować dzieje Chrystusowe;
 • Posiada wiedzę z zakresu podstaw wiary chrześcijańskiej;
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie Boskości Chrystusa i miłosierdzia względem człowieka.

Metody:

 • Wykład;
 • Film edukacyjny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zbawiciel Nadchodzi! – Cuda Jezusa

 1. Omówienie pojęcia cudu;
 2. Charakterystyka cudów dokonywanych przez Jezusa oraz omówienie zasadności przeprowadzania tych zjawisk;
 3. Obejrzenie filmu pt.„Cuda Jezusa”.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  5 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Początek Stworzenia – Raj utracony

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z procesem stworzenia świata według wiary chrześcijańskiej;
 • Poznanie postaci Adama i Ewy oraz wyjaśnienie ich roli na etapie stworzenia świata;
 • Umiejętność wyjaśnienia terminów „raj utracony” oraz „pierwszy grzech”;
 • Zaznajomienie uczniów z faktem wygnania z raju pierwszych ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna wczesne dzieje świata w oparciu o informacje zawarte w Biblii;
 • Umie omówić podstawy wiary chrześcijańskiej;
 • Potrafi wyjaśnić, czym jest pokusa w życiu codziennym.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Film edukacyjny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Początek Stworzenia – Raj utracony

 1. Wspólna dyskusja na temat pierwszych ludzi;
 2. Omówienie pojęcia „raj” i wyjaśnienie, dlaczego nie ma możliwości przebywania w miejscu tak nazwanym;
 3. Oglądanie filmu „Opowieści Biblijne – Stworzenie świata”.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  4 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Test z Modlitw

Cele główne:

 • Przyswojenie tekstu modlitw „Pacierza” w celu wykorzystania ich jako podstawowej formy żywego dialogu z Bogiem Ojcem.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń powtarza i zapamiętuje pacierz;
 • Zaznajomienie uczniów z postaciami trzech króli oraz wydarzeń z ich udziałem w nawiązaniu do okresu narodzin Jezusa.

Metody:

 • Odpowiedź ustna/pisemna;
 • Wykład.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Test z modlitw

 1. Przeprowadzenie testu ustnego z modlitw Pacierza;
 2. Zapoznanie uczniów z postaciami trzech króli;
 3. Wyjaśnienie znaczenia darów ofiarowanych Jezusowi z okazji jego narodzin.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  2 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Modlitwa – Rozmowa z Bogiem

Cele główne:

 • Wyjaśnienie czym jest modlitwa;
 • Jak się modlić;
 • Podstawowe modlitwy do nauki – (PKŚ);
 • Po co się modlimy?

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, czym jest modlitwa i zna podstawowe modlitwy w wierze katolickiej.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Kserówki w modlitwami

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Modlitwa – Rozmowa z Bogiem

 1. Wyjaśnienie czym jest modlitwa;
 2. Jak się modlić;
 3. Podstawowe modlitwy do nauki.

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  1 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Lekcja organizacyjna.

Cele główne:

 • Zapoznanie się z dziećmi, co pozwoli ustalić plan na dalsze tematy  roku szkolnym.

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie się z tokiem lekcji oraz przedstawienie się sobie nawzajem.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Opracowanie własne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Lekcja organizacyjna.

 1. Zapoznanie się ze sobą,
 2. Luźna pogawędka czym jest dla Dzieci Bóg, czym jest wiara ?

 

Konspekt

RELIGIA – KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:   mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  08 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Pamiętam, wierzę i wypełniam.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie najważniejszych wiadomości.

Cele główne:

 • utrwalenie poznanych modlitw;
 • praktyczne przygotowanie się do spowiedzi;
 • uświadomienie dzieciom ważnej roli przyjęcia I Komunii Świętej.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie, jak ważne znaczenie ma przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca;
 • potrafi przystąpić do pierwszej spowiedzi świętej;
 • wspólnie ze wszystkimi wypowiada poznane modlitwy.

Metody:

 • pogadanka;
 • rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

Mały Katechizm – Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

„Bliscy sercu Jezusa” – podręcznik do religii.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

 1. Modlitwa przed nauką religii.
 2. Rozmowa na temat: Jak ważne dla nas jest Przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca.
 3. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi świętej.
 4. Powtórzenie i utrwalenie poznanych modlitw.
 5. Wręczenie uczniom świadectwa potwierdzającego udział w zajęciach religii przygotowujących do I Komunii Świętej.
 6. Modlitwa po nauce religii.

 

 

Konspekt

RELIGIA – KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:   mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  6 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Jezus przebacza nam grzechy i ofiaruje siebie za nas.

Temat: Ostatnia Wieczerza, Wielki Piątek. Jezus dla nas zwycięża śmierć – Alleluja!

Cele główne:

 • poznanie tajemnicy Wielkiej Nocy;
 • przygotowanie do I Komunii Świętej.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • rozumie znaczenie świąt wielkanocnych;
 • potrafi godnie obchodzić święta Wielkiej Nocy;
 • wie co to jest Msza Święta;
 • wie jak godnie przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej;
 • wie co to jest Najświętszy Sakrament;

Metody:

 • pogadanka;
 • rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

Mały Katechizm – Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i komunii świętej,   „Bliscy sercu Jezusa” – podręcznik do religii.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

 1. Modlitwa przed nauką religii.
 2. Rozmowa na temat spotkania Pan Jezusa z Apostołami w Wieczerniku.
 3. Opowieść o tym w jaki sposób Jezus oddaje życie za nas – Wielki Piątek.
 4. Rozmowa o zmartwychwstaniu Pana Jezusa – czytanie fragmentów ewangelii św. Łukasza, Jana.
 5. Modlitwa po nauce religii.

 

 

Konspekt – Przygotowania do I Komunii.

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:  mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  5 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Okres Wielkiego Postu

Temat: Jezus wzywa nas do nawrócenia i pokuty. Przygotowanie do szczerej spowiedzi świętej.

Cele główne:

 • poznanie znaczenia Wielkiego Postu;
 • poznanie przypowieści o synu marnotrawnym;
 • przygotowanie do szczerej spowiedzi świętej.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna znaczenie Wielkiego Postu;
 • wie kogo oznacza syn marnotrawny i kogo przypomina Ojciec przebaczający synowi;
 • wie jak przygotować się do szczerej spowiedzi świętej;
 • wie co to jest sakrament pokuty i co należy zrobić, aby otrzymać odpuszczenie grzechów.

Metody:

 • pogadanka;
 • przypowieść biblijna;
 • rozmowa kierowana

Środki dydaktyczne:

Mały Katechizm – Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i komunii świętej.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

 1. Modlitwa przed nauką religii.
 2. Rozmowa wprowadzająca w temat.
 3. Przypowieść biblijna o synu marnotrawnym.
 4. Omówienie warunków, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać odpuszczenie grzechów w sakramencie pokuty:
 5. a) Rachunek sumienia,
 6. b) Żal za grzechy,
 7. c) Mocne postanowienie poprawy,
 8. d) Spowiedź szczera,
 9. e) Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
 10. Modlitwa po nauce religii.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: dr Piotr Kosiak

Lekcja 3- 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia – Opowieści Biblijne

Temat: Trzej Królowie. Opowieść o przybyciu Trzech króli do nowo narodzonego Jezusa Chrystusa.

Cele główne:

 • uczeń zna znaczenie święta Trzech Króli;
 • uczeń zna i rozumie opowieść o przybyciu Trzech króli do nowo narodzonego Jezusa Chrystusa.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wyjaśnia pojęcie Święta Trzech Króli;
 • uczeń zna znaczenie Święta Trzech Króli.
 • uczeń wymienia symbole związane z świętem  (znaczenie drzwi symbole K + M + B  , Tradycje, Śpiewanie Kolęd, zwyczaje związane ze świętem Trzech Króli  w Polsce i  Norwegii oraz w różnych krajach świata).

Metody:

 • opowieść biblijna ;
 • pogadanka;
 • praca w grupach;
 • „burza” mózgów.

Środki dydaktyczne:

Biblia, Korona, Luneta, Gwiazda, Złoto, Kadzidło, Mirra

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  : Trzej Królowie. Opowieść o przybyciu Trzech króli do nowo narodzonego Jezusa Chrystusa.

 

 • Wyjaśnienie pojęcia Święta Trzech Króli.
 • Tradycje i symbole związane z świętem Trzech Króli w Kościele i w domu.
 • Tradycje Bożego Narodzenia w Polsce i w Norwegii  – praca w grupach.