Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  3 – 10 Listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Sprawdzian z Modlitw

Cele główne:

 • Znajomość modlitw oraz ich utrwalenie poprzez test

Cele szczegółowe:

 • Wie jak się modlić
 • Zna sposoby i rodzaje modlitw
 • Wie, że modlitwa jest przebywaniem z Ojcem

Metody:

 • Burza mózgów.

Przebieg: 

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Sprawdzian z Modlitw

 

 1. Przeprowadzenie i omówienie zapowiedzianego testu

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  2 – 13 października

Nazwa bloku programowego:Religia

Temat: Modlitwa – Rozmowa z Bogie

Cele główne:

 • Wyjaśnienie czym jest modlitwa;
 • Jak się modlić;
 • Podstawowe modlitwy do nauki;
 • Po co się modlimy?

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, czym jest modlitwa i zna podstawowe modlitwy w wierze katolickiej.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Kserówki w modlitwami

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Modlitwa – Rozmowa z Bogiem

 1. Wyjaśnienie czym jest modlitwa;
 2. Jak się modlić;
 3. Podstawowe modlitwy do nauki

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  1 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat:  Lekcja organizacyjna.

Cele główne:

 • Zapoznanie się z dziećmi, co pozwoli ustalić plan na dalsze tematy roku szkolnym.

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie się z tokiem lekcji oraz przedstawienie się sobie nawzajem.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Opracowanie własne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Lekcja Organizacyjna

 1. Zapoznanie się ze sobą,
 2. Luźna pogawędka czym jest dla Dzieci Bóg, co to wiara, itp.
 3. Temat pierwszej Komunii Świętej.

 

 

 

Konspekt

RELIGIA – KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: Katarzyna Rutkowska

Lekcja  07 – 07 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Jezus żyje wśród nas i daje nam siebie.

Temat: Wniebowstąpienie Pana Jezusa i uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Cele główne:

 • poznanie dalszych dziejów Pana Jezusa po zmartwychwstaniu;
 • nauka Wyznania wiary.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie ile czasu przebywał Pan Jezus na ziemi po zmartwychwstaniu;
 • potrafi opowiedzieć o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa;
 • zna Skład Apostolski;
 • rozumie uroczystość Zesłania Ducha Świętego;
 • wymienia siedem darów Ducha Świętego.

Metody:

 • pogadanka;
 • rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

Mały Katechizm – Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i komunii świętej, „Bliscy sercu Jezusa” – podręcznik do religii.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

 1. Modlitwa przed nauką religii.
 2. Rozmowa na temat życia Pana Jezusa na ziemi po zmartwychwstaniu.
 3. Opowieść o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.
 4. Nauka Wyznania wiary.
 5. Rozmowa o Zesłaniu Ducha Świętego na Apostołów. Poznanie siedem darów Ducha Świętego.
 6. Modlitwa po nauce religii.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY  II

OPRACOWAŁ: dr Piotr Kosiak

Lekcja 4- 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia – Opowieści Biblijne

Temat: Trzej Królowie. Opowieść o przybyciu Trzech króli do nowo narodzonego Jezusa Chrystusa.

Cele główne:

 • uczeń zna znaczenie święta Trzech Króli;
 • uczeń zna i rozumie opowieść o przybyciu Trzech króli do nowo narodzonego Jezusa Chrystusa.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wyjaśniapojęcie Święta Trzech Króli;
 • uczeń zna znaczenie Święta Trzech Króli.
 • uczeń wymienia symbole związane z świętem  (znaczenie drzwi symbole K + M + B  , Tradycje, Śpiewanie Kolęd, zwyczaje związane ze świętem Trzech Króli  w Polsce i  Norwegii oraz w różnych krajach świata).

Metody:

 • opowieść biblijna ;
 • pogadanka;
 • praca w grupach;
 • „burza” mózgów.

Środki dydaktyczne:

Biblia, Korona, Luneta, Gwiazda, Złoto, Kadzidło, Mirra

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  : Trzej Królowie. Opowieść o przybyciu Trzech króli do nowo narodzonego Jezusa Chrystusa.

 • Wyjaśnienie pojęcia Święta Trzech Króli.
 • Tradycje i symbole związane z świętem Trzech Króli w Kościele i w domu.
 • Tradycje Bożego Narodzenia w Polsce i w Norwegii  – praca w grupach.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: dr Piotr Kosiak

Lekcja  3-  25 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Adwent czas przygotowania do Bożego Narodzenia.

Cele główne:

 • uczeń wie co to jest okres Adwentu;
 • uczeń będzie potrafił przygotować się na święta Bożego Narodzenia.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wyjaśnia pojęcie Adwent;
 • uczeń zna znaczenie okresu Adwentu
 • uczeń wymienia oznaki Adwentu ( Kalendarz adwentowy, Wieniec Adwentowy, Kolor Fioletowy );
 • uczeń zna funkcje okresu przygotowawczego zwanego Adwentem;

Metody:

 • opowieść biblijna ;
 • pogadanka;
 • praca w grupach;
 • „burza” mózgów.

Środki dydaktyczne:

Kalendarz Adwentowy, Wieniec Adwentowy, Tkanina koloru Fioletowego

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  : Adwent czas przygotowania do Bożego Narodzenia.

 • Wyjaśnienie pojęcia Adwent.
 • Składniki i rodzaje oznak Adwentu w Kościele i w domu.
 • Przygotowanie do Bożego Narodzenia  – praca w grupach.

 

Religia

Konspekt dla klasy II

 Opracował dr Piotr Kosiak

Lekcja 2  – 14 października

Nazwa bloku programowego: W rodzinie Dzieci Bożych

Temat: DAWID I GOLIAT Pi

Cele główne:

 • poznanie historii biblijnej o Dawidzie i Goliacie,
 • zrozumienie, że nasza siła nie tkwi w sile fizycznej,ale w sile duchowej,

Cele szczegółowe: uczeń:

 • rozumie, co oznaczają pojęcia moc i słabość
 • pozna treść opowieści o Dawidzie i Goliacie
 • zrozumie treść opowieści.

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana,
 • prezentacja Biblii,
 • opowiadanie Biblijne.

Środki dydaktyczne:

Pismo Święte, tablice do opowieści 

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 • Modlitwa
 • Rozmowa wprowadzająca w temat.
 • Opowieść Biblijna
 • Poznanie znaczenia opowieści
 • Co to jest moją mocną stroną a co słabą – rozmowa kierowana.
 • Uzasadnienie : dlaczego powinniśmy pamiętać, że moc w doskonałości się doskonali ?

 

LEKCJA 1 – 16.09.2017 r.

 

LEKCJA 1 – 16.09.2017 r.

Nazwa bloku programowego: Ja i mój Bóg

Temat:  Poznaję Boga w Piśmie Świętym

Cele główne:

 • Poznanie prawdy, że Pismo Święte jest księgą, w której Bóg mówi o sobie do człowieka.
 • Pragnienie poznania Boga w Piśmie Świętym i wdzięczność za słowo Boże.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • rozumie, że Pismo Święte jest listem Boga do ludzi
 • pamięta dialog z Mszy Świętej: „Oto słowo Boże – Bogu niech będą dzięki”
 • w skupieniu słucha słowa Bożego

Metody pracy:
rozmowa kierowana, Prezentacja Biblii, opowiadanie Biblijne.

Środki dydaktyczne:
Pismo Święte, poznajemy rodzaje Pisma Świętego różne wydania. 

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 • Modlitwa
 • Rozmowa wprowadzająca w temat.
 • Opowieść Biblijna
 • Omówienie kto jest autorem Pisma Świętego
 • Co to jest Słowo Boże – rozmowa kierowana.
 • Uzasadnienie dlaczego powinniśmy słuchać Słowa Bożego.