Konspekt

Konspekt dla klasy I ,II,III

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 2- 24 października 

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Modlitwa-Rozmowa z Bogiem. Modlimy się na różańcu.

 Cele ogólne:

  • Wyjaśnienie pojęcia “modlitwa”;
  • Poznanie i utrwalanie modlitw;
  • Wprowadzenie pojęcia “modlitwa różańcowa”;
  • Budzenie pragnienia modlitwy.

Konspekt

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 1 – 19 września

Nazwa bloku programowego : Religia.

Temat : Poznanie się. Stuk puk. Na czynienie dobra przyszedł czas.

Cele ogólne:

  • Wzajemne poznanie się uczestników;
  • Ustalenie zasad współpracy;
  • Przekazanie prawdy  popartej uczynkami;
  • Kształtowanie podstawy czynienia dobra w codziennym życiu;
  • Uwrażliwienie na troskę o drugiego człowieka.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie – jak ma na imię, gdzie mieszka, czym się interesuje;
  • Zna zasady współpracy w klasie.

Konspekt

Konspekt dla klasy II i  III

Opracowała :   Irena Bielawska-Khali

Lekcja 11-  22 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Wielki Post.

Cele ogólne:

  • Zrozumienie sensu Wielkiego Postu.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Wie co to jest Wielki Post .
  • Zna znaczenie symbolu posypania głowy popiołem.
  • Wie dlaczego kolor liturgiczny jest fioletowy.

Konspekt

Konspekt dla klasy II i  III

Opracowała :   Irena Bielawska-Khali

Lekcja 10-  15 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :  Dobro i zło

Cele ogólne:

  • Kształtowanie u dzieci wrażliwości na wewnętrzny głos Pana Boga i zdolność odróżniania dobra od zła.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Potrafi odróżnić dobro od zła
  • Potrafi podać przykłady z życia wskazując na zachowania dobre i złe
  • Wie ,że Pan Bóg mówi do niego w sumieniu.

Religia

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7– 18  Stycznia

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Chrzest Pański- namaszczenie Chrystusa do wypełnienia Zbawczej misji.

Cele  ogólne:

  • Zrozumienie i przyjęcie prawdy, że Pan Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, przez chrzest należymy do Chrystusa i jesteśmy powołani do głoszenia Dobrej Nowiny.

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Rozumie prawdę, że Chrystus przychodzi, aby zbawić wszystkich;
  • Podaje datę obchodów Chrztu Pańskiego.

Konspekt dla klasy II, III

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7– 11 Stycznia

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Chrzest Pański- namaszczenie Chrystusa do wypełnienia Zbawczej misji.

Cele  ogólne:

  • Zrozumienie i przyjęcie prawdy, że Pan Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, przez chrzest należymy do Chrystusa i jesteśmy powołani do głoszenia Dobrej Nowiny.

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Rozumie prawdę , że Chrystus przychodzi , aby zbawić wszystkich;
  • Podaje datę obchodów Chrztu Pańskiego.

Religia

Konspekt dla klasy 1 ,2, 3

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 6 – 30 Listopada

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Święta to nie tylko prezenty .

Cele ogólne:

  • Zapoznanie uczniów z pojęciem Świąt Bożego Narodzenia;
  • Przygotowanie do Bożego Narodzenia – praca w grupach.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

  • Potrafi opowiedzieć o najważniejszych faktach towarzyszących narodzinom Jezusa;
  • Wyjaśnia pojęcie Świąt Bożego  Narodzenia;
  • Wymienia oznaki Bożego Narodzenia (szopka  Bożonarodzeniowa , tradycje wigilijne.

Religia

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała: Irena Khali

Lekcja 5 – 23 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat:  Adwent /  Powołanie Abrahama .Wychowanie do naśladowania .

Cele ogólne:

  • Uświadomienie roli Adwentu w życiu człowieka i aktywnego przeżywania go;
  • Zapoznanie uczniów z postacią Abrahama;
  •  Wychowanie do naśladowania Abrahama w jego zawierzeniu i zaufaniu Bogu.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

  • Wie co to jest Adwent;
  • Zna symbole Adwentu;
  • Zna znaczenie okresu Adwentu;
  • Wie kim był  Abraham;
  • Rozumie, co znaczy ufać i zawierzyć Bogu.

Religia

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 4 –9 Listopada

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat:Potop.

 Cele ogólne:

  • Poznanie miejsc spotkań bliskości Boga;
  • Budzenie potrzeby systematycznego spotkania z Bogiem jak z prawdziwym Przyjacielem.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

  • Wie, że w namiocie spotkania znajduje się Arka Przymierza;
  • Wie dlaczego Pan Bóg ukarał ludzi potopem;
  • Rozumie dlaczego Noe został ocalony.

Religia

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 3 –26-październik

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat: Bóg -Stworzyciel  świata i człowieka.

 Cele ogólne:

  • Przybliżenie biblijnej historii Kaina i Abla;
  • Ukazanie ludzkiego zła i zazdrości wśród ludzi.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Uczeń opowiada historię Kaina i Abla;
  • Uczeń rozumie co  spowodowała ludzka  zazdrość;
  • Uczeń wymienia 7 grzechów głównych.