Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  8 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Zbawiciel Nadchodzi! – Cuda Jezusa

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem cudu, jego znaczeniem w świecie chrześcijańskim oraz symboliką;
 • Poszerzenie wiedzy o istocie cudu w Kanie Galilejskiej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i potrafi scharakteryzować dzieje Chrystusowe;
 • Posiada wiedzę z zakresu podstaw wiary chrześcijańskiej;
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie Boskości Chrystusa i miłosierdzia względem człowieka.

Metody:

 • Wykład;
 • Film edukacyjny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zbawiciel Nadchodzi! – Cuda Jezusa

 1. Omówienie pojęcia cudu;
 2. Charakterystyka cudów dokonywanych przez Jezusa oraz omówienie zasadności przeprowadzania tych zjawisk;
 3. Obejrzenie filmu pt.„Cuda Jezusa”.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  7 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Początek Stworzenia – Pierwsi ludzie i pierwszy świat

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z procesem stworzenia świata według wiary chrześcijańskiej;
 • Zaznajomienie uczniów z postaciami Adama i Ewy oraz ich rolą w dziejach świata;
 • Poznanie terminów- „raj utracony” oraz „pierwszy grzech”.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi opisać wczesne dzieje świata na podstawie wiadomości zawartych w Biblii;
 • Posiada wiedzę na temat podstaw wiary chrześcijańskiej;
 • Potrafi wytłumaczyć, czym są pokusy w życiu codziennym.

Metody:

 • Wykład;
 • Filmu edukacyjny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Początek Stworzenia – Pierwsi ludzie i pierwszy świat

 1. Wspólna dyskusja na temat pierwszych ludzi i ich roli na etapie stworzenia świata;
 2. Omówienie pojęcia „raj” oraz wytłumaczenie, dlaczego nie jest możliwe przebywanie w miejscu tak nazwanym;
 3. Oglądanie filmu animowanego „Opowieści Biblijne – Stworzenie świata”.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  6 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Trzej Królowie – O włos od tragedii

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z postaciami trzech króli i wyjaśnienie znaczenia darów, jakie przynieśli małemu Panu Jezusowi;
 • Wyjaśnienie pojęcia „rzeź niewiniątek” oraz symboliki liter KMB.

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie zainteresowania uczniów wczesnymi dziejami Jezusa z Nazaretu;
 • Uświadomienie uczniom istnienia tematu „rzezi niewiniątek” ;
 • Przyswojenie wiedzy na temat podstaw wiary chrześcijańskiej.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Rysowanie;
 • Czytanie wersetów Nowego Testamentu.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Trzej Królowie – O włos od Tragedii

 1. Wyjaśnienie uczniom znaczenia postaci trzech króli oraz omówienie zdarzeń, w których brali oni udział w okresie narodzin Jezusa;
 2. Dyskusja na temat znaczenia liter KMB oraz zasadności umieszczania ich na drzwiach przed wizytą duszpasterską;
 3. Poruszenie tematu rzezi niewiniątek;
 4. Rysowanie dowolnej sceny o tematyce „Przybycie królów do stajenki”.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  5 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Dlaczego Chrystus przyszedł na świat?

 

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z wartościami nadrzędnymi Świąt Bożego Narodzenia z uwzględnieniem symboliki świątecznej.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi opowiedzieć o dniu narodzin Jezusa;
 • Umie wyjaśnić podstawy wiary chrześcijańskiej;
 • Wyjaśnia znaczenie symboli świątecznych;
 • Opisuje Święta Bożego Narodzenia obchodzone w kulturze polskiej;
 • Objaśnia znaczenie Bożego Narodzenia w sferze duchowej człowieka oraz potrafi wyjaśnić różnice między komercjalizacją świąt a przeżyciem duchowym.

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Działania plastyczne.

 

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dlaczego Chrystus przyszedł na świat?

 

 1. Wyjaśnienie uczniom, kim byli oraz jaką funkcję pełnili rodzice Jezusa w jego życiu doczesnym;
 2. Opisanie miejsca i okoliczności narodzin Chrystusa;
 3. Wyjaśnienie, kim byli Trzej Królowie oraz jaka jest symbolika prezentów, którymi obdarowali nowonarodzonego Syna Bożego;
 4. Tworzenie pracy rysunkowej na podstawie symboliki Bożego Narodzenia;
 5. Przypomnienie oraz sprawdzenie znajomości modlitw z Pacierza.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  3 – 10 Listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Sprawdzian z Modlitw

Cele główne:

 • Znajomość modlitw oraz ich utrwalenie poprzez test

Cele szczegółowe:

 • Wie jak się modlić
 • Zna sposoby i rodzaje modlitw
 • Wie, że modlitwa jest przebywaniem z Ojcem

Metody:

 • Burza mózgów.

Przebieg: 

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Sprawdzian z Modlitw

 

 1. Przeprowadzenie i omówienie zapowiedzianego testu

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  2 – 13 października

Nazwa bloku programowego:Religia

Temat: Modlitwa – Rozmowa z Bogie

Cele główne:

 • Wyjaśnienie czym jest modlitwa;
 • Jak się modlić;
 • Podstawowe modlitwy do nauki;
 • Po co się modlimy?

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, czym jest modlitwa i zna podstawowe modlitwy w wierze katolickiej.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Kserówki w modlitwami

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Modlitwa – Rozmowa z Bogiem

 1. Wyjaśnienie czym jest modlitwa;
 2. Jak się modlić;
 3. Podstawowe modlitwy do nauki

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  1 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat:  Lekcja organizacyjna.

Cele główne:

 • Zapoznanie się z dziećmi, co pozwoli ustalić plan na dalsze tematy roku szkolnym.

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie się z tokiem lekcji oraz przedstawienie się sobie nawzajem.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Opracowanie własne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Lekcja Organizacyjna

 1. Zapoznanie się ze sobą,
 2. Luźna pogawędka czym jest dla Dzieci Bóg, co to wiara, itp.
 3. Temat pierwszej Komunii Świętej.

 

 

 

Konspekt

RELIGIA – KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: Katarzyna Rutkowska

Lekcja  07 – 07 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Jezus żyje wśród nas i daje nam siebie.

Temat: Wniebowstąpienie Pana Jezusa i uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Cele główne:

 • poznanie dalszych dziejów Pana Jezusa po zmartwychwstaniu;
 • nauka Wyznania wiary.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie ile czasu przebywał Pan Jezus na ziemi po zmartwychwstaniu;
 • potrafi opowiedzieć o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa;
 • zna Skład Apostolski;
 • rozumie uroczystość Zesłania Ducha Świętego;
 • wymienia siedem darów Ducha Świętego.

Metody:

 • pogadanka;
 • rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

Mały Katechizm – Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i komunii świętej, „Bliscy sercu Jezusa” – podręcznik do religii.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

 1. Modlitwa przed nauką religii.
 2. Rozmowa na temat życia Pana Jezusa na ziemi po zmartwychwstaniu.
 3. Opowieść o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.
 4. Nauka Wyznania wiary.
 5. Rozmowa o Zesłaniu Ducha Świętego na Apostołów. Poznanie siedem darów Ducha Świętego.
 6. Modlitwa po nauce religii.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY  II

OPRACOWAŁ: dr Piotr Kosiak

Lekcja 4- 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia – Opowieści Biblijne

Temat: Trzej Królowie. Opowieść o przybyciu Trzech króli do nowo narodzonego Jezusa Chrystusa.

Cele główne:

 • uczeń zna znaczenie święta Trzech Króli;
 • uczeń zna i rozumie opowieść o przybyciu Trzech króli do nowo narodzonego Jezusa Chrystusa.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wyjaśniapojęcie Święta Trzech Króli;
 • uczeń zna znaczenie Święta Trzech Króli.
 • uczeń wymienia symbole związane z świętem  (znaczenie drzwi symbole K + M + B  , Tradycje, Śpiewanie Kolęd, zwyczaje związane ze świętem Trzech Króli  w Polsce i  Norwegii oraz w różnych krajach świata).

Metody:

 • opowieść biblijna ;
 • pogadanka;
 • praca w grupach;
 • „burza” mózgów.

Środki dydaktyczne:

Biblia, Korona, Luneta, Gwiazda, Złoto, Kadzidło, Mirra

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  : Trzej Królowie. Opowieść o przybyciu Trzech króli do nowo narodzonego Jezusa Chrystusa.

 • Wyjaśnienie pojęcia Święta Trzech Króli.
 • Tradycje i symbole związane z świętem Trzech Króli w Kościele i w domu.
 • Tradycje Bożego Narodzenia w Polsce i w Norwegii  – praca w grupach.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: dr Piotr Kosiak

Lekcja  3-  25 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Adwent czas przygotowania do Bożego Narodzenia.

Cele główne:

 • uczeń wie co to jest okres Adwentu;
 • uczeń będzie potrafił przygotować się na święta Bożego Narodzenia.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wyjaśnia pojęcie Adwent;
 • uczeń zna znaczenie okresu Adwentu
 • uczeń wymienia oznaki Adwentu ( Kalendarz adwentowy, Wieniec Adwentowy, Kolor Fioletowy );
 • uczeń zna funkcje okresu przygotowawczego zwanego Adwentem;

Metody:

 • opowieść biblijna ;
 • pogadanka;
 • praca w grupach;
 • „burza” mózgów.

Środki dydaktyczne:

Kalendarz Adwentowy, Wieniec Adwentowy, Tkanina koloru Fioletowego

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  : Adwent czas przygotowania do Bożego Narodzenia.

 • Wyjaśnienie pojęcia Adwent.
 • Składniki i rodzaje oznak Adwentu w Kościele i w domu.
 • Przygotowanie do Bożego Narodzenia  – praca w grupach.