Konspekt

Konspekt dla klasy II ,III

Lekcja 5- 2 grudnia 2023

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Dekalog cd.

Cele ogólne:

 • uświadomienie uczniom prawdy ,że Dekalog został dany  przez Boga z miłości do nas , dla naszego dobra oraz tego, że Dekalog stanowi drogowskazy dla życia każdego człowieka .

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • wymienia przykazania Boże .
 • wyjaśnia, w jakim celu Bóg daje nam przykazania .
 • wskazuje na przykazania Boże jako drogowskazy życiowe .
 • potrafi określić jakich wartości uczy nas każde z przykazań .

Konspekt

Konspekt dla klasy II ,III

Lekcja 4- 11 Listopada

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Dekalog

Cele ogólne:

 • uświadomienie uczniom prawdy ,że Dekalog został dany  przez Boga z miłości do nas , dla naszego dobra oraz tego, że Dekalog stanowi drogowskazy dla życia każdego człowieka .

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • wymienia przykazania Boże .
 • wyjaśnia, w jakim celu Bóg daje nam przykazania .
 • wskazuje na przykazania Boże jako drogowskazy życiowe .
 • potrafi określić jakich wartości uczy nas każde z przykaz

Konspekt

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 3- 28 listopada

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat: Potop.  Powołanie Abrahama

 Cele ogólne:

 • Poznanie miejsc spotkań bliskości Boga;
 • Budzenie potrzeby systematycznego spotkania z Bogiem jak z prawdziwym Przyjacielem.
 • Wychowanie do naśladowania Abrahama w Jego zawierzeniu i zaufaniu Bogu.

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • Wie, że w namiocie spotkania znajduje się Arka Przymierza;
 • Wie dlaczego Pan Bóg ukarał ludzi potopem;
 • Rozumie dlaczego Noe został ocalony.
 • Wie kim był Abraham.
 • Rozumie ,co znaczy ufać i zawierzyć Bogu.

Konspekt

Konspekt dla klasy II – III

Opracowała: Irena Bielawska –Khali

Lekcja 2-  14 września
Nazwa bloku programowego : Religia

Temat: Bóg -Stworzyciel  świata i człowieka.

 Cele ogólne:

 • Przybliżenie biblijnej historii Kaina i Abla;
 • Ukazanie ludzkiego zła i zazdrości wśród ludzi.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Opowiada historię Kaina i Abla;
 •  Rozumie co  spowodowała ludzka  zazdrość;
 • Potrafi wymienić  7 grzechów głównych.

Konspekt

Konspekt dla klasy II– III

Lekcja 1   –   9 września 

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Lekcja organizacyjna.

Cele ogólne:

 • zapoznanie się z uczniami co pozwoli ustalić  plan na dalsze tematy roku szkolnego .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • zapoznanie się ze sobą
 • wie co to jest wiara.
 • wie co to jest Sakrament.

Konspekt

Konspekt dla klasy I – III

Lekcja 9 – 22 Kwietnia

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Powtorzenie wiadomosci

 Temat: Eucharystia

Cele ogólne:

 • Rozwijanie swiadomosci wielkosci daru przyjmowanego w Komuni Świętej .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Formułuje proste modlitwy przed i po przyjęciu  Komuni św.
 • Zna wezwania i odpowiedzi z obrzędów Komuni św.
 • Wie co to jest msza Święta .
 • Wie jak godnie przyjąć Pana Jezusa w Komunii świętej
 • Wie co to jest Najświętszy Sakrament .
 • Wyjaśnia na czym polega godne i owocne uczestnictwo w Eucharystii.

Konspekt

Konspekt dla klasy I – III

Lekcja 8   -25 marca

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Jezus przebacza nam grzechy i ofiaruje siebie za nas. Ostatnia Wieczerza ,Wielki piątek, Jezus dla nas zwycięża śmierć -Alleluja .

Cele ogólne:

•Poznanie tajemnicy Wielkiej Nocy
•Przygotowanie do I Komunii Świętej.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Rozumie znaczenie Świąt Wielkanocnych.
 • Potrafi godnie obchodzić Święta Wielkiej Nocy.
 • Wie co to jest msza Święta .
 • Wie jak godnie przyjąć Pana Jezusa w Komunii świętej
 • Wie co to jest Najświętszy Sakrament .

Konspekt

Konspekt dla klasy I – III

Lekcja 7- 11  marca

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Jezus wzywa nas do nawrócenia i pokuty 

Cele ogólne:

Poznanie znaczenia Wielkiego Postu
Poznanie przypowieści o synu marnotrawnym.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Zna znaczenie Wielkiego Postu
 • Wie kogo oznacza syn .marnotrawny i kogo przypomina ojciec przebaczającym synowi
 • Wie jak przygotować się do szczerej spowiedzi

Konspekt

Konspekt dla klasy I – III

Lekcja 6-18 lutego

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Sumienie

Cele ogólne:

 • Przedstawienie nauczania Kościoła na temat sumienia i jego rodzajów

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wie czym jest sumienie jakie są jego rodzaje .
 • Rozumie jak ważne jest sumienie w życiu chrześcijanina
 • Potrafi kształtować  swoje sumienie .

Konspekt

Konspekt dla klasy II- III

Lekcja 5 -14stycznia

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Dekalog

Cele ogólne:

 • Uświadomienie uczniom prawdy ,że Dekalog został dany  przez Boga z miłości do nas , dla naszego dobra oraz tego, że Dekalog stanowi drogowskazy dla życia każdego człowieka .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wymienia przykazania Boże .
 • Wyjaśnia, w jakim celu Bóg daje nam przykazania .
 • Wskazuje na przykazania Boże jako drogowskazy życiowe .
 • Potrafi określić jakich wartości uczy nas każde z przykaza