Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 1 – 25 września

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Kardynał  Stefan Wyszyński , Matka E .R. Czacka

Cele  ogólne:

 • Poznanie Matki Elżbiety Czackiej, odkrywanie jej życia
 • Rozwijanie zainteresowania postacią S. Wyszyńskiego
 • Ukazanie S. Wyszyńskiego jako patrioty i duszpasterza

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Na podstawie filmu lub życiorysu opowiada o najważniejszych wydarzeniach z życia Prymasa Tysiąclecia
 • Definiuje pojęcia /prymas/patriota/duszpasterz
 • Potrafi opowiedzieć o  życiu Matki E.R. Czackiej

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 5 –20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Ofiarował się dla nas

Cele  ogólne:

 • Poznanie znaczenia Tridum Paschalnego
 • Wzmocnienie swojej wiary w obecność Jezusa Chrystusa

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Zna  pojęcie ofiary
 • zna przykłady osób ,które ,,ofiarowują swoje życie innym
 • potrafi wyjasnic religijny sens ofiary Jezusa
 •  Zna treść TRIDUM PASCHALNEGO

Konspekt

 

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 5 –  6 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Jezus wzywa nas do nawrócenia i pokuty

Cele  ogólne:

 • Poznanie znaczenia Wielkiego Postu
 • Poznanie przypowieści o synu marnotrawnym

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Zna znaczenie Wielkiego Postu
 • Wie kogo oznacza syn marnotrawny i kogo  przypomina  Ojciec przebaczający synowi
 • Wie jak przygotować się do szczerej spowiedzi świętej
 • Wie co to jest sakrament pokuty i co należy zrobić

Konspekt

Konspekt dla klasy I ,II,III

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 2- 24 października 

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Modlitwa-Rozmowa z Bogiem. Modlimy się na różańcu.

 Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie pojęcia “modlitwa”;
 • Poznanie i utrwalanie modlitw;
 • Wprowadzenie pojęcia “modlitwa różańcowa”;
 • Budzenie pragnienia modlitwy.

Konspekt

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 1 – 19 września

Nazwa bloku programowego : Religia.

Temat : Poznanie się. Stuk puk. Na czynienie dobra przyszedł czas.

Cele ogólne:

 • Wzajemne poznanie się uczestników;
 • Ustalenie zasad współpracy;
 • Przekazanie prawdy  popartej uczynkami;
 • Kształtowanie podstawy czynienia dobra w codziennym życiu;
 • Uwrażliwienie na troskę o drugiego człowieka.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie – jak ma na imię, gdzie mieszka, czym się interesuje;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

Konspekt

Konspekt dla klasy II i  III

Opracowała :   Irena Bielawska-Khali

Lekcja 11-  22 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Wielki Post.

Cele ogólne:

 • Zrozumienie sensu Wielkiego Postu.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wie co to jest Wielki Post .
 • Zna znaczenie symbolu posypania głowy popiołem.
 • Wie dlaczego kolor liturgiczny jest fioletowy.

Konspekt

Konspekt dla klasy II i  III

Opracowała :   Irena Bielawska-Khali

Lekcja 10-  15 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :  Dobro i zło

Cele ogólne:

 • Kształtowanie u dzieci wrażliwości na wewnętrzny głos Pana Boga i zdolność odróżniania dobra od zła.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi odróżnić dobro od zła
 • Potrafi podać przykłady z życia wskazując na zachowania dobre i złe
 • Wie ,że Pan Bóg mówi do niego w sumieniu.

Religia

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7– 18  Stycznia

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Chrzest Pański- namaszczenie Chrystusa do wypełnienia Zbawczej misji.

Cele  ogólne:

 • Zrozumienie i przyjęcie prawdy, że Pan Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, przez chrzest należymy do Chrystusa i jesteśmy powołani do głoszenia Dobrej Nowiny.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Rozumie prawdę, że Chrystus przychodzi, aby zbawić wszystkich;
 • Podaje datę obchodów Chrztu Pańskiego.

Konspekt dla klasy II, III

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7– 11 Stycznia

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Chrzest Pański- namaszczenie Chrystusa do wypełnienia Zbawczej misji.

Cele  ogólne:

 • Zrozumienie i przyjęcie prawdy, że Pan Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, przez chrzest należymy do Chrystusa i jesteśmy powołani do głoszenia Dobrej Nowiny.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Rozumie prawdę , że Chrystus przychodzi , aby zbawić wszystkich;
 • Podaje datę obchodów Chrztu Pańskiego.

Religia

Konspekt dla klasy 1 ,2, 3

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 6 – 30 Listopada

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Święta to nie tylko prezenty .

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem Świąt Bożego Narodzenia;
 • Przygotowanie do Bożego Narodzenia – praca w grupach.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi opowiedzieć o najważniejszych faktach towarzyszących narodzinom Jezusa;
 • Wyjaśnia pojęcie Świąt Bożego  Narodzenia;
 • Wymienia oznaki Bożego Narodzenia (szopka  Bożonarodzeniowa , tradycje wigilijne.