Edukacja zintegrowana

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 8 – 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1 i 2: Dzień Babci i Dzień Dziadka tuż, tuż

Cele ogólne:

 • Poznanie tradycji obchodów Dnia Babci i Dnia Dziadka;
 • Utrwalenie poznanych liter drukowanych i pisanych;
 • Utrwalenie zapisu poznanych liter;
 • Poznanie tekstu czytanego dotyczącego omawianego tematu.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Potrafi wysłuchać w skupieniu czytanego tekstu;
 • Odpowiada na pytania do tekstu;
 • Zapisuje wybrany przez siebie tekst życzeń;
 • Zna rolę Babci i Dziadka w jego życiu;
 • Samodzielnie wykonuje kartkę dla Babci I Dziadka.

Temat 3 i 4: Utrwalenie wiadomości. Przygotowanie do testu półrocznego

 Cele ogólne:

 • Poznanie zagadnień, które będą na teście;
 • Utrwalenie zapisu poznanych liter, słów;
 • Utrwalenie umiejętności czytania prostych tekstów;
 • Utrwalenie zdobytej dotychczas wiedzy oraz umiejętności.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Potrafi wysłuchać w skupieniu czytanego tekstu;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi zapisać zadany tekst;
 • Potrafi przeczytać zadany tekst;
 • Potrafi swobodnie się wypowiadać na określony temat.

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 9 – 7 grudnia

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2:  Święta, Święta. 

Cele ogólne:

 • Wprowadzenie pojęcia Boże Narodzenie;
 • Utrwalenie wiadomości na temat Świąt Bożego Narodzenia;
 • Zintegrowanie grupy;
 • Współpraca przy wykonywaniu zadań;
 • Utrwalenie znajomości polskich kolęd;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Rozumie pojęcie Boże Narodzenie;
 • Zna polskie zwyczaje Bożonarodzeniowe;
 • Potrafi zaśpiewać polskie kolędy;
 • Współpracuje z grupą;
 • Potrafi swobodnie wypowiadać się;
 • Przestrzega reguł i zasad podczas gier i zabaw.

 

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 8 – 30 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1 i 2: Czytam i piszę- to jest coś wielkiego!

Cele ogólne:

 • Utrwalenie umiejętności czytania;
 • Utrwalenie umiejętności pisania ze słuchu;
 • Czytanie zadanego tekstu;
 • Pisanie ze słuchu podanego tekstu.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi samodzielnie przeczytać zadany tekst;
 • Odpowiednio intonować znaki przestankowe;
 • Potrafi przeczytać napisy znajdujące się w otoczeniu;
 • Potrafi zapisać ze słuchu podany tekst;
 • Potrafi w skupieniu wykonać podane zadania.

 

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 6 – 23 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1 i 2: Poznajemy alfabet. Praca z wierszem Juliana Tuwima „Abecadło”

Cele ogólne:

 • Poznanie pojęcia „alfabet;”
 • Utrwalenie poznanych liter drukowanych i pisanych;
 • Poznanie nowych liter i głosek;
 • Poznanie spółgłosek i samogłosek.

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wyróżnić pierwszą i ostatnią głoskę w podanym wyrazie;
 • Odczytuje wielkie i małe litery drukowane i pisane;
 • Klasyfikuje odpowiedniki fonetyczne liter na spółgłoski i samogłoski;
 • Układa swoje imię z rozsypanki literowej;
 • Potrafi wskazać głoski i litery w wyrazie;
 • Dokonuje analizy sylabowej wyrazów.

 

 

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 5 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Polska naszym domem. 

Cele ogólne:

 • Wprowadzenie pojęcia ojczyzna;
 • Utrwalenie polskich symboli narodowych;
 • Zintegrowanie grupy;
 • Współpraca przy wykonywaniu zadań;
 • Utrwalenie pojęcia rytmu;
 • Próba rozwiązywania zadań wymagających dodawania w zakresie 6;
 • Próba odczytania informacji z mapy krajobrazowej Polski;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Rozumie pojęcie ojczyzna;
 • Zna polskie symbole narodowe;
 • Odczytuje proste informacje z mapy krajobrazowej Polski;
 • Rozwiązuje zadania wymagające dodawania do 6;
 • Dostrzega i tworzy rytmy;
 • Przestrzega reguł i zasad podczas gier i zabaw.

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 4 – 26 października

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Słyszę i piszę. 

Cele ogólne:

 • Utrwalenie zapisu poznanych liter;
 • Utrwalenie zapisu poznanych sylab;
 • Zintegrowanie grupy;
 • Współpraca przy wykonywaniu zadań;
 • Utrwalenie zasad swobodnej wypowiedzi;
 • Próba zapisu podanych sylab;
 • Próba zapisu podanych wyrazów;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi zapisać poznane litery i sylaby;
 • Potrafi zapisać podane sylaby;
 • Potrafi zapisać podane wyrazy;
 • Poprawił koncentrację;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

Temat 3: T jak turniej, wprowadzenie litery T. 

  Cele ogólne:

 • Rozwijanie i kształtowanie logicznego myślenia;
 • Doskonalenie samodzielnego wykonywania zadań;
 • Charakterystyka litery T;
 • Próba zapisu litery T;
 • Sprawdzenie umiejętności dzielenia na sylaby.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Doskonali zapis prostych sylab;
 • Potrafi odnaleźć literę T pośród innych;
 • Wykorzystuje elementy logiki do wykonywania zadań;
 • Potrafi zapisać poprawnie literę T;
 • Potrafi wykonywać zadania samodzielnie;
 • Potrafi przeczytać proste sylaby z literą T.

 

 

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 3 – 12 października

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Mój dom. Wprowadzenie litery M. 

Cele ogólne:

 • Utrwalenie określeń nad, pod, przed, za, obok;
 • Utrwalenie określeń po stronie prawej, po stronie lewej;
 • Charakterystyka naszych domów;
 • Charakterystyka litery M;
 • Próba zapisu litery M;
 • Zintegrowanie grupy;
 • Współpraca przy wykonywaniu zadań;
 • Utrwalenie zasad swobodnej wypowiedzi;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o swoim domu;
 • Używa właściwych określeń do opisu w przestrzeni;
 • Zaspokoił ciekawość na temat wyglądu domu kolegów;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi odnaleźć literę M pośród innych;
 • Potrafi zapisać poprawnie literę M;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

 

Temat 3: A ja potrafię!- klasówka. 

  Cele ogólne:

 • Rozwijanie i kształtowanie logicznego myślenia;
 • Doskonalenie samodzielnego wykonywania zadań;
 • Sprawdzenie umiejętności zapisu prostych wyrazów;
 • Sprawdzenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi zapisać proste sylaby;
 • Potrafi opisać podzielić wyraz na sylaby;
 • Wykorzystuje elementy logiki do wykonywania zadań;
 • Potrafi pracować samodzielnie;
 • Potrafi przeczytać proste sylaby.

 

 

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 2 – 28 września

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Warzywa i prace w ogrodzie. 

Cele ogólne:

 • Poznanie nazw warzyw;
 • Chrakterystyka poznawanych warzyw;
 • Zintegrowanie grupy;
 • Współpraca przy wykonywaniu zadań;
 • Utrwalenie zasad swobodnej wypowiedzi;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o warzywach, które zbieramy jesienią;
 • Zaspokoił ciekawość na temat wyglądu ogrodu jesienią;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi opowiedzieć o ogrodzie jesienią;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

Temat 3: Las jesienią. 

  Cele ogólne:

 • Rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej oraz ruchowej;
 • Doskonalenie nazewnictwa zwierząt zamieszkujących las;
 • Charakterystyka lasu jesienią;
 • Ćwiczenie czytania sylab;
 • Uczenie się opisu ilustracji.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Doskonali zapis prostych sylab;
 • Potrafi opisać ilustrację;
 • Zaspokoił ciekawość na temat wyglądu lasu jesienią;
 • Potrafi opowiedzieć o ogrodzie, lesie i zwierzętach jesienią;
 • Potrafi przeczytać proste sylaby.

 

 

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 1 – 14 września

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Ja, moja szkoła i moja klasa. 

Cele ogólne:

 • Wzajemne poznanie się uczestników;
 • Utrwalenie imion uczestników;
 • Zintegrowanie grupy;
 • Ustalenie zasad współpracy;
 • Utrwalenie zasad swobodnej wypowiedzi,
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie – jak ma na imię, gdzie mieszka, czym się interesuje;
 • Zaspokoił ciekawość na temat kolegów i koleżanek z klasy;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi opowiedzieć o swojej wymarzonej szkole i klasie,
 • Zna zasady współpracy w klasie.

 

Temat 3: Moje wakacje były…, utrwalenie zapisu litery O.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej oraz ruchowej;
 • Doskonalenie nazewnictwa i doboru kolorów;
 • Doskonalenie prezentacji swoich umiejętności;
 • Ćwiczenie zapisu litery O;
 • Uczenie się opisu ilustracji.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Doskonali zapis litery O;
 • Potrafi opisać ilustrację;
 • Umie zaprezentować swoje umiejętności;
 • Potrafi nazwać i dobrać kolory w odpowiedni sposób.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr  Izabela Bielińska

Lekcja 18  – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału, przygotowanie do testów klasyfikacyjnych

Cele główne:

 • Umiejętność pracy z tekstem,
 • Zapoznanie się z treścią testu i zasobem zadań

Cele szczegółowe: uczeń

 • Potrafi dzielić wyrazy na głoski i sylaby;
 • Zna i umie wskazać w tekście litery alfabetu
 • Tworzyć wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
 • Samodzielnie zapisać wyrazy drukowanymi literami
 • Umie przeczytać krótki tekst i odpowiedzieć na pytania w zakresie klasy I
 • Potrafi wskazać czasownik w tekście

Metody:

 • Pogadanka,
 • Burza mózgów
 • Logicznego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, zeszyt, test

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału
 2. Omówienie zagadnień, części mowy, podział na sylaby
 3. Wykonanie testu.