Edukacja przyrodnicza klasy I- III

KONSPEKT DLA KLASY I, II, III.
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
LEKCJA 1 – 24 Lutego 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Edukacja Przyrodnicza
Temat: Jesteśmy w dobrym układzie. Omówienie najważniejszych układów narządów.

Cele główne:
• Charakterystyka układu szkieletowego;
•Charakterystyka układu oddechowego;
•Charakterystyka układu pokarmowego;
• Charakterystyka układu nerwowego.

Cele szczegółowe, uczeń:
• potrafi wyjaśnić czym jest układ oddechowy, szkieletowy, pokarmowy i nerwowy;
• jest w stanie opisać za co odpowiadają poszczególne układy;
• umie dopasować narządy do poszczególnych układów;
• rozpoznaje funkcje poszczególnych organów;
• potrafi wskazać, jak należy dbać o poszczególne układy.
Zadanie domowe: Porozmawiaj z rodzicem na temat zmieniającego się ciała

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I-III

OPRACOWAŁA: mgr. Bożena Ottenbreit

LEKCJA: – 24 LUTEGO 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane

Temat 1: W krainie alfabetu. Zabawy poznanymi literami.

Cele ogólne:

 • Utrwalenie poznanych liter.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • rozpoznaje i czyta poznane litery alfabetu
 • posługuje się określeniami: litera, głoska, samogłoska, spółgłoska, sylaba, wyraz i zdanie
 • rozpoznaje samogłoski i spólgłoski
 • rozróżnia samogłoski i spółgłoski
 • nazywa przedmioty, dzieli na sylaby
 • odczytuje wyrazy, układa je w odpowiedniej kolejności tworząc zdanie

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „I”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 12 – 10 lutego

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat:  Karnawałowy zawrót głowy. Słuchanie wiersza „Bal” B. Stępień. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Cele ogólne:

 • Wzbogacenie wiedzy na temat karnawału i jego znaczenie oraz jak jest obchodzony w różnych częściach świata.
 • Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.
 • Doskonalenie techniki czytania.
 • Ćwiczenia w przepisywaniu tekstu drukowanego.
 • Przypomnienie i utrwalenie poznanych liter.
 • Doskonalenie swobodnego wypowiadania się na podany temat.
 • Doskonalenie wypowiedzi całym zdaniem.
 • Doskonalenie sprawności manualnej.

Cele szczegółowe: uczeń,

 • uważnie słucha tekstów czytanych przez nauczyciela,
 • wypowiada się na temat przygotowań do balu karnawałowego,
 • zapisuje wyrazy, dbając o poziom graficzny pisma,
 • sprawnie odejmuje w zakresie 10,
 • projektuje własny strój karnawałowy,
 • bawi się przy muzyce.

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 8–   27 stycznia  

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat : Ofiarowanie Jezusa w  świątyni (Matki Boskiej Gromnicznej)

Cele ogólne:

 • Potrafi opisać biblijne opowiadanie ofiarowania Pana Jezusa w świątyni.

Cele szczegółowe : uczeń, 

  •potrafi wyjaśnić co znaczy ,że  ,,Pan Jezus jest  światłem 

• zna ludowy zwyczaj   świętowania Matki Boskiej Gromnicznej

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „I”

OPRACOWAŁA: mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 11- 27 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Zimowe zabawy- słuchanie wiersza „Dziesięć bałwanków»” Wandy Chotomskiej.

Liczenie w zakresie liczb 0 -10. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Cele ogólne:

 • Wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech zimy,
 • Utrwalenie wiadomości na temat sportów zimowych i zasad bezpieczeństwa,
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Kojarzenie liczby elementów z jej zapisem graficznym – cyfrą.
 • Przypomnienie i utrwalenie poznanych liter.
 • Doskonalenie sprawności manualnej

Cele szczegółowe : uczeń,

zwraca uwagę na piękno zimowej przyrody,

 • potrafi wymienić charakterystyczne cechy zimy,
 • kojarzy liczbę elementów z zapisem graficznym – cyfrą,
 • umiejętnie posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie mu dostępnym.
 • potrafi rozpoznać cyfry i litery i odczytywać je.
 • wykonuje estetycznie prace plastyczną.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „I”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

LEKCJA 10- 27 STYCZNIA

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Czas. Pory roku, nazwy miesięcy i dni tygodnia. Dzień Babci i Dziadka.

Cele ogólne:

 • Podtrzymywanie tradycji Dnia Babci i Dziadka 21.01 i 22.01.
 • Utrwalenie wiadomości na temat pór roku, zapoznanie  z nazwami miesięcy i dni tygodnia

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wymienia imiona swoich babć i dziadków,
 • Zapisuje imiona wielka litera,
 • Nazywa pozytywne emocje związane ze swoimi dziadkami,
 • Wymienia w poprawnej kolejności pory roku
 • Dostrzega rytmy w środowisku przyrodniczym
 • Posługuje się nazwami miesięcy i dni tygodnia
 • Dodaje i odejmuje w zakresie 10,

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „I”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja  10-  13  stycznia 

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Czas. Pory roku, nazwy miesięcy i dni tygodnia. Dzień Babci i Dziadka.

Cele ogólne:

 • Podtrzymywanie tradycji Dnia Babci i Dziadka 21.01 i 22.01.
 • Utrwalenie wiadomości na temat pór roku, zapoznanie z nazwami miesięcy i dni tygodnia

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wymienia imiona swoich babć i dziadków,
 • Zapisuje imiona wielka litera,
 • Nazywa pozytywne emocje związane ze swoimi dziadkami,
 • Wymienia w poprawnej kolejności pory roku
 • Dostrzega rytmy w środowisku przyrodniczym
 • Posługuje się nazwami miesięcy i dni tygodnia
 • Dodaje i odejmuje w zakresie 10,

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „I”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 8- 2 grudnia 2023

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Zwyczaje i tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Cz.2

Cele ogólne:

 • podtrzymywanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Cele szczegółowe: uczeń :

 • uczeń rozumie potrzebę szanowania tradycji i obrzędów.
 • zna tradycje, zwyczaje związane z tym świętem.
 • potrafi stworzyć przyjazną atmosferę.
 • śpiewa kolędę
 • potrafi zgodnie współpracować w grupie i zespole.
 • potrafi uważnie słuchać wypowiedzi nauczyciela i odpowiednio reaguje na jego polecenia.
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów (głoskowanie),
 • wypowiada się na temat ilustracji i własnych odczuć,
 • wykonuje zadania matematyczne z wykorzystaniem znaków “+” oraz “-“.
 • wykonuje świąteczne karty pracy

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „I”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 7- 25 listopada 2023

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Zwyczaje i tradycje Świąt Bożego Narodzenia

Cele ogólne:

 • podtrzymywanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Cele szczegółowe: uczeń :

 • uczeń rozumie potrzebę szanowania tradycji i obrzędów.
 • zna legendę o Mikołaju oraz tradycje, zwyczaje związane z tym świętem.
 • potrafi stworzyć przyjazną atmosferę.
 • potrafi zgodnie współpracować w grupie i zespole.
 • potrafi uważnie słuchać wypowiedzi nauczyciela i odpowiednio reaguje na jego polecenia.
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów (głoskowanie),
 • odtwarza kształt poznanych liter „T” oraz „M”
 • wypowiada się na temat ilustracji i własnych odczuć,
 • rozpoznaje poznane cyfry 3,4,5,
 • wykonuje zadania matematyczne z wykorzystaniem znakow “+” oraz “-“.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „I”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

KONSPEKT DLA KLASY „I”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 5 – 11 listopada  2023

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Polska – nasza ojczyzna  11. listopada – święto Niepodległości.

Cele ogólne:

 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

Cele szczegółowe: uczeń :

 • kształtuje postawę patriotyczną względem własnego kraju
 • rozumie znaczenie Święta Niepodległości Polski
 • odnosi się z szacunkiem do symboli narodowych
 • poszerzenie słownictwa i wiedzy na temat swojej ojczyzny
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów (głoskowanie),
 • odtwarza kształt poznanych liter „D” oraz „Y”
 • wypowiada się na temat ilustracji i własnych odczuć,
 • rozpoznaje poznane cyfry