Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr  Izabela Bielińska

Lekcja 18  – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału, przygotowanie do testów klasyfikacyjnych

Cele główne:

  • Umiejętność pracy z tekstem,
  • Zapoznanie się z treścią testu i zasobem zadań

Cele szczegółowe: uczeń

  • Potrafi dzielić wyrazy na głoski i sylaby;
  • Zna i umie wskazać w tekście litery alfabetu
  • Tworzyć wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
  • Samodzielnie zapisać wyrazy drukowanymi literami
  • Umie przeczytać krótki tekst i odpowiedzieć na pytania w zakresie klasy I
  • Potrafi wskazać czasownik w tekście

Metody:

  • Pogadanka,
  • Burza mózgów
  • Logicznego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, zeszyt, test

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

  1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału
  2. Omówienie zagadnień, części mowy, podział na sylaby
  3. Wykonanie testu.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr  Anna Derszniak

Lekcja 17 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału, Przygotowanie do testu

Cele główne:

  • Powtórzenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
  • Poszerzanie wiadomości o języku polskim i wiedzy społecznej.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

  •  Dzielić wyrazy na głoski i sylaby;
  • Posługiwać się wiedzą społeczną w zakresie klasy I;
  • Tworzyć wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
  • Samodzielnie zapisać wyrazy drukowanymi literami;
  • Przeczytać krótki tekst i odpowiedzieć na pytania w zakresie klasy I;

Metody:

  • Pogadanka, praca z testem, burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, zeszyt, test

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

  1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału w oparciu o przykładowe testy.
  2. Omówienie zadań zawartych w teście.
  3. Wykonanie testu.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  2 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Sylaba-rytm-dźwięk

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów z pojęciem sylaby, umiejętność dzielenia wyrazów oraz rozwijanie pasji poznawczej języka polskiego przy uzyciu  połączenia instrumentów muzycznych z częściami wyrazów .

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Potrafi wyjaśnić, czym jest sylaba oraz wskazać ją w danym wyrazie;
  • Umie podzielić przykładowy wyraz na sylaby oraz wystukać rytm na instrumencie muzycznym.

Metody:

  • Pogadanka;
  • Burza mózgów;
  • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Sylaba-rytm-dźwięk

  1. Wyjaśnienie, czym jest sylaba oraz jakie ma znaczenie w nauce języka polskiego;
  2. Omówienie wykorzystania instrumentów muzycznych do pomocy podziału wyrazów na części ;
  3. Próba wystukania sylab danego wyrazu za pomocą instrumentu muzycznego.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Anna Marzena Derszniak

Lekcja  16 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Co piszczy w starej szafie?-wprowadzenie dwuznaku sz, Sz, Poznajemy rośliny lecznicze, Co mądra głowa nosi na głowie?- dwuznak “cz”, “Cz” 

Cele główne:

  • Wprowadzenie dwuznaków “Sz”, “sz” i “Cz”, “cz”, powtórzenie poznanych liter alfabetu;
  • Poznanie roślin o właściwościach leczniczych;
  • Znajomość zasad dbania o zdrowie;
  • Znajomość i umiejętność nazywania części garderoby i nakryć głowy.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Zna dwuznaki “sz”, “Sz” i “cz”, “Cz”, potrafi je zapisać w izolacji i w połączeniach, potrafi utworzyć i zapisać wyrazy z dwuznakami “sz” i “cz”;
  • Potrafi wyodrębnić postacie i zdarzenia w utworach literackich, wskazując cechy i oceniając bohaterów literackich;
  • Pisze zdania odręcznie, czytelnie;
  • Czyta płynnie;
  • Potrafi słuchać z uwagą tekstów czytanych przez nauczyciela;
  • Potrafi słuchać i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się;
  • Potrafi posługiwać się i rozróżniać znaczenie wyrazów wieloznacznych;
  • Wyróżnia w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski;
  • Zna niektóre rośliny o właściwościach leczniczych i domowe sposoby leczenia niektórych chorób;
  • Wypowiada się na temat sposobów leczenia przeziębienia i zapobiegania mu;
  • Zna elementy garderoby i nakrycia głowy, potrafi je prawidłowo nazwać;
  • Potrafi wykorzystać pracę zespołową w procesie uczenia się;
  • Usprawnia koordynację wzrokowo- ruchową, ćwiczy sprawność rąk.

Metody pracy:

  • Podające – pogadanka , objaśnienie;
  • Aktywizujące- burza mózgów, ustalanie listy zasad;
  • Praktyczne – zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne: 

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, Ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, ołówek, kredki, mazaki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Poznajemy dwuznak “sz”, “Sz”, Co piszczy w szafie?- części garderoby

  1. Wprowadzenie dwuznaku “sz”, “Sz”, zapisywanie i czytanie wyrazów z “sz”.
  2. Utrwalanie poznanych liter alfabetu.
  3. Nazywanie elementów garderoby, ćwiczenia ortofoniczne z głoskami “s” i “sz”, na podstawie ,,Elementarza odkrywców”, część 3, strona 26-27.
  4. Omówienie roślin o właściwościach leczniczych oraz ich wykorzystaniu w różnych dolegliwościach, na podstawie,,Elementarza odkrywców”, część 3, strona 28.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Co mądra głowa nosi na głowie?- poznajemy dwuznak “cz”, “Cz”

  1. Rozmowa na temat przeziębiania się, sposobów leczenia przeziębienia i przyjmowaniu lekarstw:,, Kto podaje lekarstwa?”- podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3 str. 29;
  2. Wprowadzenie dwuznaku “cz”, “Cz”, analiza wzrokowo- słuchowa wyrazów z “cz”, czytanie i zapisywanie wyrazów z poznanym dwuznakiem, podział wyrazów na głoski i sylaby –podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3 str. 30 i 31.
  3. Nazywanie nakryć głowy.

Zadanie domowe: Naucz się pięknie  czytać     tekst: Kto podaje lekarstwa?”-STRONA 29 podręcznika „Elementarz odkrywców” część 3; 

-Naucz się nazw elementów garderoby oraz nakryć głowy

-Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeństrona 19, ćwiczenie 1, strona 20, ćwiczenie 2 i 3, strona 21, ćwiczenie 2, strona 22, ćwiczenie 3 i 4. 

DLA CHĘTNYCH: 

-strona 23, ćwiczenie 1 i 2

-strona 24, ćwiczenie 3

 Dużo!? Ale warto! Powodzenia!

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Anna Marzena Derszniak

Lekcja  15 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Poznajemy litery “ą” i “ę”, Bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych, Dbamy o zdrowie

Cele główne:

  • Wprowadzenie liter “ą” i “ę”, powtórzenie poznanych liter alfabetu;
  • Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;
  • Umiejętność dbania o zdrowie zimą i wczesną wiosną.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Zna litery “ą” i “ę”, potrafi je zapisać w izolacji i w połączeniach, potrafi utworzyć i zapisać wyrazy z literami “ą” i “ę”;
  • Potrafi wyodrębnić postacie i zdarzenia w utworach literackich, wskazując cechy i oceniając bohaterów literackich;
  • Pisze zdania odręcznie, czytelnie;
  • Czyta płynnie;
  • Potrafi słuchać z uwagą tekstów czytanych przez nauczyciela;
  • Potrafi słuchać i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się;
  • Zna i stosuje poprawną wielkość liter w zapisie imion;
  • Wyróżnia w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski;
  • Zna zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych na wolnym powietrzu;
  • Na podstawie tekstu potrafi wskazać bohaterów i miejsce akcji;
  • Potrafi ocenić zachowanie bohaterów z opowiadania;
  • Wypowiada się na temat sposobów leczenia przeziębienia i zapobiegania mu;
  • Zna elementy garderoby, potrafi je prawidłowo nazwać;
  • Potrafi wykorzystać pracę zespołową w procesie uczenia się;
  • Usprawnia koordynację wzrokowo- ruchową, ćwiczy sprawność rąk.

Metody pracy:

  • Podające – pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
  • Aktywizujące- burza mózgów, ustalanie listy zasad;
  • Praktyczne – zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, Ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, ołówek, kredki, mazaki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Poznajemy literę “ą” i “ę”, Bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych

  1. Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter “ą”, “Ą” oraz “ę”, “Ę”, zapisywanie wyrazów z poznanymi literami.
  2. Utrwalanie poznanych liter alfabetu.
  3. Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas zabawy na świeżym powietrzu zimą oraz wiosną, wykonanie listy zasad na podstawie,,Elementarza odkrywców”, część 3, strona 22-23

II jednostka lekcyjna:

Temat: Dbamy o zdrowie, czyli jak wyleczyć przeziębienie

  1. Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu Hanny Łochockiej ”Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele?” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3 str. 24 i 25.
  2. Ocena postępowania bohaterów i rozmowa na temat przeziębiania się zimą i wczesną wiosną, sposobów leczenia przeziębienia i zapobieganie przeziębianiu się.
  3. Nazywanie elementów garderoby.
  4. ZADANIE DOMOWE:  -Nauka czytania fragmentu czytanki „Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele?” (tylko str. 25, od słów: ,, Wzdycha biedny elemelek….”- z podręcznika „Elementarz odkrywców” część 3, strona 25.
  5. ZADANIE DOMOWE: -Nauka opowiadania o tym, co zrobił Elemelek po dwóch tygodniach chorowania.
  6. ZADANIE DOMOWE: -ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń :

– strona 15, ćwiczenie 1 i 2
– strona 16, ćwiczenie 3 i 4
– strona 1, ćwiczenie 3 i 4.

Konspekt

 

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: Anna Marzena Derszniak

Lekcja  14 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dawne   przybory   szkolne,   W   królestwie   Ósmej Tajemnicy, Jesteśmy dla siebie mili

Cele główne:

  • Zapoznanie z fragmentem lektury Marii Kownackiej ,,Plastusiowy pamiętnik” oraz bohaterami książki na podstawie tekstu ,, O kleksiku z kałamarza, co na nikogo nie zważa”;
  • Poznanie zasad  pisowni imion wielką literą;
  • Poznanie litery “ó” i “Ó”, pisownia litery,  wymiana “ó” na “o”;
  • Umiejętność wyjaśnienia określeń: życzliwość, serdeczność, obietnica.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Zna przybory szkolne używane obecnie i dawniej;
  • Potrafi wyodrębnić postacie i zdarzenia w utworach literackich, wskazując cechy i oceniając bohaterów literackich;
  • Pisze zdania odręcznie, czytelnie;
  • Czyta płynnie;
  • Potrafi słuchać z uwagą tekstów czytanych przez nauczyciela;
  • Potrafi słuchać i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się;
  • Stosuje poprawną wielkość liter w zapisie imion;
  • Wyróżnia w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski;
  • Ocenia postępowanie swoje i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości takich jak: serdeczność, życzliwość, uczciwość, obietnica;
  • Potrafi wykorzystać pracę zespołową w procesie uczenia się;
  • Usprawnia koordynację wzrokowo- ruchową, ćwiczy sprawność rąk.

Metody:

  • Podające – pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
  • Aktywizujące- mapa pamięciowa;
  • Praktyczne – zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, Ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, ołówek, kredki, mazaki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Dawne przybory szkolne

  1. Słuchanie opowiadania nauczyciela na temat wyposażenia tornistra pierwszoklasisty w dawnych;
  2. Zapoznanie z fragmentem lektury Marii Kownackiej,, Plastusiowy pamiętnik”:,, O kleksiku z kałamarza, co na nikogo nie zważa”, „Elementarz odkrywców” cz.3, str.11-12;
  3. Ćwiczenia w rozpoznawaniu głosek oraz w płynnym czytaniu, „Elementarz odkrywców” cz.3, str. 13;
  4. Utrwalanie poznanych liter.

II jednostka lekcyjna:

Temat: W królestwie Ósmej Tajemnicy

  1. Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter “ó”, “Ó”– jedna głoska dwa znaki, zapisywanie wyrazów z “ó”;
  2. Ćwiczenia w głośnym indywidualnym czytaniu- „Elementarz odkrywców” – część 3, 16;
  3. Ćwiczenia w pisaniu “ó” w wyrazach i zdaniach „Elementarz odkrywców” – ćwiczenia część 3, ćwiczenie 12.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Jesteśmy dla siebie mili, Wielka litera w pisowni imion

  1. Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu Zofii Staneckiej ”Miłe niespodzianki” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3 str. 14;
  2. Ocena postępowania bohaterów scenek na stronie 15 podręcznika- wypowiedzi uczniów;
  3. Rozmowa na temat dotrzymywania obietnic na podstawie tekstu „Trudne słówko – obietnica”- podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3 str. 20;
  4. Pisownia wyrazów z ó wymiennym na o- podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3, ćwiczenie 2, str. 21;
  5. Zadanie domowe:  Naucz się pięknie czytać tekstTrudne słówko – obietnica”- z podręcznika „Elementarz odkrywców” część 3 strona 20, Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń : strona 8: ćwiczenie 1 i 2, strona 9: ćwiczenie 1 i 2, strona 10: ćwiczenie 2, strona 12 i 13: ćwiczenie 1,2,3 i 4, strona 14: ćwiczenie 1 i 2. Powodzenia!

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  1 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Rym i jego znaczenie w tekście

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów z pojęciem rymu oraz jego znaczeniem w tekstach literackich.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Potrafi wyjaśnić, czym jest rym oraz wskazać go w tekście literackim;
  • Umie znaleźć rymy na potrzeby utworzenia tekstu do podkładu muzycznego;
  • Wie, jakie znaczenie ma rym w utworach muzycznych.

Metody:

  • Pogadanka;
  • Burza mózgów;
  • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rym

  1. Wyjaśnienie, czym jest rym oraz jakie ma znaczenie w tekstach literackich;
  2. Omówienie podstawowych rodzajów rymów;
  3. Próba utworzenia kilku rymowanych wersów na potrzeby umiejscowienia ich w przykładowym utworze muzycznym.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Anna Marzena Derszniak

Lekcja  13 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: W świecie liter, Bawimy się słowami

Cele główne:

  • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy dotyczącej wielkich i małych liter, ćwiczenia w pisaniu “i”;
  • Poznanie pojęcia ABECADŁO, ALFABET;
  • Rozumienie pojęcia “wyrazy wieloznaczne”;
  • Poszerzanie wiadomości o znaczeniu kropki, znaku zapytania i wykrzyknika.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Umie słuchać z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych;
  • Potrafi wykonywać zadanie zgodnie z usłyszaną instrukcją;
  • Umie słuchać z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów lub inne osoby;
  • Dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania,wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy;
  • Wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski;
  • Rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające,rozkazujące w wypowiedziach ustnych.

Metody pracy:

  • Podające – pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
  • Aktywizujące- tworzenie opowiadania;
  • Praktyczne – zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3,strony 4-13 Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 3, str.4-11, kolorowe kredki, mazaki

Przebieg:

 I jednostka lekcyjna:

Temat: W świecie liter

  1. Słuchanie wiersza J. Tuwima „Abecadło” czytanego przez nauczyciela; wyjaśnienie pojęć abecadło, alfabet; wskazywanie bohatera wiersza i opowiadanie o przygodach liter;
  2. Utrwalanie poznanych liter; przypomnienie różnicy miedzy głoską a literą oraz pojęć samogłoski i spółgłoski; ćwiczenia w pisaniu liter i wyrazów z poznanych liter; wyodrębnianie głosek w nagłosie;
  3. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 4-7 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” 3;

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zabawy słowami

  1. Głośne czytanie tekstu „Zabawy słowami”; wyrazy wieloznaczne; nauka na pamięć wybranej rymowanki – pisanie z pamięci; czytanie wyrazów wspak i ich zapisywanie; rymy i rymowanki; układanie zdań z rymującymi się wyrazami; wypowiedzi na temat rymowanek – przytyków odnoszących się do imion, które mogą sprawić przykrość;
  2. Rozmowa o tym, co jest potrzebne do życia ludziom, zwierzętom i roślinom na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń;
  3. Opowiadanie o przygodzie bohaterki komiksu; ocena zachowania bohaterki; kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat hodowli roślin; rozmowa o zapominaniu o swoich postanowieniach i obowiązkach; porządkowanie wydarzeń w historyjce obrazkowej i opowiadanie tak uporządkowanej;
  4. Czytanie zdań ze zrozumieniem;
  5. Ćwiczenia utrwalające poznane litery, ,,Elementarz odkrywców,,, ćwiczenia cz. 3, 7-8.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja  12 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka polskiego

Cele główne:

  • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
  • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych
  • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów

Metody pracy:

  • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
  • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

  1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów
  2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń
  3. Rozwiązywanie testów przez dzieci

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Anna Marzena Derszniak

Lekcja  11 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Robimy zakupy, Zabawa w sklep, Utrwalenie poznanych liter, Wiemy, jak zachować się przy stole

Cele główne:

  • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy dotyczącej dokonywania zakupów towarów w różnego rodzaju sklepach;
  • Utrwalenie zasad kulturalnego zachowania się w sklepie;
  • Zapoznanie dzieci z pojęciem segregacji odpadków/śmieci;
  • Utrwalenie zasad zachowania się przy stole podczas posiłku;
  • Stymulowanie aktywności dzieci przez zabawy i zadania;
  • Utrwalenie poznanych liter, ćwiczenia w czytaniu;
  • Poznanie wykrzyknika.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Potrafi wypowiadać się na temat uczestnictwa w robieniu zakupów i właściwego zachowania się w sklepach;
  • Aktywnie uczestniczy w improwizowaniu scenek i przedstawia w nich kulturalne zachowanie podczas zakupów;
  • Potrafi rozpoznać rodzaje sklepów i przyporządkować produkty, które można w nich kupić;
  • Potrafi wykonać listę zakupów;
  • Zna pojęcie segregacji śmieci i rozumie wpływ segregacji śmieci na ochronę środowiska;
  • Słucha z uwagą i zrozumieniem tekstu czytanego przez nauczyciela;
  • Potrafi wskazać postacie w utworach literackich, ocenić bohaterów i uzasadnić swoją ocenę;
  • Zna zasady właściwego i kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków;
  • Zna funkcję wykrzyknika i prawidłowo intonuje zdanie z wykrzyknikiem;
  • Usprawnia koordynację wzrokowo- ruchową, ćwiczy sprawność rąk.

Metody pracy:

  • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
  • Mapa pamięciowa;
  • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” cz. 2, Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2, Kartki A4, kredki, mazaki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Robimy zakupy

  1. Czytanie oraz omówienie tekstu pt. „Robimy zakupy” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 76;
  2. Gdzie to można kupić?- zgadywanka, rozpoznawanie rodzajów sklepów i przyporządkowywanie produktów, które można w nich kupić;
  3. Rozmowa na temat zasad właściwego zachowania w sklepie, improwizowanie scenek sytuacyjnych;
  4. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 60-62 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
  5. Wspólne tworzenie z rozsypanki wyrazowej kategorii produktów-czytanie globalne, łączenie w pary pasujących do siebie wyrazów- tworzenie listy zakupów;
  6. Rozmowa o opakowaniach produktów, o segregacji śmieci.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zabawa w sklep, Utrwalenie poznanych liter

  1. Rozmowa o opakowaniach produktów, o segregacji śmieci;
  2. Tworzenie nowych wyrazów od nazw sklepów i ich asortymentu;
  3. Zapamiętywanie listy zakupów- ćwiczenia pamięci;
  4. Układanie wyrazów z liter ruchomego alfabetu;
  5. Tworzenie listy zalet i wad wózka i koszyka;
  6. Czytanie zdań ze zrozumieniem;
  7. Ćwiczenia utrwalające poznane litery.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Jak zachować się przy stole?-opracowanie listy zasad   kulturalnego zachowania się podczas posiłków

  1. Słuchanie tekstu inscenizacji czytanego przez nauczyciela i udzielanie odpowiedzi na pytania- ”Śniadanie Grzesia” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 78;
  2. Ustalanie i pisanie nazw produktów, których nie chciał jeść bohater- przecinek przy wyliczaniu;
  3. Ocena zachowania Grzesia, rozmowa o właściwym zachowaniu się podczas spożywania posiłków;
  4. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 63-65 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
  5. Wspólne tworzenie listy zasad właściwego i kulturalnego zachowania się przy stole;
  6. Czytanie fragmentów inscenizacji zawierających zdania z wykrzyknikiem,wyjaśnienie funkcji wykrzyknika, ćwiczenia intonacyjne.