Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  9-  4 lutego

Nazwa bloku programowego:  Nauczanie zintegrowane.

Temat1, 2, 3 :  Omawiamy opowiadanie pt Trudne słówko/ obietnica. Lód może być groźny. Wymiana ó na o, ćwiczenia

Cele główne: Uczeń :

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie opowiedzieć co widzi na ilustracji

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Umie wskazać bohaterów opowiadania
 • Czas i miejsce akcji
 • Potrafi wyjaśnić słowo obietnica
 • Zna zasady wymiany ó na o

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  8-  4 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat : 1, 2, 3 :  Omawiamy opowiadanie pt „ Przygody Anaruka” Poznajemy części opowiadania oraz różne formy rzeczownika.

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie wskazać głównych bohaterów opowiadania

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi stworzyć plan wydarzeń
 • Wie kim byli Eskimosi i potrafi wskazać czym się zajmowali
 • Umie opisać przedstawioną ilustrację
 • Wie jaki części składowe zawiera opowiadanie
 • Zna różne formy rzeczownika

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I  

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  8-  28 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat : 1, 2, 3 : Zwierzęta domowe.  Omawiamy opowiadanie Lotek i Kitka oraz występowanie głoski k

Cele główne:

 • Uczeń potrafi nazwać zwierzęta
 • Umie opowiedzieć o swoim zwierzątku, które ma lub miał kiedyś

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie jakie zwierzęta żyją w domu
 • Które żywią się mlekiem a które ziarnami
 • Potrafi wyjaśnić kim jest ssak
 • Odróżnia zwierzęta wodne, lądowe i lotne
 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie wskazać głoskę k w wyrazach

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  8-  28 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat : 1, 2, 3 :  Dwa bieguny.  Pogoda i zwierzęta zamieszujące Antarktydę i Arktykę. Przypomnienie wiadomości o przymiotniku

Cele główne:

 • Uczeń potrafi wskazać na globusie biegun północy i południowy

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie przez jakie obszar lądu jest otoczony każdy z biegunów
 • Wie jaki klimat panuje na biegunach
 • Potrafi wymienić zwierzęta występujące na biegunach
 • Wie czym charakteryzuje się przymiotnik

Zadanie domowe klasa II, III

Ćw 1, 2 str 4  Elementarz odkrywców ćwiczenia

Klasa I

Połączę nazwy zwierząt z odpowiednim napisem

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  6-  10 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1, 2 W świątecznym nastroju

Cele główne: 

 • Nawiązywanie do tradycji pielęgnowanych w polskim domu rodzinnym, wzmacnianie wzajemnych relacji w rodzinie opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • Utrwalanie znajomości zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zapoznanie uczniów z tradycjami bożonarodzeniowymi
 • Rozwijanie wyobraźni przy doborze wzoru i barw
 • Zna elementy krajobrazu

Zadanie domowe klasa II, III

Odpowiem na pytanie jakie potrawy świąteczne są podczas Wigilii w naszym domu ?

Klasa I

Narysuję dwie potrawy wigilijne i podpiszę je.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  5- 26 listopada 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1:  Krajobraz Polski

Cele główne: 

 • Uczeń potrafi rozpoznać kierunki świata
 • Zna rodzaje krajobrazów w Polsce

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wskazać na mapie góry, wyżyny, niziny
 • Wie jakim kolorem na mapie oznaczone są formy terenu
 • Zna elementy krajobrazu

Zadanie domowe z dnia 26.11. 2022

Klasa III

Ćw 7, 8, 9 str 8  Elementarz odkrywców ćwiczenia

Klasa I i II

Zaznaczę na mapie Gdańsk, Warszawę i napiszę jaki to kierunek świata

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  4- 12 listopada 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1:  Święto Niepodległości. Wolność, radość, niepodległość

Cele główne: 

 • Uczeń wie jakie święto obchodzimy w Polsce 11 listopada,

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna symbole narodowe Polski
 • Wie kiedy śpiewamy hymn państwowy
 • Potrafi pracować z tekstem

Zadanie domowe z dnia 12.11. 2022

Klasa II i III

 1. Odpowiem na pytanie : Kiedy  śpiewamy hymn państwowy ?
 2. W jakim dniu obchodzimy Święto Niepodległości

Klasa I

Odpowiem na pytania :

 1. W jakim mieście uroczyście w formie defilady wojskowej obchodzimy Święto Niepodległości ?

a. Krajów

b. Warszawa

c. Gniezno

2.  Do jakiego symbolu narodowego nawiązuje legenda o Białym Orle

a. Flagi państwowej

b. Godła Polski

c. Hymnu państwowego

Konspekt. Nauczanie zintegegrowane

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  3- 15 października 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza

Temat 1:  Krajobraz jesienny. Omawiamy opowiadanie  Omawiamy opowiadanie „ Zwierzęta jesienią. Podział na sylaby

Cele główne: 

 • Uczeń wie jakie zmiany zachodzą jesienią w przyrodzie

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna dary jesieni i potrafi je wymienić
 • Wie jakie zwierzęta przygotowują się na zimę
 • Umie opisać jak wyglądają jesienią liście ?

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  1- 15 października 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza

Temat 1: Z notatnika obserwatora. Ptaki odlatujące do ciepłych krajów

Cele główne: 

 • Poznajemy nazwy ptaków, które odlatują do ciepłych krajów

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Poznaje sposoby przelotu ptaków
 • Zna ptaki, które pozostają na zimę w Polsce
 • Wie dlaczego ptaki opuszczają nasz kraj

Zadanie domowe z dnia 15.10.2022

Klasa I

Odpowiedź na pytanie. Podręcznik Elementarz odkrywców str 43. Które z ptaków przedstawione na ilustracji pozostają na zimę w Polsce ? Wytnij ilustrację i wklej do zeszytu.

Klasa II

 • Ćw 1 str 30 Elementarz odkrywców ćwiczenia
 • Ćw 2 str 30

Klasa III

 • Ćw 1 str 44 Elementarz odkrywców ćwiczenia cz a i b

Nauczanie zintegrowane

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  2- 17 września 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat 1, 2 :   Co robią zimą dni tygodnia ?  Jak biedronka zgubiła kropki ? Zabawa w dni tygodnia.

Cele główne: 

 • Przypomnienie wiadomości o dniach tygodnia

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Potrafi opisać i wypełnić plan na cały tydzień
 • Zna nazwy dni tygodnia i potrafi połączyć z odpowiednią cyfrą