Nauczanie zintegrowane

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  2- 17 września 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat 1, 2 :   Co robią zimą dni tygodnia ?  Jak biedronka zgubiła kropki ? Zabawa w dni tygodnia.

Cele główne: 

 • Przypomnienie wiadomości o dniach tygodnia

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Potrafi opisać i wypełnić plan na cały tydzień
 • Zna nazwy dni tygodnia i potrafi połączyć z odpowiednią cyfrą

Konspekt – edukacja przyrodnicza

LEKCJA 10–  19 lutego

Nazwa bloku programowego :  Edukacja przyrodnicza

Temat 1:   Przygotowanie do egzaminów klasyfikacyjnych. Kierunki widnokręgu, wodny tryb życia ryby. Rośliny uprawne

Cele główne: 

 • Zapoznanie uczniów ze wzorcowym testem
 • Uczeń poda uproszczoną definicję widnokręgu i linii widnokręgu
 • Wymieni nazwy kierunków głównych i pośrednich

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna budowę i tryb życia ryby
 • Wie jakie są rośliny uprawne i w jaki sposób są wykorzystywane

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA 9 –  12 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat 1:   Przygotowanie do egzaminów klasyfikacyjnych. Przypomnienie wiadomości o częściach mowy, podziale na głoski, litery i sylaby, liczba pojedyncza i mnoga. Bezokolicznik

Cele główne: 

 • Uczeń zna części mowy i potrafi je rozróżnić w tekście
 • Zapoznanie uczniów z formularzem egzaminacyjnym

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi dzielić wyrazy na sylaby, litery i głoski.
 • Odróżnia liczbę pojedynczą i mnogą

Temat 2 :   Wzorcowy test egzaminacyjny

Cele główne:

 • Zapoznanie ucznia z wzorcowym testem egzaminacyjnym
 • Wyjaśnienie możliwości rozwiązania testów.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  II – III

OPRACOWAŁA  mgr Marta Walczak

Lekcja 9- 22 stycznia 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane. Edukacja       przyrodnicza

Temat: Zmysły. Jak smakuje świat?

Cele główne:

 • Zaprezentowanie wiadomości o narządach zmysłów człowieka;
 • Wyjaśnienie znaczenia zmysłu smaku w zyciu człowieka;
 • Zapoznanie z budową języka;
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić jak zbudowany jest język;
 • Wyjaśnić znaczenie zmysłu smaku w życiu człowieka;
 • Opisać w jaki sposób działa język.

Zadanie domowe

 1. Przygotuj wypowiedź ustną na temat znaczenia zmysłu smaku w życiu człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 2 – 25 września 2021

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza

Temat: Człowiek jako najbardziej rozwinięty organizm.

Cele główne:

 • Człowiek, jako organizm;
 • Szczyt ewolucji- człowiek;
 • Człowiek, czy zwierzę ? Sposoby odżywiania.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi wyjaśnić :

 • Kim jest człowiek we współczesnym świecie;
 • Podstawowe zmiany ewolucyjne;
 • Wyjaśnić różnicę między zwierzętami a ludźmi.

Zadanie domowe z dnia 25.09.2021

Odpowiem na pytania

 • Czym jest ewolucja.
 • Co może zjeść człowiek?
 • Jaka jest różnica między człowiekiem a zwierzętami?

Konspekt

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 2–  25 września 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Nauczanie zintegrowane

Temat 1:  Sztuka pisania. Opis

Cele główne:  Uczeń :  

 • Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa związanego z jesienią
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 • Poznanie części mowy jaką jest przymiotnik

Cele szczegółowe: 

 • Uczeń potrafi opisać przyniesiony do klasy liść drzewa określając jego wielkość, kształt, kolor i ogólne wrażenia
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • Umiejętność pracy z tekstem.

Temat 2 : Omawiamy czytankę pt „ Ptasie odloty

Cele główne:  Uczeń:

 • Umiejętność wskazania bohaterów opowiadania
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

 

Cele szczegółowe: 

 • Umiejętność pracy z tekstem
 • Umie odpowiedzieć na zadane pytania
 • Umiejętność wskazania pory roku

Rozwijanie umiejętności wypowiadania

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 14 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Nauczanie zintegrowane

Temat 1: Tradycje i zwyczaje świąt Wielkanocnych

Cele główne:  uczeń, 

 • Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • Poznawanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • Rozwijanie umiejętności redagowania życzeń,
 • Utrwalanie pisowni wyrazów wielką literą

Zadanie domowe z dnia 20. 03.2021

Opiszę jakie zwyczaje wielkanocne obchodzone są w moim domu

Temat 2 :  Omawiamy czytankę pt „ Wynalazek ” Janiny Porazińskiej . Przypomnienie wiadomość o częściach mowy.

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi pracować z tekstem

Cele szczegółowe : uczeń,

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie wynalazek
 • Umie wskazać główną tematykę opowiadania
 • Potrafi odnaleźć w tekście rzeczowniki i czasowniki

 

 

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 12 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Edukacja przyrodnicza

Temat :  Sawanna

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi opisać obszar sawanny

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • Wie jaka roślinność występuję na obszarach sawanny
 • Zna świat zwierzęcy sawanny
 • Potrafi wymienić pory występujące na sawannie

Zadanie domowe z dnia 20. 03.2021

Opiszę jedno wybrane zwierzę, które żyje na sawan

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 12 –  6 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Nauczanie zintegrowane

Temat 1: Zasady pisowni z rz. Wyrazy pokrewne.

Temat : 2  Omawiamy opowiadanie pt ” Poczta”

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Uczeń zasady pisowni z rz

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie czym są wyrazy pokrewne i potrafi wskazać rodzinę wyrazów.
 • Zna możliwości przekazywania informacji

Zadanie domowe z dnia 6.03.2021

Ćw 1. str 5   Dziennik Badacza Świata

Ćw 1. str 10 Dziennik Badacza Świata

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 10 – 20 lutego 2021

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza

Temat: Test na podsumowanie semestru.

Cele główne:

 • Zweryfikowanie opanowania materiału;
 • Ocena pracy uczniów;
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe: uczeń potrafi:

 • Wysłuchać ze zrozumieniem polecenia zawarte w teście;
 • Wykorzystać odpowiednio czas przeznaczony na wykonanie testu;
 • Wykonać zadania zawarte w teście.