Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Paulina Kociołek

Lekcja  9 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie liter „Z”, „z” oraz „G”, „g”, Odmierzanie czasu oraz pory roku, Uroki zimy, dokarmianie zwierząt oraz bezpieczne zimowe zabawy, Wprowadzenie litery „ Ł” i „ł”

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z wyglądem pisanej litery „Z”, „z”, „G”, „g” oraz „Ł”, „ł”;
 • Utrwalenie sposobów odmierzania czasu oraz pór roku;
 • Utrwalenie zasad bezpiecznej zimowej zabawy;
 • Stymulowanie aktywności dzieci poprzez zabawy i zadania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Poznaje obraz graficzny liter „Z”, „z”, „G”, „g” oraz „Ł”, „ł”;
 • Potrafi wskazać podane litery w tekście;
 • Zna sposoby odmierzania czasu;
 • Zna nazwy pór roku, potrafi je wymienić i krótko opisać;
 • Potrafi opisać zimową pogodę;
 • Rozpoznaje leśne zwierzęta i wie czym i w jaki sposób można je dokarmiać;
 • Potrafi wymienić zasady bezpiecznej zimowej zabawy;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem;
 • Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową.

Metody pracy:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnienie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” cz. 2, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Stary i Nowy Rok, Odmierzamy czas, Litera „Z” jak zegar

 • Czytanie oraz omówienie tekstu pt. „Bajka o Starym i Nowym Roku” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 44;
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 38-39 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
 • Omawianie ilustracji z użyciem litery „Z” oraz czytanie tekstu pt. „ Zapada zmrok” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str.46-47;
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 39-42 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Pory roku. „G” jak gitara, Zimowa pogoda

 • Omawianie ilustracji „Pory roku” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 48-49 oraz rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 42 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
 • Omawianie ilustracji z użyciem litery „G” oraz czytanie tekstu pt. „ To Agata” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str.50-51;
 • Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu „Śnieg pada” R. Witka – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 53;
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 43-45 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Wokoło tylko biało i biało – wprowadzenie litery „Ł” i „ł”,  Zwierzęta zimą, Bezpieczne zimowe zabawy

 • Omawianie ilustracji z użyciem litery „Ł” oraz czytanie tekstu pt. „ Wokoło tylko biało i biało” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str.56-57;
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 46-47 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
 • Sprytne zwierzęta oraz ich dokarmianie – omówienie ilustracji – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 58-59;
 • Bezpieczne zimowe zabawy. Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu pt. ”Bolało” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 60-61;
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 48 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Paulina Kociołek

Lekcja  8 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Rodzaje drzew iglastych oraz świąteczna choinka, Wprowadzenie litery „W”, „w”, Wigilijna tradycja

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z rodzajami drzew iglastych;
 • Zapoznanie uczniów z wyglądem pisanej litery „W”, „w”;
 • Utrwalenie tradycji Bożonarodzeniowych;
 • Stymulowanie aktywności dzieci poprzez zabawy i zadania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi nazwać oraz rozpoznać na obrazku rodzaje drzew iglastych;
 • Poznaje obraz graficzny liter „W”, „w”;
 • Potrafi wskazać podane litery w tekście;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem;
 • Potrafi wymienić wigilijne potrawy;
 • Zna tradycje Bożonarodzeniowe;
 • Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową.

Metody pracy:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnienie.
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” cz. 2;
 • Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2;
 • Kartki papieru A4;
 • Kredki, mazaki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rodzaje drzew iglastych oraz świąteczna choinka

 1. Zapoznanie uczniów z rodzajami drzew iglastych na podstawie obrazków z podręcznika str. 38;
 2. Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu pt. „Nasza choinka” – podręcznik str. 39;
 3. Rozwiązywanie ćwiczeń – ćwiczenia str. 34;
 4. Praca plastyczna pt. „Moja choinka”.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Wprowadzenie litery „W”, „w”, Wigilijne tradycje

 1. Słuchanie ze zrozumieniem tekstu pt. „W starym domku pod lasem”- podręcznik str. 40-41 oraz zapoznanie z literą „W”, „w”;
 2. Omawianie wigilijnych potraw na podstawie obrazków z podręcznika str. 42-43;
 3. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń – ćwiczenia str. 35-36;
 4. Przygotowania do świąt – wypowiedzi na podstawie ilustracji, układanie wyrazów z rozsypanki literowej – ćwiczenia str.32.

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Paulina Kociołek

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie liter „B”, „b” oraz „C”, „c” oraz  P”, „p”. Zdrowe odżywianie.  W świecie mikołajowych prezentów

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z wyglądem pisanej litery „B”, „b”, C”, „c” oraz P”, „p”
 • Utrwalenie sposobów zdrowego odżywiania.
 • Stymulowanie aktywności dzieci poprzez zabawy i zadania;

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Poznaje obraz graficzny liter „C”, „c”, „B”, „b, P”, „p”
 • Potrafi wskazać podane litery w tekście
 • Zna sposoby zdrowego odżywiania.
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem.
 • Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową,

Metody pracy:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnienie.
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” cz. 2
 • Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2
 • Karty pracy
 • Kartki papieru A4
 • Kredki, mazaki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Buty dla Kuby – wprowadzenie liter „B”, „b”. Zdrowe odżywianie.

 • Zapoznanie uczniów z literą „B”, „b” – czytanie tekstu  pt. “To mama i Beata.”– podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 8-9.–
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 5-6 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2.
 • Pogadanka na temat zdrowego odżywiania, omówienie ilustracji z podręcznika „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 10-11.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: „C” jak cebula.

 • Omawianie ilustracji z użyciem litery „C” oraz czytanie tekstu , pt. “To Cecylka i jej mama.”– podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str.12-13.
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 9 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2
 • Ćwiczenia z kartą pracy – litera „C”.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Mikołajowe prezenty. Litera „P”.

 • Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu „Prezent dla Mikołaja” D. Gellner – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 30
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 20 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2
 • Praca plastyczna pt. „Prezent dla Świętego Mikołaja”.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie liter ‘’M, m’’ oraz ‘’T, t’’

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literą ‘’M, m’’ oraz ‘’T, t’’;
 • Poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego;
 • Zapoznanie uczniów z samogłoskami i spółgłoskami.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Potrafi napisać litery ‘’M, m’’ i ‘’T, t’’;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem i umie odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu;
 • Zna podstawowe zasady ruchu drogowego oraz wie, jak się zachować przy przechodzeniu przez ulicę;
 • Wie, co to samogłoska i spółgłoska oraz potrafi określić różnicę między nimi.

Metody:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnianie;
 • Działania plastyczne;
 • Burza mózgów;
 • Film, prezentacja multimedialna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, tablica multimedialna, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: „M” jak mama

 1. Omawianie ilustracji z użyciem litery „M” oraz czytanie tekstu – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 44-45;
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 38-39 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.

II jednostka lekcyjna:

Temat: T” jak tata

 1. Omawianie ilustracji oraz rozwiązywanie ćwiczeń – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 48-50;
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 41 – 42 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Prawidłowe zachowanie na drodze

 1. Czytanie tekstu pt. ‘’ Gdy zamierzasz przejść ulicę’’ w podręczniku „Elementarz odkrywców” str. 18;
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń do tekstu;
 3. Praca plastyczna na temat ruchu drogowego;
 4. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 15 – 17 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Samogłoski i spółgłoski

 1. Wyjaśnienie przez nauczyciela różnicy pomiędzy samogłoskami i spółgłoskami;
 2. Oglądanie krótkiego filmu o samogłoskach i spółgłoskach;
 3. Podsumowanie poznanych literek.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Nauka hymnu szkolnego, Warzywa, Litera „U”

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literą ‘’U’’;
 • Zapoznianie uczniów z warzywami.

Cele szczegółowe: uczeń;

 • Rozpoznaje literę ‘’U’’;
 • Potrafi napisać literę ‘’U, u’’;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem.

Metody:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnianie;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe, działania plastyczne;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Nauka hymnu szkolnego.

 1. Nauka hymnu szkolnego

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Warzywa

 1. Rozpoznawanie warzyw;
 2. Czytamy tekst pt. ‘’Warzywa’’ z podręcznika„Elementarz odkrywców” str. 32 – 33;
 3. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 29 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”;
 4. Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki o warzywach.

III jednostka lekcyjna:

Temat: U jak ul

 1. Omawianie ilustracji z użyciem litery U oraz czytanie tekstu – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 56-57;
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 47-48 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”;
 3. Czytanie przez nauczyciela fragmentu wiersza R. Grońskiego oraz własne wypowiedzi na jego temat (interpretacja).

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat:  Jesień

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literą ‘’E’’ i ‘’K’

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozpoznaje wyrazy dwusylabowe;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem;
 • Rozpoznaje i opisuje warzywa oraz zwierzęta leśne.
 • Umiejętnie wskazuje poznane  litery  w tekście

Metody:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnianie;
 • Film, prezentacja multimedialna;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe, działania plastyczne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, tablica multimedialna, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Poznajemy literki.

 1. Omawianie ilustracji z użyciem litery E – Podręcznik „Elementarz odkrywców cz I” ze str. 28-29,
 2. Czytamy tekst pt “Kotek Lotek i Kitka” z podręcznika „Elementarz odkrywców” ze   60-61,
 3. Czytanie przez nauczyciela fragmentu wiersza R. Grońskiego raz własne wypowiedzi na jego temat ( interpretacja)

II jednostka lekcyjna:

Temat: Witamy jesień.

 1. Rozpoznawanie warzyw oraz zwierząt leśnych ze zdjęć;
 2. Pogadanka o jesieni;
 3. Oglądanie krótkiego filmu o zwierzętach żyjących w lesie;
 4. Zabawa muzyczno-ruchowa z użyciem liści;
 5. Praca plastyczna z wykorzystaniem liści.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Poznajemy litery.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literą ‘’O’’ oraz ‘’I’’;
 • Rozwijanie kreatywnego myślenia uczniów;
 • Uważne słuchanie tekstu literackiego;
 • Układanie poprawnie zdań.

Cele szczegółowe: uczeń;

 • Rozpoznaje litery ‘’O’’ oraz ‘’I’’;
 • Potrafi napisać litery ‘’O, o’’ oraz ‘’I, i’’;
 • Rozpoznaje wyrazy dwusylabowe;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem;
 • Odpowiada składnie na pytania związane z tekstem.

Metody:

 • Opowiadanie, pogadanka
 • Burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: O jak osa.

 1. Czytanie tekstu w podręczniku do klasy I „Elementarz odkrywców”;
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń do klasy I „Elementarz odkrywców”;
 3. Czytanie przez nauczyciela fragmentu wiersza R. Grońskiego;
 4. Uczniowie ćwiczą samodzielne pisanie litery ‘’O’’;
 5. Rozwiązywanie ćwiczeń z kart pracy w grupie.

II jednostka lekcyjna:

Temat: I jak igła.

 1. Czytanie tekstu w podręczniku do klasy I „Elementarz odkrywców”;
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń do klasy I „Elementarz odkrywców”;
 3. Czytanie przez nauczyciela fragmentu wiersza R. Grońskiego;
 4. Uczniowie ćwiczą samodzielne pisanie litery ‘’I’’;
 5. Rozwiązywanie ćwiczeń z kart pracy w grupie.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie cyfr i liter.

 1. Przypomnienie liczb od 1 do 10;
 2. Powtórzenie liter ‘’Aa’’, ‘’Rr’’ oraz ‘’Ss’’;
 3. Czytanie przez nauczyciela fragmentu wiersza R. Grońskiego;
 4. Pisanie liter po śladach.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  1 – 15 września

Nazwa bloku programowegoJ. Polski

Temat: Poznajemy litery ‘’R’’ oraz ‘’S’’

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literami ‘’R’’ i ‘’S’’.
 • Rozwijanie kreatywnego myślenia uczniów.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń rozpoznaje litery ‘’R’’ i ‘’S’’.
 • Uczeń potrafi napisać litery ‘’R, r’’ i ‘’S, s’’.
 • Uczeń rozpoznaje wyrazy dwusylabowe.
 • Uczeń wymienia słowa powiązane z daną literą.

Metody:

 • Metody podające ; opowiadanie, pogadanka
 • Metody problemowe ; burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, karty pracy

Przebieg:

I i II  jednostka lekcyjna: 

Temat: R jak rodzina.

 1. Czytanie tekstu str. 28-29,
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń str. 23-24,
 3. Burza mózgów w formie rysunkowej na karcie pracy.

III i IV jednostka lekcyjna:

Temat: S jak smok.

 1. Czytanie tekstu str. 32-33,
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń str. 27-29,
 3. Burza mózgów w formie rysunkowej na karcie pracy.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Agnieszka Płucienniczek

Lekcja  16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Między nami.

Cele główne:

 • uważne słuchanie tekstów;
 • omawianie treści przeczytanych tekstów i ilustracji;
 • wypowiadanie się w formie uporządkowanej;
 • używanie znaków interpunkcyjnych;
 • poznanie stopnia pokrewieństwa;
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania testów;
 • pisanie czasowników z „nie”;
 • wzmacnianie więzi rodzinnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi słuchać uważnie tekstów czytanych przez nauczyciela;
 • potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące wysłuchanego utworu;
 • odpowiada pełnym zdaniem, gramatycznie poprawnym;
 • zna zastosowanie znaków interpunkcyjnych [,], [.], [?], [!];
 • czyta poprawnie na głos wybrane teksty;
 • doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem;
 • utrwala części zdania;
 • tworzy nowe czasowniki za pomocą przedrostków;
 • rozwiązuje zadania tekstowe z matematyki;
 • mówi wiersz i śpiewa piosenki.

Metody:

 • podające;
 • czynna: działań praktycznych.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik Elementarz odkrywców – cz. 4, Ćwiczenia Elementarz odkrywców – cz. 4. str. 30-35, magnetofon, klej, sól

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :  Miedzy nami w domu.

 1. „Jak nasza mama zreperowała księżyc” słuchanie opowiadania J. Papuzinskiej, rozmowa na temat ważnej roli matki w rodzinie.
 2. Praca w kartach pracy – dobieranie podpisów do ilustracji.
 3. Znaki interpunkcyjne – zastosowanie [,], [.], [?], [!]

II jednostka lekcyjna:

Temat: Święto Mamy.

 1. „Święto mamy” czytanie przez nauczyciela tekstu z podręcznika cz.4, str. 32.
 2. Poznanie graficznego obrazu oraz prawidłowego zapisu dwuznaku „dż”.
 3. Podkreślanie w tekście wyrazów z „dż”.
 4. Wykonanie prezentu z okazji Dnia Mamy i Taty.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Edukacja matematyczna.

 1. Odczytywanie i zapisywanie liczby za pomocą cyfr.
 2. Rozwiązywanie zadań z niewiadomą zapisaną za pomocą okienka.
 3. Rozwiazywanie zadań z tekstem.
 4. Odczytywanie godzin na zegarze.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA:  Katarzyna Jefmańska

Lekcja 15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Maj jest kolorowy

Cele główne:

 • utrwalenie liter polskiego alfabetu;
 • czytanie tekstu ze zrozumieniem;
 • dopasowywanie wyrazów do schematów literowych;
 • pisanie zdania z pamięci;
 • analiza słuchowo-wyrazowa wyrazów z głoską miękką;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10;
 • rozwiązywanie zadań z treścią.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją;
 • poznaje zapis spółgłoski miękkiej ni, Ni – niebo, ń, Ń – koń;
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów ze spółgłoską miękką ń w śródgłosie i wygłosie;
 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć;
 • pisze odręcznie, czytelnie i płynnie zdania;
 • zna alfabet;
 • potrafi ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej;
 • wie, że zdania zaczynamy pisać wielka literą;
 • rozumie czytany tekst i potrafi odpowiedzieć na pytania wynikające z niego.

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • czynna: praktycznych działań.

Środki dydaktyczne:

Elementarz odkrywców –  cz. 4, Ćwiczenia Elementarz odkrywców – cz. 4. Karta pracy – skonstruowana na podstawie testu nr 19.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie wiadomości (test )

 • Sprawdzenie znajomości liter polskiego alfabetu.
 • Układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej.
 • Dzielenie wyrazów na sylaby pionowymi kreskami.
 • Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.
 • Wstawianie odpowiednich znaków na końcu zdania (. , ?)
 • Czasownik (co robi?) – określanie czynności.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Jedziemy na majówkę

 • Poznanie zapisu graficznego ń, Ń, pisanie po śladzie.
 • Otaczanie rysunków odpowiednim kolorem, w których nazwie słychać ń w środku wyrazu i na końcu;
 • Czy tylko jeden wyraz pasuje? – uzupełnianie zdań odpowiednimi wyrazami.
 • Wklejanie naklejek w miejsca według schematu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie wiadomości matematycznych, praca przy tablicy.

 • Uzupełnianie brakujących liczb.
 • Dorysowywanie elementów po prawej i po lewej stronie.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
 • Dorysowywanie wskazówek zegara.
 • Zadania z treścią.