Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY  O

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  3 – 10 Listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Dziękuję, proszę, przepraszam –słowa niezbędne w życiu i w modlitwie

Cele główne:

 • Uczeń rozumie słowa „dziękuję, proszę, przepraszam” oraz ich zastosowanie w modlitwie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje znaczenie słów grzecznościowych „dziękuję, proszę, przepraszam”;
 • Umie wymienić sytuacje, w których stosuje słowa „dziękuję, proszę, przepraszam” i określa, jaki wpływ mają te słowa na odbiorcę;
 • Określa, jakie znaczenie mają słowa grzecznościowe używane w modlitwie.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Wyjaśnianie.

Środki dydaktyczne:

Informacje dotyczące modlitw

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dziękuję, proszę, przepraszam –słowa niezbędne w życiu i w modlitwie

 1. Umie wymienić sytuacje, w jakich stosuje słowa: proszę, dziękuję, przepraszam
 2. Wyjaśnienie znaczenie słów Dziękuję, proszę, przepraszam w kontekście modlitwy
 3. Nauka Pacierza – przypomnienie ostatniej lekcji

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Modlitwa – Rozmowa z Bogiem

Cele główne:

 1. Wyjaśnienie czym jest modlitwa;
 2. Jak się modlić;
 3. Nauka Pacierza;
 4. Po co się modlimy?

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, czym jest modlitwa i zna podstawowe modlitwy w wierze katolickiej.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Kserówki w modlitwami

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Modlitwa – Rozmowa z Bogiem.

 1. Wyjaśnienie czym jest modlitwa;
 2. Jak się modlić;
 3. Podstawowe modlitwy do nauki.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  1 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat:  Lekcja organizacyjna. 

Cele główne:

 • Zapoznanie się z dziećmi, co pozwoli ustalić plan na dalsze tematy roku szkolnym.

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie się z tokiem lekcji oraz przedstawienie się sobie nawzajem.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Opracowanie własne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Lekcja organizacyjna.

 1. Zapoznanie się ze sobą,
 2. Luźna pogawędka czym jest dla Dzieci Bóg, co to wiara, itp.

 

 

 

KONSPEKT

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: dr Piotr Kosiak

Lekcja 3  – 25 listopada 

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Adwent czas przygotowania do Bożego Narodzenia.

Cele główne:

 • uczeń wie co to jest okres Adwentu;
 • uczeń będzie potrafił przygotować się na święta Bożego Narodzenia.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wyjaśnia pojęcie Adwent;
 • uczeń zna znaczenie okresu Adwentu
 • uczeń wymienia oznaki Adwentu ( Kalendarz adwentowy, Wieniec Adwentowy, Kolor Fioletowy );
 • uczeń zna funkcje okresu przygotowawczego zwanego Adwentem;

Metody:

 • opowieść biblijna ;
 • pogadanka;
 • praca w grupach;
 • „burza” mózgów

Środki dydaktyczne:

Kalendarz Adwentowy, Wieniec Adwentowy, Tkanina koloru Fioletowego

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  : Adwent czas przygotowania do Bożego Narodzenia.

 • Wyjaśnienie pojęcia Adwent.
 • Składniki i rodzaje oznak Adwentu w Kościele i w domu.
 • Przygotowanie do Bożego Narodzenia  – praca w grupach.

Religia

KONSPEKT DLA  KLASY  O

OPRACOWAŁ :  dr Piotr Kosiak

Lekcja  1-  14  października

Nazwa bloku programowego: Jak Ci dziękować, drogi Jezu?

Temat: Bóg stwórcą świata .”

Cele główne:

 • poznanie opisu stworzenia świata,
 • zrozumienie, że Bóg jest stwórcą świata.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie kto stworzył świat.
 • potrafi powiedzieć, co Pan Bóg stworzył każdego dnia.
 • rozumie: dlaczego w Niedziele nie pracujemy i idziemy do Kościoła. 

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana,
 • tworzenie planszy,
 • powiadanie Biblijne.

Środki dydaktyczne:

Pismo Święte, plansza z elementami stworzenia świata,

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 • Modlitwa
 • Rozmowa wprowadzająca w temat.
 • Opowieść Biblijna z Księgi Rodzaju o stworzeniu Świata
 • Omówienie opisu stworzenia świata
 • Odkrywanie śladów Pana Boga w przyrodzie – rozmowa kierowana.
 • Uzasadnienie dlaczego niedziela jest dniem odpoczynku.