Konspekt

Konspekt dla klasy ,,O”

Lekcja 11 –   16 marca

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Triduum Paschalne

Cele ogólne:

•Poznanie  uczniów z liturgią  Triduum  Paschalnego poprzez symbolikę i ukazanie głębi.

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • rozumie znaczenie Świąt Wielkanocnych.
 • potrafi wymienić podstawowe symbole występujące w liturgii Triduum.

Konspekt

Konspekt dla klasy ,,O”

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 9— 9 marca

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat : W niedzielę  palmową uwielbiamy  Jezusa .

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z historią wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.
 • Postawa radości uwielbienia Jezusa.

Cele szczegółowe : – uczeń,

 • opowiada historię radosnego powitania Pana Jezusa w Jerozolimie .
 • wie że palma jest oznaką radości i zarazem uwielbienia Jezusa .
 • potrafi powiedzieć dlaczego święcimy palmy.
 • potrafi narysować lub udekorować własną palmę.

Konspekt

Konspekt dla klasy ,,O”

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 8 —27stycznia 

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat : Święto  Ofiarowania  Pańskiego 

Cele ogólne:

 • Przygotowanie uczniów do święta Ofiarowania Pańskiego .

Cele szczegółowe : – uczeń,

 • wie kiedy obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego .
 • potrafi wyjaśnić co znaczy, że Pan Jezus jest światłem .
 • zna ludowy zwyczaj świętowania Matki Boskiej Gromnicznej .

Konspekt

Konspekt dla klasy ,,O”

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 5   –    13 Stycznia

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat: Święta rodzina Jezusa .

 Cele ogólne:

 • Przykład świętej rodziny,ich postawa jest drogowskazem,że wiara w rodzinie jest najcenniejszą rzeczą jaką można przekazać dzieciom.

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • Wie, że  Jezus Jego Matka i św Józef tworzyli św rodzinę
 • Zna jak Jezus okazywał Maryi i Józefowi posłuszeństwo.

Konspekt

Konspekt dla klasy ,,0”

Lekcja 4- 2 Grudnia

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :Adwent czekamy na urodziny          Pana Jezusa

Cele ogólne:

 • ukazanie czym jest Adwent .
 • kształtowanie postawy otwartości  na oczekiwanie z Maryją na Boże Narodzenie.

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • rozpoznaje na obrazku symbole Adwentu .
 • chętnie uczestniczy we Mszy roratnej.
 • wie ile trwa Adwent.

Konspekt

Konspekt dla klasy ,,0”

Lekcja 3 -11 Listopada 

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Niedziela to dzień  święty.

Cele ogólne:

 • poznanie sensu i sposobów świętowania niedzieli .
 • kształtowanie postawy oczekiwania na niedzielne spotkanie z Panem Jezusem.

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • rozumie że niedziela jest dniem poświęconym  Panu Jezusowi .
 • chętnie uczestniczy we Mszy Świętej .

Konspekt

Konspekt dla klasy ,,0”

Lekcja 3 -28 Listopada

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Spotykamy się z Bogiem w Kościele .

Cele ogólne:

 • Ukazanie kościoła jako domu Boga
 • Uświadomienie prawdy, że kościół to wyjątkowe miejsce spotkań i modlitwy dzieci Bożych .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wie że kościół to dom Boga.
 • Chętnie uczestniczy we Mszy Świętej .
 • Dobrze zachowuje się w Kościele

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA- Irena Bielawska-Khali

Lekcja 2 – 14. października

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Modlitwa – Różańcowa 

Cele główne:

 1. Poznanie modlitwy różańcowej
 2. Jak się modlić;
 3. Nauka Pacierza;
 4. Po co się modlimy?

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, że podczas tej modlitwy rozważamy życie Jezusa i Maryi.
 • Uczeń zna części różańca świętego .

Konspekt

Konspekt dla klasy O 

Lekcja 2 –   23 września 

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : BÓG OJCIEC KOCHA  KAŻDEGO  CZŁOWIEKA.

Cele ogólne:

 • poznanie prawdy o Bogu jako najlepszym Ojcu
 • zaufanie i miłość  do Boga Ojca

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • rozumie prawdę ,że  Bóg jest naszym najlepszym Ojcem.
 • wymieni rodzaje spotkań  z Bogiem Ojcem.
 • potrafi wyjaśnić , w jaki sposób możemy okazać Bogu ,że Go kochamy.

Konspekt

Konspekt dla klasy O 

Lekcja 1 –  9 września 

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Na katechezie spotykamy Pana Boga.

Cele ogólne:

 • poznanie prawdy ,że katecheza to  spotkanie z Bogiem .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • wie ,czym jest spotkanie z Panem  Bogiem
 • potrafi zaśpiewać  z gestami piosenkę ,,Alleluja hosanna”.
 • wyraża postawę radości  ze spotkania z Bogiem na katechezie.