Konspekt

Konspekt dla klasy ,,0’’

Opracowała : Irena Bielawska- Khai

Lekcja 5 -14 stycznia 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Religia

Temat: Chrzest wprowadził nas w Rodzinę Jezusa .

Cele główne:  

 • Poznanie prawdy , że chrzest włącza w jedną rodzinę ludzi ochrzczonych.
 • Dostrzeganie wagi chrztu świętego w życiu członków  rodziny Jezusa.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Stwierdza , kto należy od chrztu do rodziny Jezusa.
 • Pamięta ,że od chrztu świętego jest dzieckiem Bożym .
 • Samodzielnie wypowiada słowa modlitwy Chwała Ojcu.

Konspekt

Konspekt dla klasy ,,O „

Opracowała: Irena Khali

Lekcja 4 – 26 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat:  Adwent 

Cele ogólne:

 • Wprowadzenie  dzieci w adwentowe oczekiwanie.Cele szczegółowe , Uczeń :
 • Wie co to jest Adwent;
 • Zna symbole Adwentu
 • Znają pieść adwentową

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY ,,0”

OPRACOWAŁA: Irena Bielawska-Khali

LEKCJA  4–  12 Listopada 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Religia

Temat 1  :  Jezus to dobry Król

Cele główne:  uczeń, 

 

 • Uświadomienie, że Pan Jezus jest królem
 • Uczenie modlitwy

Cele szczegółowe: Uczeń

 • samodzielnie modli się
 • wyjaśnia czym się różni zwykły  król ziemski od Pana Jezusa Króla
 • Zna przykłady dobrych czynów i spełnia je.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY ,,0”

OPRACOWAŁA: Irena Bielawska-Khali

LEKCJA  3–  29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Religia

Temat 1  :  Wszystkich  Świętych Dzień  Zaduszny

Cele główne:  uczeń, 

 • Ukazanie dzieciom znaczenia uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych.
 • Podkreślenie wagi i znaczenia modlitwy za zmarłych.
 • Ukazanie, że wszyscy jesteśmy powołani do  świętości .
 • Nauka modlitwy za zmarłych,,Wieczny odpoczynek …”

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Umie modlitwę za zmarłych.
 • Zna znaczenie uroczystości Wszystkich Świętych .
 • Potrafi wymienić kilku Świętych .

Konspekt

Konspekt dla klasy  ,, 0″

Przygotowała- Irena Bielawska Khali

Lekcja 1,2 

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :Święty  Jan Paweł II-Opowieść o Prawdziwym Przyjacielu Pana Boga

Cele główne:

 • Uważne słuchanie tekstu opowiadania poświęconego osobie św.Jana Pawła II
 • Kształtowanie pojęcia święty u dzieci

Cele szczegółowe uczeń:

 • Potrafi opowiedzieć o życiu Jana Pawła II
 • Chce naśladować św .Jana Pawła II
 • Zna pojęcie święty

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  8 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Zbawiciel Nadchodzi! – Cuda Jezusa

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem- cud, poznanie jego znaczenia w świecie chrześcijańskim oraz symboliki.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi opowiedzieć o dziejach Chrystusowych;
 • Umie wypowiedzieć się  na temat podstaw wiary chrześcijańskiej;
 • Wie, czym jest „Boskości Chrystusa” oraz potrafi odnieść ją do wydarzeń okresu Chrystusowego.

Metody:

 • Wykład;
 • Film edukacyjny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:Zbawiciel Nadchodzi! – Cuda Jezusa

 1. Zapoznanie uczniów z wiedzą na temat cudów;
 2. Omówienie zagadnienia cudownych uzdrowień;
 3. Prezentacja filmu animowanego, pt. „Cuda Jezusa”.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  7 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Początek Stworzenia

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z postaciami Adama i Ewy oraz rolą, jaką odegrali we wczesnych dziejach świata;
 • Poznanie terminu- raj utracony oraz wyjaśnienie faktu wygnania pierwszych ludzi z raju.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi scharakteryzować wczesne dzieje świata na podstawie informacji zawartych w Biblii;
 • Przyswaja wiedzę na temat podstaw wiary chrześcijańskiej;
 • Wie, czym są pokusy w życiu codziennym.

Metody:

 • Wykład;
 • Film edukacyjny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Początek Stworzenia

 1. Zapoznanie uczniów z postaciami pierwszych ludzi we wczesnych dziejach świata;
 2. Wyjaśnienie uczniom, dlaczego nie jest możliwe przebywanie w miejscu o nazwie „raj”;
 3. Obejrzenie filmu animowanego „Opowieści Biblijne – Stworzenie świata”.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  6 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Trzej Królowie – Goście Jezusa

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z postaciami Trzech Króli oraz wyjaśnienie znaczenia darów ofiarowanych Panu Jezusowi.

Cele szczegółowe: 

 • Zapoznanie uczniów z wydarzeniami mającymi miejsce tuż po narodzinach Jezusa z Nazaretu;
 • Rozwijanie zainteresowania wiedzą na temat podstaw wiary chrześcijańskiej;
 • Poznanie symboliki i znaczenia darów, jakie otrzymał Jezus z okazji swych narodzin.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Rysowanie.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Trzej Królowie – Goście Jezusa

 1. Zapoznanie uczniów z postaciami Trzech Króli;
 2. Omówienie symboliki i znaczenia darów, jakie Jezus otrzymał od przybyłych gości z okazji swych narodzin;
 3. Rysowanie dowolnej sceny na temat „Przybycie króli do stajenki”.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  5 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Święta, to nie tylko prezenty

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem Świąt Bożego Narodzenia pod kątem przeżyć duchowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi opowiedzieć o najważniejszych faktach towarzyszących narodzinom Jezusa;
 • Rozumie i potrafi wyjaśnić podstawy wiary chrześcijańskiej;
 • Umie wyjaśnić, dlaczego Boże Narodzenie powinno być świętem dla naszej duszy a nie tylko chwilą na otrzymywanie prezentów.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Święta to nie tylko prezenty

 1. Wyjaśnienie uczniom, kim byli rodzice Jezusa i jaką rolę pełnili w jego życiu doczesnym;
 2. Opisanie narodzin Jezusa oraz metafizycznych zdarzeń temu towarzyszących;
 3. Zapoznanie uczniów z historią odwiedzin Chrystusa przez Trzech Króli oraz opisanie symboliki prezentów, jakie Chrystus otrzymał po narodzinach;
 4. Rysowanie dowolnej sceny nawiązującej do Bożego Narodzenia.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY  O

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  3 – 10 Listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Dziękuję, proszę, przepraszam –słowa niezbędne w życiu i w modlitwie

Cele główne:

 • Uczeń rozumie słowa „dziękuję, proszę, przepraszam” oraz ich zastosowanie w modlitwie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje znaczenie słów grzecznościowych „dziękuję, proszę, przepraszam”;
 • Umie wymienić sytuacje, w których stosuje słowa „dziękuję, proszę, przepraszam” i określa, jaki wpływ mają te słowa na odbiorcę;
 • Określa, jakie znaczenie mają słowa grzecznościowe używane w modlitwie.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Wyjaśnianie.

Środki dydaktyczne:

Informacje dotyczące modlitw

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dziękuję, proszę, przepraszam –słowa niezbędne w życiu i w modlitwie

 1. Umie wymienić sytuacje, w jakich stosuje słowa: proszę, dziękuję, przepraszam
 2. Wyjaśnienie znaczenie słów Dziękuję, proszę, przepraszam w kontekście modlitwy
 3. Nauka Pacierza – przypomnienie ostatniej lekcji