Konspekt

Konspekt dla klasy ,,0”

Lekcja 4- 2 Grudnia

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :Adwent czekamy na urodziny          Pana Jezusa

Cele ogólne:

 • ukazanie czym jest Adwent .
 • kształtowanie postawy otwartości  na oczekiwanie z Maryją na Boże Narodzenie.

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • rozpoznaje na obrazku symbole Adwentu .
 • chętnie uczestniczy we Mszy roratnej.
 • wie ile trwa Adwent.

Konspekt

Konspekt dla klasy ,,0”

Lekcja 3 -11 Listopada 

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Niedziela to dzień  święty.

Cele ogólne:

 • poznanie sensu i sposobów świętowania niedzieli .
 • kształtowanie postawy oczekiwania na niedzielne spotkanie z Panem Jezusem.

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • rozumie że niedziela jest dniem poświęconym  Panu Jezusowi .
 • chętnie uczestniczy we Mszy Świętej .

Konspekt

Konspekt dla klasy ,,0”

Lekcja 3 -28 Listopada

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Spotykamy się z Bogiem w Kościele .

Cele ogólne:

 • Ukazanie kościoła jako domu Boga
 • Uświadomienie prawdy, że kościół to wyjątkowe miejsce spotkań i modlitwy dzieci Bożych .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wie że kościół to dom Boga.
 • Chętnie uczestniczy we Mszy Świętej .
 • Dobrze zachowuje się w Kościele

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA- Irena Bielawska-Khali

Lekcja 2 – 14. października

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Modlitwa – Różańcowa 

Cele główne:

 1. Poznanie modlitwy różańcowej
 2. Jak się modlić;
 3. Nauka Pacierza;
 4. Po co się modlimy?

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, że podczas tej modlitwy rozważamy życie Jezusa i Maryi.
 • Uczeń zna części różańca świętego .

Konspekt

Konspekt dla klasy O 

Lekcja 2 –   23 września 

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : BÓG OJCIEC KOCHA  KAŻDEGO  CZŁOWIEKA.

Cele ogólne:

 • poznanie prawdy o Bogu jako najlepszym Ojcu
 • zaufanie i miłość  do Boga Ojca

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • rozumie prawdę ,że  Bóg jest naszym najlepszym Ojcem.
 • wymieni rodzaje spotkań  z Bogiem Ojcem.
 • potrafi wyjaśnić , w jaki sposób możemy okazać Bogu ,że Go kochamy.

Konspekt

Konspekt dla klasy O 

Lekcja 1 –  9 września 

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Na katechezie spotykamy Pana Boga.

Cele ogólne:

 • poznanie prawdy ,że katecheza to  spotkanie z Bogiem .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • wie ,czym jest spotkanie z Panem  Bogiem
 • potrafi zaśpiewać  z gestami piosenkę ,,Alleluja hosanna”.
 • wyraża postawę radości  ze spotkania z Bogiem na katechezie.

Konspekt

Konspekt dla klasy O 

Lekcja 9 – 22 kwietnia

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Maryja naszą Matką .

Cele ogólne:

 • Świadomość pośrednictwa  Maryi w naszych modlitwach .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wie że Maryja jest Matką każdego człowieka .
 • Potrafi ułożyć własne wezwanie do Matki Bożej .
 • Uczestniczy w nabożeństwach Maryjnych .

Konspekt

Konspekt dla klasy ,,0”

Lekcja 8   -25 marca

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Wielki Czwartek, Wielki Piątek,Wigilia Paschalna

Cele ogólne:

•Przygotowanie do obchodów  Tridum Paschalnego

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Rozumie znaczenie Świąt Wielkanocnych.
 • Potrafi godnie obchodzić Święta Wielkiej Nocy.
 • Wie co to jest msza Święta .
 • Wie kto spożywał Ostatnią Wieczerze .
 • Wie co to jest Najświętszy Sakrament .
 • Wie  co to jest adoracja krzyża
 • Pamięta ze Pan Jezus trzeciego dnia Zmartwychwstał.

Konspekt

Konspekt dla klasy O 

Lekcja 7- 11  marca

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Poznajemy moc Jezusa.

Cele ogólne:

Poznanie prawdy,że Jezus czyni cuda ponieważ jest Bogiem.
Kształtowanie podstawy wiary i zaufania.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Zna historię uciszenia burzy na jeziorze.
 • Wie dlaczego uczniowie budzili Jezusa
 • Wie do kogo możemy się zwrócić gdy nam źle.
Zadanie domowe
Bardzo proszę ,aby dzieci nauczyły się na pamięć tych słów piosenki
– Na jeziorze wielka burza
-Jezus ze mną w Łodzi jest
-Mocną ręką trzyma mnie.

Kontakt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 12 – 11 marca

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Wesołe zabawy literkami oraz cyferkami.

Cele ogólne:

 • Utrwalenie poprzez zabawę poznanych liter- samogłoski oraz litery tj. MTBWLKD.
 • Utrwalenie poznanych cyfr od 0 do 6

Cele szczegółowe :

 • Rozpoznaje litery przez dotyk
 • Wyszukuje podaną literę
 • Dopasowuje literę wielką do małej i odwrotnie . Litery drukowane
 • Układa puzze przedstawiające obraz graficzny liter
 • Rozpoznaje i nazywa cyfry od 0 do 6
 • Poprawnie przelicza w zakresie 6 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
 • Modeluje z drucianej frotki wybraną cyfrę od 1 do 6
 • Potrafi ustawić się w kolejności od 1 do 6 podczas zabawy ruchowej
 • Odczytuje poprawnie wyrazy OLA,ULA,ELA,ALA
 • Reaguje na sygnał muzyczny w zabawie