Konspekt

Konspekt dla klasy O 

Lekcja 9 – 22 kwietnia

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Maryja naszą Matką .

Cele ogólne:

 • Świadomość pośrednictwa  Maryi w naszych modlitwach .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wie że Maryja jest Matką każdego człowieka .
 • Potrafi ułożyć własne wezwanie do Matki Bożej .
 • Uczestniczy w nabożeństwach Maryjnych .

Konspekt

Konspekt dla klasy ,,0”

Lekcja 8   -25 marca

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Wielki Czwartek, Wielki Piątek,Wigilia Paschalna

Cele ogólne:

•Przygotowanie do obchodów  Tridum Paschalnego

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Rozumie znaczenie Świąt Wielkanocnych.
 • Potrafi godnie obchodzić Święta Wielkiej Nocy.
 • Wie co to jest msza Święta .
 • Wie kto spożywał Ostatnią Wieczerze .
 • Wie co to jest Najświętszy Sakrament .
 • Wie  co to jest adoracja krzyża
 • Pamięta ze Pan Jezus trzeciego dnia Zmartwychwstał.

Konspekt

Konspekt dla klasy O 

Lekcja 7- 11  marca

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Poznajemy moc Jezusa.

Cele ogólne:

Poznanie prawdy,że Jezus czyni cuda ponieważ jest Bogiem.
Kształtowanie podstawy wiary i zaufania.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Zna historię uciszenia burzy na jeziorze.
 • Wie dlaczego uczniowie budzili Jezusa
 • Wie do kogo możemy się zwrócić gdy nam źle.
Zadanie domowe
Bardzo proszę ,aby dzieci nauczyły się na pamięć tych słów piosenki
– Na jeziorze wielka burza
-Jezus ze mną w Łodzi jest
-Mocną ręką trzyma mnie.

Kontakt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 12 – 11 marca

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Wesołe zabawy literkami oraz cyferkami.

Cele ogólne:

 • Utrwalenie poprzez zabawę poznanych liter- samogłoski oraz litery tj. MTBWLKD.
 • Utrwalenie poznanych cyfr od 0 do 6

Cele szczegółowe :

 • Rozpoznaje litery przez dotyk
 • Wyszukuje podaną literę
 • Dopasowuje literę wielką do małej i odwrotnie . Litery drukowane
 • Układa puzze przedstawiające obraz graficzny liter
 • Rozpoznaje i nazywa cyfry od 0 do 6
 • Poprawnie przelicza w zakresie 6 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
 • Modeluje z drucianej frotki wybraną cyfrę od 1 do 6
 • Potrafi ustawić się w kolejności od 1 do 6 podczas zabawy ruchowej
 • Odczytuje poprawnie wyrazy OLA,ULA,ELA,ALA
 • Reaguje na sygnał muzyczny w zabawie

 

Konspekt

Konspekt dla klasy ,,0”

Lekcja 6- 18 lutego

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Jezus szuka przyjaciół

Cele ogólne:

 • Ukształtowanie świadomości bycia uczniem i przyjacielem Jezusa.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Z pomocą nauczyciela opowiada swoimi słowami o powołaniu pierwszych Apostołów.
 • Wie ,że jest uczniem Jezusa.
 • Wyjaśnia ,że idąc za Jezusem można dotrzeć do nieba.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY  ,,0”

OPRACOWAŁA-Irena Bielawska-Khali

Lekcja 4- 4 lutego 

Nazwa bloku programowegoReligia

Temat: Dziękuję, proszę, przepraszam –słowa niezbędne w życiu i w modlitwie

Cele główne:

 • Uczeń rozumie słowa „dziękuję, proszę, przepraszam” oraz ich zastosowanie w modlitwie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje znaczenie słów grzecznościowych „dziękuję, proszę, przepraszam”;
 • Umie wymienić sytuacje, w których stosuje słowa „dziękuję, proszę, przepraszam” i określa, jaki wpływ mają te słowa na odbiorcę;
 • Określa, jakie znaczenie mają słowa grzecznościowe używane w modlitwie.

Konspekt

Konspekt dla klasy ,,0’’

Opracowała : Irena Bielawska- Khai

Lekcja 5 -14 stycznia 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Religia

Temat: Chrzest wprowadził nas w Rodzinę Jezusa .

Cele główne:  

 • Poznanie prawdy , że chrzest włącza w jedną rodzinę ludzi ochrzczonych.
 • Dostrzeganie wagi chrztu świętego w życiu członków  rodziny Jezusa.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Stwierdza , kto należy od chrztu do rodziny Jezusa.
 • Pamięta ,że od chrztu świętego jest dzieckiem Bożym .
 • Samodzielnie wypowiada słowa modlitwy Chwała Ojcu.

Konspekt

Konspekt dla klasy ,,O „

Opracowała: Irena Khali

Lekcja 4 – 26 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat:  Adwent 

Cele ogólne:

 • Wprowadzenie  dzieci w adwentowe oczekiwanie.Cele szczegółowe , Uczeń :
 • Wie co to jest Adwent;
 • Zna symbole Adwentu
 • Znają pieść adwentową

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY ,,0”

OPRACOWAŁA: Irena Bielawska-Khali

LEKCJA  4–  12 Listopada 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Religia

Temat 1  :  Jezus to dobry Król

Cele główne:  uczeń, 

 

 • Uświadomienie, że Pan Jezus jest królem
 • Uczenie modlitwy

Cele szczegółowe: Uczeń

 • samodzielnie modli się
 • wyjaśnia czym się różni zwykły  król ziemski od Pana Jezusa Króla
 • Zna przykłady dobrych czynów i spełnia je.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY ,,0”

OPRACOWAŁA: Irena Bielawska-Khali

LEKCJA  3–  29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Religia

Temat 1  :  Wszystkich  Świętych Dzień  Zaduszny

Cele główne:  uczeń, 

 • Ukazanie dzieciom znaczenia uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych.
 • Podkreślenie wagi i znaczenia modlitwy za zmarłych.
 • Ukazanie, że wszyscy jesteśmy powołani do  świętości .
 • Nauka modlitwy za zmarłych,,Wieczny odpoczynek …”

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Umie modlitwę za zmarłych.
 • Zna znaczenie uroczystości Wszystkich Świętych .
 • Potrafi wymienić kilku Świętych .