Konspekt

Konspekt dla klasy  ,, 0″

Przygotowała- Irena Bielawska Khali

Lekcja 1,2 

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :Święty  Jan Paweł II-Opowieść o Prawdziwym Przyjacielu Pana Boga

Cele główne:

 • Uważne słuchanie tekstu opowiadania poświęconego osobie św.Jana Pawła II
 • Kształtowanie pojęcia święty u dzieci

Cele szczegółowe uczeń:

 • Potrafi opowiedzieć o życiu Jana Pawła II
 • Chce naśladować św .Jana Pawła II
 • Zna pojęcie święty

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  8 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Zbawiciel Nadchodzi! – Cuda Jezusa

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem- cud, poznanie jego znaczenia w świecie chrześcijańskim oraz symboliki.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi opowiedzieć o dziejach Chrystusowych;
 • Umie wypowiedzieć się  na temat podstaw wiary chrześcijańskiej;
 • Wie, czym jest „Boskości Chrystusa” oraz potrafi odnieść ją do wydarzeń okresu Chrystusowego.

Metody:

 • Wykład;
 • Film edukacyjny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:Zbawiciel Nadchodzi! – Cuda Jezusa

 1. Zapoznanie uczniów z wiedzą na temat cudów;
 2. Omówienie zagadnienia cudownych uzdrowień;
 3. Prezentacja filmu animowanego, pt. „Cuda Jezusa”.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  7 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Początek Stworzenia

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z postaciami Adama i Ewy oraz rolą, jaką odegrali we wczesnych dziejach świata;
 • Poznanie terminu- raj utracony oraz wyjaśnienie faktu wygnania pierwszych ludzi z raju.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi scharakteryzować wczesne dzieje świata na podstawie informacji zawartych w Biblii;
 • Przyswaja wiedzę na temat podstaw wiary chrześcijańskiej;
 • Wie, czym są pokusy w życiu codziennym.

Metody:

 • Wykład;
 • Film edukacyjny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Początek Stworzenia

 1. Zapoznanie uczniów z postaciami pierwszych ludzi we wczesnych dziejach świata;
 2. Wyjaśnienie uczniom, dlaczego nie jest możliwe przebywanie w miejscu o nazwie „raj”;
 3. Obejrzenie filmu animowanego „Opowieści Biblijne – Stworzenie świata”.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  6 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Trzej Królowie – Goście Jezusa

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z postaciami Trzech Króli oraz wyjaśnienie znaczenia darów ofiarowanych Panu Jezusowi.

Cele szczegółowe: 

 • Zapoznanie uczniów z wydarzeniami mającymi miejsce tuż po narodzinach Jezusa z Nazaretu;
 • Rozwijanie zainteresowania wiedzą na temat podstaw wiary chrześcijańskiej;
 • Poznanie symboliki i znaczenia darów, jakie otrzymał Jezus z okazji swych narodzin.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Rysowanie.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Trzej Królowie – Goście Jezusa

 1. Zapoznanie uczniów z postaciami Trzech Króli;
 2. Omówienie symboliki i znaczenia darów, jakie Jezus otrzymał od przybyłych gości z okazji swych narodzin;
 3. Rysowanie dowolnej sceny na temat „Przybycie króli do stajenki”.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  5 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Święta, to nie tylko prezenty

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem Świąt Bożego Narodzenia pod kątem przeżyć duchowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi opowiedzieć o najważniejszych faktach towarzyszących narodzinom Jezusa;
 • Rozumie i potrafi wyjaśnić podstawy wiary chrześcijańskiej;
 • Umie wyjaśnić, dlaczego Boże Narodzenie powinno być świętem dla naszej duszy a nie tylko chwilą na otrzymywanie prezentów.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Święta to nie tylko prezenty

 1. Wyjaśnienie uczniom, kim byli rodzice Jezusa i jaką rolę pełnili w jego życiu doczesnym;
 2. Opisanie narodzin Jezusa oraz metafizycznych zdarzeń temu towarzyszących;
 3. Zapoznanie uczniów z historią odwiedzin Chrystusa przez Trzech Króli oraz opisanie symboliki prezentów, jakie Chrystus otrzymał po narodzinach;
 4. Rysowanie dowolnej sceny nawiązującej do Bożego Narodzenia.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY  O

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  3 – 10 Listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Dziękuję, proszę, przepraszam –słowa niezbędne w życiu i w modlitwie

Cele główne:

 • Uczeń rozumie słowa „dziękuję, proszę, przepraszam” oraz ich zastosowanie w modlitwie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje znaczenie słów grzecznościowych „dziękuję, proszę, przepraszam”;
 • Umie wymienić sytuacje, w których stosuje słowa „dziękuję, proszę, przepraszam” i określa, jaki wpływ mają te słowa na odbiorcę;
 • Określa, jakie znaczenie mają słowa grzecznościowe używane w modlitwie.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Wyjaśnianie.

Środki dydaktyczne:

Informacje dotyczące modlitw

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dziękuję, proszę, przepraszam –słowa niezbędne w życiu i w modlitwie

 1. Umie wymienić sytuacje, w jakich stosuje słowa: proszę, dziękuję, przepraszam
 2. Wyjaśnienie znaczenie słów Dziękuję, proszę, przepraszam w kontekście modlitwy
 3. Nauka Pacierza – przypomnienie ostatniej lekcji

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Modlitwa – Rozmowa z Bogiem

Cele główne:

 1. Wyjaśnienie czym jest modlitwa;
 2. Jak się modlić;
 3. Nauka Pacierza;
 4. Po co się modlimy?

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, czym jest modlitwa i zna podstawowe modlitwy w wierze katolickiej.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Kserówki w modlitwami

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Modlitwa – Rozmowa z Bogiem.

 1. Wyjaśnienie czym jest modlitwa;
 2. Jak się modlić;
 3. Podstawowe modlitwy do nauki.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  1 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat:  Lekcja organizacyjna. 

Cele główne:

 • Zapoznanie się z dziećmi, co pozwoli ustalić plan na dalsze tematy roku szkolnym.

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie się z tokiem lekcji oraz przedstawienie się sobie nawzajem.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Opracowanie własne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Lekcja organizacyjna.

 1. Zapoznanie się ze sobą,
 2. Luźna pogawędka czym jest dla Dzieci Bóg, co to wiara, itp.

 

 

 

KONSPEKT

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: dr Piotr Kosiak

Lekcja 3  – 25 listopada 

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Adwent czas przygotowania do Bożego Narodzenia.

Cele główne:

 • uczeń wie co to jest okres Adwentu;
 • uczeń będzie potrafił przygotować się na święta Bożego Narodzenia.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wyjaśnia pojęcie Adwent;
 • uczeń zna znaczenie okresu Adwentu
 • uczeń wymienia oznaki Adwentu ( Kalendarz adwentowy, Wieniec Adwentowy, Kolor Fioletowy );
 • uczeń zna funkcje okresu przygotowawczego zwanego Adwentem;

Metody:

 • opowieść biblijna ;
 • pogadanka;
 • praca w grupach;
 • „burza” mózgów

Środki dydaktyczne:

Kalendarz Adwentowy, Wieniec Adwentowy, Tkanina koloru Fioletowego

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  : Adwent czas przygotowania do Bożego Narodzenia.

 • Wyjaśnienie pojęcia Adwent.
 • Składniki i rodzaje oznak Adwentu w Kościele i w domu.
 • Przygotowanie do Bożego Narodzenia  – praca w grupach.

Religia

KONSPEKT DLA  KLASY  O

OPRACOWAŁ :  dr Piotr Kosiak

Lekcja  1-  14  października

Nazwa bloku programowego: Jak Ci dziękować, drogi Jezu?

Temat: Bóg stwórcą świata .”

Cele główne:

 • poznanie opisu stworzenia świata,
 • zrozumienie, że Bóg jest stwórcą świata.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie kto stworzył świat.
 • potrafi powiedzieć, co Pan Bóg stworzył każdego dnia.
 • rozumie: dlaczego w Niedziele nie pracujemy i idziemy do Kościoła. 

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana,
 • tworzenie planszy,
 • powiadanie Biblijne.

Środki dydaktyczne:

Pismo Święte, plansza z elementami stworzenia świata,

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 • Modlitwa
 • Rozmowa wprowadzająca w temat.
 • Opowieść Biblijna z Księgi Rodzaju o stworzeniu Świata
 • Omówienie opisu stworzenia świata
 • Odkrywanie śladów Pana Boga w przyrodzie – rozmowa kierowana.
 • Uzasadnienie dlaczego niedziela jest dniem odpoczynku.