KONSPEKT

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: dr Piotr Kosiak

Lekcja 3  – 25 listopada 

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Adwent czas przygotowania do Bożego Narodzenia.

Cele główne:

 • uczeń wie co to jest okres Adwentu;
 • uczeń będzie potrafił przygotować się na święta Bożego Narodzenia.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wyjaśnia pojęcie Adwent;
 • uczeń zna znaczenie okresu Adwentu
 • uczeń wymienia oznaki Adwentu ( Kalendarz adwentowy, Wieniec Adwentowy, Kolor Fioletowy );
 • uczeń zna funkcje okresu przygotowawczego zwanego Adwentem;

Metody:

 • opowieść biblijna ;
 • pogadanka;
 • praca w grupach;
 • „burza” mózgów

Środki dydaktyczne:

Kalendarz Adwentowy, Wieniec Adwentowy, Tkanina koloru Fioletowego

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  : Adwent czas przygotowania do Bożego Narodzenia.

 • Wyjaśnienie pojęcia Adwent.
 • Składniki i rodzaje oznak Adwentu w Kościele i w domu.
 • Przygotowanie do Bożego Narodzenia  – praca w grupach.

Religia

KONSPEKT DLA  KLASY  O

OPRACOWAŁ :  dr Piotr Kosiak

Lekcja  1-  14  października

Nazwa bloku programowego: Jak Ci dziękować, drogi Jezu?

Temat: Bóg stwórcą świata .”

Cele główne:

 • poznanie opisu stworzenia świata,
 • zrozumienie, że Bóg jest stwórcą świata.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie kto stworzył świat.
 • potrafi powiedzieć, co Pan Bóg stworzył każdego dnia.
 • rozumie: dlaczego w Niedziele nie pracujemy i idziemy do Kościoła. 

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana,
 • tworzenie planszy,
 • powiadanie Biblijne.

Środki dydaktyczne:

Pismo Święte, plansza z elementami stworzenia świata,

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 • Modlitwa
 • Rozmowa wprowadzająca w temat.
 • Opowieść Biblijna z Księgi Rodzaju o stworzeniu Świata
 • Omówienie opisu stworzenia świata
 • Odkrywanie śladów Pana Boga w przyrodzie – rozmowa kierowana.
 • Uzasadnienie dlaczego niedziela jest dniem odpoczynku.