Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  9 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Mrs Claus explains Christmas traditions.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych;
 • Rozwijanie świadomości różnic kulturowych i tradycji krajów.

Cele szczegółowe:

 • Poprzez wysłuchanie i pracę z video, uczeń poszerza wiedzę na temat kultury i tradycji obchodzenia świąt;
 • Uczeń rozumie różnice tradycji świąt, potrafi rozmawiać o nich oraz tym samym jak przekazywać innym zdobytą wiedzę.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/video-zone/mrs-claus-explains-christmas-traditions http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/video-zone-mrs-claus-explains-christmas-traditions-worksheet.pdf

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Mrs Claus explains Christmas traditions.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie słuchają i oglądają video na temat świąt.
 4. Uczniowie wykonują zadania do video, która ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Uczniowie dyskutują na temat filmiku-video w celu utrwalenia jej.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 8 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Christmas carols.

Cele główne:

 • Uczeń ćwiczy swobodne używanie jęzka angielskiego.
 • Uczeń poznaje angielskie kolędy.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje ćwiczy poprawną wymowę;
 • Uczeń poszerza słownictwo.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Teksty kolęd angielskich i nagrania ze strony internetowej www.youtube.com

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Christmas carols.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Uczniowie rozmawiają krótko o tradycjach świątecznych.
 3. Nauczyciel przedstawia teksty kolęd, razem z uczniami tłumaczy i wyjaśnia ich treść, po czym wszyscy wspólnie śpiewają kolędy.
 4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Past Simple- Sentences.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje wiedzę na temat tworzenia zdań w czasie przeszłym;
 • Uczeń potrafi opowiadać o tym, co się wydarzyło.

Cele szczegółowe:

 • Poprzez ćwiczenia gramatyczne, uczeń ćwiczy umiejętność pracy z testami;
 • Uczeń ćwiczy budowę zdań twierdzących w czasie Past Simple.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/past-simple-sentences

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Past Simple- Sentences.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Uczniowie piszą krótki test wiedzy z poprzedniej lekcji.
 3. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy, dzięki którym uczniowie poznają wiedzę na temat tworzenia zdań twierdzących w Past Simple.
 4. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 5. Uczniowie grają w grę internetową, która ma na celu utrwalenie wiadomości.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA:  mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Nessi- the Loch Ness Monster.

Cele główne: Uczeń :

 • Poznaje wiedzę na temat kultury Szkocji;
 • Zna historyjkę o potworze Nessi, potrafi opowiadać o niej.

Cele szczegółowe:

 • Poprzez wysłuchanie i pracę z video, uczeń poszerza wiedzę na temat kultury Szkocji;
 • Uczeń ćwiczy jak opowiadać historyjki oraz tym samym jak przekazywać innym zdobytą wiedzę.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/nessie-the-loch-ness-monster

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Nessi- the Loch Ness Monster.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie słuchają i oglądają historyjkę na temat Nessi.
 4. Uczniowie wykonują zadania do video, która ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Uczniowie dyskutują na temat historyjki w celu utrwalenia jej
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Past Simple- questions.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje wiedzę na temat tworzenia zdań w czasie przeszłym;
 • Uczeń potrafi pytać o to, co się wydarzyło.

Cele szczegółowe:

 • Poprzez ćwiczenia gramatyczne, uczeń ćwiczy umiejętność pracy z testami;
 • Uczeń ćwiczy budowę pytań w czasie Past Simple.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/past-simple-questions

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Past Simple- questions.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy, dzięki którym uczniowie poznają wiedzę na temat tworzenia pytań w Past Simple.
 3. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 4. Uczniowie grają w grę internetową, która ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Romeo and Juliet.

Cele główne:

 • Uczeń rozwija umiejętność oglądania nagrania ze zrozumieniem;
 • Uczeń rozwija umiejętność mówienia o tym co się wydarzyło.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo”;
 • Uczeń ćwiczy użycie czasu Present Simple.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/romeo-and-juliet?_ga=2.168243686.633047212.1541062342-1580989468.1539878067

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Romeo and Juliet.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, pytając czy znają opowieść o Romeo i Julii.
 3. Uczniowie oglądają historyjkę, po czym opowiadają co tam się wydarzyło.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Alice in Wonderland part 1- kontynuacja.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń utrwala nowo poznane słownictwo z historyjki o Alicji;
 • Uczeń poznaje nowe słownictwo i wyrażenia;
 • Uczeń utrwala strukturę tworzenia czasu przeszłego Past Simple.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/drama/aliceinwonderland-ep01

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Alice in Wonderland part 1- kontynuacja.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Krótka powtórka z poprzedniej lekcji.
 3. Przedstawienie dalszej części bajki o Alicji, uczniowie zgadają co będzie dalej, po czym słuchają nagrania audio i sami opowiadają co wydarzyło się dalej.
 4. Uczniowie pracują z tekstem w grupach, a potem odgrywają bajkę z podziałem na role.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 1   – 15 września

Nazwa bloku programowego: Stories.
Temat: Alice in Wonderland: Part 1: Down the rabbit hole

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słowa z historyjki o Alicji;
 • Uczeń ćwiczy struktury czasu przeszłego.

Metody:

 • Metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • Ruchowa;
 • Aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/drama/aliceinwonderland-ep01,  Komputer

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat : Alice in Wonderland: Part 1: Down the rabbit hole

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel utrwala z uczniami nowe słownictwo i zwroty.
 4. Uczniowie słuchają i odgrywają historyjkę i wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 14   – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Speaking.

Temat: Racism.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • uczeń ćwiczy wymowę języka angielskiego.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Racism.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Uczniowie rozmawiają na wybrany temat.
 4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 13   – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Speaking.

Temat: Beauty.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • uczeń ćwiczy wymowę języka angielskiego.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :  Beauty.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia nowe słownictwo.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.