Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Romeo and Juliet.

Cele główne:

 • Uczeń rozwija umiejętność oglądania nagrania ze zrozumieniem;
 • Uczeń rozwija umiejętność mówienia o tym co się wydarzyło.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo”;
 • Uczeń ćwiczy użycie czasu Present Simple.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/romeo-and-juliet?_ga=2.168243686.633047212.1541062342-1580989468.1539878067

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Romeo and Juliet.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, pytając czy znają opowieść o Romeo i Julii.
 3. Uczniowie oglądają historyjkę, po czym opowiadają co tam się wydarzyło.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Alice in Wonderland part 1- kontynuacja.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń utrwala nowo poznane słownictwo z historyjki o Alicji;
 • Uczeń poznaje nowe słownictwo i wyrażenia;
 • Uczeń utrwala strukturę tworzenia czasu przeszłego Past Simple.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/drama/aliceinwonderland-ep01

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Alice in Wonderland part 1- kontynuacja.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Krótka powtórka z poprzedniej lekcji.
 3. Przedstawienie dalszej części bajki o Alicji, uczniowie zgadają co będzie dalej, po czym słuchają nagrania audio i sami opowiadają co wydarzyło się dalej.
 4. Uczniowie pracują z tekstem w grupach, a potem odgrywają bajkę z podziałem na role.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 1   – 15 września

Nazwa bloku programowego: Stories.
Temat: Alice in Wonderland: Part 1: Down the rabbit hole

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słowa z historyjki o Alicji;
 • Uczeń ćwiczy struktury czasu przeszłego.

Metody:

 • Metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • Ruchowa;
 • Aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/drama/aliceinwonderland-ep01,  Komputer

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat : Alice in Wonderland: Part 1: Down the rabbit hole

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel utrwala z uczniami nowe słownictwo i zwroty.
 4. Uczniowie słuchają i odgrywają historyjkę i wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 14   – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Speaking.

Temat: Racism.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • uczeń ćwiczy wymowę języka angielskiego.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Racism.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Uczniowie rozmawiają na wybrany temat.
 4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 13   – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Speaking.

Temat: Beauty.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • uczeń ćwiczy wymowę języka angielskiego.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :  Beauty.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia nowe słownictwo.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 11   – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Test.

Temat: Test.

Cele główne:

 • powtórka materiału;
 • przygotowanie do testu pisemnego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń rozwiązuje zadania testowe;
 • uczeń zapoznaje się z formą testu pisemnego.

 

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi.

 

Środki dydaktyczne:

Arkusze testowe

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Test.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Nauczyciel rozdaje arkusze testów.
 3. Uczniowie pracują z testami.
 4. Nauczyciel zbiera testy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 10   – 3 marca

Nazwa bloku programowego: The place to be.

Temat: The ghost of Niedzica.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń ćwiczy wymowę;
 • uczeń poznaje nowe wyrażenia i słownictwo;
 • uczeń ćwiczy rozmowę w języku angielskim.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio, zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :  The ghost of Niedzica

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia nowe słownictwo i wyrażenia.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 9   – 17 stycznia

Nazwa bloku programowego: A day in the life.

Temat: Listening and speaking excercises.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń utrwala wiadomości z działu ‘A day in the life’;
 • uczeń poznaje nowe wyrażenia i słownictwo;
 • uczeń ćwiczy rozmowę w języku angielskim.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :   Listening and speaking excercises

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia nowe słownictwo i wyrażenia.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

 

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 8   – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: A day in the life.

Temat: What do you do?

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń czyta i słucha ze zrozumieniem;
 • uczeń zna i nazywa codzienne czynności;
 • uczeń poznaje czasy future simple i konstrukcję “be going to”.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       What do you do?

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia nowe słownictwo.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Let’s get together

Temat: Skill’s checkpoint 3

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • powtórka wiadomości z działu 3.

Cele szczegółowe:

 • uczeń utrwala wiedzę;
 • samodzielnie tworzy plakat.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

Materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio, zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat   : Skill’s checkpoint 3.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Uczniowie powtarzają materiał wykonując zadania.
 4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.