Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁA : mgr Edyta Stylo

LEKCJA 5- 25 listopada:  Thanksgiving Day or Weekend as a truly American Tradition

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski
 

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest prezentacja swoich przeżyć i doznań z przekazu
 • Rozpoznaje pisaną charakterystykę zainteresowań własnych i zainteresowań innych kolegów i koleżanek;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne prezentacji;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do prezentacji;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Napisz o twoich odczuciach o Thanksgiving. Prosimy o jak najbardziej obrazowe prezentacje- czyli przede wszystkim opis doznań wizualnych i wewnętrznych.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  VI- VII

OPRACOWAŁA : mgr Edyta Stylo

Lekcja 12 – 11 marca

Nazwa bloku programowego :  J. angielski

Temat:  Przygotowanie do egzaminu.  Rozwiązujemy wzorcowy test egzaminacyjny

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć.
 • Umiejętność rozwiązania testu

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV – VII
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 6 – 10 GRUDNIA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: CHRISTMAS TIME

Cele główne : 

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować CHRISTMAS
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych ze Świętami;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie rysunki o tematyce BOŻONARODZENIOWEJ, z ich opisem

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 4- 29 października

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Dziady versus Halloween and All Souls` Day

Cele główne:
 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Wie, co to jest lato i jego najważniejsze cechy
 • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować kulturowe zwyczaje i święta religijne w kontekście historycznym
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów z nimi związanych
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Write an Essay based on Your own observations of Halloween celebration versus All Souls day and other Christian and Pagan veneration of the dead. Read more here:

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 2 – 17 września 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: What happened in my life last Summer

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest prezentacja swoich przeżyć i doznań z minionego okresu
 • Rozpoznaje pisaną charakterystykę zainteresowań własnych i zainteresowań innych kolegów i koleżanek;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne prezentacji;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do prezentacji;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Napisz o twoich bardzo osobistych przeżyciach których doznałeś/doznałam ostatniego lata.

Prosimy o jak najbardziej subiektywna prezentacje- czyli przede wszystkim opis doznań wewnętrznych.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 3 – 25 lutego 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Jak powiedzieć po angielsku co nas fascynuje, opowiedzieć o swoich profesjonalnych zainteresowaniach i planach zawodowych (Career Planning)

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest prezentacja zawodowych zainteresowań i planów kariery na przyszłość;
 • Rozpoznaje pisaną charakterystykę zainteresowań własnych i zainteresowań innych kolegów i koleżanek;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne prezentacji;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do prezentacji;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Napisz o twoich zawodowych planach na przyszłość- jakiego typu zawód chcesz wybrać i dlaczego właśnie on ciebie interesuje jako twoje źródło dochodu w przyszłości Tell a Short Story about Your Early Childhood

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI

OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 1 – 20 LISTOPADA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Jak napisać po angielsku krótkie opowiadanie (Storytell)

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Wie, co to jest opowiadanie;
 • Rozpoznaje pisaną charakterystykę postaci;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne opowiadania;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do opowiadania ;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Napisz opowiadanie o przygodzie z wcześniejszego dzieciństwa-

Tell a Short Story about Your Early Childhood

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  15 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: The story of Magnus.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat legend na podstawie historyjki o Magnusie;
 • Rozwijanie świadomości różnic kulturowych i tradycji krajów.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poszerza wiedzę na temat legend, kultury oraz tradycji innych krajów;
 • Uczeń zna i potrafi rozmawiać o legendzie o Magnusie, tradycjach opisanych w historyjce oraz tym samym przekazywać innym zdobytą wiedzę.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’, CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: The story of Magnus.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie słuchają i czytają na temat historyjki o Magnusie.
 4. Uczniowie wykonują zadania, które mają na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Uczniowie dyskutują w celu utrwalenia tematu.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  14 –  27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

TematPresent Simple and Present Continuous – revision.

Cele główne:

 • Przypomnienie czasów teraźniejszych Preset Simple oraz Present Continous;
 • Zastosowanie czasów teraźniejszych w kontekście ze szczególnym naciskiem na różnice w sposobie ich użycia.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna różnice zastosowania czasów teraźniejszych;
 • Uczeń potrafi poprawnie stosować czasy teraźniejsze.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały przygotowane przez nauczyciela: kserokopie z podręcznika ‘Friends.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Present Simple and Present Continuous – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji i rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wypełniają ćwiczenia.
 4. Uczniowie wraz z nauczycielem omawiają ewentualne niejasności.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  13 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Present Continuous for future arrangements.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje zasady stosowania czasu teraźniejszego kontynuującego (ciągłego) do wyrażania czynności mających miejsce w przyszłości.
 • Uczeń poznaje określniki czasu charakterystyczne do danego czasu teraźniejszego i wie jak je używać poprawnie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi odróżniać kiedy czas teraźniejszy ciągły opisuje czynność teraźniejszą a kiedy przyszłą oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Uczeń potrafi używać czas teraźniejszy kontynuujący (ciągły) do opisywania czynności wykonywanych w przyszłości.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie ćwiczeń przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Present Continuous for future arrangements.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, powtarza dotychczasowe wiadomości na temat czasów teraźniejszych oraz rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne.
 4. Nauczyciel z uczniami podsumowuje wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.