Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  15 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: The story of Magnus.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat legend na podstawie historyjki o Magnusie;
 • Rozwijanie świadomości różnic kulturowych i tradycji krajów.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poszerza wiedzę na temat legend, kultury oraz tradycji innych krajów;
 • Uczeń zna i potrafi rozmawiać o legendzie o Magnusie, tradycjach opisanych w historyjce oraz tym samym przekazywać innym zdobytą wiedzę.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’, CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: The story of Magnus.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie słuchają i czytają na temat historyjki o Magnusie.
 4. Uczniowie wykonują zadania, które mają na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Uczniowie dyskutują w celu utrwalenia tematu.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  14 –  27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

TematPresent Simple and Present Continuous – revision.

Cele główne:

 • Przypomnienie czasów teraźniejszych Preset Simple oraz Present Continous;
 • Zastosowanie czasów teraźniejszych w kontekście ze szczególnym naciskiem na różnice w sposobie ich użycia.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna różnice zastosowania czasów teraźniejszych;
 • Uczeń potrafi poprawnie stosować czasy teraźniejsze.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały przygotowane przez nauczyciela: kserokopie z podręcznika ‘Friends.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Present Simple and Present Continuous – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji i rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wypełniają ćwiczenia.
 4. Uczniowie wraz z nauczycielem omawiają ewentualne niejasności.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  13 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Present Continuous for future arrangements.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje zasady stosowania czasu teraźniejszego kontynuującego (ciągłego) do wyrażania czynności mających miejsce w przyszłości.
 • Uczeń poznaje określniki czasu charakterystyczne do danego czasu teraźniejszego i wie jak je używać poprawnie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi odróżniać kiedy czas teraźniejszy ciągły opisuje czynność teraźniejszą a kiedy przyszłą oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Uczeń potrafi używać czas teraźniejszy kontynuujący (ciągły) do opisywania czynności wykonywanych w przyszłości.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie ćwiczeń przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Present Continuous for future arrangements.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, powtarza dotychczasowe wiadomości na temat czasów teraźniejszych oraz rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne.
 4. Nauczyciel z uczniami podsumowuje wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  13 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: A trip to Paris.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat podróżowania;
 • Zapoznanie ze słownictwem związanym z podróżowaniem .

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna słownictwo związane z podrózowaniem;
 • Uczeń potrafi rozmawiać – t.j. zadawać pytania i opowiadać na temat ulubionych wakacji.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’, CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: A trip to Paris.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie słuchają i czytają dialog związany z tematem.
 4. Uczniowie wykonują zadania, które ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Uczniowie dyskutują w celu utrwalenia tematu i słownictwa.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja 12 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka angielskiego

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
 • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych
 • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów
 • Umiejętność pracy z tekstem
 • Poszerzenie słownictwa w języku angielskim

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów
 2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń
 3. Rozwiązywanie testów przez dzieci

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  11 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Talking about favourite TV programmes.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat programów telewizyjnych;
 • Zapoznanie ze słownictwem związanym z telewizją i programami telewizyjnymi .

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna słownictwo związane z telewizją i programami telewizyjnym;
 • Uczeń potrafi rozmawiać – t.j. zadawać pytania i opowiadać na temat ulubionych programów

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’, CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Talking about favourite TV programmes.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie słuchają i czytają dialog związany z tematem.
 4. Uczniowie wykonują zadania, które ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Uczniowie dyskutują w celu utrwalenia tematu i słownictwa.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  10 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Present Simple and Present Continuous.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje główne różnice pomiędzy czasem teraźniejszym prostym a czasem teraźniejszym kontynuującym.
 • Uczeń poznaje określniki czasu charakterystyczne do danego czasu teraźniejszego i wie jak je używać poprawnie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi odróżniać dwa czasy teraźniejsze oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Uczeń potrafi używać czasy teraźniejsze do opisywania czynności wykonywanych ogólnie oraz w chwili mówienia.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie ćwiczeń przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Present Simple and Present Continuous.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, powtarza dotychczasowe wiadomości na temat czasów teraźniejszych oraz rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne.
 4. Nauczyciel z uczniami podsumowuje wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  9 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Mrs Claus explains Christmas traditions.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych;
 • Rozwijanie świadomości różnic kulturowych i tradycji krajów.

Cele szczegółowe:

 • Poprzez wysłuchanie i pracę z video, uczeń poszerza wiedzę na temat kultury i tradycji obchodzenia świąt;
 • Uczeń rozumie różnice tradycji świąt, potrafi rozmawiać o nich oraz tym samym jak przekazywać innym zdobytą wiedzę.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/video-zone/mrs-claus-explains-christmas-traditions http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/video-zone-mrs-claus-explains-christmas-traditions-worksheet.pdf

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Mrs Claus explains Christmas traditions.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie słuchają i oglądają video na temat świąt.
 4. Uczniowie wykonują zadania do video, która ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Uczniowie dyskutują na temat filmiku-video w celu utrwalenia jej.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 8 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Christmas carols.

Cele główne:

 • Uczeń ćwiczy swobodne używanie jęzka angielskiego.
 • Uczeń poznaje angielskie kolędy.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje ćwiczy poprawną wymowę;
 • Uczeń poszerza słownictwo.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Teksty kolęd angielskich i nagrania ze strony internetowej www.youtube.com

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Christmas carols.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Uczniowie rozmawiają krótko o tradycjach świątecznych.
 3. Nauczyciel przedstawia teksty kolęd, razem z uczniami tłumaczy i wyjaśnia ich treść, po czym wszyscy wspólnie śpiewają kolędy.
 4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Past Simple- Sentences.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje wiedzę na temat tworzenia zdań w czasie przeszłym;
 • Uczeń potrafi opowiadać o tym, co się wydarzyło.

Cele szczegółowe:

 • Poprzez ćwiczenia gramatyczne, uczeń ćwiczy umiejętność pracy z testami;
 • Uczeń ćwiczy budowę zdań twierdzących w czasie Past Simple.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/past-simple-sentences

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Past Simple- Sentences.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Uczniowie piszą krótki test wiedzy z poprzedniej lekcji.
 3. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy, dzięki którym uczniowie poznają wiedzę na temat tworzenia zdań twierdzących w Past Simple.
 4. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 5. Uczniowie grają w grę internetową, która ma na celu utrwalenie wiadomości.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.