Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  4 –  1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Online safety for teenagers.

Cele główne:

 • Uczeń ćwiczy umiejętność mówienia w języku angielskim.
 • Uczeń poznaje nowe słownictwo.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń dowiaduje się jak ważne jest odpowiedzialne używanie internetu;
 • Uczeń ma możliwość wypowiadać się na konretny temat.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;
 • Problemowe.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze stron internetowych:

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading/online-safety-poster

https://www.teachingenglish.org.uk/article/online-safety-teenagers

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Online safety for teenagers.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Uczniowie odpowiadają na ocenę, pytani z poprzedniej lekcji.
 3. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji.
 4. Uczniowie wraz z nauczycielem prowadzą dyskusję na temat bezpieczeństwa w internecie.
 5. Uczniowie rozwiązują zadania utrwalające.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA:  mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  5 –  1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: A generation of couch potatoes.

Cele główne: Uczeń:

 • Ćwiczy poprawną wymowę, czyta i mówi swobodnie;
 • Poznaje nowe słownictwo.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Poszerza swoją wiedzę na temat stylu życia a jego wpływ na zdrowie;
 • Posiada możliwość wypowiadania się na konkretny temat.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/a-generation-of-couch-potatoes-worksheet.pdf

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: A generation of couch potatoes.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji.
 3. Uczniowie wypełniają quizz oraz dyskutują jego wyniki.
 4. Uczniowie czytają artykuł i omawiają go.
 5. Uczniowie wraz z nauczycielem prowadzą dyskusję na temat problematyki tematu.
 6. Uczniowie przygotowują się do ułożenia ankiety.
 7. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  3 –  24 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Mobile phones.

Cele główne:

 • Uczeń ćwiczy poprawną wymowę, czyta i mówi swobodnie;
 • Uczeń poznaje nowe słownictwo.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poszerza swoją wiedzę o telefonach i urządzeniach mobilnych;
 • Uczeń ma możliwość wypowiadać się na konretny temat.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

https://www.teachingenglish.org.uk/article/mobile-phones

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Mobile phones.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel powtarza z uczniami wiedzę z poprzedniej lekcji.
 3. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji.
 4. Uczniowie wraz z nauczycielem prowadzą dyskusję na temat telefonów.
 5. Uczniowie rozwiązują zadania utrwalające.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  2 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Mobile phones.

Cele główne:

 • Uczeń ćwiczy poprawną wymowę, czyta i mówi swobodnie.
 • Uczeń poznaje nowe słownictwo.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poszerza swoją wiedzę o telefonach i urządzeniach mobilnych;
 • Uczeń ma możliwość wypowiadać się na konretny temat.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

https://www.teachingenglish.org.uk/article/mobile-phones

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Mobile phones.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel powtarza z uczniami wiedzę z poprzedniej lekcji.
 3. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji.
 4. Uczniowie wraz z nauczycielem prowadzą dyskusję na temat telefonów.
 5. Uczniowie rozwiązują zadania utrwalające.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  1 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: My ideal teacher.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Powtórka wybranych przymiotników, czasowników i rzeczowników;
 • Uczeń wie jak opisać nauczyciela;
 • Rozwijanie kreatywności ucznia.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

https://www.teachingenglish.org.uk/article/my-ideal-teacher

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My ideal teacher.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się zaciekawić uczniów.
 3. Uczniowie wypowiadają się jakie cechy powinien posiadać idealny nauczyciel.
 4. Uczniowie pracują w parach i rozwiązują zadania związane z tematem lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.