Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA:  mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  5 –  1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: A generation of couch potatoes.

Cele główne: Uczeń:

 • Ćwiczy poprawną wymowę, czyta i mówi swobodnie;
 • Poznaje nowe słownictwo.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Poszerza swoją wiedzę na temat stylu życia a jego wpływ na zdrowie;
 • Posiada możliwość wypowiadania się na konkretny temat.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/a-generation-of-couch-potatoes-worksheet.pdf

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: A generation of couch potatoes.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji.
 3. Uczniowie wypełniają quizz oraz dyskutują jego wyniki.
 4. Uczniowie czytają artykuł i omawiają go.
 5. Uczniowie wraz z nauczycielem prowadzą dyskusję na temat problematyki tematu.
 6. Uczniowie przygotowują się do ułożenia ankiety.
 7. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Leave a Reply