„Aniołkowe granie”

AKCJA CHARYTATYWNA 

W naszej szkole w dniu 24.11.2018 odbyła się   akcja  charytatywna w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Aniołkowe Granie” wspierającego ideę rodzicielstwa zastępczego. Najważniejszym celem  projektu jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz integracja przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych. Przez działania edukacyjne, zajęcia, spotkania – uwrażliwiamy dzieci na losy rówieśników, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w placówkach o charakterze pieczy zastępczej.

Akcja odbyła się w ramach współpracy  z Niepublicznym Przedszkolem Muzyczno-Językowym „Mały Skarb”Ul. 11 Listopada 68 w  Gdańsku. 

Osobą odpowiedzialną  była Barbara Madejewska, która dzięki naszym rodzicom i nauczycielom przekazała kwotę 900 koron,  za co serdecznie dziękujemy. 

Leave a Reply