Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie litery E i I oraz cyfry 4, Tworzenie sylab oraz krótkich wyrazów z ich wykorzystaniem

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literą E i I oraz cyfrą 4;
 • Utrwalenie zapisu graficznego wcześniej poznanych liter;
 • Tworzenie sylab z wykorzystaniem poznanych liter oraz próby tworzenia wyrazów z tymi sylabami.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać i wskazać litery E i I oraz cyfrę 4;
 • Zapisać cyfrę 2;
 • Stworzyć sylaby z poznanych liter;
 • Stworzyć wyraz z poznanych sylab.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zgadywanka, zagadki obrazkowe;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery E i I

 1. Scharakteryzowanie litery E i I;
 2. Próby zapisu graficznego litery E i I;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego litery E i I oraz zwrócenie uwagi na staranność.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Tworzenie sylab z dotychczas poznanych liter

 1. Wyjaśnienie znaczenia słowa sylaba;
 2. Przypomnienie sylab poznanych wcześniej;
 3. Dzielenie wyrazów na sylaby;
 4. Wspólne tworzenie sylab oraz prostych wyrazów.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie cyfry 4.

 1. Scharakteryzowanie cyfry 4;
 2. Odszukiwanie cyfry 4 pośród innych;
 3. Próby zapisu graficznego cyfry 4;
 4. Utrwalenie zapisu graficznego poznanych cyfr, ze zwróceniem szczególnej uwagi na staranność.

 

 

 

 

 

Leave a Reply