Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Co gra w duszy muzyka? Akademia dociekliwych – skały, Zaułek słówek – „ą” i „ę”, Strofy o Ojczyźnie.

Cele główne:

 • Zapoznanie z polskimi kompozytorami i ich twórczością;
 • Poznanie słownictwa związanego z muzyką;
 • Umiejętność scharakteryzowania skał występujących w przyrodzie;
 • Poznanie wyrazów z literami „ą” i „ę”;
 • Poznanie znaczenia symboli narodowych Polski.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wymienić najważniejszych polskich kompozytorów oraz ich twórczość;
 • Wie, kim jest kompozytor, dyrygent;
 • Wie, czym jest opera, chór, orkiestra;
 • Potrafi wymienić rodzaje skał występujących w przyrodzie;
 • Zna zasady pisowni wyrazów z „ą” i „ę”;
 • Zna i potrafi scharakteryzować symbole narodowe Polski.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1B, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1,Wklejka do zeszytu, głośnik, muzyka – utwory znanych, polskich kompozytorów, karty z symbolami narodowymi Polski, sól, słoik, patyczek, włóczka, woda

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Co gra w duszy muzyka?

 1. Przeczytanie i omówienie tekstu Izabelli Klebańskiej pt. „Zbójcy”;
 2. Przedstawienie najważniejszych polskich kompozytorów;
 3. Wysłuchanie najbardziej charakterystycznych utworów dla danego kompozytora;
 4. Zapoznanie uczniów ze słownictwem związanym z muzyką;
 5. Wykonanie zadań z ćwiczeń w nawiązaniu do tematu lekcji;
 6. Omówienie zadania domowego dotyczącego przerobionego działu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Akademia dociekliwych – skały

 1. Wyjaśnienie zagadnienia dotyczącego pochodzenia skał;
 2. Omówienie rodzajów skał występujących w przyrodzie;
 3. Wykonanie zadań z ćwiczeń w nawiązaniu do tematu lekcji;
 4. Przygotowanie i wykonanie doświadczenia związanego z powstawaniem kryształów soli;
 5. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – „ą” i „ę”

 1. Przedstawienie podstawowych zasad pisania wyrazów z „ą” i „ę”;
 2. Wykonanie zadań z ćwiczeń z wyrazami zawierającymi litery „ą” i „ę”;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Strofy o Ojczyźnie

 1. Przedstawienie i scharakteryzowanie najważniejszych symboli narodowych;
 2. Wykonanie zadań z ćwiczeń dotyczących poznanych symboli narodowych;
 3. Rozdanie wklejek i omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply