Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  VI- VII

OPRACOWAŁ :  Tomasz Bieliński

Lekcja 12 – 25 marca

Nazwa bloku programowego :  Historia

Temat:  Przygotowanie do egzaminu.  Rozwiązujemy wzorcowy test egzaminacyjny

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć.
 • Umiejętność rozwiązania testu

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI- VII

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  11 –  11 marca

Nazwa bloku programowego:  Historia

Tema1 :  Wielkie odkrycia geograficzne

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Wie w jakim celu  Europejczycy wyruszyli za ocean ?

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna postać Krzysztofa Kolumba
 • Wie kto odkrył Amerykę
 • Zna postać Vasdci da Gama i wie z czego zasłynął
 • Potrafi wyjaśnić co udowodniła wyprawa Magellana
 • Zna przyczyny i skutki odkryć geograficznych

Zadanie domowe z dnia 11. 03.2023

 1. Co chciał osiągnąć Krzysztof Kolumb a co w rzeczywistości osiągnął ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  VI – VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Pamuła-Kapica

LEKCJA  –  28 stycznia 2023 r.

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1 i 2:   Nadzieje na odbudowę Polski i Księstwo warszawskie. Jak rozwiązywać zadania z tekstem źródłowym?

Cele główne:  Uczeń,

 • Wie kim jest Napoleon,
 • Nazywa wydarzenia z XIX wiecznej Polski,
 • Przedstawia wydarzenia z czasów Napoleona.

Cele szczegółowe: Uczeń,

 • Wymienia daty i szczegółowo opisuje wydarzenia: 1806 r., 1807 r.,  1809 r., 1813 r.,
 • Ustala przyczyny, przebieg i skutki poznanych wydarzeń historycznych,
 • Pracuje na tekstach źródłowych;
 • Potrafi odczytywać najważniejsze informacje z tekstów źródłowych.

Praca domowa:

Klasa 6: Karta graficzna: I wojna północna i w XVI wiecznym Gdańsku.

Klasa 7: Karta graficzna: Powstanie listopadowe-przyczyny, przebieg, skutki.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  VI – VII

OPRACOWAŁA:  mgr Małgorzata Pamuła-Kapica

LEKCJA 4  –  14 stycznia 2023 r.

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1:   Święta historyczne.

Cele główne:  Uczeń,

 • Wymienia najważniejsze święta historyczne,
 • Zna daty najważniejszych świąt historycznych,
 • Charakteryzuje najważniejsze święta historyczne,
 • Łączy symbole narodowe z wydarzeniami historycznymi.

Cele szczegółowe: Uczeń,

 • Wymienia daty: Narodowego Święta Niepodległości, Dnia Solidarności i Wolności, Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, Narodowego Dnia Zwycięstwa, Święta Trzeciego Maja, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święta Wojska Polskiego, Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Ustala chronologię świąt historycznych,
 • Opowiada o wydarzeniach historycznych,
 • Nazywa symbole narodowe i przyporządkowuje je do wydarzeń historycznych.

 

 

Praca domowa:

Karta pracy o Konstytucji 3 maja.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI- VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 3 –  29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1  :   Renesans w Europie

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kogo nazywano humanistą i dlaczego humaniści zainteresowali się dorobkiem starożytności
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie odrodzenie

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna włoskich artystów odrodzenia i wie z czego zasłynęli.
 • Wie kto wynalazł druk
 • Zna odkrycia Mikołaja Kopernika
 • Wie co zmieniło się w Europie w wyniku renesansu

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI- VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 2 –  15 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1  :   Wielkie odkrycia geograficzne.

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kto odkrył Amerykę ?
 • Wie kim byli Vasco da Gama i Ferdynad Magellan oraz co odkryli

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna przyczyny i skutki odkryć geograficznych
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie kolonia i cywilizacja

 

Zadanie domowe z dnia 15. 10. 2022

Klasa VI, VII

Ćw 1, 2 str 4/ 5 Zeszyt ćwiczeń

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI- VII

OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 1  –  17 września 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1, 2  :  Śladami historii. O źródłach historycznych

Cele główne:  uczeń, 

 • Co to jest historia i dlaczego się jej uczymy ?

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna zajęcia historyka i archeologa
 • Wie co mówią co mówią o przeszłości źródła historyczne
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie muzeum i co się w nim znajduje?
 • Wie czym różni się legenda od obyczajów

Zadanie domowe z dnia 17. 09. 2022

 1. Opiszę w kilku zdaniach czym zajmuje się archeologia ?
 2. Określ rodzaj podanych źródeł historycznych: zdjęcie, film, naszyjnik, pamiętnik
 3. Odszukaj w Internecie informacje na temat najnowszego odkrycia archeologicznego. Opisz je krótko

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 5-  2 kwietnia 2022

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat:   Rozwiązujemy testy kwalifikacyjne. 

 Przygotowanie do egzaminów państwowych 

 

 

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 4-  2 kwietni 2022

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat:   Odzyskanie niepodległości.  I wojna światowa. Szare Szeregi wybuch II wojny światowej

 Cele główne: uczeń,

 • Zna przyczyny wybuchu I wojny światowej
 • Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia przebiegu I wojny światowej

Cele szczegółowe: uczeń

 • Wie kim był Józef Piłsudski
 • Zna działalność I Brygady Legionów Polskich
 • Potrafi wyjaśnić co oznacza święto Niepodległości
 • Zna przebieg wojny polsko radzieckiej
 • Wie jakie znaczenie miała Bitwa pod Warszawą
 • Zna pojęcie Szarych Szeregów oraz ich działalność
 • Umie wymienić przyczyny i określić przebieg II wojny światowej

Zadanie domowe z dnia 2.04. 2022

Przygotuję się do sprawdzianu

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V -VI

OPRACOWAŁ: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 8  –  26 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Historia

Temat  1 : Początki cywilizacji.  Od myśliwych do rolników. Osiągnięcia Sumerów. Starożytny Egipt.

Cele główne :

 • Poznanie życia ludzi epoki kamiennej
 • Pojęcie rewolucji neolitycznej

Cele szczegółowe

 • Pojęcie różnicy pomiędzy paleolitem a neolitem
 • Pojęcie cywilizacji Sumerów i ich osiągnięcia
 • Cechy cywilizacji chińskiej
 • Cywilizacje starożytne Egipt

Zadanie domowe

Opiszę wierzenia Egipcjan