Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV – VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 9 – 20 KWIETNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat: II Rzeczpospolita. Polska między wojnami. Przygotowanie do egzaminu końcowego.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;

 • Poznanie sytuacji społeczno-politycznej RP po 1918 roku;

 • Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna ogólną sytuację Polski w 1918 r.;

 • wie, kiedy i dlaczego Polska odzyskała niepodległość;

 • potrafi wymienić zasłużonych przywódców walczących o niepodległość podczas I wś.;
 • wie, kim był marszałek Józef Piłsudski;

 • potrafi opowiedzieć, w jaki sposób zostały ustalone granice odrodzonej Polski;

 • zna okoliczności wybuchu wojny Polski z Rosją Radziecką i wie, o czym rozstrzygnęła ta wojna;

 • potrafi powiedzieć własnymi słowami o trudnościach, z jakimi musiały uporać się władze i społeczeństwo odrodzonej Polski;

 • wie, jakie osiągnięcia II RP były najważniejsze;

 • wie, dlaczego zbudowano port w Gdyni i czym był Centralny Okręg Przemysłowy;

 • wie, kiedy i gdzie urodził się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski
LEKCJA 6 – 6 kwietnia 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia
Temat: Polska między wojnami – w odrodzonej Rzeczpospolitej.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Poznanie sytuacji społeczno-politycznej RP po 1918 roku;
 • Kształcenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna ogólną sytuację Polski w 1918 r.;
 • wie, kiedy i dlaczego Polska odzyskała niepodległość;
 • potrafi wymienić zasłużonych przywódców walczących o niepodległość podczas I wś.;
 • wie, kim był marszałek Józef Piłsudski;
 • potrafi opowiedzieć, w jaki sposób zostały ustalone granice odrodzonej Polski;
 • zna okoliczności wybuchu wojny Polski z Rosją Radziecką i wie, o czym rozstrzygnęła ta wojna;
 • potrafi powiedzieć własnymi słowami o trudnościach, z jakimi musiały
 • uporać się władze i społeczeństwo odrodzonej Polski;
 • wie, jakie osiągnięcia II RP były najważniejsze;
  wie, dlaczego zbudowano port w Gdyni i czym był Centralny Okręg Przemysłowy.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 5 – 24 LUTEGO 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat: Upadek Rzeczpospolitej po II rozbiorze. Insurekcja kościuszkowska.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Poznanie sytuacji społeczno-politycznej RP w drugiej połowie XVIII wieku;
 • Kształcenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna ogólną sytuację Polski w połowie wieku XVIII;
 • wie, jaka była rola Stanisława Augusta Poniatowskiego i jaką król przyjął strategię działania;
 • zna okoliczności powstania kościuszkowskiego;
 • wie, kim był Tadeusz Kościuszko;
 • potrafi powiedzieć, co spowodowało klęskę insurekcji kościuszkowskiej;
 • zna okoliczności III rozbioru Polski;
 • potrafi powiedzieć, czym były Legiony Polskie we Włoszech;
 • wie, z czym wiązało się „liberum veto”;
 • zna melodię i słowa hymnu narodowego „Mazurek Dąbrowskiego”.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI -VIII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 4 – 10 LUTEGO 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat: Czasy Króla Stanisława Augusta. I i II rozbiór Polski. Konstytucja 3 Maja.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Poznanie ogólnej sytuacji Polski w drugiej połowie XVIII wieku;
 • Kształcenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna ogólną sytuację Polski w połowie wieku XVIII;
 • wie, kim był Stanisław August Poniatowski i jaką przyjął strategię działania;
 • wie jak i czego domagali się ludzie, którzy troszczyli się o dobro Rzeczpospolitej;
 • umie powiedzieć, jak zmieniła się polska szkoła w XVIII wieku;
 • wie, kiedy powstała i czemu służyła Komisja Edukacji Narodowej;
 • potrafi opisać, w jaki sposób Stanisław August troszczył się o rozwój oświaty, nauki i sztuki;
 • wie, kiedy nastąpił I rozbiór Polski i dlaczego;
 • wie, z czym wiązało się „liberum veto”;
 • potrafi wyjaśnić, w jakim celu został zwołany tzw. Sejm Wielki;
 • zna skutki i znaczenie uchwalonej przez Sejm Czteroletni Konstytucji III Maja;
 • zna okoliczności II rozbioru Polski.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 3 – 27 STYCZNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat: Przyczyny wybuchu II wojny światowej.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;

 • Poznanie okoliczności wybuchu II wojny światowej;

 • Kształcenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna ogólną sytuację geopolityczną na świecie w przededniu wybuchu II wojny światowej;

 • wie, jak politykę zagraniczną prowadziły Włochy, Japonia, a szczególnie Niemcy przed 1939 r.;

 • wie, na czym polegała destabilizacja układu wersalskiego;
 • przypomina okoliczności dojścia Hitlera do władzy oraz najważniejsze cechy stworzonej przez niego ideologii nazizmu;

 • wymienia konsekwencje paktu Ribbentrop – Mołotow

 • zna bezpośrednie okoliczności wybuchu II wojny światowej;

 • potrafi opisać sytuację polityczną, społeczną i gospodarczą II Rzeczpospolitej;

 • potrafi wymienić państwa, które zaatakowały Polskę oraz podać nazwiska ich politycznych przywódców.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI/VIII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA  2 –  25 listopada 2023  

Nazwa bloku programowego:  Historia

Temat  :   Rewolucja przemysłowa

Cele główne:

 • Uczeń potrafi pracować z tekstem źródłowym
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie rewolucja przemysłowa

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wymienić skutki i przyczyny rewolucji przemysłowej
 • Wie czym była rewolucja agrarna
 • Zna wynalazki Roberta Fultona i  Georga Stephena
 • Wie kim był James Watt
 • Zna podział klas społecznych i ich rolę w społeczeństwie

 

 

Konspekt

LEKCJA  1 –  23 września

Nazwa bloku programowego:  Historia

Tema1 :  Wielkie odkrycia geograficzne

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Wie w jakim celu  Europejczycy wyruszyli za ocean ?

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna postać Krzysztofa Kolumba
 • Wie kto odkrył Amerykę
 • Zna postać Vasco da Gama i wie z czego zasłynął
 • Potrafi wyjaśnić co udowodniła wyprawa Magellana
 • Zna przyczyny i skutki odkryć geograficznych

Zadanie domowe z dnia 23. 09.2023

 1. Co chciał osiągnąć Krzysztof Kolumb a co w rzeczywistości osiągnął ?
 2. Ćw  1, 2 str 5, zeszyt ćwiczeń klasa 6

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 1  –   22 kwietnia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Co zawdzięczamy starożytnym Grekom ?

Cele główne:  uczeń, 

 • Umie wyjaśnić pojęcie Akropol
 • Zna rzeźbiarzy antycznej Grecji

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie z czego zasłynął grecki teatr
 • Potrafi wyjaśnić kim był Dionizos i Sofokles
 • Wie czym różni się tragedia od komedii
 • Umie wyjaśnić pojęcie Iliada i Odyseja
 • Zna osiągnięcia Greków w dziedzinie literatury i nauki

 

 

Konspekt / ciekawostki historyczne

KONSPEKT DLA KLASY IV- VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 1  –   22 kwietnia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Ciekawostki historyczne

Temat :   Historia fotografii

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kim był Leonardo do Vinci i z czego zasłynął ?
 • Poznaje aparat fotograficzny camera obscura

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie kiedy został utrwalony obraz i w jaki sposób
 • Zna działanie obecnych aparatów cyfrowych
 • Wie czym różnią się dawne fotografie od współczesnych
 • Potrafi wskazać różnicę pomiędzy działaniem aparatu 100 lat temu a dzisiaj

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI – VII
OPRACOWAŁA:  mgr Małgorzata Pamuła-Kapica
LEKCJA 13 – 15 kwietnia 2023 r.
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia
Temat: Rozbiory Polski i Powstanie Styczniowe.

Cele główne: Uczeń:
• przytacza przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń historycznych,
• odczytuje z tekstów źródłowych najważniejsze informacje,
• ustala kolejność chronologiczną najważniejszych wydarzeń historycznych,
• odczytuje z mapy historycznej wydarzenia.

Cele szczegółowe: Uczeń:
• przyporządkowuje postacie historyczne do wydarzeń,
• rozpoznaje postacie historyczne na podstawie zdjęć.
Zadanie domowe:
Klasa 6: Karty graficzne: Trzeci rozbiór Polski.
Klasa 7: Karty graficzne: Skutki powstania styczniowego