Konspekt

LEKCJA  1 –  23 września

Nazwa bloku programowego:  Historia

Tema1 :  Wielkie odkrycia geograficzne

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Wie w jakim celu  Europejczycy wyruszyli za ocean ?

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna postać Krzysztofa Kolumba
 • Wie kto odkrył Amerykę
 • Zna postać Vasco da Gama i wie z czego zasłynął
 • Potrafi wyjaśnić co udowodniła wyprawa Magellana
 • Zna przyczyny i skutki odkryć geograficznych

Zadanie domowe z dnia 23. 09.2023

 1. Co chciał osiągnąć Krzysztof Kolumb a co w rzeczywistości osiągnął ?
 2. Ćw  1, 2 str 5, zeszyt ćwiczeń klasa 6

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 1  –   22 kwietnia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Co zawdzięczamy starożytnym Grekom ?

Cele główne:  uczeń, 

 • Umie wyjaśnić pojęcie Akropol
 • Zna rzeźbiarzy antycznej Grecji

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie z czego zasłynął grecki teatr
 • Potrafi wyjaśnić kim był Dionizos i Sofokles
 • Wie czym różni się tragedia od komedii
 • Umie wyjaśnić pojęcie Iliada i Odyseja
 • Zna osiągnięcia Greków w dziedzinie literatury i nauki

 

 

Konspekt / ciekawostki historyczne

KONSPEKT DLA KLASY IV- VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 1  –   22 kwietnia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Ciekawostki historyczne

Temat :   Historia fotografii

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kim był Leonardo do Vinci i z czego zasłynął ?
 • Poznaje aparat fotograficzny camera obscura

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie kiedy został utrwalony obraz i w jaki sposób
 • Zna działanie obecnych aparatów cyfrowych
 • Wie czym różnią się dawne fotografie od współczesnych
 • Potrafi wskazać różnicę pomiędzy działaniem aparatu 100 lat temu a dzisiaj

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI – VII
OPRACOWAŁA:  mgr Małgorzata Pamuła-Kapica
LEKCJA 13 – 15 kwietnia 2023 r.
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia
Temat: Rozbiory Polski i Powstanie Styczniowe.

Cele główne: Uczeń:
• przytacza przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń historycznych,
• odczytuje z tekstów źródłowych najważniejsze informacje,
• ustala kolejność chronologiczną najważniejszych wydarzeń historycznych,
• odczytuje z mapy historycznej wydarzenia.

Cele szczegółowe: Uczeń:
• przyporządkowuje postacie historyczne do wydarzeń,
• rozpoznaje postacie historyczne na podstawie zdjęć.
Zadanie domowe:
Klasa 6: Karty graficzne: Trzeci rozbiór Polski.
Klasa 7: Karty graficzne: Skutki powstania styczniowego

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  VI- VII

OPRACOWAŁ :  Tomasz Bieliński

Lekcja 12 – 25 marca

Nazwa bloku programowego :  Historia

Temat:  Przygotowanie do egzaminu.  Rozwiązujemy wzorcowy test egzaminacyjny

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć.
 • Umiejętność rozwiązania testu

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI- VII

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  11 –  11 marca

Nazwa bloku programowego:  Historia

Tema1 :  Wielkie odkrycia geograficzne

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Wie w jakim celu  Europejczycy wyruszyli za ocean ?

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna postać Krzysztofa Kolumba
 • Wie kto odkrył Amerykę
 • Zna postać Vasdci da Gama i wie z czego zasłynął
 • Potrafi wyjaśnić co udowodniła wyprawa Magellana
 • Zna przyczyny i skutki odkryć geograficznych

Zadanie domowe z dnia 11. 03.2023

 1. Co chciał osiągnąć Krzysztof Kolumb a co w rzeczywistości osiągnął ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  VI – VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Pamuła-Kapica

LEKCJA  –  28 stycznia 2023 r.

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1 i 2:   Nadzieje na odbudowę Polski i Księstwo warszawskie. Jak rozwiązywać zadania z tekstem źródłowym?

Cele główne:  Uczeń,

 • Wie kim jest Napoleon,
 • Nazywa wydarzenia z XIX wiecznej Polski,
 • Przedstawia wydarzenia z czasów Napoleona.

Cele szczegółowe: Uczeń,

 • Wymienia daty i szczegółowo opisuje wydarzenia: 1806 r., 1807 r.,  1809 r., 1813 r.,
 • Ustala przyczyny, przebieg i skutki poznanych wydarzeń historycznych,
 • Pracuje na tekstach źródłowych;
 • Potrafi odczytywać najważniejsze informacje z tekstów źródłowych.

Praca domowa:

Klasa 6: Karta graficzna: I wojna północna i w XVI wiecznym Gdańsku.

Klasa 7: Karta graficzna: Powstanie listopadowe-przyczyny, przebieg, skutki.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  VI – VII

OPRACOWAŁA:  mgr Małgorzata Pamuła-Kapica

LEKCJA 4  –  14 stycznia 2023 r.

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1:   Święta historyczne.

Cele główne:  Uczeń,

 • Wymienia najważniejsze święta historyczne,
 • Zna daty najważniejszych świąt historycznych,
 • Charakteryzuje najważniejsze święta historyczne,
 • Łączy symbole narodowe z wydarzeniami historycznymi.

Cele szczegółowe: Uczeń,

 • Wymienia daty: Narodowego Święta Niepodległości, Dnia Solidarności i Wolności, Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, Narodowego Dnia Zwycięstwa, Święta Trzeciego Maja, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święta Wojska Polskiego, Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Ustala chronologię świąt historycznych,
 • Opowiada o wydarzeniach historycznych,
 • Nazywa symbole narodowe i przyporządkowuje je do wydarzeń historycznych.

 

 

Praca domowa:

Karta pracy o Konstytucji 3 maja.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI- VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 3 –  29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1  :   Renesans w Europie

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kogo nazywano humanistą i dlaczego humaniści zainteresowali się dorobkiem starożytności
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie odrodzenie

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna włoskich artystów odrodzenia i wie z czego zasłynęli.
 • Wie kto wynalazł druk
 • Zna odkrycia Mikołaja Kopernika
 • Wie co zmieniło się w Europie w wyniku renesansu

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI- VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 2 –  15 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1  :   Wielkie odkrycia geograficzne.

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kto odkrył Amerykę ?
 • Wie kim byli Vasco da Gama i Ferdynad Magellan oraz co odkryli

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna przyczyny i skutki odkryć geograficznych
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie kolonia i cywilizacja

 

Zadanie domowe z dnia 15. 10. 2022

Klasa VI, VII

Ćw 1, 2 str 4/ 5 Zeszyt ćwiczeń