Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 13 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Archeologia

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie archeologii

Cele szczegółowe:  uczeń wie :

 • Czym zajmuje się archeologia
 • Czym są ekspozycje
 • Gdzie znajduję się Muzeum Archeologiczne
 • Co obejmują źródła archeologiczne

Zadanie domowe z dnia 20. 03.2021

Odpowiem na pytanie : Czym zajmuję się archeolog ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 12 –  6 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:   Pogadanki historyczne

Temat 1 :  Omawiamy legendę o Złotej Kacze

Cele główne:

 • Uczeń zna cechy charakterystyczne legendy

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie wskazać elementy fikcyjne i historyczne
 • Potrafi wymienić bohaterów pierwszo i drugoplanowych

Zadanie domowe z dnia 6.03.2021

Na podstawie omówionej legendy odpowiem na pytanie : Gdzie żył  i czym się zajmował Jasiek ?

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I- III

OPRACOWAŁ:   Tomasz Bieliński

LEKCJA 10 –  13 LUTEGO 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat 1:  Postacie władców Polski na podstawie opowiadania Podróże w przeszłość

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z obowiązującym materiałem
 • Uczeń potrafi pracować z tekstem i udzielać prawidłowych odpowiedzi

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi wymienić bohaterów występujących w opowiadaniu
 • Umie stworzyć plan wydarzeń
 • Umie wskazać postacie historyczne opowiadania
 • Potrafi wyodrębnić myśl przewodnią w tekście

ZAADANIE DOMOWE Z DNIA 13. 02.2021

Wypisz postacie historyczne występujące w opowiadaniu

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁ: Tomasz Bieliński

Lekcja 8 – 23 stycznia

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Pogadanki historyczne

Temat 1 :  Postać Popiela i Mieszka I na podstawie tekstów Piast i Mieszko I

Cele główne: Uczeń wie

 • Uczeń wie kim był Popiel
 • Zna historię Mieszka I

Cele szczegółowe :

 • Uczeń potrafi opisać czasy, w których rządził Mieszko I
 • Uczeń umie wymienić podstawowe wydarzenia historyczne związane z życiem Mieszka I
 • Uczeń wie na czym polegała uroczystość postrzyżyn

Zadanie domowe z dnia 23.01.2021

Opisz jak wyglądał kraj za czasów panowania Mieszka I

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA: Tomasz Bieliński

Lekcja 7 – 9 stycznia

Nazwa bloku programowego:  Pogadanki historyczne

Temat 1 :  Jak powstaje książka ?

Cele główne:

 • Uczeń zna historię powstania książki

Cele szczegółowe :  Uczeń wie

 • Jaką postać ma książka przed jej powstaniem
 • Kto pracuje nad powstaniem książki ?
 • Jakie części zawiera książka ?
 • Czym zajmuje się drukarnia?
 • Kto jest odbiorcą książek ?

ZADANIE DOMOWE Z DNIA 9.01.2021

Narysuję swoją ulubioną książkę  i opiszę jakie posiada części

Konspekt -edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 5 – 6 grudnia

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza.

Temat:  Ptaki- niezwykli piloci.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów ze środowiskiem życia ptaków;
 • Zapoznanie uczniów z różnymi gatunkami ptaków;
 • Zapoznanie uczniów z budową ptaka;
 • Wyjaśnienie uczniom, czym zajmuje się ornitologia.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opisać środowisko życia ptaków;
 • Wymienić co najmniej 5 gatunków ptaków;
 • Opisać budowę ptaka;
 • Wyjaśnić czym zajmuje się ornitologia.

Zadanie domowe z dnia 7. 12 2020

Zeszyt ćwiczeń Dziennik badacze świata str. 16, 17, 18, 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 5– 7 grudnia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOPogadanki historyczne

Temat : Historia malarstwa

 Cele główne: Uczeń

 • Potrafi wyjaśnić pojęcia malarstwo
 • Wie czym jest wystawa malarska

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie czym są hieroglify
 • Zna możliwości przekazywania wiadomości w czasach Egiptu
 • Potrafi wskazać funkcję malarstwa
 • Wie czym jest freska, a czym malarstwo olejne

Zadanie domowe z dnia 07 .12.2020

Odpowiem na pytania.

 1. Co przedstawiano na obrazach ? Formy malarstwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Jak nazywa się osoba malująca obrazy ?

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Jak nazywały się obrazy malowane na ścianach ?

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 4–21 LISTOPADA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOPogadanki historyczne

Temat :  Wynalazki                                                               

 Cele główne: Uczeń

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie postęp techniki
 • Zna rozwój światła od świeczki do lasera

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wie kim był Ignacy Łukaszewicz i z czego zasłynął
 • Uczeń zna największe osiągnięcia Thomasa Edisona

Zadanie domowe z dnia 21.11.2020

Odpowiem na pytania.

 1. Pierwszym sztucznym źródłem światła było………………………………………………..

 

 1. Lampki oliwne były wypełnione …………………………………………………………………..

 

 1. W lampie naftowej światło daje……………………………………………………………………

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I/ III
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 4 – 7 LISTOPADA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Omawiamy legendę  o Popielu

 Cele główne: 

 • Poznanie cech charakterystycznych legendy
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

 • Pracować z tekstem
 • Wymienić główne postacie występujące w legendzie
 • Wskazać elementy historyczne i fikcyjne w legendzie
 • Opisać postać Popiela
 • Stworzyć plan wydarzeń

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I/ III
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 3 – 24 PAŹDZIERNIKA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Omawiamy legendę  o Warsie i Sawie

 Cele główne: 

 • Poznanie cech charakterystycznych legendy
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

 • Pracować z tekstem
 • Wymienić główne postacie występujące w legendzie
 • Wskazać elementy historyczne i fikcyjne w legendzie
 • Opisać historię powstania miasta Warszawa