Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II-III

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA  1 –  13 października 2023

Nazwa bloku programowego:  Pogadanki historyczne

Tema  :   Krzysztof Kolumb/ omawiamy postać w świetle opowiadania Dziennik podróży, Tomasza Plebańskiego

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie wyjaśnić kim był Krzysztof Kolumb

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wymienić bohaterów opowiadania
 • Wie kim był Diego
 • Zna nazwę statku, na którym płynął Kolumb
 • Wie jakiego odkrycia dokonał Krzysztof Kolumb

 

Zadanie domowe

Na podstawie opowiadania oraz wiadomości z lekcji opiszę w kilku zdaniach, kim był Kolumb.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA  13 –  22 kwietnia

Nazwa bloku programowego:  Pogadanki historyczne

Tema  :   Zdobywcy wszechświata

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie wyjaśnić pojęcie kosmos

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie które wydarzenia miały duże znaczenie w historii odkrywania kosmosu
 • Zna postać Mirosława Hermaszewskiego
 • Umie wyjaśnić pojęcie sondy kosmiczne
 • Wie z czego zasłynął Amstrong

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁ  Tomasz  Bieliński

LEKCJA  12 –  25 marca

Nazwa bloku programowego:  Pogadanki historyczne

Tema1, 2  :   Niezwykłe budowle na  świecie 

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Zna pojęcie działa architektury

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie gdzie znajduje się Wielki Mur Chiński i ma ogólne wiadomości odnośnie wysokości i długości
 • Potrafi wymienić budowle występujące w Egipcie
 • Zostaje zapoznany z dziełami architektury w Hiszpanii, Emiratach Arabskich i Indiach
 • Potrafi rozpoznać na ilustracji jaka to budowla ?

Zadanie domowe z dnia 25. 03.2023

 1. Poszukaj z różnych źródeł informacji ( podręcznik, atlas, Internet) informacji  o jeszcze innych niezwykłych budowlach na świecie
 • Klasa I wytnij ilustrację, wklej do zeszytu i podpisz.
 • Klasa II i III wytnij ilustrację, wklej do zeszytu i opisz w kilku zdaniach.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  11-  11 marca

Nazwa bloku programowego:  Pogadanki historyczne

Temat :  Dziwne, niezwykłe i nietypowe

Cele główne: Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie nietypowy i niezwykły

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi pracować z testem
 • Umie rozpoznać nazwy pojazdów na ilustracji
 • Wie co jest motolotnia, drezyna, amfibia

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  9-  4 lutego

Nazwa bloku programowego:  Pogadanki historyczne

Temat : Zapraszamy do galerii sztuki

Cele główne: Uczeń :

 • Co oznacza pojęcie galeria sztuki ?

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie sztuka
 • Wie czym jest pejzaż, portret, martwa natura
 • Zna malarzy polskich
 • Wie jak należy się zachować w muzeum czy galerii sztuki

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  8-  4 lutego

Nazwa bloku programowego:  Edukacja przyrodnicza

Temat : 1 :  Co nasz czeka w lutym ?

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie opisać jak wygląda przyroda w lutym

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie jakie zwierzęta żyją w lesie zimą
 • Wie jak pomagać zwierzęta zimą
 • Umie opisać przedstawioną ilustrację
 • Wie ile dni posiada luty

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 8 – 28 stycznia

Nazwa bloku programowego :  Pogadanki historyczne

Temat: Przypomnienie wiadomości. Sprawdzian z I półrocza oraz wystawienie ocen półrocznych

Cele ogólne:

 • Utrwalenie widomości z I półrocza
 • Sprawdzian wiadomości

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 8 – 14 stycznia

Nazwa bloku programowego :  Pogadanki historyczne

Temat:  Omawiamy legendę o Złotej Kaczce

Cele ogólne:

 • Uczeń zna cechy legendy,
 • Potrafi wskazać elementy historyczne i fikcyjne

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie wskazać bohaterów legendy
 • Potrafi stworzyć plan wydarzeń
 • Wie co symbolizuje kaczka
 • Potrafi odpowiedzieć na pytanie co daje ludziom szczęście ?

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy I- III

Opracowała : mgr Anna Guzińska

LEKCJA  5 –  26 listopada  2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Legendy Polskie: „Wars i Sawa” ( utrwalenie wiadomości)

Cele główne:  uczeń, 

 • Zapoznanie uczniów z historią Warszawy, jej symbolami i najważniejszymi zabytkami.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wymienić zabytki Warszawy
 • Potrafi wskazać na mapie Warszawę
 • Zna legendę o Warszawskiej syrence

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  4- 12 listopada 2022

Nazwa bloku programowego: Pogadanki historyczne

Temat 1:   Legenda o białym orle

Cele główne : Uczeń wie :

 • Co to jest legenda
 • Kto założył Gniezno ?

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna symbole narodowe Polski
 • Wie jakie miasto obecnie jest stolicą Polski
 • Potrafi wyjaśnić jaki związek z legendą ma nasze godło państwowe