Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁ: Tomasz Bieliński

Lekcja 8 – 23 stycznia

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Pogadanki historyczne

Temat 1 :  Postać Popiela i Mieszka I na podstawie tekstów Piast i Mieszko I

Cele główne: Uczeń wie

 • Uczeń wie kim był Popiel
 • Zna historię Mieszka I

Cele szczegółowe :

 • Uczeń potrafi opisać czasy, w których rządził Mieszko I
 • Uczeń umie wymienić podstawowe wydarzenia historyczne związane z życiem Mieszka I
 • Uczeń wie na czym polegała uroczystość postrzyżyn

Zadanie domowe z dnia 23.01.2021

Opisz jak wyglądał kraj za czasów panowania Mieszka I

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA: Tomasz Bieliński

Lekcja 7 – 9 stycznia

Nazwa bloku programowego:  Pogadanki historyczne

Temat 1 :  Jak powstaje książka ?

Cele główne:

 • Uczeń zna historię powstania książki

Cele szczegółowe :  Uczeń wie

 • Jaką postać ma książka przed jej powstaniem
 • Kto pracuje nad powstaniem książki ?
 • Jakie części zawiera książka ?
 • Czym zajmuje się drukarnia?
 • Kto jest odbiorcą książek ?

ZADANIE DOMOWE Z DNIA 9.01.2021

Narysuję swoją ulubioną książkę  i opiszę jakie posiada części

Konspekt -edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 5 – 6 grudnia

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza.

Temat:  Ptaki- niezwykli piloci.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów ze środowiskiem życia ptaków;
 • Zapoznanie uczniów z różnymi gatunkami ptaków;
 • Zapoznanie uczniów z budową ptaka;
 • Wyjaśnienie uczniom, czym zajmuje się ornitologia.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opisać środowisko życia ptaków;
 • Wymienić co najmniej 5 gatunków ptaków;
 • Opisać budowę ptaka;
 • Wyjaśnić czym zajmuje się ornitologia.

Zadanie domowe z dnia 7. 12 2020

Zeszyt ćwiczeń Dziennik badacze świata str. 16, 17, 18, 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 5– 7 grudnia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOPogadanki historyczne

Temat : Historia malarstwa

 Cele główne: Uczeń

 • Potrafi wyjaśnić pojęcia malarstwo
 • Wie czym jest wystawa malarska

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie czym są hieroglify
 • Zna możliwości przekazywania wiadomości w czasach Egiptu
 • Potrafi wskazać funkcję malarstwa
 • Wie czym jest freska, a czym malarstwo olejne

Zadanie domowe z dnia 07 .12.2020

Odpowiem na pytania.

 1. Co przedstawiano na obrazach ? Formy malarstwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Jak nazywa się osoba malująca obrazy ?

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Jak nazywały się obrazy malowane na ścianach ?

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 4–21 LISTOPADA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOPogadanki historyczne

Temat :  Wynalazki                                                               

 Cele główne: Uczeń

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie postęp techniki
 • Zna rozwój światła od świeczki do lasera

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wie kim był Ignacy Łukaszewicz i z czego zasłynął
 • Uczeń zna największe osiągnięcia Thomasa Edisona

Zadanie domowe z dnia 21.11.2020

Odpowiem na pytania.

 1. Pierwszym sztucznym źródłem światła było………………………………………………..

 

 1. Lampki oliwne były wypełnione …………………………………………………………………..

 

 1. W lampie naftowej światło daje……………………………………………………………………

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I/ III
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 4 – 7 LISTOPADA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Omawiamy legendę  o Popielu

 Cele główne: 

 • Poznanie cech charakterystycznych legendy
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

 • Pracować z tekstem
 • Wymienić główne postacie występujące w legendzie
 • Wskazać elementy historyczne i fikcyjne w legendzie
 • Opisać postać Popiela
 • Stworzyć plan wydarzeń

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I/ III
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 3 – 24 PAŹDZIERNIKA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Omawiamy legendę  o Warsie i Sawie

 Cele główne: 

 • Poznanie cech charakterystycznych legendy
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

 • Pracować z tekstem
 • Wymienić główne postacie występujące w legendzie
 • Wskazać elementy historyczne i fikcyjne w legendzie
 • Opisać historię powstania miasta Warszawa

 

Konspekt

Konspekt dla klasy I-  III
Opracował: mgr Kamil Narel
Lekcja 2 – 10 października 2020.
Nazwa bloku programowego: Historia
Temat: Początki dynastii Piastów w świetle legend o Popielu i Piaście Kołodzieju.

Cele główne:

 • Przedstawienie uczniom legend „Książę Popiel i myszy” oraz „O Piaście Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach”.
 • Omówienie realiów początków dynastii Piastów w świetle początków legendarnych.

Cele szczegółowe. Uczeń:

 • Potrafi odróżnić legendę od faktów
 • Potrafi własnymi słowami powiedzieć czego dotyczą legendy i powiedzieć o nich kilka słów
 • Umie omówić początki dynastii Piastów

Konspekt

Konspekt klasa III
Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja 1 – 18 marca

Nazwa bloku programowego: Początki istnienia państwa Polskiego.
Temat: Mieszko I i chrzest Polski

Cele główne: uczeń

 • wie kim byli Słowianie
 • wie skąd wzięła się nazwa Polska
 • potrafi opowiedzieć kim był Mieszko I
 • zna legendę o Lechu, Czechu i Rusie, o złym księciu Popielu oraz o gościnnym Piaście
 • utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie jakie było największe osiągnięcie Mieszka I oraz do czego doprowadziło.
 • zna datę chrztu Polski
 • wie kim była Dobrawa
 • potrafi rozpoznać godło Polski

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza mózgów

Środki dydaktyczne:
mapa Polski, karty pracy, zdjęcie godła Polski

Przebieg:
I jednostka lekcyjna:

 • Mieszko I
 • Okoliczności przyjęcia chrztu Polski
 • Chrześcijaństwo
 • Przykładowy test z godłami różnych krajów