Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I/ III
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 3 – 24 PAŹDZIERNIKA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Omawiamy legendę  o Warsie i Sawie

 Cele główne: 

 • Poznanie cech charakterystycznych legendy
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

 • Pracować z tekstem
 • Wymienić główne postacie występujące w legendzie
 • Wskazać elementy historyczne i fikcyjne w legendzie
 • Opisać historię powstania miasta Warszawa

 

Konspekt

Konspekt dla klasy I-  III
Opracował: mgr Kamil Narel
Lekcja 2 – 10 października 2020.
Nazwa bloku programowego: Historia
Temat: Początki dynastii Piastów w świetle legend o Popielu i Piaście Kołodzieju.

Cele główne:

 • Przedstawienie uczniom legend „Książę Popiel i myszy” oraz „O Piaście Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach”.
 • Omówienie realiów początków dynastii Piastów w świetle początków legendarnych.

Cele szczegółowe. Uczeń:

 • Potrafi odróżnić legendę od faktów
 • Potrafi własnymi słowami powiedzieć czego dotyczą legendy i powiedzieć o nich kilka słów
 • Umie omówić początki dynastii Piastów

Konspekt

Konspekt klasa III
Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja 1 – 18 marca

Nazwa bloku programowego: Początki istnienia państwa Polskiego.
Temat: Mieszko I i chrzest Polski

Cele główne: uczeń

 • wie kim byli Słowianie
 • wie skąd wzięła się nazwa Polska
 • potrafi opowiedzieć kim był Mieszko I
 • zna legendę o Lechu, Czechu i Rusie, o złym księciu Popielu oraz o gościnnym Piaście
 • utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie jakie było największe osiągnięcie Mieszka I oraz do czego doprowadziło.
 • zna datę chrztu Polski
 • wie kim była Dobrawa
 • potrafi rozpoznać godło Polski

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza mózgów

Środki dydaktyczne:
mapa Polski, karty pracy, zdjęcie godła Polski

Przebieg:
I jednostka lekcyjna:

 • Mieszko I
 • Okoliczności przyjęcia chrztu Polski
 • Chrześcijaństwo
 • Przykładowy test z godłami różnych krajów