Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  9-  4 lutego

Nazwa bloku programowego:  Pogadanki historyczne

Temat : Zapraszamy do galerii sztuki

Cele główne: Uczeń :

 • Co oznacza pojęcie galeria sztuki ?

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie sztuka
 • Wie czym jest pejzaż, portret, martwa natura
 • Zna malarzy polskich
 • Wie jak należy się zachować w muzeum czy galerii sztuki

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  8-  4 lutego

Nazwa bloku programowego:  Edukacja przyrodnicza

Temat : 1 :  Co nasz czeka w lutym ?

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie opisać jak wygląda przyroda w lutym

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie jakie zwierzęta żyją w lesie zimą
 • Wie jak pomagać zwierzęta zimą
 • Umie opisać przedstawioną ilustrację
 • Wie ile dni posiada luty

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 8 – 28 stycznia

Nazwa bloku programowego :  Pogadanki historyczne

Temat: Przypomnienie wiadomości. Sprawdzian z I półrocza oraz wystawienie ocen półrocznych

Cele ogólne:

 • Utrwalenie widomości z I półrocza
 • Sprawdzian wiadomości

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 8 – 14 stycznia

Nazwa bloku programowego :  Pogadanki historyczne

Temat:  Omawiamy legendę o Złotej Kaczce

Cele ogólne:

 • Uczeń zna cechy legendy,
 • Potrafi wskazać elementy historyczne i fikcyjne

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie wskazać bohaterów legendy
 • Potrafi stworzyć plan wydarzeń
 • Wie co symbolizuje kaczka
 • Potrafi odpowiedzieć na pytanie co daje ludziom szczęście ?

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy I- III

Opracowała : mgr Anna Guzińska

LEKCJA  5 –  26 listopada  2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Legendy Polskie: „Wars i Sawa” ( utrwalenie wiadomości)

Cele główne:  uczeń, 

 • Zapoznanie uczniów z historią Warszawy, jej symbolami i najważniejszymi zabytkami.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wymienić zabytki Warszawy
 • Potrafi wskazać na mapie Warszawę
 • Zna legendę o Warszawskiej syrence

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  4- 12 listopada 2022

Nazwa bloku programowego: Pogadanki historyczne

Temat 1:   Legenda o białym orle

Cele główne : Uczeń wie :

 • Co to jest legenda
 • Kto założył Gniezno ?

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna symbole narodowe Polski
 • Wie jakie miasto obecnie jest stolicą Polski
 • Potrafi wyjaśnić jaki związek z legendą ma nasze godło państwowe

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 2  –  29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Tajemnice polskich miast. Poznań. Rogale na rogu

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie gdzie leży Poznań

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna historię figur woskowych
 • Potrafi wymienić zabytki Poznania
 • Wie kim były bamberki
 • Zna legendę o poznańskich rogalach

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 2  –  15 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Tajemnice polskich miast.  Sandomierz- Tajemnicze lochy

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie gdzie leży Sandomierz

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wymienić zabytki Sandomierza
 • Wie jakie góry znajdują się na szlaku Sandomierza
 • Zna historię Lochów sandomierskich
 • Zna legendę o Halinie Krępiance

 

 

Pogadanki historyczne

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 1  –  19 września 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Historia małego Fryderyka na podstawie opowiadania „ Chopin ”

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kim był Fryderyk Chopin

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi uważnie słuchać opowiadania
 • Umie wskazać bohaterów oraz wydarzenia
 • Potrafi wskazać wydarzenia historyczne i fikcyjne

Zadanie domowe z dnia 17.09.2022

Klasa II i III

Odpowiem na pytania:

 1. Kim był Fryderyk Chopin ?
 2. Na jakim grał instrumencie ?

Klasa I   

Zaznaczę prawidłową ilustrację .  Która ilustracja przedstawia instrument Fryderyka Chopina ? Dzieci otrzymają zadanie w szkole.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA: Natalia Bielińska

LEKCJA 7  –  26 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Tajemnice polskich miast.  Miasto krasnoludków. Wrocław

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie gdzie leży Wrocław

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wymienić zabytki Wrocławia
 • Wie dlaczego Wrocław słynie z krasnali
 • Zna historię Panoramy Racławickiej
 • Zna legendy wrocławskie. „ O kamiennej głowie”  i ” O Pokutnicach „

Zadanie domowe z dnia 26.|03.2022

Wymienię zabytki Wrocławia i opiszę jeden z nich