Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA: Natalia Bielińska

LEKCJA 7  –  26 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Tajemnice polskich miast.  Miasto krasnoludków. Wrocław

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie gdzie leży Wrocław

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wymienić zabytki Wrocławia
 • Wie dlaczego Wrocław słynie z krasnali
 • Zna historię Panoramy Racławickiej
 • Zna legendy wrocławskie. „ O kamiennej głowie”  i ” O Pokutnicach „

Zadanie domowe z dnia 26.|03.2022

Wymienię zabytki Wrocławia i opiszę jeden z nich

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA: Natalia Bielińska

LEKCJA 7  –  19 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Tajemnice polskich miast.  Zimowa stolica Zakopane

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie gdzie leży Zakopane

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wymienić ważne miejsca w Zakopanem
 • Wie jak wygląda strój górala
 • Wie kim byli juhasi
 • Potrafi wskazać najważniejsze atrakcje Zakopanego
 • Zna unikalne gatunki zwierząt, które żyją w górach
 • Umie wskazać Giewont i wie gdzie się znajduje.

Zadanie domowe z dnia 12.03.2022

Wyjaśnię pojęcia : juhas, oscypek, Giewont

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA: Natalia Bielińska

LEKCJA 6  –  12 lutego 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Tajemnice polskich miast.  Gdańsk

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie gdzie leży Gdańsk

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wymienić zabytki Gdańska
 • Wie dlaczego Gdańska nazywany jest stolicą bursztynu.
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie Trójmiasto
 • Wie jaką funkcję pełnił Żuraw w czasie średniowiecza

Zadanie domowe z dnia 22.01.2022

Odpowiem na pytanie : Jakie miasta tworzą Trójmiasto ?

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA: Natalia Bielińska

LEKCJA 6  –  12 lutego 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Tajemnice polskich miast.  Gdańsk

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie gdzie leży Gdańsk

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wymienić zabytki Gdańska
 • Wie dlaczego Gdańska nazywany jest stolicą bursztynu.
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie Trójmiasto
 • Wie jaką funkcję pełnił Żuraw w czasie średniowiecza

Zadanie domowe z dnia 22.01.2022

Odpowiem na pytanie : Jakie miasta tworzą Trójmiasto ?

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 5  –  5 lutego 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Tajemnice polskich miast.  Toruń

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie gdzie leży Toruń

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wymienić zabytki Torunia
 • Zna legendę o toruńskim flisaku i krzywej wieży
 • Zna symbol Torunia
 • Wie z jakich smakołyków słynie Toruń

Zadanie domowe z dnia 22.01.2022

Odpowiem na pytanie : Dlaczego w Toruniu nigdy nie brakowało przypraw do wyrobu ciastek ?

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 4  –  22 stycznia  2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Tajemnice polskich miast. Warszawa

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie gdzie leży Warszawa

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wymienić zabytki Warszawy i wskazać je na mapie
 • Zna legendę o Warszawskiej syrence i warszawskim Bazyliszku
 • Wie jaki zabytki znajdują się w Warszawie
 • Wie gdzie znajduje się sala Małego Powstańca

Zadanie domowe z dnia 22.01.2022

Wymień zabytki Warszawy

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 4  –  15 stycznia  2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Tajemnice polskich miast. Kraków

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie gdzie leży Kraków

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wymienić zabytki Krakowa i wskazać je na mapie
 • Zna legendę o Smoku wawelskim
 • Wie z czego słynie święto lajkonikowe
 • Zna ciekawostki z miasta Krakowa, np. dlaczego hejnał grany jest cztery razy

Zadanie domowe z dnia 15.01.2022

Opiszę jedną z ciekawostek Krakowa oraz ją  zilustruję

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 4 –  20 listopada 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Powtórzenie wiadomości. Sprawdzian z dotychczasowego materiału

Cele główne:  uczeń, 

 • Przypomnienie głównych zagadnień oraz krótka pogadanka

Cele szczegółowe: 

 • Kształtowanie nawyku systematycznej, wytrwałej pracy;
 • Kształtowanie rozsądnego planowania swoich działań;
 • Wyrabianie nawyku czytelnego sposobu przedstawiania rozwiązań

 

 

Konspekt – Edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA  mgr Marta Walcza

Lekcja 5- 6 listopada 

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane. Edukacja       przyrodnicza.

Temat: Warstwy lasu. Czyj to jadłospis?

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z budową lasu;
 • Wyjaśnienie cech charakterystycznych poszczególnych warstw lasu oraz gatunkami
 • Odżywianie zwierząt- czyj to jadłospis. Zabawa edukacyjna;
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić jak zbudowany jest las;
 • Wymienić gatunki występujące w poszczególnych warstwach lasu;
 • Dopasować jadłospis do konkretnego mieszkańca lasu.

Zadanie domowe z dnia 06.11.2021

 1. Wykonaj ilustrację wybranej warstwy lasu.
 2. Przygotuj jadłospis dla wybranego mieszkańca lasu- tygodniowy:)
 3. Nauczyć się wszystkich warstw lasu.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 3 – 6  listopada

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:   Pogadanki historyczne

Temat :  Wielkie odkrycia

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie odkrycie

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Wie kim był Tomasz Edison i czego dokonał
 • Potrafi wymienić wynalazki, które odkrył Tomasz Edison
 • Umie omówić ich znaczenie

 

Zadanie domowe z dnia  06.11.2021

Wyjaśnij zdanie : Co oznacza, że wynalazki zmieniły świat ?