Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁ  Tomasz  Bieliński

LEKCJA  12 –  25 marca

Nazwa bloku programowego:  Pogadanki historyczne

Tema1, 2  :   Niezwykłe budowle na  świecie 

Cele główne:

  • Potrafi pracować z tekstem
  • Zna pojęcie działa architektury

Cele szczegółowe: Uczeń

  • Wie gdzie znajduje się Wielki Mur Chiński i ma ogólne wiadomości odnośnie wysokości i długości
  • Potrafi wymienić budowle występujące w Egipcie
  • Zostaje zapoznany z dziełami architektury w Hiszpanii, Emiratach Arabskich i Indiach
  • Potrafi rozpoznać na ilustracji jaka to budowla ?

Zadanie domowe z dnia 25. 03.2023

  1. Poszukaj z różnych źródeł informacji ( podręcznik, atlas, Internet) informacji  o jeszcze innych niezwykłych budowlach na świecie
  • Klasa I wytnij ilustrację, wklej do zeszytu i podpisz.
  • Klasa II i III wytnij ilustrację, wklej do zeszytu i opisz w kilku zdaniach.

Leave a Reply