Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0
OPRACOWAŁA: Natalia Bielińska

LEKCJA 3 – 11 marca 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Colors of nature: flowers, fruits and vegetables (Kolory natury: kwiaty, owoce i warzywa)

Cele główne:

  • Zapoznanie ucznia z nazewnictwem roślin, owoców i warzyw.
  • Zapoznanie ucznia z nazewnictwem kolorów wybranych roślin, owoców i warzyw.
  • Zapoznanie ucznia z konkretną porą roku: wiosna

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Umie wymienić poszczególne rośliny oraz ich kolory w języku angielskim.
  • Wie o jakiej porze roku można spotkać poszczególne rośliny.

ZADANIE DOMOWE:

Wykonaj rysunek ulubionego kwiatu, owocu lub warzywa i nazwij je w języku angielskim np. „Red Apple” (czerwone jabłko).

Leave a Reply