Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁA:  mgr Małgorzata Pamuła-Kapica

LEKCJA  – 28 stycznia 2023 r.

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1 i 2: Poczet królów i królowych Polski. Praca na kartach graficznych dotyczących władców Polski.

Cele główne: Uczeń,

 • Wymienia władców Polski,
 • Przyporządkowuje władców do wydarzeń historycznych.

Cele szczegółowe: Uczeń,

 • Ustala chronologicznie władców Polski;
 • Przyporządkowuje postacie historyczne do wydarzeń.

Zadanie domowe:

Klasa 4: Karty graficzne: Jadwiga i Jagiełło

Klasa 5: Karty graficzne: Bitwa pod Grunwaldem

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁA:  mgr Małgorzata Pamuła-Kapica

LEKCJA  4 – 14 stycznia 2023 r.

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1: Stolice Polski oraz państwa ościenne Polski

Cele główne: Uczeń,

 • Potrafi wymienić stolice Polski,
 • Wskazuje na mapie państwa ościenne Polski.

Cele szczegółowe: Uczeń,

 • Wymienia historyczne stolice Polski,
 • Zna najważniejsze fakty dotyczące historycznych stolic Polski,
 • Zna flagi państw ościennych Polski.

Zadanie domowe: Karta pracy o państwach ościennych.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  IV- V

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 3 –  29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1  :   Polskie symbole i święta narodowe. Cywilizacje Sumerów, doliny Indusu i Chin

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie społeczeństwo i cywilizacja
 • Zna symbole i święta narodowe Polski.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna cywilizację doliny Indusu i wie jakie mieli osiągnięcia
 • Potrafi wymienić elementy starożytnej cywilizacji chińskiej.
 • Wie kim byli Sumerowie i jakie były ich osiągnięcia

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 2 –  15 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1  :    Historia mojej rodziny. Drzewo genealogiczne. Ludzie starszej epoki kamiennej.

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie czym jest rodzina, skąd pochodzi ?
 • Potrafi wyjaśnić jak żyli ludzie epoki kamiennej

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna pojęcie rewolucji neolitycznej i wie co ona zmieniła?
 • Umie wyjaśnić pojęcie paleolitu
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie genealogia oraz drzewo genealogiczne
 • Wie czym jest pamiątka rodzinna i czego można się o nie dowiedzieć.
 • Wie czym różni się legenda od obyczajów

Zadanie domowe z dnia 15. 10. 2022

 1. Klasa IV / ćwiczenie 3 str 7, ćw 1 str 10, ćw 1, 2 str 12 Zeszyt ćwiczeń
 2. Klasa V ćw 1,2 str 6, ćw 3 str 7

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 1  –  17 września 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1, 2  :  Śladami historii. O źródłach historycznych

Cele główne:  uczeń, 

 • Co to jest historia i dlaczego się jej uczymy ?

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna zajęcia historyka i archeologa
 • Wie co mówią co mówią o przeszłości źródła historyczne
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie muzeum i co się w nim znajduje?
 • Wie czym różni się legenda od obyczajów

Zadanie domowe z dnia 17. 09. 2022

 1. Opiszę w kilku zdaniach czym zajmuje się archeologia ?
 2. Określ rodzaj podanych źródeł historycznych: zdjęcie, film, naszyjnik, pamiętnik

 

 

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 5-  2 kwietnia 2022

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat:   Rozwiązujemy testy kwalifikacyjne. 

 Przygotowanie do egzaminów państwowych 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V -VI

OPRACOWAŁ: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 8  –  26 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Historia

Temat  1 : Początki cywilizacji.  Od myśliwych do rolników. Osiągnięcia Sumerów. Starożytny Egipt.

Cele główne :

 • Poznanie życia ludzi epoki kamiennej
 • Pojęcie rewolucji neolitycznej

Cele szczegółowe

 • Pojęcie różnicy pomiędzy paleolitem a neolitem
 • Pojęcie cywilizacji Sumerów i ich osiągnięcia
 • Cechy cywilizacji chińskiej
 • Cywilizacje starożytne Egipt

Zadanie domowe

Opiszę wierzenia Egipcjan

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V- VI

OPRACOWAŁ: mgr Tomasz Bieliński

LEKCJA 7  –  12 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Style w architekturze

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi odróżnić styl gotycki od romańskiego

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie czym charakteryzuje się barok, renesans i klasycyzm
 • Potrafi wskazać na ilustracji odpowiedni styl

Zadanie domowe z dnia 12. 03. 2022

Podpiszę odpowiednio ilustracje wskazując dane style architektoniczne.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V, VI

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA 9–  12 lutego

Nazwa bloku programowego : Historia

Temat 1:   Przygotowanie do egzaminów klasyfikacyjnych.  Praca z mapą . Wyjaśnienie ważnych dat.

Cele główne: 

 • Uczeń potrafi pracować z mapą

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna wydarzenia na podstawie wskazanych dat.
 • Zapoznanie ucznia z wzorcowym testem egzaminacyjnym
 • Wyjaśnienie możliwości rozwiązania testów.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY   V- VI

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA  7–  5 lutego

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Gospodarka dawnej Polski. Gospodarczy podział Europy

Cele główne:  uczeń, 

 • Zna pojęcie pańszczyzny i folwarku
 • Wie kim byli poddani

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Potrafi scharakteryzować pozycję i los chłopów w XV i XVI w
 • Wie dlaczego Gdańsk nazywano spichlerzem Europy ?
 • Zna sytuację Polski jako kraju rolniczo – eksportowego

 

Zadanie domowe z dnia 5.02.2022

Pytanie  8, 9. 10 str 53 podręcznik