Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  4 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Polacy i Krzyżacy

Cele główne:

 • Poznanie wspólnej historii państwa polskiego i zakonnego;
 • Zaznajomienie z najważniejszymi wydarzeniami, miejscami i postaciami charakterystycznymi dla Polski w poznanym okresie historycznym;

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna najważniejsze fakty związane z relacjami polsko-krzyżackimi;
 • Charakteryzuje wspólną historię państwa polskiego i zakonnego;
 • Potrafi wyjaśnić genezę i znaczenie pokutujących mitów i poglądów z poznanego okresu historycznego;
 • Zna zachowane przykłady architektury krzyżackiej.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Polacy i Krzyżacy

 1. Omówienie problematyki relacji polsko-krzyżackich;
 2. Wyjaśnienie najważniejszych haseł związanych z tematem, od bitwy pod Grunwaldem, po krzyżackie zamki warowne;
 3. Omówienie dziedzictwa kulturowego relacji polsko-krzyżackich, wraz z charakterystyką powstałych wówczas stereotypów.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  3 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Życie w średniowieczu.

Cele główne:

 • Poznanie średniowiecza, podziału na klasy społeczne oraz praw i obowiązków ludzi żyjących w tym okresie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wskazać cechy charakterystyczne dla okresu średniowiecza;
 • Rozpoznaje i opisuje przedstawicieli poszczególnych stanów na drabinie społecznej;
 • Zna najważniejsze aspekty, które kształtowały życie ludzi w okresie średniowiecza.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Życie w średniowieczu.

 1. Omówienie i charakterystyka przedstawicieli średniowiecznego społeczeństwa;
 2. Omówienie sytuacji życiowej poszczególnych ludzi;
 3. Zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy ówczesnego społeczeństwa.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  2 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Społeczeństwo średniowiecza.

Cele główne:

 • Poznanie średniowiecznych stanów i grup społecznych;
 • Charakterystyka i rola najważniejszych postaci ówczesnego życia codziennego;
 • Podstawy architektury i sztuki średniowiecznej.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń rozpoznaje i opisuje przedstawicieli poszczególnych stanów na drabinie społecznej;
 • Uczeń zna podstawy zagadnień z historii sztuki i architektury średniowiecza.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Społeczeństwo średniowiecza.

 1. Omówienie i charakterystyka przedstawicieli średniowiecznego społeczeństwa;
 2. Omówienie średniowiecznego społeczeństwa jako ogółu;
 3. Omówienie podstaw architektury i historii sztuki.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  1 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Początki państwa polskiego.

Cele główne:

 • Poznanie pierwszych władców Polski i ich najważniejszych działań;
 • Poznanie sensu chrztu Mieszka I ijego konsekwencji;
 • Zjazd gnieźnieński i polityka Bolesława Chrobrego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje początki państwa polskiego;
 • Uczeń zna pierwszych władców Polski;
 • Uczeń umie objaśnić sytuację Polski u progu państwowości.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Początki państwa polskiego.

 1. Omówienie pierwszych władców i ich polityki,
 2. Omówienie wydarzeń w latach 960-1025.

 

 

 

 

Konspekt

Konspekt  dla klasy  V

Opracował  mgr Jakub Orłowski

Lekcja 16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Powtórzenie wiadomości

Temat: Przygotowanie do testów końcowych.

Cele główne:

 • powtórzenie i utrwalenie wiadomości
 • przygotowanie do egzaminu

Cele szczegółowe: uczeń:

 • uczeń swobodnie porusza się po chronologii historii Polski i historii powszechnej
 • umie wymienić trzy ważne daty z historii Polski i historii powszechnej raz uzasadnić swój wybór

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, podręcznik do historii klasa V “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy V,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Powtórzenie wiadomości
 2. Przygotowanie do testu końcowego
 3. Przykładowy test z zagadnieniami do egzaminu końcowego

 

Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja  15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Świat w okresie międzywojennym

Temat: Na frontach I wojny światowej

Cele główne: uczeń :

 • zna datę wybuchu I wojny światowej
 • potrafi wskazać bezpośrednie przyczyny wybuchu I wojny światowej
 • potrafi wyjaśnić na czym polegała wojna pozycyjna
 • wie czym była wojna na morzach
 • zna działanie planu wojny błyskawicznej
 • potrafi opisać koniec I wojny światowej

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie gdzie i kiedy doszło do podpisania traktatu brzeskiego.
 • zna przyczyny klęski państw centralnych
 • zna datę kapitulacji Niemiec
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza muzgów
 • test powtórzeniowy

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, podręcznik do historii klasa VII “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy VII,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 • Wybuch I wojny światowej

Konspekt

Konspekt dla klasy  V

Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja 15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: W Rzeczypospolitej szlacheckiej.

Temat: Ostatni Jagiellonowie

Cele główne: uczeń :

 • wie kim był Zygmunt I
 • wie kim był Zygmunt II August
 • wie co to był hołd pruski
 • wie czym była wolna elekcja

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wyjasnić kim były damy dworu
 • wie kim byli paziowie
 • zna czas bicia dzwonu Zygmunta

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, podręcznik do historii klasa V “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy V

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 • Zygmunt I
 • Zygmunt II August
 • Hołd Pruski
 • Wolna elekcja

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy V

Opracowała: Ewa Złomka 

Lekcja  14 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Europejczycy odkrywają Świat

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne oraz ich skutki.

Cele główne: uczeń :

 • wie kim był Krzysztof Kolumb
 • wie kim był Galileusz
 • wie kim byli i gdzie żyli Majowie
 • wie czym były freski
 • słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela;
 • czyta ze zrozumieniem
 • utrwala i powtarza wiadomości

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie co odkrył Krzysztof Kolumb
 • potrafi opisać elementy stroju szlacheckiego
 • potrafi wskazać najsłynniejsze dzieła Leonarda da Vinci, Michała Anioła i Sandro Botticelli
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza mózgów
 • test powtórzeniowy

Środki dydaktyczne:

Ilustracje przedstawiające obraz «Narodziny Wenus», rzeźbę «Mojżesza», oraz portret «Mona Lisa» ,karty pracy, podręcznik do historii klasa V “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy V,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Krzysztof Kolumb
 2. Galileusz
 3. Majowie
 4. Freski
 5. Strój szlachecki
 6. Przykładowy test z zagadnieniami do egzaminu końcowego

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy V

Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja 13 – 18 marca

Nazwa bloku programowegoUpadek Rzeczypospolitej

Temat: Czasy reform

Cele główne:   uczeń :

 • wie czym była Konstytucja 3 maja i jakie ma obecnie znaczenie
 • wie kim był Tadeusz Kościuszko
 • wie czym był rozbiór Polski
 • wie czym była insurekcja (powstanie kościuszkowskie)
 • wie czym był i w jakich latach obradowal sejm Wielki ( 1788-1792)
 • utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi opowiedzieć o konstytucji
 • potrafi opowiedzieć czym było powstanie Kościuszkowskie
 • wie ile było rozbiorów Polski
 • jakie były najważniejsze osiągnięcia sejmu Wielkiego
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • tworczego myslenia
 • aktywizująca burza mózgów

Środki dydaktyczne:

zdjęcia  przedstawiające Tadeusza Kościuszko, karty pracy, podręcznik do historii klasa V “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy V, obraz przedstawiający bitwę pod Racławicami «Panorama Racławicka»

Przebieg:

I  jednostka lekcyjna: 

 1. Konstytucja 3 maja
 2. Tadeusz Kościuszko
 3. Rozbiory Polski
 4. Insurekcja
 5. Sejm Wielki

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

Lekcja  12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Średniowiecze

TematArchitektura średniowiecza. Społeczeństwo średniowiecza. Przygotowanie do egzaminu

Cele główne:

 • uczeń wie kim był rycerz średniowiecza

Cele szczegółowe: uczeń

 • zna życie średniowiecznego rycerza
 • wie jaką rolę pełnił zamek w średniowieczu
 • wie kto sprawował rolę w mieście średniowiecznym
 • zna zajęcia mieszczan i mieszkańców wsi
 • potrafi wskazać różnice pomiędzy stylem romańskim a gotyckim
 • zna misję biskupa Wojciecha

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań
 • twórczego myślenia
 • aktywizujące burza mózgów

Środki dydaktyczne:

karty pracy, podręcznik  do historii klasa V  “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy V, ilustracje przedstawiające styl romański i gotycki

Przebieg

I  jednostka lekcyjna

 1. Społeczeństwo średniowiecza.
 • życie w klasztorze
 • epoka rycerzy
 • życie w mieście – kupcy, rzemieślnicy, mieszczanie
 1. Warunki życia na wsi
 2.  Style w architekturze średniowiecznej