Konspekt

KONSPEKT DLA KSASY IV- V

OPRACOWAŁA: mgr Anna Guzińska

Lekcja 4 – 15 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Przygotowanie do egzaminu. Rozwiązujemy przykładowy test egzaminacyjny.

Cele ogólne:

 • zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym
 • weryfikacja wiedzy z zakresu Podstawy Programowej nauczanego przedmiotu

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V

OPRACOWAŁA: mgr ANNA GUZIŃSKA

LEKCJA 3- 10.12.2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: GEOGRAFIA

Temat: Krajobrazy Polski

Cele główne: Poznanie głównych cech krajobrazu Polski.

Cele szczegółowe: uczeń zna :

 • cechy krajobrazu nadmorskiego,
 • cechy krajobrazu Pojezierza Mazurskiego
 • cechy krajobrazu Niziny Mazowieckiej

KONSPEKT DLA KLASY VI-VII

OPRACOWAŁA: ANNA GUZIŃSKA

LEKCJA 4 – 10.12.2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: GEOGRAFIA

Temat:  Ruchy Ziemi

Cele główne: Budowa Układu Słonecznego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wie co to jest ciało niebieskie.
 • Uczeń zna różnice między meteorem a meteorytem.
 • Uczeń wie co to jest ruch obrotowy Ziemi.
 • Uczeń wie co to jest ruch obiegowy Ziemi.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V

OPRACOWAŁA:  mgr ANNA GUZIŃSKA

LEKCJA 1- 12.11.2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: GEOGRAFIA

Temat: Mapa Polski

Cele główne:

 • Poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski.
 • Interpretowanie map różnej treści.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna elementy mapy, korzysta z legendy mapy,
 • Uczeń przekształca skalę liczbową na skalę mianowaną
 • Oblicza odległość na podstawie skali liczbowej i podziałki liniowej,
 • Potrafi odczytać wysokość bezwzględną i obliczyć wysokość względną
 • Rozpoznaje formy terenu
 • Zna rodzaje map

KONSPEKT DLA KLASY IV-V

OPRACOWAŁA: ANNA GUZIŃSKA

LEKCJA 1- 12.11.2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: GEOGRAFIA

Temat: Mapa Polski

Cele główne:

 • Poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski. Interpretowanie map różnej treści.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna elementy mapy, korzysta z legendy mapy,
 • Uczeń przekształca skalę liczbową na skalę mianowaną
 • Oblicza odległość na podstawie skali liczbowej i podziałki liniowej,
 • Potrafi odczytać wysokość bezwzględną i obliczyć wysokość względną
 • Rozpoznaje formy terenu
 • Zna rodzaje map