Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV / V
OPRACOWAŁA: Małgorzata Miros

LEKCJA 14 – 6 KWIETNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOGeografia

Temat: Krajobraz śródziemnomorski.

Cele główne:

  • Umiejętność charakteryzowania krajobrazu śródziemnomorskiego;
  • Zróżnicowanie świata roślin i zwierząt krajobrazu śródziemnomorskiego;
  • Życie mieszkańców strefy śródziemnomorskiej.

Cele szczegółowe, uczeń:

  • wie co to jest makia;
  • zna regiony turystyczne strefy śródziemnomorskiej;
  • zna świat roślin i zwierząt strefy śródziemnomorskiej .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply