Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI / VIII
OPRACOWAŁA: Małgorzata Miros

LEKCJA 14 – 6 KWIETNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOGeografia

Temat: Energetyka.

Cele główne:

  • Znajomość różnych źródeł energii;
  • Opisywanie źródeł energii;
  • Charakterystyka struktury produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Cele szczegółowe, uczeń:

  • wie jakie źródła energii wykorzystuje się w Polsce;
  • potrafi wskazać na mapie miejsca wydobycia nieodnawialnych źródeł energii w Polsce;
  • wie co to są wody termalne, geotermie i OZE.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply