Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

LEKCJA  11 – 10 LUTEGO 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO : Nauczanie zintegrowane

Temat 1, 2: Wszystko jest muzyką. Pod ziemią, pod wodą.

Cele główne:

 • Utrwalenie nazw emocji;
 • Poszerzenie wiedzy o bogactwach naturalnych;
 • Wzbogacanie wiadomości na temat dawnych i współczesnych przedmiotów służących do odtwarzania muzyki;
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej;
 • Utrwalanie nazw instrumentów muzycznych;
 • Wzbudzanie ciekawości świata;
 • Zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych;
 • Rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Poznawanie litery N, n oraz litery W, w;
 • Wprowadzenie liczby 10, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego;
 • Umacnianie wiary we własne możliwości.

Cele szczegółowe, uczeń :

 • nazywa różne emocje oraz nastroje w muzyce;
 • dopasowuje zdjęcia surowców naturalnych: węgiel, sól, diament do odpowiedniej kopalni;
 • odgaduje różne dźwięki instrumentów muzycznych;
 • wycina zdjęcie wulkanu, układa go, a następnie przykleja na kartce;
 • opowiada o ilustracji;
 • koduje drogę wagonika w kopalni węgla;
 • dorysowuje  w zbiorze tyle elementów, by było ich w sumie 10;
 • wykonuje pracę plastyczno-techniczną „Instrumenty muzyczne – gitara”;
 • rozpoznaje prawą i lewą stronę;
 • czyta proste zdania;
 • zaznacza litery „n” i „w” w wyrazach;
 • przelicza obiekty i wyraża wynik cyfrą;
 • wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne;
 • dzieli wyrazy na głoski;
 • rysuje instrument po śladzie.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

LEKCJA  10 – 27 STYCZNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO : Nauczanie zintegrowane

Temat 1, 2: Nasi dziadkowie. Karnawał.

Cele główne:

 • Poznanie znaczenia słowa „szacunek”;
 • Uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych, rozwijanie empatii;
 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie;
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • Pogłębianie więzi rodzinnych;
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji;
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych;
 • Rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego;
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia;
 • Poznawanie litery S, s oraz litery B, b;
 • Wprowadzenie cyfr 9 i 0 określanie ich aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego;
 • Umacnianie wiary we własne możliwości.

Cele szczegółowe, uczeń :

 • wypowiada się na forum grupy na temat szacunku;
 • słucha opowiadania K. Wierzbickiej pt. „Wizyta dziadków” i odpowiada na pytania dotyczące jego treści;
 • wymienia członków rodziny;
 • zna tradycje związane z tłustym czwartkiem;
 • rozróżnia stronę lewą i prawą;
 • rozpoznaje w wyrazach miejsce występowania głoski „b” i „s”;
 • prawidłowo sumuje oczka na dwóch kostkach do gry;
 • wykonuje pracę plastyczno-techniczną „Maska karnawałowa”;
 • rysuje odpowiednią ilość obiektów, by utworzyć zbiory 9-elementowe;
 • czyta proste zdania i łączy je z odpowiednią ilustracją;
 • wyszukuje wyraz „bal” w innych wyrazach;
 • rysuje drogę wnuczki i dziadka do miasta zgodnie z instrukcją;
 • wycina fragmenty zdjęcia, układa je i nakleja według wzoru;
 • łączy cyfry w odpowiedniej kolejności;
 • pisze szlaczki i litery w liniaturze.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  – 13 stycznia 2024

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Nadszedł Nowy Rok. Sporty zimowe.

Cele ogólne:

 • Poznanie różnych sposobów odmierzania czasu
 • Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku a witaniem nowego
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Poznanie zasad sportowego zachowania
 • Kształtowanie sprawności manualnej
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • Rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych
 • Poznawanie litery L, l oraz litery U, u.
 • Wprowadzenie cyfr 7 i 8 określanie ich aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego
 • Budowanie wiary we własne siły

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wymienia i rozróżnia pory roku, dni tygodnia oraz pory dnia
 • Zapoznaje się z nazwami miesięcy
 • Zna różne rodzaje zegarów, kalendarzy
 • Wie, co oznacza postawa fair play podczas gier i zabaw, stosuje ją w praktyce
 • Łączy sportowców z miejscami, w których ćwiczą
 • Rysuje i koloruje flagę olimpijską
 • Rozumie znaczenie i symbolikę znicza olimpijskiego
 • Wykonuje pracę plastyczno-techniczną „Cztery pory roku”
 • Opowiada historyjkę obrazkową
 • Czyta globalnie nazwy miesięcy, dni tygodnia, pór roku.
 • Rozpoznaje literę L, l oraz U, u w wyrazach
 • Koloruje ilustrację zgodnie z kodem
 • Rozróżnia prawą i lewą stronę
 • Rozpoznaje i pisze po śladzie cyfrę 7 i 8
 • Bierze udział w quizie wiedzy „Stary i nowy rok”

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  – 02 grudnia 2023

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Wiadomość z daleka. Zima tuż-tuż…

Cele ogólne:

 • Poznanie zawodu listonosza.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy
 • Poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości
 • Zapoznanie z wyglądem monet, rozumienie wartości pieniądza
 • Utrwalenie wyglądu cyfr
 • Poznanie właściwości śniegu i lodu
 • Wprowadzenie do pisania i czytania
 • Rozwijanie słuchu muzycznego
 • Poznawanie litery K, k oraz litery R, r.
 • Poznawanie cyfry 6, jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wie, jak wygląda praca listonosza
 • Opowiada historyjkę obrazkową „Droga listu od nadawcy do odbiorcy”
 • Zna swój adres zamieszkania
 • Rozróżnia prawidłowe i nieprawidłowe zachowania na lodowisku
 • Śpiewa w grupie kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
 • Potrafi podzielić wyrazy na głoski
 • Próbuje czytać globalnie proste wyrazy
 • Rozpoznaje literę K, K oraz R, r w wyrazach
 • Ustala kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej
 • Rozwiązuje zadania matematyczne: przeliczanie, tworzenie zbiorów
 • Pisze szlaczki i poznane litery po śladzie
 • Sprawnie posługuje się klejem i nożyczkami
 • Wykonuje pracę plastyczną „Koperta z niespodzianką” „Śnieżynka”

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  – 25 listopada 2023

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Przygotowania do zimy.

Cele ogólne:

 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich nawyków
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, przeliczania i rozwiązywania zadań z treścią
 • Analiza głoskowa
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zmysłów i narządów zmysłów
 • Poznanie kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotoryki
 • Poznawanie litery D, d oraz litery Y, y.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wie, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do okresu zimowego
 • Wymienia i rozróżnia wszystkie zmysły oraz narządy zmysłów
 • Zna słowa wybranej kolędy i próbuje śpiewać ją w grupie
 • Odgaduje zagadki słuchowe
 • Próbuje czytać globalnie proste wyrazy
 • Rozpoznaje literę D, d oraz Y, y w wyrazach
 • Orientuje się w przestrzeni
 • Odnajduje poszczególne głoski w słowie
 • Pisze szlaczki i poznane litery w liniaturze i po śladzie.
 • Odwzorowuje kształty, klasyfikuje elementy.
 • Odzwierciedla liczby za pomocą symboli
 • Wycina nożyczkami według poleceń
 • Wykonuje pracę plastyczno-techniczną „Nietoperz”

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  – 11 listopada 2023

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Mała i duża ojczyzna.

Cele ogólne:

 • Poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, troska; poszerzanie słownika czynnego
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw symboli narodowych
 • Utrwalanie kształtu i nazw figur geometrycznych
 • Dokonywanie analizy sylabowej i głoskowej
 • Poznanie dwóch zwrotek hymnu narodowego Polski
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotoryki
 • Poznawanie litery M, m oraz litery T, t.
 • Poznanie cyfry 4 i 5, określanie ich aspektu kardynalnego i porządkowego
 • Rozwijanie empatii oraz umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • Wprowadzenie do pisania i czytania

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Słucha ze zrozumieniem opowiadania i potrafi wypowiedzieć się na jego temat.
 • Wymienia wszystkie symbole narodowe
 • Zna słowa dwóch zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego”
 • Rozumie znaczenie słów: patriotyzm, ojczyzna.
 • Rozpoznaje literę M, m oraz T, t w wyrazach
 • Odnajduje poszczególne głoski w słowie
 • Pisze szlaczki i poznane litery w liniaturze i po śladzie.
 • Rozwiązuje zadania matematyczne: przeliczanie, układanie rytmów
 • Tworzy kreatywne rysunki
 • Poprawnie odczytuje i nazywa emocje swoje i innych osób
 • Wycina elementy i nakleja zgodnie z poleceniami
 • Wykonuje pracę plastyczno-techniczną „Kokarda narodowa”

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  – 28 października 2023

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Jesienny krajobraz.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Odróżnianie środowiska parku i lasu
 • Zdobycie wiedzy o tym, dlaczego liście zmieniają kolor
 • Rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt
 • Rozwijanie sprawności manualneji grafomotoryki
 • Poznawanie litery I, i oraz litery E, e.
 • Poznanie cyfry 2 i 3, określanie ich aspektu kardynalnego i porządkowego
 • Rozwijanie percepcji słuchowej
 • Czytanie globalne niektórych wyrazów

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Rozumie treść polecenia, odpowiada logicznie na pytania
 • Wie, jakie zwierzęta możemy spotkać w parku i w lesie
 • Rozumie, dlaczego liście jesienią zmieniają kolory.
 • Rozpoznaje literę I, i oraz E, e w wyrazach
 • Przelicza głoski w słowie
 • Pisze szlaczki i poznane litery w liniaturze i po śladzie.
 • Rozwiązuje zadania matematyczne: przeliczanie, klasyfikowanie
 • Koloruje zgodnie z kodem
 • Poprawnie odgaduje zagadki słuchowe
 • Dzieli wyrazy na sylaby.
 • Wycina elementy i nakleja zgodnie z poleceniami
 • Wie, co oznaczają symbole pogody
 • Wykonuje pracę plastyczno-techniczną „Kolorowe liście”
 • Próbuje przeczytać niektóre nazwy jesiennych ubrań.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  – 14 października 

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Jesień w sadzie i w ogrodzie.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Wdrażanie do poszanowania przyrody
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotoryki
 • Poszerzenie wiedzy o owocach i warzywach dojrzewających jesienią oraz sposobach robienia przetworów.
 • Poznawanie litery O, o oraz litery A,a.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej
 • Poznanie cyfry 1.
 • Czytanie globalne niektórych wyrazów
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Cele szczegółowe: uczeń :

 • Rozumie treść tekstu literackiego, odpowiada na pytania
 • Zna nazwy niektórych drzew owocowych
 • Rozróżnia jadalne części roślin.
 • Rozpoznaje literę O,o oraz A,a w wyrazach
 • Poprawnie odnajduje obrazki, których nazwy rozpoczynają się głoską O i A.
 • Dzieli wyraz na głoski.
 • Pisze szlaczki i poznane litery w liniaturze.
 • Rozwiązuje zadania matematyczne: przeliczanie, klasyfikowanie
 • Wycina owoce i nakleja zgodnie z poleceniami
 • Wie, co to są przetwory
 • Wykonuje pracę plastyczno-techniczną „Gruszka” i „Marchewka”
 • Próbuje przeczytać niektóre nazwy warzyw.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  – 23 września 2023

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Dobre maniery. Bezpieczni na drodze.

Cele ogólne:

 • Doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i pamięci słuchowej
 • Rozwijanie sprawności manualnej i kreatywności
 • Rozszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze
 • Dokonywanie analizy sylabowej
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych
 • Ćwiczenie umiejętności recytowania oraz prezentowania się na scenie
 • Integracja grupy, rozwijanie współpracy

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Rozpoznaje stronę prawą i lewą
 • Powtarza z pamięci słowa i melodię piosenki
 • Wykonuje pracę plastyczno-techniczną „Portret” i „Ruch drogowy”
 • Prawidłowo wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne (rysuje po śladzie i w labiryncie)
 • Wie, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię
 • Zna niektóre znaki drogowe
 • Rozróżnia sytuacje bezpieczne i niebezpieczne na ulicy
 • Rozumie znaczenie noszenia odblasków
 • Odgaduje zagadki związane z ruchem drogowym
 • Rozumie pojęcie sylaby i potrafi dzielić wyraz na sylaby.
 • Rozumie tekst czytany, potrafi się wypowiedzieć na jego temat
 • Zna figury geometryczne, łączy figury zgodnie z podanym kodem, przelicza.
 • Recytuje wiersz z pamięci
 • Ilustruje ruchem opowiadanie
 • Współdziała z innymi podczas zabaw integracyjnych

 

 

Konspekt edukacja przyrodnicza

 • KONSPEKT DLA KLASY 0
  OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
  Lekcja: 1-23.09.2023
  Nazwa bloku programowego: Edukacja przyrodnicza
  Temat: Jesień puka do drzwi.
  Cele główne:
 • jesień jako trzecia pora roku,
 • kolory przypisane jesieni,
 • zmiany w wyglądzie przyrody,

Cele szczegółowe: Uczeń

 • potrafi wymienić cztery pory roku
 • jest wstanie wskazać kolorystykę przypisana jesieni,
 • umie przeprowadzić krótką obserwacje otoczenia.
  Zadanie domowe z dnia 23.09.2023
  wybierz się z rodzicem na spacer i dokonaj obserwacji przyrody,
 • zbierz i zasusz w książce czerwone liście