Konspekt

Lekcja 2 – 17 września

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Scenariusz zajęć zintegrowanych do klasy «0»

Temat: POZNAJMY SIE. RAZEM W PRACY I ZABAWIE.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem
 • Kształtowanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej
 • Zapoznanie z litera A i L
 • Klasyfikowanie zbiorów przedmiotów według cech jakościowych
 • Zapoznanie z liczba 1 i 2.

 

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opowiedzieć o samym sobie – jak ma na imię, czym sie interesuje , opisać samego siebie ,
 • potrafi posegregować przedmioty zgodnie z przeznaczeniem- karta pracy
 • potrafi określić jaki to przedmiot po opisie – analiza słuchowa
 • potrafi pisać po śladzie – karta pracy
 • potrafi rozpoznać w tekście litery A i L
 • rozumie i wykonuje polecenia ,
 • potrafi zgodnie pracować w zespole i komunikować sie w grupie
 • wykonuje prace plastyczne wg dowolnej techniki

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy „O”

Opracowała : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 15 – 30 maja

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat:  Dzieci z różnych stron świata. Rozpoznawanie mieszkańców świata, ich domów, roślinności i  zwierząt.

Cele ogólne:

 • Rozróżnianie nacji;
 • Wprowadzenie do stref klimatycznych na Ziemi;
 • Wprowadzenie do fauny i flory w danych strefach klimatycznych.

Cele szczegółowe:

 • Wie, jak wygląda: Murzyn, Indianin, Eskimos, Aborygen, Europejczyk; gdzie żyje,
 • Wie, że u Eskimosa jest ciągła zima, a u Murzyna ciągłe lato,
 • Rozpoznaje eukaliptus, palmę, kasztanowiec,
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta Australii, Afryki, Ameryki, Dalekiej Północy, Europy (Polski),
 • Słucha do końca objaśnień nauczyciela i rozumie je – wykonując poprawnie zadania,
 • Segreguje obrazki, eksponaty według przynależności,
 • Potrafi złożyć obrazek z części, nazwać go i umieścić we właściwym miejscu,