Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI / VIII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA nr 10 – 16 Marca 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Kwasy: Otrzymywanie kwasów. Dysocjacja kwasów.

Cele główne:

 • Zapisywanie równaniami chemicznymi otrzymywanie głównych kwasów tlenowych i beztlenowych;
 • Rozróżnianie mocy kwasów;
 • Zapisywanie procesów dysocjacji kwasów pod wpływem wody;
 • Podsumowanie charakterystyki kwasów – filmik.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • potrafi zapisywać reakcje otrzymywania kwasów tlenowych, beztlenowych;
 • umie wyjaśnić proces dysocjacji;
 • umie zapisać proces dysocjacji kwasów.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI – VIII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA nr 9 – 9 Marca 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Kwasy: wzór, nazewnictwo. Podział kwasów.

Cele główne:

 • Zapisywanie wzorów sumarycznych głównych kwasów;

 • Dokonywanie podziału kwasów na tlenowe i beztlenowe;

 • Podawanie nazewnictwa kwasów;
 • Właściwości kwasów – filmik

Cele szczegółowe, uczeń:

 • potrafi zapisywać wzory kwasów;
 • umie nazwać kwasy.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA nr 8 – 24 Lutego 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Wodorotlenki: wzór, nazewnictwo. Reakcje otrzymywania oraz reakcje charakterystyczne wodorotlenków.

Cele główne:

 • Zapisywanie wzorów sumarycznych wodorotlenków;
 • Podawanie nazewnictwa wodorotlenków;
 • Zapisywanie reakcji otrzymywania wodorotlenków;
 • Zapisywanie równań reakcji chemicznych wodorotlenków.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • potrafi zapisywać wzory wodorotlenków;
 • umie nazwać wodorotlenek;
 • zapisuje reakcje otrzymywania wodorotlenków;
 • zapisuje charakterystyczne równania reakcji chemicznych wodorotlenków.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI – VIII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA nr 7 – 10 Lutego 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Budowa cząsteczki wody. Właściwości wody.

Cele główne:

 • Zapisywanie wzoru cząsteczki wody;
 • Opisywanie budowy cząsteczki wody;
 • Omawianie właściwości fizycznych i chemicznych cząsteczki wody.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • potrafi zapisywać wzór wody;
 • opisuje dokładnie budowę cząsteczki wody;
 • oblicza stosunek atomowy, stosunek masowy cząsteczki wody;
 • potrafi opisać zastosowanie wody pod względem właściwości fizycznych i chemicznych.

 

 

Konspekt klasy VI/ VIII

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA nr 6 – 27 Stycznia 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Tlenki: wzór, nazewnictwo, rodzaje tlenków. Reakcje charakterystyczne tlenków.

Cele główne:

 • Zapisywanie wzorów sumarycznych tlenków;
 • Podawanie nazewnictwa tlenków;
 • Dokonywanie podziału tlenków;
 • Zapisywanie równań reakcji chemicznych związane z tlenkami.

 

Cele szczegółowe, uczeń:

 • potrafi zapisywać wzory tlenków;
 • opisuje dokładnie tlenek;
 • rozróżnia tlenek metalu od tlenku niemetalu;
 • zapisuje równania reakcji chemicznych dotyczących tlenków.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VIII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA 5 – 13 Styczeń 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Zjawisko fizyczne, przemiana chemiczna. Rodzaje procesów chemicznych.

Cele główne:

 • rozróżnianie zjawisk na podstawie przykładów,
 • interpretacja procesów chemicznych

Cele szczegółowe, uczeń potrafi

 • filmik – omawiający zjawiska,
 • filmik – przedstawiający procesy chemiczne
 • porównywanie w/w zjawisk,
 • umiejętność opisywania procesów chemicznych

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI – VIII 

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA 4 – 02 grudnia 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Dyfuzja. Zapisywanie równań reakcji chemicznych.

Cele główne:

 • zjawisko dyfuzji,
 • uzupełnianie współczynników reakcji chemicznych

Cele szczegółowe, uczeń potrafi

 • filmik – omawiający zjawisko dyfuzji,
 • porównywanie zjawiska dyfuzji w różnych stanach kupienia,
 • uzupełnianie współczynników reakcji

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA 3 – 28 Październik 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Interpretacja atomów , cząsteczek. Uzupełnianie współczynników reakcji chemicznych.

Cele główne:

 • odczytywanie ilości atomów, cząsteczek w danym związku,
 • zapisywanie wzorami chemicznymi dany związek na podstawie rozrysowanego modelu chemicznego,
 • interpretacja ilości atomów, cząsteczek w danej reakcji chemicznej

Cele szczegółowe, uczeń potrafi

 • określić związek chemiczny na podstawie modelu chemicznego,
 • uzupełniać współczynniki w:

– reakcji syntezy

– reakcji analizy

– reakcji wymiany

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA 1 – 09 WRZESIEŃ 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Budowa atomu

Cele główne:

 • omówienie układu okresowego / Tablica Mendelejewa
 • opis budowy atomu
 • położenie atomu w układzie okresowym
 • obliczanie liczb elementarnych atomu

Cele szczegółowe, uczeń potrafi

 • odnaleźć położenie pierwiastka w układzie okresowym
 • interpretować położenia atomu w układzie okresowym okres/grupa
 • obliczać: liczba protonów, elektronów, neutronów atomu

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA 11 – 25 Marzec 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Rodzaje mieszanin / Metody rozdzielania składników mieszanin

Cele główne:

 • Rodzaje mieszanin,
 • Metody rozdzielania mieszanin

Cele szczegółowe, uczeń potrafi

 • Rozróżnić mieszaniny chemiczne,
 • Przyporządkować mieszaniny do danej grupy chemicznej,
 • Wybrać odpowiednią metodę rozdzielania składników mieszaniny
 • Uczeń utrwali wiadomości przez obejrzenie filmików przedstawiające różne metody chemiczne – rozdzielania składników mieszaniny.