Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA 11 – 25 Marzec 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Rodzaje mieszanin / Metody rozdzielania składników mieszanin

Cele główne:

 • Rodzaje mieszanin,
 • Metody rozdzielania mieszanin

Cele szczegółowe, uczeń potrafi

 • Rozróżnić mieszaniny chemiczne,
 • Przyporządkować mieszaniny do danej grupy chemicznej,
 • Wybrać odpowiednią metodę rozdzielania składników mieszaniny
 • Uczeń utrwali wiadomości przez obejrzenie filmików przedstawiające różne metody chemiczne – rozdzielania składników mieszaniny.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA 10 – 04 LUTY 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Powietrze – mieszanina jednorodna / Rodzaje przemian

Cele główne:

 • Skład chemiczny powietrza,
 • Właściwości fizyczne, chemiczne powietrza

Cele szczegółowe, uczeń potrafi

 • Określić zawartość procentową składników chemicznych w powietrzu,
 • Dokonać podziału składników powietrza,
 • Przedstawić ogólne informacje chemiczne niektórych składników powietrza (tlen, wodór, azot, tlenek węgla (IV)),

Utrwalenie wiadomości przez obejrzenie filmików przedstawiające badania chemiczne, które potwierdzają właściwości powietrza.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA 8 – 14 stycznia 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Podsumowanie / Dyfuzja

Cele główne:

 • Budowa atomu
 • Obliczanie mas atomowych, mas cząsteczkowych
 • Dyfuzja

Cele szczegółowe, uczeń potrafi

 • Rozrysować modelu atomu
 • Obliczyć masy atomowej, masy cząsteczkowe [µ]

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA 7 – 10 GRUDZIEŃ 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Masy cząsteczkowe. Rodzaje reakcji chemicznych

Cele główne:

 • konfiguracja elektronowa atomu
 • obliczanie mas atomowych, mas cząsteczkowych
 • rodzaje reakcji chemicznych

Cele szczegółowe, uczeń potrafi

 • rozpisywanie konfiguracji elektronowej atomu w formie graficznej, skróconej oraz w formie modelu
 • obliczanie masy atomowej, masy cząsteczkowe [µ]
 • omówienie reakcji chemicznych

– reakcja syntezy

– reakcja analizy

– reakcja wymiany

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA 6 – 26 LISTOPAD 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Budowa atomu i Budowa wodorotlenków, kwasów, soli

Cele główne:

 • opis budowy atomu
 • położenie atomu w układzie okresowym
 • obliczanie liczb elementarnych atomu
 • obliczanie mas cząsteczkowych
 • konfiguracja elektronowa atomu

Cele szczegółowe, uczeń potrafi

 • analizować położenia atomu w układzie okresowym okres/grupa
 • obliczać: liczba protonów, elektronów, neutronów atomu
 • obliczać masy cząsteczkowe [µ]
 • rozpisywanie konfiguracji elektronowej atomu w formie graficznej, skróconej oraz w formie modelu