Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „I”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 14 / 6 kwietnia 2024

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Bo to juz wiosna !. Zapoznanie z pierwszymi zwiastunami wiosny na podstawie wiersza „Pierwiosnek” W. Broniewski.

Cele ogólne:

  •  Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.
  •  Budzenie i rozwijanie wyobraźni muzycznej, ruchowej, werbalnej i plastycznej.

Cele szczegółowe: uczeń,  

  • potrafi wypowiadać się na temat zmian zachodzących w przyrodzie;
  • wymienia nazwy wiosennych kwiatów;
  • potrafi wymienić ptaki zwiastujące wiosnę błąd
  • poznanie zasad pisania wyrazów z „ż” i „rz”
  • rozwiązuje matematyczne zadania z tekstem;
  • stosuje nowo poznane techniki plastyczne;
  • rozwiązuje zagadki;
  • potrafi dostosować ruch do rytmu i nastroju muzyki.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply