Konspekt zajęć psychologicznych klasy IV/ VIII

KONSPEKT ZAJĘĆ PSYCHOLOGICZNYCH 
OPRACOWAŁA: mgr Beata Magdalena Rugała
Lekcja: 06 kwiecień 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Zajęcia psychologiczne
TEMAT: Redukcja stresu egzaminacyjnego

Cele główne:
• Poszerzenie wiedzy na temat stresu i jego zwalczania
• Poznanie ćwiczeń i form redukcji stresu przed egzaminami.

Cele szczegółowe, uczeń :
• Zna fazy stresu i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka
• Potrafi określić, co i w jakim stopniu wprowadza go w stan podwyższonego
napięcia
• Opracowuje listę zmian, jakie wprowadzi w celu redukcji stresu
• Poznaje i ćwiczy techniki relaksacyjne

Leave a Reply