Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 7 –22 Luty

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Verb ­and prepositions: about/for/of/after.

Cele główne:

 • Powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłych lekcji;
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie użycie przyimków: about/for/of/after;
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie 3 nowych wyrażeń idiomatycznych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Rozumie i utrwala poznany dotychczasowy materiał;
 • Rozumie  znaczenie i użycie przyimków z konkretnymi czasownikami oraz potrafi poprawnie użyć ich w wypowiedziach i ćwiczeniach;
 • Rozumie znaczenie idiomów i potrafi podać przykłady ich zastosowania w codziennych sytuacjach.

 

Język angielski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 7 – 15 lutego

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Verb ­and prepositions: about/for/of/after.

 Cele główne:

 • Powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłych lekcji;
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie uzycie przyimków: about/for/of/after;
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie 3 nowych wyrażeń idiomatycznych.

 Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zrozumiał i utrwalił dotychczas poznany materiał;
 • Zrozumiał znaczenie i użycie przyimków z konkretnymi czasownikami oraz potrafi poprawnie użyć ich w wypowiedziach i ćwiczeniach;
 • Zrozumiał znaczenie idiomów i potrafi podać przykłady ich zastosowania w codziennych sytuacjach.

 

Język angielski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 5 – 30 Listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Future simple and Going to. Ćwiczenia.

 

Cele główne:

 • Powtórka wiadomości o użyciu czasów wyrażających przyszłość;
 • Kontynuacja ćwiczeń z użyciem czasów Future Simple i Going to;
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie 3 nowych wyrażeń idiomatycznych.

 Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić różnice w użyciu czasów Future Simple i Going to w zdaniach w ćwiczeniach;
 • Potrafi ułożyć pytania i zaprzeczenia w czasie Future Simple i Going to;
 • Zrozumiał znaczenie idiomów i potrafi podać przykłady ich zastosowania w codziennych sytuacjach.

Język angielski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 3 – 23 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Future simple, Present Continuous, be going to.

Cele główne:

 • Powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłych lekcji;
 • Wprowadzenie czasów wyrażających przyszłość i zamiary Future simple, Present Continuous, be going to.
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie 3 nowych wyrażeń idiomatycznych.

 Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna różnice i potrafi użyć zaprezentowanych czasów w praktycznych ćwiczeniach;
 • Zrozumiał znaczenie idiomów i potrafi podać przykłady ich zastosowania w codziennych sytuacjach.

 

Język angielski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 2 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Present perfect and Past simple.

 

Cele główne:

 • Utrwalanie zastosowania czasów Present Perfect i Past Simple;
 • Kontynacja ćwiczeń z użyciem w/w czasów;
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie wyrażeń idiomatycznych.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić różnice w użyciu czasów Present Perfect i Past Simple;
 • Potrafi użyć czasów Present Perfect i Past Simple w praktycznych ćwiczeniach;
 • Zrozumiał znaczenie idiomów i potrafi podać przykłady ich zastosowania w codziennych sytuacjach.

 

 

Język angielski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Nazwa bloku programowego : Język angielski

Temat: Past simple i present perfect

 

Cele główne:

 • Krótka powtórka z ostatniej lekcji i wspólne sprawdzenie pracy domowej(czasy present continious, present simlpe);
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie czasów: past simple i present perfect;
 • Wprowadzenie, wyjaśnienie i zastosowanie 3 wyrażeń idiomatycznych.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozumie i potrafi samodzielnie uzupełnić zdania z użyciem odpowiedniego czasu present continious i present simple;
 • Rozumie i zna róznice w użyciu czasów past simple i present perfect. Potrafi podać przykłady ich codziennego użycia;
 • Rozumie znaczenia wprowadzonych idiomów i potrafi podać przyklady ich użycia w sytuacjach na codzień.