Język angielski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 5 – 30 Listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Future simple and Going to. Ćwiczenia.

 

Cele główne:

  • Powtórka wiadomości o użyciu czasów wyrażających przyszłość;
  • Kontynuacja ćwiczeń z użyciem czasów Future Simple i Going to;
  • Wprowadzenie i wyjaśnienie 3 nowych wyrażeń idiomatycznych.

 Cele szczegółowe:

Uczeń:

  • Potrafi wyjaśnić różnice w użyciu czasów Future Simple i Going to w zdaniach w ćwiczeniach;
  • Potrafi ułożyć pytania i zaprzeczenia w czasie Future Simple i Going to;
  • Zrozumiał znaczenie idiomów i potrafi podać przykłady ich zastosowania w codziennych sytuacjach.

Dodaj komentarz