Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  10 – 11 Maj

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Fashion and clothes!

Cele główne:

 • Słuchanie oraz powtarzanie słownictwa w języku angielskim;
 • Poznawanie nowego słownictwa dotyczącego mody;
 • Zapamiętywanie nowych zwrotów.

 

Cele szczegółowe:

 • Dziecko poznaje nowe słowa i zwroty;
 • Uczeń odczytuje zdania związane z tematem;
 • Uczeń bierze udział w ćwiczeniach ułatwiających zapamiętywanie podanych zwrotów.

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD; ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Fashion and clothes!

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Dzieci próbują same odnaleźć tłumczenie nowego słownictwa,
 3. Układamy zdania z rozsypanki dotyczące ubrań i mody,
 4. Uczniowie śpiewają nową piosenkę dotyczącą tematu,
 5. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

 

 

 

Konspekt

Lekcja 16 – 11 maj

 Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego:  Europa  .

Temat: Polska i inne państwa w Europie .

 

Dziecko:

 • Śpiewa i bawi się przy muzyce.
 • Wypowiada się na temat państw znajdujących się w Europie.
 • rozpoznaje flagi państw
 • przygotowuje dekoracje
 • słucha uważnie utwór „Oda do radości”
 • potrafi zachować się w czasie przedstawienia teatralnego.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawa pt. Jak się masz?.
 • Zabawa ruchowa – ilustrowanie czynności ruchem.
 • Rozmowa kierowana na temat: Kraje znajdujące się w Europie.
 • Słuchanie utworu pt. Oda do radości.
 • Przygotowywanie dekoracji do przedstawienia pt. Opowieści o krajach.
 • Oglądanie flag państw znajdujących się w Europie.
 • Udział w przedstawieniu teatralnym przygotowanym przez starszych kolegów.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Lekcja 15 – 27 kwietnia

 Opracowała: mgr Anna Guzińska

 Nazwa bloku programowego: Polska moja ojczyzna  .

Temat: Warszawska Syrenka .

 

Dziecko:

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenek.
 • Wypowiada się na temat tradycji i zwyczajów świątecznych
 • rozpoznaje symbole narodowe Polski
 • koloruje herb Warszawy
 • słucha uważnie wiersza o Syrence warszawskiej

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawa na powitanie – Fala.
 • Zabawa ruchowa – ilustrowanie czynności ruchem.
 • Rozmowa kierowana na temat: Herby miast..
 • Słuchanie wiersza Z. Dmitrocy Legenda o warszawskiej Syrence.
 • Kolorowanie herbu Warszawy według wzoru. Oglądanie obrazków Syrenki warszawskiej.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne Wisła.
 • Gra matematyczna Domino
 • Oglądanie flagi i godła Polski. IV 9
 • Słuchanie hymnu narodowego
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

KONSPEKT DLA PRZEDSZKOLA

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  11 – 27 kwiecień

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: We count to 20.

Cele główne:

 • Zapoznanie się z nowym słownictwem;
 • Poznawanie nowych piosenek w języku angielskim;
 • Rozumienie tekstu śpiewanego.

Cele szczegółowe:

 • Dzieci potrafią liczyć w języku angielskim;
 • Dzieci śpiewają piosenki w języku angielskim;
 • Dzieci rozumieją czego dotyczy śpiewana piosenka;

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki muzyczne;

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, obrazki.

I jednostka lekcyjna:

Przebieg zajęć:

Temat: We count to 20 .

 1. Powitanie piosenką;
 2. Poznanie nowych słów dotyczących cyferek;
 3. Zastosowanie słownictwa w piosenkach
 4. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie słownictwa;
 5. Zakończenie zajęć.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  10 – 27 Kwiecień

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Spring

 

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie zwrotów opisujących zmiany w przyrodzie;
 • Odróżnienie pór roku.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi wymienić zmiany w przyrodzie;
 • Uczeń potrafi opisać zmiany zachodzące wiosną;
 • Dziecko wymienia pory roku;

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe;

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, obrazki, ćwiczenia

 

 I jednostka lekcyjna:

Przebieg zajęć:

Temat: Spring.

 

 1. Poznanie słownictwa dotyczącego zmian w przyrodzie.
 2. Poszerzanie zasobu słownictwa po przez zabawy w skojarzenia.
 3. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie.
 4. Zakończenie zajęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  6 – 27 Kwiecień

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Spring

Cele główne:

 • Poznanie słownictwa dotyczącego Wiosny;
 • Rozwijanie umiejętności zastosowania języka obcego;
 • Zwroty dotyczące pór roku;

 

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi wymienić miesiące po angielsku oraz dopasować do pory roku;
 • Uczeń wypowiada się pełnym zdanie w języku angielskim;
 • Uczeń zna piosenki w języku angielskim dotyczące pór roku.

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Spring.

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Zabawy muzyczne oraz zagadka rozsypanka,
 3. Powtórzenie słownictwa związanego z przyrodą,
 4. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  9 – 27 Kwiecień

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Spring is everywhere!

Cele główne:

 • Słuchanie oraz powtarzanie słownictwa w języku angielskim;
 • Poznawanie nowego słownictwa dotyczącego zmian w przyrodzie;
 • Zapamiętywanie nowych zwrotów.

 

Cele szczegółowe:

 • Dziecko poznaje nowe słowa i zwroty;
 • Uczeń odczytuje zdania związane z tematem;
 • Uczeń bierze udział w ćwiczeniach ułatwiających zapamiętywanie podanych zwrotów.

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD; ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Spring is everywhere!

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Słuchamy historyjki o wiośnie,
 3. Dzieci próbują same nazywać zmiany w przyrodzie,
 4. Uczniowie śpiewają nową piosenkę dotyczącą tematu:
 5. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

 

 

 

Konspekt

Lekcja 14 – 6 kwietnia

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: Już niedługo święta  .

Temat: Pisanki, kraszanki .

 

Dziecko:

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenek.
 • Wypowiada się na temat tradycji i zwyczajów świątecznych
 • Eksperymentuje i wyciąga wnioski.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach logopedycznych ćwiczy sprawność aparatu artykulacyjnego.
 • Przelicza, stosuje liczebniki główne .
 • Bawi się przy muzyce, bierze udział w konkursie.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawy ruchowe przy znanych piosenkach.
 • Jaja różnych ptaków – wypowiedzi na temat ilustracji .
 • Eksperyment: Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże?
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.
 • Rozmowa o pisankach i kraszankach.
 • Łączenie pisanek od najmniejszej do największej.
 • Przeliczanie pisanek – stosowanie liczebników głównych
 • Praca plastyczna Kraszanki, pisanki.
 • Stworzenie wystawy z przygotowanych pisanek.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

Lekcja 13 – 23 marca

Opracowała: mgr Anna Guzińska 

Nazwa bloku programowego: Marcowa pogoda .

Temat: W marcu , jak w garncu .

 

Dziecko:

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenek.
 • Wypowiada się na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych
 • Rozpoznaje i nazywa aktualną pogodę.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach logopedycznych ćwiczy sprawność aparatu artykulacyjnego.
 • Potrafi posługiwać się termometrem.
 • Bawi się przy muzyce, bierze udział w konkursach.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawy ruchowe przy znanych piosenkach.
 • Poznajemy termometr. Zabawa dydaktyczna Słońce i deszcz.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające język, wargi i żuchwę.
 • Zabawa pt – Jaką lubię pogodę?
 • Rytmizowanie przysłowia W marcu jak w garncu.
 • Rozwiązywanie zagadki o garnku. Oglądanie garnków, określanie ich wielkości i dobieranie do nich pokrywek. Odgadywanie symboli pogody. Praca plastyczna Garnek.
 • Ćwiczenia dużej motoryki i małej motoryki – Chmury i deszcz
 • Rysowanie po śladzie kształtu parasola. Powtarzanie rymowanki za nauczycielem. Wyklaskiwanie podanego rytmu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  9 – 23 Marzec

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:. Clothes

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie słów opisujących czynności;
 • Rozumienie tekstu czytanego.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi opowiedzieć o swoim hobby;
 • Uczeń potrafi opisać wykonywaną czynność;
 • Dziecko rozumie tekst czytany dotyczący tematu;

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe;

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe, ćwiczenia

 I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Clothes.

 1. Poznanie nowych słów dotyczących ubrań.
 2. Zastosowanie słownictwa w czasie wypowiedzi ustnej.
 3. Piosenki ułatwiające zapamiętywanie słownictwa:

·         Get Dressed for the Day Song;

·         Kids vocabulary – Clothes – clothing;

·         Let’s Get Dressed Song.

 

 1. Zakończenie zajęć.