Konspekt

KONSPEKT DLA PRZEDSZKOLA

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  7 – 12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Animals.

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie nowych piosenek w języku angielskim;
 • Rozumienie tekstu śpiewanego.

Cele szczegółowe:

 • Dzieci wiedzą co oznacza słowo Animals;
 • Dzieci śpiewają piosenki w języku angielskim;
 • Uczeń ma świadomość czego dotyczą piosenki;

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe;

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe.

 

Przebieg zajęć:

Temat: Animals.

 1. Poznanie nowych słów.
 2. Zastosowanie słownictwa w piosenkach.
 3. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie słownictwa.
 4. Zakończenie zajęć.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  5 – 12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Months

Cele główne:

 • Poznanie słownictwa dotyczącego miesięcy;
 • Rozwijanie umiejętności zastosowania języka obcego;
 • Zwroty dotyczące pór roku;

 

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi wymienić miesiące po angielsku oraz dopasować do pory roku;
 • Uczeń wypowiada się pełnym zdanie w języku angielskim;
 • Uczeń zna piosenki w języku angielskim dotyczące miesięcy oraz pór roku.

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Months.

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Zabawy muzyczne oraz śpiewanie piosenek dotyczących tematu,
 3. Powtórzenie słownictwa związanego z miesiącami oraz porą roku,
 4. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  7 – 12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Zdania z  przymiotnikami dzierżawczymi

Cele główne:

 • Poznanie nowego słownictwa;
 • Umiejętność tworzenia zdań w języku angielskim;
 • Zastosowanie przymiotników dzierżawczych w zdaniach.

 

Cele szczegółowe:

 • Uczeń Poznaje nowe słownictwo;
 • Uczeń potrafi samodzielnie układać zdania w języku angielskim;
 • Uczeń stosuje w zdaniach przymiotniki dzierżawcze.

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD; test przygotowany przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przymiotniki dzierżawcze.

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Zabawy muzyczne oraz śpiewanie piosenek,
 3. Poznanie przymiotników dzierżawczych,
 4. Umiejętność zastosowania przymiotników w zdaniu,
 5. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA PRZEDSZKOLA

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  6- 1 Grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Santa Claus.

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie nowych piosenek w języku angielskim;
 • Rozumienie tekstu śpiewanego.

Cele szczegółowe:

 • Dzieci wiedzą co oznacza słowo Santa Claus;
 • Dzieci śpiewają piosenki w języku angielskim;
 • Uczeń ma świadomość czego dotyczą piosenki

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe.

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna

Temat: Santa Claus.

 1. Poznanie nowych słów.
 2. Zastosowanie słownictwa w piosenkach.
 3. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie słownictwa.
 4. Zakończenie zajęć.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  4 – 1 Grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowanie

Temat: Długie wieczory, Sztuka pisania listu, Baśniowy świat, Święty Mikołaj

Cele główne:

 • Doskonalenie umiejętności słuchania, wypowiadania się i czytania
 • Zapoznanie uczniów z elementami listu
 • Uzmysłowienie uczniom kim są  pomocnicy Świętego Mikołaja.

Cele szczegółowe: Umiejętność 

 • Czytania na głos
 • Pracy z tekstem
 • Napisania listu z uwzględnieniem obowiązujących cech
 • Zapoznanie dzieci z światem Św. Mikołaja.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Książka „Elementarz odkrywców” część 2 klasa 2; Ćwiczenia „Elementarz odkrywców” część 2 klasa 2; płyta CD

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Długie wieczory.

 1. Czytanie tekstu pt.: „Sąsiadka Zagadka”.
 2. Rozmowa dotycząca tekstu.
 3. Odpowiedzi na pytania związane z czytanką.
 4. Podsumowanie zajęć.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Sztuka pisania listu.

 1. Czytanie tekstu pt.: „Gdyby można było…”
 2. Odpowiadanie na pytania do tekstu.
 3. Poznawanie sztuki pisania listów.
 4. Zapoznanie się z nowymi zwrotami: nadawca, adresat.
 5. Próby pisania listu.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Baśniowy świat.

 1. Czytanie tekstu pt.: „Świat elfów”
 2. Rozmowa dotycząca tekstu.
 3. Kim są pomocnicy Mikołaja?- dyskusja kierowana.
 4. Podsumowanie zajęć.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Święty Mikołaj.

 1. Rozmowa o Św. Mikołaju.
 2. Odpowiedzi na pytania związane z czytanką.
 3. Piszemy list do Mikołaja.
 4. Podsumowanie zajęć.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  5 – 1 Grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Christmas holidays

Cele główne:

 • Wyjaśnienie terminu- Christmas
 • Poznawanie słów związanych ze świętami;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych słów;

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje określenie Christmas;
 • Dzieci uczą się słów związanych ze świętami oraz z Św. Mikołajem;
 • Umiejętność rozwiązywania zadań logicznych.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, ćwiczenia od nauczyciela

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Christmas holidays.

 1. Omówienie tematu Christmas,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem,
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  6 – 1 Grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Santa Claus

Cele główne:

 • Wyjaśnienie terminu- Santa claus
 • Poznawanie słów związanych ze świętami;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych zwrotów;

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje określenie Santa claus;
 • Dzieci uczą się słów związanych ze świętami;
 • Umiejętność rozwiązywania zadań związanych z tematem;
 • Utrwalanie nowego słownictwa.

Metody:

 • Wykład;
 • Zdjęcia;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, ćwiczenia od nauczyciela

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Santa Claus.

 1. Omówienie tematu Santa Claus.
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem.
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo.
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.
 5. Praca plastyczna.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Past Simple- Sentences.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje wiedzę na temat tworzenia zdań w czasie przeszłym;
 • Uczeń potrafi opowiadać o tym, co się wydarzyło.

Cele szczegółowe:

 • Poprzez ćwiczenia gramatyczne, uczeń ćwiczy umiejętność pracy z testami;
 • Uczeń ćwiczy budowę zdań twierdzących w czasie Past Simple.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/past-simple-sentences

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Past Simple- Sentences.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Uczniowie piszą krótki test wiedzy z poprzedniej lekcji.
 3. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy, dzięki którym uczniowie poznają wiedzę na temat tworzenia zdań twierdzących w Past Simple.
 4. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 5. Uczniowie grają w grę internetową, która ma na celu utrwalenie wiadomości.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 7   – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Future predictions.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje zasady tworzenia zdań w czasie przyszłym.
 • Uczeń potrafi mówić o przypuszczeniach co do przyszłości.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje ćwiczy poprawną wymowę;
 • Uczeń poszerza słownictwo.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;
 • Problemowe.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/will-future-predictions

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Future predictions.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Uczniowie piszą krótki test z wiedzy z poprzedniej lekcji.
 3. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy, z których uczniowie dowiadują się istotne informacje odnośnie czasu Future Simple.
 4. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 5. Uczniowie grają w grę internetową, która ma na celu utrwalenie wiadomości.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  4 –  1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Online safety for teenagers.

Cele główne:

 • Uczeń ćwiczy umiejętność mówienia w języku angielskim.
 • Uczeń poznaje nowe słownictwo.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń dowiaduje się jak ważne jest odpowiedzialne używanie internetu;
 • Uczeń ma możliwość wypowiadać się na konretny temat.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;
 • Problemowe.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze stron internetowych:

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading/online-safety-poster

https://www.teachingenglish.org.uk/article/online-safety-teenagers

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Online safety for teenagers.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Uczniowie odpowiadają na ocenę, pytani z poprzedniej lekcji.
 3. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji.
 4. Uczniowie wraz z nauczycielem prowadzą dyskusję na temat bezpieczeństwa w internecie.
 5. Uczniowie rozwiązują zadania utrwalające.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.