Konspekt

Lekcja 13 – 23 marca

Opracowała: mgr Anna Guzińska 

Nazwa bloku programowego: Marcowa pogoda .

Temat: W marcu , jak w garncu .

 

Dziecko:

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenek.
 • Wypowiada się na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych
 • Rozpoznaje i nazywa aktualną pogodę.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach logopedycznych ćwiczy sprawność aparatu artykulacyjnego.
 • Potrafi posługiwać się termometrem.
 • Bawi się przy muzyce, bierze udział w konkursach.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawy ruchowe przy znanych piosenkach.
 • Poznajemy termometr. Zabawa dydaktyczna Słońce i deszcz.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające język, wargi i żuchwę.
 • Zabawa pt – Jaką lubię pogodę?
 • Rytmizowanie przysłowia W marcu jak w garncu.
 • Rozwiązywanie zagadki o garnku. Oglądanie garnków, określanie ich wielkości i dobieranie do nich pokrywek. Odgadywanie symboli pogody. Praca plastyczna Garnek.
 • Ćwiczenia dużej motoryki i małej motoryki – Chmury i deszcz
 • Rysowanie po śladzie kształtu parasola. Powtarzanie rymowanki za nauczycielem. Wyklaskiwanie podanego rytmu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  9 – 23 Marzec

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:. Clothes

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie słów opisujących czynności;
 • Rozumienie tekstu czytanego.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi opowiedzieć o swoim hobby;
 • Uczeń potrafi opisać wykonywaną czynność;
 • Dziecko rozumie tekst czytany dotyczący tematu;

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe;

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe, ćwiczenia

 I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Clothes.

 1. Poznanie nowych słów dotyczących ubrań.
 2. Zastosowanie słownictwa w czasie wypowiedzi ustnej.
 3. Piosenki ułatwiające zapamiętywanie słownictwa:

·         Get Dressed for the Day Song;

·         Kids vocabulary – Clothes – clothing;

·         Let’s Get Dressed Song.

 

 1. Zakończenie zajęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA PRZEDSZKOLA

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  10- 23 Marzec

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Spring.

Cele główne:

 • Zapoznanie się z nowym słownictwem;
 • Poznawanie nowych piosenek w języku angielskim;
 • Rozumienie tekstu śpiewanego.

Cele szczegółowe:

 • Dzieci poznają nazwy potraw w języku angielskim;
 • Dzieci śpiewają piosenki w języku angielskim;
 • Dzieci rozumieją czego dotyczy śpiewana piosenka;

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe;

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, obrazki.

 

Przebieg zajęć:

Temat: Spring

 1. Powitanie piosenką;
 2. Poznanie nowych słów dotyczących zimy;
 3. Zastosowanie słownictwa w piosenkach;
 4. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie słownictwa;
 5. Zakończenie zajęć.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  5 – 23 Marzec

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: A school trip

Cele główne:

 • Poznawanie nowego słownictwa;
 • Słuchanie nagrania i śledzenie tekstu;
 • Nazywanie czynności przedstawionych na zdjęciu
 • Słuchanie piosenki.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo oraz zwroty;
 • Uczeń słucha nagrania i śledzi tekst;
 • Uczeń nazywa czynności;
 • Uczeń słucha piosenki.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, obrazki, zadania dodatkowe

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: A school trip.

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Czytanie oraz tłumaczenie przez dzieci nowego słownictwa.
 3. Czytanie tekstu na forum klasy oraz tłumaczenie.
 4. Poznawanie zwrotów dotyczących czynności: co można robić na wycieczce?
 5. Słuchanie piosenki (In the forest,In the country) i wspólne śpiewanie.
 6. Naśladowanie aktywności i rozpoznawanie ich.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  8 – 09 Marzec

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:. Fred’s timetable

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie słów opisujących tydzień;
 • Rozumienie tekstu czytanego;
 • Słuchanie piosenki.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi ułożyć zdania na temat wiosny;
 • Uczeń potrafi wymienić pory roku;
 • Dziecko rozumie tekst czytany dotyczący tematu;
 • Uczeń słucha piosenki.

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe;

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe, ćwiczenia

 I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Fred’s timetable

 1. Poznanie nowych słów.
 2. Czytanie tekstu na forum oraz tłumaczenie.
 3. Układanie przez uczniów planu tygodnia przy użyciu poznanego słownictwa.
 4. Zakończenie zajęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  8 – 23 Marzec

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: My toy is great!

Cele główne:

 • Słuchanie oraz powtarzanie słownictwa w języku angielskim;
 • Poznawanie nowego słownictwa dotyczącego dzikich zwierząt;
 • Zapamiętywanie nowych zwrotów.

 

Cele szczegółowe:

 • Dziecko poznaje nowe słowa i zwroty;
 • Uczeń odczytuje zdania związane z tematem;
 • Uczeń bierze udział w ćwiczeniach ułatwiających zapamiętywanie podanych zwrotów.

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD; ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My toy is great!

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Poznajemy nazwy zabawek i słuchamy historyjki
 • toys, car, plane, ball, game,
 1. Dzieci próbują same nazywać zabawki wskazane przez nauczyciela,
 2. Uczniowie śpiewają nową piosenkę dotyczącą tematu:
 • My toys.
 1. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

 

 

 

Konspekt

Lekcja 12- 9 marca

 Opracowała : praktykantka Dorota Gundersen

 Nazwa bloku programowego: Wiosna już za rogiem.

 Temat: Pierwsze oznaki wiosny.

 

Dziecko potrafi:

 • Dostrzec zmiany jakie zachodzą w przyrodzie w związku z zmiana pory roku.
 • Zna pierwsze wiosenne kwiaty, zwierzęta i ptaki (krokus, bocian, żaba).
 • Rozpoznaje odgłosy poszczególnych zwierząt i potrafi je naśladować.
 • Zna postać Marzanny i rozumie pojęcia obrzędy ludowe.
 • Samodzielnie potrafi wykonać prace plastyczne o tematyce wiosennej.
 • Po analizie tekstu wiersza potrafi odpowiedzieć na zagadki.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie: zabawy ruchowe do tekstów piosenki.
 • Wstępna pogadanka nawiązująca do zbliżającej się pory roku.
 • Zapoznanie dzieci z obyczajami i tradycjami ludowymi, związanymi z powitaniem wiosny.
 • Zapoznanie dzieci z utworem pt. „Jak ślimak spotkał wiosnę” A. Galica.
 • Ćwiczenia klasyfikacyjne: podziel obrazki według kategorii: ptaki, kwiaty, rzeczy.
 • Rozwijanie sprawności manualnych.
 • Zabawy ruchowo-naśladowcze.
 • Wykonanie prac plastycznych.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁA: inż Bogdan Małysz

Lekcja  3 – 09 Marzec

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Równania i nierówności

Cele główne:

 • Zapoznanie klasy z podstawowymi wzorami;
 • Rozwiązywanie równań i nierówności.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi układać równania;
 • Rozwiązuje zadania z treścią.

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wykład;
 • Ćwiczenia praktyczne

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki dla klasy VIII

I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Matematyka i my

 1. Przywitanie z klasą.
 2. Wprowadzenie do tematu zajęć.
 3. Praca na konkretach – wyjaśnienie istoty równań i nierówności.
 4. Ćwiczenia praktyczne.
 5. Pożegnanie z klasą.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁA: inż Bogdan Małysz

Lekcja  6 – 09 Marzec

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Matematyka i my

Cele główne:

 • Zapoznanie klasy z podstawowymi wzorami;
 • Wprowadzenie do korzystania z tabeli;
 • Umiejętność czytania diagramów.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi korzystać z podstawowych wzorów;
 • Umie przeczytać ze zrozumieniem diagram;
 • Wie jak pracować na tabeli.

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wykład;
 • Ćwiczenia praktyczne

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki dla klasy VI, Podręcznik “Matematyka z kluczem”

I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Matematyka i my

 1. Przywitanie z klasą.
 2. Wprowadzenie do tematu zajęć.
 3. Praca na konkretach – wyjaśnienie istoty wzorów.
 4. Wprowadzenie do korzystania z tabeli i diagramów.
 5. Ćwiczenia praktyczne.
 6. Pożegnanie z klasą.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁA: inż Bogdan Małysz

Lekcja  7 – 09 Marzec

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Figury geometryczne

Cele główne:

 • Rozróżnianie i przeliczanie jednostek;
 • Rozróżnianie i przeliczanie miary długości;
 • Rozróżnianie figur geometrycznych.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi obliczyć obwód;
 • Potrafi obliczyć pole figury geometrycznej.

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki dla klasy IV, Podręcznik “Matematyka z kluczem, cz.II”

I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Figury geometryczne

 1. Przywitanie z klasą.
 2. Wprowadzenie do tematu zajęć.
 3. Praca na konkretach – wyjaśnienie pojęcia pola i obwodu.
 4. Ćwiczenia praktyczne.
 5. Pożegnanie z klasą.