Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  3 –  12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Liczby naturalne

Cele główne:

 • Umiejętność wykonywania kolejności działań

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Rozumie podzielność liczb
 • Umiejętność potegowania

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Praca własna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki do klasy IV “Matematyka z kluczem”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wyjaśnienie podzielności i potęgowania

 • Przywitanie z uczniami.
 • Wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Potęgi
 • Podzielność przez 10, 5, 2, 9 i 3
 • Zasada kolejności wykonywania działań

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  2 – 24 LISTOPADA

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Zapisywanie i odczytywanie liczb S-D-J.

Cele główne:

 • Utrwalenie tabliczki mnożenia;
 • Zrozumienie zasady łączności mnożenia i dodawania.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Potrafi sprawnie odejmować i dodawać;
 • Utrwala metodę mnożenia i dzielenia „po kawałku”.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Praca własna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki do klasy IV “Matematyka z kluczem” oraz karteczki z numerami 0-9

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:Zapisywanie i odczytywanie liczb

 • Przywitanie z uczniami.
 • Wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Ćwiczenia utrwalające, przypomnienie tabliczki mnożenia.
 • Przypomnienie zasad łączności dodawania i mnożenia.

II jednostka lekcyjna

 • Przypomnienie zasad tablicy dzielenia.
 • Wdrożenie do dzielenia z resztą.
 • Dzielenie i mnożenie metodą „po kawałku”.
 • Zadania z treścią.
 • Zakończenie zajęć, pożegnanie z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: inż Bogdan Małysz

Lekcja  1 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Liczby naturalne.

Cele główne:

 • Tworzenie osi liczbowej w zeszycie wykorzystując kratkowane kartki;
 • Pisanie i czytanie dużych liczb wg. Wzoru SDJ;
 • Umiejętność podziału liczb na miliony i tysiące oraz S- setki, D – dziesiątki, J- jedności.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi zapisać słowami liczbę wielocyfrową;
 • Dodaje i odejmuje z pamięci – poziom A, B, C

Metody:

 • Wykład;
 • Praca z podręcznikiem;
 • Praca własna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, zeszyt, karteczki z cyferkami 0-9

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Liczby naturalne

 1. Przywitanie z uczniami,
 2. Wprowadzenie do tematu,
 3. Ćwiczenia utrwalające
 4. Praca samodzielna uczniów – pobudzanie do logicznego myślenia.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

Lekcja  1 – 3 marca, 2 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat:  Rozwiązywanie zadań tekstowych

Cele główne:

 • przygotowanie do egzaminu zgodnie z wytycznymi Alfa i Omega