Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁ : inż. Bogdan Małysz

LEKCJA 11 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Matematyka

Temat  :  Liczby jedno i dwucyfrowe

Cele ogólne:

 • Uczeń zna działania na liczbach jedno i wielocyfrowych

Cele szczegółowe – uczeń

 • Potrafi rozwiązywać działania pisemne- dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowycg
 • Potrafi mnożyć i dzielić przez liczby wielocyfrowe
 • Zna systemy zapisywania liczb- system dziesiątkowy i rzymski

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁ : inż. Bogdan Małysz

LEKCJA 10 –  6 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Matematyka

Temat  :  Działania na ułamkach zwykłych

Cele ogólne:

 • Uczeń wiem czy jest ułamek jako część całości

Cele szczegółowe – uczeń potrafi

 • Porównywać ułamki
 • Dodawać i odejmować ułamki
 • Rozszerzać i skracać ułamki

Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS IV- V

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz
Lekcja 9 – 12 lutego
Nazwa bloku programowego: Przygotowanie do testów egzaminacyjnych
Temat 1 : Rozwiązujemy zadania.

Cele główne:
• Zapoznanie uczniów z obowiązującym materiałem

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:
• Uczeń zna kolejność wykonywania działań
• Dodawać i odejmować pisemnie
• Porównywać ułamki
• Zamienić jednostki długości
• Obliczyć długość odcinka w skali 1: 2, 1 : 10, 1 :4

Zadanie domowe z dnia 13.02.2021
Odcinek ma długość 40 cm. Ten sam odcinek w skali 1: 4 ma długość. ? Oblicz

Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS IV- V

OPRACOWAŁA: inż. Bogdan Małysz

Lekcja 8 – 23 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przygotowanie do testów egzaminacyjnych

Temat 1 : Rozwiązujemy zadania. Kolejność wykonywania działań, rodzaje kątów, pole i obwód prostokąta

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z obowiązującym materiałem

       Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Uczeń zna kolejność wykonywania działań
 • Zna rodzaje kątów
 • Potrafi obliczyć obwód i pole prostokąta

  Zadanie domowe z dnia 23.01.2021

Oblicz pole prostokąta o długości 50 dm i szerokości 5 m. Pamiętaj o jednakowej jednostce.

 

Konspekt

Konspekt dla klasy: IV, V

Opracowała: Mgr Dorota Górska

Lekcja: 4- 5 grudnia

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Dzielenie ułamków zwykłych.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie umiejętności dzielenia ułamków zwykłych

Cele szczegółowe:  Uczeń:

 • Umie obliczać iloczyn liczby przez ułamek, iloczyn dwóch ułamków
 • Umie wypowiedzieć się na temat dzielenia się w życiu codziennym, a dzielenia na części w matematyce
 • Uczeń zna zasadę dzielenia ułamków przez ułamek

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy: IV- V

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja: 3- 7 listopada

Nazwa bloku programowego: matematyka

Temat: Mnożenie ułamków zwykłych.

 Cele ogólne:

 • Poznanie, zrozumienie metody mnożenia ułamków zwykłych i liczb mieszanych oraz zastosowanie tych algorytmów w zadaniach praktycznych

Cele szczegółowe:   Uczeń potrafi:

 • Zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy
 • Wyłączyć całości z ułamka niewłaściwego
 • Mnożyć dwa ułamki
 • Mnożyć liczby mieszane
 • Zapisać i wykonać działanie

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy: IV, V

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja: 2-10 października

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.

 Cele ogólne:

 • Pobudzenie aktywności poprzez zadania
 • Kształtowanie umiejętności formułowania wniosków

Cele szczegółowe:  Uczeń zna:

 • Pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch liczb matematycznych
 • Algorytm porównywania ułamków o równych mianownikach i równych licznikach
 • Algorytm dodawania i odejmowania ułamków zwykłych

Konspekt

Konspekt dla klasy IV,V

Opracowała:  mgr  Dorota Górska

Lekcja 1 – 19 września

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat : Ułamki zwykłe, liczby mieszane.

Cele główne:

 • Wprowadzenie podstawowych wiadomości o ułamkach zwykłych
 • Sformułowanie reguł zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy oraz ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną

Cele szczegółowe , uczeń potrafi :

 • Zapisywać i odczytywać ułamki zwykłe
 • Podać interpretacją graficzną ułamka zwykłego
 • Rozróżnić ułamki właściwe i niewłaściwe
 • Zamieniać ułamki zwykłe na liczbę mieszaną i odwrotnie
 • Czytać ze zrozumieniem tekst matematyczny

 

Matematyka

Konspekt dla klasy IV, V

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja 2-30 Maja

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Logiczne myślenie w działaniu. Podział całości na ułamki.

 Cele ogólne:

 • Doskonalenie umiejętności działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna zasadę zmiany ułamków zwykłych na dziesiętne;
 • Zna metodę rozszerzania i skracania ułamków;
 • Umie stosować obliczenia ma ułamkach;
 • Umie czytać informacje ze zrozumieniem;
 • Umie porównywać ułamki zwykle i dziesiętne.

 

 

 

Matematyka

Konspekt dla klasy IV

Opracował: inż Bogdan Małysz

Lekcja 1- 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat:  Przygotowanie do egzaminu klasyfikacyjnego

Cele główne:

 • Wprowadzenie podstawowych pojęć zawartych w podstawie programowej.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Rozróżnia znaki większości, mniejszości i równości;
 • Potrafi użyć zapisu rzymskiego;
 • Zamienia jednostki z większych na mniejsze i na odwrót (np. kilometry na metry);
 • Potrafi zastosować obliczenia pisemne;
 • Przypomina sobie pojęcie ułamka.