Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁ : inż. Bogdan Małysz

LEKCJA 11 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Matematyka

Temat  :  Liczby jedno i dwucyfrowe

Cele ogólne:

  • Uczeń zna działania na liczbach jedno i wielocyfrowych

Cele szczegółowe – uczeń

  • Potrafi rozwiązywać działania pisemne- dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowycg
  • Potrafi mnożyć i dzielić przez liczby wielocyfrowe
  • Zna systemy zapisywania liczb- system dziesiątkowy i rzymski

 

Leave a Reply