Konspekt

Konspekt dla klasy: IV, V

Opracowała: Mgr Dorota Górska

Lekcja: 4- 5 grudnia

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Dzielenie ułamków zwykłych.

Cele ogólne:

  • Kształtowanie umiejętności dzielenia ułamków zwykłych

Cele szczegółowe:  Uczeń:

  • Umie obliczać iloczyn liczby przez ułamek, iloczyn dwóch ułamków
  • Umie wypowiedzieć się na temat dzielenia się w życiu codziennym, a dzielenia na części w matematyce
  • Uczeń zna zasadę dzielenia ułamków przez ułamek

 

 

Leave a Reply