Konspekt

Konspekt dla klasy: IV- V

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja: 3- 7 listopada

Nazwa bloku programowego: matematyka

Temat: Mnożenie ułamków zwykłych.

 Cele ogólne:

  • Poznanie, zrozumienie metody mnożenia ułamków zwykłych i liczb mieszanych oraz zastosowanie tych algorytmów w zadaniach praktycznych

Cele szczegółowe:   Uczeń potrafi:

  • Zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy
  • Wyłączyć całości z ułamka niewłaściwego
  • Mnożyć dwa ułamki
  • Mnożyć liczby mieszane
  • Zapisać i wykonać działanie

 

 

Leave a Reply