Konspekt

Konspekt dla klasy: I- III

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja: 3- 7 listopada

Temat:  Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie do 20.

Cele ogólne:

  • Utrwalenie umiejętności mnożenia i dzielenia liczb w zakresie do 20
  • Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

  • Mnożyć i dzielić liczby w zakresie 20
  • Sprawdzić dzielenie za pomocą mnożenia
  • Zapisać działanie na tablicy
  • Współpracować w grupie

Leave a Reply