Konspekt

Konspekt dla klasy: I-III

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja: 2-10 października

Temat: W świecie figur geometrycznych

  Cele ogólne:

  • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych
  • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce plastycznej

    Cele szczegółowe:  Uczeń:

  • Potrafi rozpoznawać i nazywać figury geometryczne (kwadrat, koło, prostokąt, trójkąt)
  • Wykonuje prace plastyczne z użyciem figur geometrycznych
  • Potrafi zgodnie pracować w grupie.

Konspekt

Konspekt dla klasy: I,II,III

Opracowała:  mgr  Dorota Górska

Lekcja 1 – 19 września

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat : Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

Cele główne:

  • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100.

Cele szczegółowe

 Uczeń potrafi :

  • Przeliczać w zakresie 100
  • Wykorzystać swoje wiadomości w matematycznych grach towarzyskich i zabawach ruchowych
  • Potrafi rozwiązywać proste zadania tekstowe
  • Uważnie słucha i bierze udział w zabawach integracyjnych