Konspekt

Konspekt dla klasy: I- III

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja: 4- 5 grudnia

Temat:  Mnożenie i dzielenie liczb- gry i zabawy matematyczne

Cele ogólne:

 • Kształtowanie umiejętności mnożenia i dzielenia liczb
 • Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej

Cele szczegółowe:  Uczeń rozumie:

 • Istotę mnożenia i dzielenia
 • Zasadę przemienności mnożenia
 • To, że dzielenie jest działaniem odwrotnym do mnożeni

Praca domowa z dnia 5 .1 2. 2020

Wykonaj działania:

 1. 2*5= 8*1=        10:2=

2*3=          5*2=        8:4=

2*6=          3*2=        6:3=

7*1=         10*1=      10:5=

 

 1. 3*5= 4*7=        60:10=

7*3=          9*9=        20:5=

5*3=         10*8=       14:2=

3*7=         6*7=         30:6=

Konspekt

Konspekt dla klasy: I- III

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja: 3- 7 listopada

Temat:  Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie do 20.

Cele ogólne:

 • Utrwalenie umiejętności mnożenia i dzielenia liczb w zakresie do 20
 • Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Mnożyć i dzielić liczby w zakresie 20
 • Sprawdzić dzielenie za pomocą mnożenia
 • Zapisać działanie na tablicy
 • Współpracować w grupie

Konspekt

Konspekt dla klasy: I-III

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja: 2-10 października

Temat: W świecie figur geometrycznych

  Cele ogólne:

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce plastycznej

    Cele szczegółowe:  Uczeń:

 • Potrafi rozpoznawać i nazywać figury geometryczne (kwadrat, koło, prostokąt, trójkąt)
 • Wykonuje prace plastyczne z użyciem figur geometrycznych
 • Potrafi zgodnie pracować w grupie.

Konspekt

Konspekt dla klasy: I,II,III

Opracowała:  mgr  Dorota Górska

Lekcja 1 – 19 września

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat : Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

Cele główne:

 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100.

Cele szczegółowe

 Uczeń potrafi :

 • Przeliczać w zakresie 100
 • Wykorzystać swoje wiadomości w matematycznych grach towarzyskich i zabawach ruchowych
 • Potrafi rozwiązywać proste zadania tekstowe
 • Uważnie słucha i bierze udział w zabawach integracyjnych