Konspekt

Konspekt dla klasy: I-III

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja: 2-10 października

Temat: W świecie figur geometrycznych

  Cele ogólne:

  • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych
  • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce plastycznej

    Cele szczegółowe:  Uczeń:

  • Potrafi rozpoznawać i nazywać figury geometryczne (kwadrat, koło, prostokąt, trójkąt)
  • Wykonuje prace plastyczne z użyciem figur geometrycznych
  • Potrafi zgodnie pracować w grupie.

Leave a Reply