Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 11 – 15 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1 i 2: Karnawał zacząć czas!

Cele ogólne:

 • Poznanie czym jest karnawał;
 • Zapoznanie z tekstem Bal;
 • Próby wspólnego czytania tekstu.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie karnawał;
 • Wie kiedy jest karnawał;
 • Potrafi opisać cechy balu karnawałowego;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Potrafi przeczytać prosty tekst;
 • Przestrzega zasad kulturalnej dyskusji.

Temat 3: Znaki wokół nas

Cele ogólne:

 • Poznanie przykładowych znaków drogowych i informacyjnych;
 • Zapoznanie ze znaczeniem znaków w życiu;
 • Próby odszukania znaków w najbliższym otoczeniu;
 • Praca plastyczna- znak.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie czym jest znak drogowy;
 • Odróżnia znaki drogowe od informacyjnych;
 • Potrafi opisać przykładowe znaki drogowe;
 • Potrafi odszukać w najbliższej okolicy znaki drogowe;
 • Wykona pracę plastyczną pt. Znak drogowy.

Dodaj komentarz