Język angielski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

 Lekcja 5  – 15 lutego

 Nazwa bloku programowego: Język angielski 

 Temat: Wprowadzenie czasu Present Perfect.

Cele główne:

  • Krótka powtórka materiału z ubiegłej lekcji;
  • Wprowadzenie podstaw czasu Present Perfect;
  • Rozwijanie umiejętności użycia czasu Present Perfect w odpowiednim kontekście;
  • Rozwijanie umiejętności użycia czasu Present Perfect z wcześniej poznanymi konstrukcjami gramatycznymi i słownictwem.

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Potrafi i zrozumiał materiał z ubiegłych zajęć;
  • Zrozumiał podstawy czasu Present Perfect;
  • Potrafi wskazać kontekst użycia czasu Present Perfect
  • Potrafi zastosować czas Present Perfect w ćwiczeniach;
  • Potrafi używać czasu Present perfect z poznanymi wczesniej zagadnieniami gramatycznymi oraz budować kompleksowe wypowiedzi.

 

 

 

 

Dodaj komentarz