Konspekt zajęć psychologicznych klasy IV/ VIII

KONSPEKT ZAJĘĆ PSYCHOLOGICZNYCH 
OPRACOWAŁA: mgr Beata Magdalena Rugała
Lekcja: 06 kwiecień 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Zajęcia psychologiczne
TEMAT: Redukcja stresu egzaminacyjnego

Cele główne:
• Poszerzenie wiedzy na temat stresu i jego zwalczania
• Poznanie ćwiczeń i form redukcji stresu przed egzaminami.

Cele szczegółowe, uczeń :
• Zna fazy stresu i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka
• Potrafi określić, co i w jakim stopniu wprowadza go w stan podwyższonego
napięcia
• Opracowuje listę zmian, jakie wprowadzi w celu redukcji stresu
• Poznaje i ćwiczy techniki relaksacyjne

Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS IV / VIII 
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
LEKCJA 14 – 6 Kwietnia 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia- Przyroda. Łączenie przedmiotów.
Temat: Przygotowanie do egzaminów. Podsumowanie zebranej wiedzy.

Cele główne:
•Praca w grupach wiekowych i regulowanie napięcia przedegzaminacyjnego;
•Czytanie tekstu ze zrozumieniem;
•Rozwiązywanie przykładowych zadań z poprzednich lat;
•Podsumowanie zebranej wiedzy.

Cele szczegółowe, uczeń:
• zapozna się z egzaminami z poprzednich lat, pozna formę budowania zadań;
• jest w stanie umiejętnie przeczytać i przeanalizować polecenie;
• potrafi wyeliminować, kontrolować stres towarzyszący temu wydarzeniu;
•potrafi umiejętnie grupować zebrana wiedzę i wykorzystać ją zgodnie z poleceniem;
• jest w stanie wytypować poprawny schemat z uwzględnieniem kluc

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI, VII, VIII
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
LEKCJA 13 – 16 Marca 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Temat: Kręgowce stałocieplne. Przegląd i znaczenie ptaków i ssaków.
Cele główne:

•Miejsce występowania ptaków i ssaków;
•Budowa ciała i różnice, przystosowanie do środowiska;
•Rozmnazanie, opieka nad potomstwem i rozwój;
•Rola ptaków w życiu człowieka i przyrod;

Cele szczegółowe, uczeń:
• potrafi wyjaśni wymienić miejsca występowania kręgowców stałocieplnych;
• jest w stanie opisać części ciała i różnice;
• potrafi wskazać elementy przystosowania do życia;
•potrafi objaśnić sposób rozmnażania, opiekę nad potomstwem i rozwój ;
• jest w stanie wymienić ogólne zagrożenia i sposoby ochrony.
Zadanie domowe: Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z rozdziału 5. Oddanie zeszytu ćwiczeń do końca
maja.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI- VIII
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
LEKCJA 12 – 09 Marca 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia
Temat: Płazy i gady. Kręgowce wodno-lądowe.

Cele główne:
•Miejsce występowania płazów i gadów.
•Budowa ciała;
•Rozmnazanie i rozwój;
•Rola w życiu człowieka i przyrody.

Cele szczegółowe, uczeń:
• potrafi wyjaśni wymienić miejsca występowania płazów i gadów;
• jest w stanie opisać części ciała i różnice;
• potrafi wskazać elementy przystosowania do życia w wodzie i na lądzie;
•potrafi objaśnić sposób rozmnażania i rozwój ;
• jest w stanie wymienić ogólne zagrożenia i sposoby ochrony.
Zadanie domowe: Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z rozdziału 3-6 działu 4.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI, VII, VIII
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
LEKCJA 11 – 24 LUTEGO 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia
Temat: Ryby- kręgowce środowisk wodnych. Przegląd i znaczenie.

Cele główne:
•Miejsce występowania najliczniejszej grupy kręgowców;
•Budowa ciała;
•Rozmnazanie i rozwój;
•Zmiennocieplność.

Cele szczegółowe, uczeń:
• potrafi wyjaśni wymienić miejsca występowania ryb;
• jest w stanie opisać części ciała;
• umie wskazać budowę charakterystycznego układu oddechowego;
• potrafi wskazać elementy przystosowania ryb do życia w wodzie;
•potrafi wyjaśnić czym jest wędrówka ryb, rola w przyrodzie i znaczenie dla człowieka;
• zna poszczególne tryby życia ryb, zależność ich kształtów i ubarwienia;
• jest w stanie wymienić ogólne zagrożenia i sposoby ochrony tych stworzeń.
Zadanie domowe: Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z rozdziału 1 i 2-działu 4

Konspekt kl. IV- V

Konspekt klasy VI- VIII

KONSPEKT DLA KLASY VI- VIII
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
LEKCJA 10 – 10 LUTEGO 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia
Temat: Mięczaki- zwierzęta, które mają muszlę. Podsumowanie działu.

Cele główne:
•Miejsce występowania mięczaków;
•Budowa ciała;
•Rodzaje występowania mięczaków;
•Znaczenie w przyrodzie i dla człowieka;
•Powtórzenie zagadnień z III działu o stawonogach i mięczakach.

Cele szczegółowe, uczeń:

• potrafi wyjaśni wymienić miejsca występowania mięczaków;
• jest w stanie opisać części ciała;
• umie wskazać budowę układu pokarmowego;
• rozpoznaje rodzaje mięczaków;
• potrafi wskazać budowę ślimaka, małży i głowonogów;
•potrafi wyjaśnić jaką role pełnia w przyrodzie;
• zna znaczenie mięczaków dla człowieka;
• ma opanowany materiał z trzeciego działu.
Zadanie domowe: Uzupełnić brakujące zadania z działu 3, przygotować się do krótkiego, pisemnego podsumowania działu. Termin zaliczenia 24 lutego, czas 20 minut.

Konspekt VI/ VIII

KONSPEKT DLA KLASY VI-VIII
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
LEKCJA 9 – 27 STYCZNIA 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia
Temat: Stawonogi w naturalnym środowisku- kontynuacja tematu.

Cele główne:

• Miejsce występowania i budowa;
• Znaczenie dla człowieka i przyrody.

Cele szczegółowe, uczeń:
• potrafi wymienić miejsce występowania stawonogów;
• umie wymienić grupy zwierząt należące do stawonogów;
• jest wstanie wskazać budowę każdego zwierzęcia i różnice między sobą;
• wie jakie znaczenie mają dla człowieka i przyrody.
Zadanie domowe: Opanować materiał z rozdziałów o stawonogach

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI-VIII

OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
Lekcja: 8- 13 stycznia 2024
Nazwa bloku programowego: Biologia
Temat: Stawonogi w naturalnym środowisku.

Cele główne:

 • Miejsce występowania i budowa,
 • Znaczenie dla człowieka i przyrody,

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • potrafi wymienić miejsce występowania stawonogów,
 • umie wymienić grupy zwierząt należące do stawonogów,
 • jest wstanie wskazać budowę każdego zwierzęcia i różnice między sobą,
 • wie jakie znaczenie mają dla człowieka i przyrody.

Zadanie domowe z dnia 13.01.2024 – zadania z zeszytu ćwiczeń, rozdział 1-4 z działu 3- Stawonogi i

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI-VIII
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
Lekcja: 7- 02.12.2023
Nazwa bloku programowego: Biologia
Temat: Nicienie i pierścienice w przyrodzie.

Cele główne:

 • miejsce występowania i budowa,
 • znaczenie dla człowieka i przyrody,

Cele szczegółowe: uczeń

 • potrafi wymienić miejsce występowania nicieni i pierścienic,
 • jest wstanie wskazać budowę każdego zwierzęcia i różnice między sobą,
 • umie wskazać sposoby zapobiegania zarażeniu się nicieniami,
 • wie jakie znaczenie mają zarówno nicienie jak i pierścienice dla człowieka i przyrody.

Zadanie domowe z dnia 02.12.2023
– zadania z zeszytu ćwiczeń, rozdział 3 i 4 (str.30-37