Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS IV / VIII 
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
LEKCJA 14 – 6 Kwietnia 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia- Przyroda. Łączenie przedmiotów.
Temat: Przygotowanie do egzaminów. Podsumowanie zebranej wiedzy.

Cele główne:
•Praca w grupach wiekowych i regulowanie napięcia przedegzaminacyjnego;
•Czytanie tekstu ze zrozumieniem;
•Rozwiązywanie przykładowych zadań z poprzednich lat;
•Podsumowanie zebranej wiedzy.

Cele szczegółowe, uczeń:
• zapozna się z egzaminami z poprzednich lat, pozna formę budowania zadań;
• jest w stanie umiejętnie przeczytać i przeanalizować polecenie;
• potrafi wyeliminować, kontrolować stres towarzyszący temu wydarzeniu;
•potrafi umiejętnie grupować zebrana wiedzę i wykorzystać ją zgodnie z poleceniem;
• jest w stanie wytypować poprawny schemat z uwzględnieniem kluc

Leave a Reply