Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II-III

OPRACOWAŁA: mgr Bożena Ottenbreit

LEKCJA: 25 – 6 KWIETNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane

Temat 1: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości gramatycznych dotyczących poznanych częci mowy.

Cele ogólne:

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych części mowy ( odmienne od nieodmiennych)
 • Budowanie zdań pojedyńczych i złożone z podanych części mowy
 • Doskonalenie umiejętności czytania, pisania z pamięci

Cele szczegółowe, uczeń:

 • dba o poprawność językową
 • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych
 • porządkuje i systematyzuje wiadomości o częściach mowy
 • przyporządkuję wyrazy do odpowiedniej częsci mowy
 • rozwiąże zadania związane z rozpoznawaniem części mowy
 • nazywa i rozróżnia poznane części mowy
 • buduje zdania pojedyńcze z podanych części mowy
 • tworzy liczbę pojedyńczą i mnogą rzeczowników, czasowników i przymiotników
 • stosuje wiedzę w praktycznych ćwiczeniach
 • dobiera określenia do rzeczowników

 

Leave a Reply