Konspekt

Konspekt dla klasy II- III

Lekcja 5 -14stycznia

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Dekalog

Cele ogólne:

 • Uświadomienie uczniom prawdy ,że Dekalog został dany  przez Boga z miłości do nas , dla naszego dobra oraz tego, że Dekalog stanowi drogowskazy dla życia każdego człowieka .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wymienia przykazania Boże .
 • Wyjaśnia, w jakim celu Bóg daje nam przykazania .
 • Wskazuje na przykazania Boże jako drogowskazy życiowe .
 • Potrafi określić jakich wartości uczy nas każde z przykaza

Konspekt

Konspekt dla klasy I- III 

Opracowała : Irena Bielawska- Khai

Lekcja 4    -26 Listopada 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Religia

Temat 1  :  Oczekiwanie na przyjście  Zbawiciela 

Cele główne:  

 • Przygotowanie dzieci do dobrego przeżycia liturgicznego .

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie co znaczy słowo Adwent.
 • Zna wezwanie proroka Izajasza zawarte w Łk 3,4-6 ,do prostowania ścieżek  dla  Zbawiciela.
 • Wie co znaczą  Roraty

Konspekt

LEKCJA  4–  12 Listopada 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Religia

Temat 1  :  Jezus Chrystus jest naszym Królem

Cele główne:  

 • Poznanie Jezusa jako Króla
 • Ukazanie inności i wspaniałości Królestwa Bożego

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie na podstawie tekstu Ewangelii Mt 25,34-36,że Jezus przyjdzie ponownie na ziemię jako Król i sędzia .
 • Wyjaśnia słowa Jezusa ,,Królestwo moje nie jest z tego  świata”
 • Pragnie żyć nauką Jezusa ,by Jego Królestwo było w sercu

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA: Irena Bielawska-Khali

LEKCJA  3–  29października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Religia

Temat :Powołanie Abrahama

Cele główne: 

 • Zapoznanie uczniów z postacią Abrahama
 • Wychowanie do naśladowania Abrahama w zaufaniu Bogu.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie kim był Abraham.
 • Rozumie co znaczy ufać ,zawierzyć Bogu.
 • Wyjaśnia , jak można pokonać przeszkody utrudniające pójście  do kościoła .

Konspekt

 • Konspekt dla klasy I , II i IIIOpracowała : Irena Bielawska – KhaliLekcja 2-  17 września
  Nazwa bloku programowego : Religia

  Temat: Bóg -Stworzyciel  świata i człowieka.

   Cele ogólne:

 • Przybliżenie biblijnej historii Kaina i Abla;
 • Ukazanie ludzkiego zła i zazdrości wśród ludzi.

 

 • Cele szczegółowe:  Uczeń :
 • Opowiada historię Kaina i Abla;
 •  Rozumie co  spowodowała ludzka  zazdrość;
 • Potrafi wymienić  7 grzechów głównych.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 5 –20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Ofiarował się dla nas

Cele  ogólne:

 • Poznanie znaczenia Tridum Paschalnego
 • Wzmocnienie swojej wiary w obecność Jezusa Chrystusa

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Zna  pojęcie ofiary
 • zna przykłady osób ,które ,,ofiarowują swoje życie innym
 • potrafi wyjasnic religijny sens ofiary Jezusa
 •  Zna treść TRIDUM PASCHALNEGO

Konspekt

 

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 5 –  6 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Jezus wzywa nas do nawrócenia i pokuty

Cele  ogólne:

 • Poznanie znaczenia Wielkiego Postu
 • Poznanie przypowieści o synu marnotrawnym

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Zna znaczenie Wielkiego Postu
 • Wie kogo oznacza syn marnotrawny i kogo  przypomina  Ojciec przebaczający synowi
 • Wie jak przygotować się do szczerej spowiedzi świętej
 • Wie co to jest sakrament pokuty i co należy zrobić

Konspekt

Konspekt dla klasy I- III, IV- V

Przygotowała- Irena Bielawska Khali

Lekcja 4- 12 grudnia 

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :Jasełka 

Cele główne: 

 • Przybliżenie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Budzenie wrażliwości,kształtowanie pozytywnych przeżyć dziecka
 • Doskonalenie wyrazistej mowy ,wyrabiania pamięci,odwagi i  śmiałości u dzieci,
 • Rozwijanie uzdolnień aktorskich .

Cele szczegółowe : 

 • Potrafi opowiedzieć o najważniejszych faktach towarzyszących narodzinom Jezusa.
 • Rozumie i potrafi wyjaśnić podstawy wiary chrześcijańskiej
 • Umie opisać symbolikę prezentów jakie otrzymał Chrystus po narodzinach
 • Potrafi stworzyć miły i ciepły nastrój

ZADANIE DOMOWE Z DNIA 12.12. 2020   Nauczę sie kolęd : Przybieżeli do Betlejem, Pójdźmy wszyscy do stajenki

 

Konspekt

Konspekt dla klasy I ,II,III

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 2- 24 października 

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Modlitwa-Rozmowa z Bogiem. Modlimy się na różańcu.

 Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie pojęcia “modlitwa”;
 • Poznanie i utrwalanie modlitw;
 • Wprowadzenie pojęcia “modlitwa różańcowa”;
 • Budzenie pragnienia modlitwy.

Konspekt

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 1 – 19 września

Nazwa bloku programowego : Religia.

Temat : Poznanie się. Stuk puk. Na czynienie dobra przyszedł czas.

Cele ogólne:

 • Wzajemne poznanie się uczestników;
 • Ustalenie zasad współpracy;
 • Przekazanie prawdy  popartej uczynkami;
 • Kształtowanie podstawy czynienia dobra w codziennym życiu;
 • Uwrażliwienie na troskę o drugiego człowieka.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie – jak ma na imię, gdzie mieszka, czym się interesuje;
 • Zna zasady współpracy w klasie.