Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 10-  22 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Środa Popielcowa- początek Wielkiego Postu

Cele ogólne:

 • Zrozumienie sensu Wielkiego Postu i znaczenia.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wie ,co to jest Wielki Post i w jakim trwa czasie,
 • Zna znaczenie symbolu posypania  głowy popiołem w Środę Popielcowa.

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 10-  15 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Jezus Naszym Nauczycielem.

Cele ogólne:

 • Przybliżenie dzieciom osobę Jezusa jako Nauczyciela wszystkich dzieci Bożych.
 • Budzenie gotowości do słuchania Jezusa, Jego  nauki.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi opowiedzieć swoimi słowami treść Pisma Świętego.
 • Wie kim jest Nauczyciel i kto  posłał Pana Jezusa.
 • Wie kogo nauczał Jezus.

Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7 – 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat : Chrzest Pański

Cele ogólne:

 • Zrozumienie że Pan Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Wie kiedy obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego;
 • Rozumie, że przez chrzest należymy do Chrystusa.

Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7 – 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat : Chrzest Pański

Cele ogólne:

 • Zrozumienie że Pan Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Wie kiedy obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego;
 • Rozumie ,że przez chrzest należymy do Chrystusa.

Religia

Konspekt dla klasy 1 ,2, 3

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 6 – 30 Listopada

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Święta to nie tylko prezenty .

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem Świąt Bożego Narodzenia;
 • Przygotowanie do Bożego Narodzenia – praca w grupach.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi opowiedzieć o najważniejszych faktach towarzyszących narodzinom Jezusa;
 • Wyjaśnia pojęcie Świąt Bożego  Narodzenia;
 • Wymienia oznaki Bożego Narodzenia (szopka  Bożonarodzeniowa , tradycje wigilijne.

Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała: Irena Khali

Lekcja 5 – 23 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Bóg posyła do nas Jezusa.

Cele ogólne:

 • Uświadomienie roli Adwentu w życiu człowieka i aktywnego przeżywania go.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Wie co to jest Adwent;
 • Zna symbole Adwentu;
 • Zna znaczenie okresu Adwentu.

Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 4 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.

Cele ogólne:

 • Modlitwa za zmarłych;
 • Uwrażliwienie uczniów na charakter i powagę dnia 1 listopada.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Wie kto to są Święci;
 • Zna symbole pamięci;
 • Zna zasady zachowania się na cmentarzu.

Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 3 – 26- października

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Kocham rodziców i Pana Boga

Cele ogólne:

 • Ukazanie , że każda katecheza jest spotkaniem z Panem Bogiem oraz możliwością lepszego poznania Go;
 • Kształtowanie umiejętności słuchania słów Bożych.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Rozumie, że w czasie katechezy obecny jest Pan Bóg;
 • Nazywa katechezę miejscem spotkania z Panem Bogiem;
 • Wyszczególnia, kiedy Pan Bóg jest obecny wśród nas;
 • Stwierdza , jaka powinna byc postawa na katechezie.

Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 2 – 12 października

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : ,,Trójca Święta “

Cele ogólne:

 • Ukazanie działania Trójcy Świętej w naszym życiu;
 • Budzenie wiary i miłości do Boga w Trójcy jedynego;
 • Uwrażliwienie  na cuda i łaski .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wie, że Bóg jest jeden, ale w Trzech Osobach;
 • Rozumie, że znak krzyża jest uwielbieniem Trójcy Świętej;
 • Wychwala Trójcę Świętą modlitwą.

Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 1 – 28września

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat 1 i 2: Poznajemy się. Nasze powitania

Cele ogólne:

 • Wzajemne poznanie się uczestników;
 • Utrwalenie imion uczestników;
 • Zintegrowanie grupy;
 • Ustalenie zasad współpracy;
 • Zapoznanie się z pozdrowieniami chrześcijańskimi.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Uczeń zna chrześcijańskie pozdrowienie;
 • Potrafi witać się odpowiednio do sytuacji: kulturalnie i z szacunkiem;
 • Chętnie używa chrześcijańskich pozdrowień.