Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  6 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Trzej Królowie

Cele główne:

 • Poznanie postaci trzech króli oraz wydarzeń z ich udziałem towarzyszących narodzinom Jezusa;
 • Wyjaśnienie symboliki liter KBM oraz znaczenia umieszczania ich podczas wizyty duszpasterskiej.

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie z wczesnymi dziejami Jezusa z Nazaretu;
 • Wyjaśnienie uczniom zagadnienia „rzezi niewiniątek”;
 • Przyswojenie wiedzy na temat podstaw wiary chrześcijańskiej.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Rysowanie.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Trzej Królowie

 1. Omówienie postaci trzech króli oraz ich znaczenia w życiu Jezusa;
 2. Wyjaśnienie symboliki darów ofiarowanych Jezusowi z okazji jego narodzin;
 3. Zapoznanie uczniów z pojęciem „rzeź niewiniątek”;
 4. Wspólne rysowanie o tematyce „Przybycie królów do stajenki”.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  5 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Wartości duchowe Świąt Bożego Narodzenia

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów w symboliką Świąt Bożego Narodzenia;
 • Umiejętność odróżniania duchowego znaczenia świąt od ich komercjalizacji;

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co znaczą poszczególne symbole świąteczne;
 • Potrafi scharakteryzować podstawy wiary chrześcijańskiej;
 • Ma świadomość, jakie znaczenie ma duchowy aspekt przeżywania Bożego Narodzenia;
 • Umie opisać wydarzenia związane z narodzinami Jezusa.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Działania plastyczne.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Boże Narodzenie jako święto obchodzone na cześć narodzin Jezusa

 1. Wyjaśnienie uczniom, kim byli i jaką rolę pełnili rodzice Jezusa;
 2. Opisanie miejsca i okoliczności narodzin Chrystusa Zbawiciela;
 3. Zaznajomienie uczniów z odwiedzinami Jezusa przez Trzech Króli;
 4. Rysowanie dowolnej sceny charakteryzującej Boże Narodzenie z wykorzystaniem symboli tego święta;
 5. Przypomnienie i poprawa modlitw „Aniele Boży” i „Znak Krzyża”.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  3 – 10 Listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Niebo i Piekło –  “O dniu Wszystkich świętych

Cele główne:

 • Uczeń rozumie czym jest odejście do domu Pana
 • Zna znaczenie pojęcia czym są Piekło i Niebo.

Cele szczegółowe

 • Uczeń wie, kiedy obchodzimy dzień Wszystkich Świętych i dzień Zaduszny
 • Umie wymienić sposoby modlitewnej pomocy zmarłym
 • Wyjaśnienie co się dzieje z nami po śmierci

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Niebo i Piekło – “O dniu Wszystkich świętych”

 1. Charakterystyka dnia Wszystkich Świętych i dnia Zadusznego
 2. Modlitwa jako sposob pomocy zmarlym
 3. Wyjaśnienie co się dzieje z nami po śmierci
 4. Powtórzenie modlitw jakie dzieci miały do nauki.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  2 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Modlitwa – Rozmowa z Bogiem

Cele główne:

 • Wyjaśnienie czym jest modlitwa;
 • Jak się modlić;
 • Podstawowe modlitwy do nauki;
 • Po co się modlimy?

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, czym jest modlitwa i zna podstawowe modlitwy w wierze katolickiej.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Kserówki w modlitwami

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Modlitwa – Rozmowa z Bogiem

 1. Wyjaśnienie czym jest modlitwa;
 2. Jak się modlić;
 3. Podstawowe modlitwy do nauki.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  1 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat:  Lekcja organizacyjna.

Cele główne:

 • Zapoznanie się z dziećmi, co pozwoli ustalić plan na dalsze tematy roku szkolnym.

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie się z tokiem lekcji oraz przedstawienie się sobie nawzajem.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Opracowanie własne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Lekcja organizacyjna.

 1. Zapoznanie się ze sobą,
 2. Luźna pogawędka czym jest dla Dzieci Bóg, czym jest wiara ?

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: dr Piotr Kosiak

Lekcja 5- 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia – Opowieści Biblijne

Temat: Trzej Królowie. Opowieść o przybyciu Trzech króli do nowo narodzonego Jezusa Chrystusa.

Cele główne:

 • uczeń zna znaczenie święta Trzech Króli;
 • uczeń zna i rozumie opowieść o przybyciu Trzech króli do nowo narodzonego Jezusa Chrystusa.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wyjaśnia pojęcie Święta Trzech Króli;
 • uczeń zna znaczenie Święta Trzech Króli.
 • uczeń wymienia symbole związane z świętem  (znaczenie drzwi symbole K + M + B  , Tradycje, Śpiewanie Kolęd, zwyczaje związane ze świętem Trzech Króli  w Polsce i  Norwegii oraz w różnych krajach świata).

Metody:

 • opowieść biblijna ;
 • pogadanka;
 • praca w grupach;
 • „burza” mózgów.

Środki dydaktyczne:

Biblia, Korona, Luneta, Gwiazda, Złoto, Kadzidło, Mirra

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  : Trzej Królowie. Opowieść o przybyciu Trzech króli do nowo narodzonego Jezusa Chrystusa.

 • Wyjaśnienie pojęcia Święta Trzech Króli.
 • Tradycje i symbole związane z świętem Trzech Króli w Kościele i w domu.
 • Tradycje Bożego Narodzenia w Polsce i w Norwegii  – praca w grupach.

 

 

Religia – konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: dr Piotr Kosiak

Lekcja 4- 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Religia – Opowieści Biblijne

Temat: Boże Narodzenie. Opowieść o narodzinach Jezusa Chrystusa.

Cele główne:

 • uczeń zna znaczenie świąt Bożego Narodzenie;
 • uczeń zna i rozumie opowieść o narodzinach Jezusa Chrystusa.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wyjaśniapojęcie Świąt Bożego Narodzenia;
 • uczeń zna znaczenie Świat Bożego Narodzenia.
 • uczeń wymienia oznaki Bożego Narodzenia (Szopka Bożonarodzeniowa, Tradycje Wigilijne, Śpiewanie Kolęd, zwyczaje Bożonarodzeniowe w Polsce i  Norwegii).

Metody:

 • opowieść biblijna ;
 • pogadanka;
 • praca w grupach;
 • „burza” mózgów

Środki dydaktyczne:

Biblia, Szopka Bożonarodzeniowa, Opłatek Wigilijny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  : Boże Narodzenie. Opowieść o narodzinach Jezusa Chrystusa.

 • Wyjaśnienie pojęcia Świąt Bożego Narodzenia.
 • Składniki i rodzaje oznak Bożego Narodzenia w Kościele i w domu.
 • Tradycje Bożego Narodzenia w Polsce i w Norwegii  – praca w grupach.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: dr Piotr Kosiak

Lekcja  – 3 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Adwent czas przygotowania do Bożego Narodzenia.

Cele główne:

 • uczeń wie co to jest okres Adwentu;
 • uczeń będzie potrafił przygotować się na święta Bożego Narodzenia. 

Cele szczegółowe:

 • uczeń wyjaśnia pojęcie Adwent;
 • uczeń zna znaczenie okresu Adwentu
 • uczeń wymienia oznaki Adwentu ( Kalendarz adwentowy, Wieniec Adwentowy, Kolor Fioletowy );
 • uczeń zna funkcje okresu przygotowawczego zwanego Adwentem;

Metody:

 • opowieść biblijna ;
 • pogadanka;
 • praca w grupach;
 • „burza” mózgów.

Środki dydaktyczne:

Kalendarz Adwentowy, Wieniec Adwentowy, Tkanina koloru Fioletowego

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  : Adwent czas przygotowania do Bożego Narodzenia

 • Wyjaśnienie pojęcia Adwent.
 • Składniki i rodzaje oznak Adwentu w Kościele i w domu.
 • Przygotowanie do Bożego Narodzenia  – praca w grupach.

 

Religia

KONSPEKT DLA  KLASY  I

OPRACOWAŁ :  dr Piotr Kosiak

Lekcja  2 – 14 października

Nazwa bloku programowego: Jak Ci dziękować, drogi Jezu?

Temat: „ARKA NOEGO”

Cele główne:

 • poznanie opisu potopu i historia uratowania Noego i jego Arki,
 • zrozumienie, że Bóg jest tym, który Nas Kocha.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie dlaczego Bóg zesłał potop.
 • potrafi opowiedzieć historię o Arce Noego.
 • rozumie, że symbolem przyjaźni człowieka z Bogiem jest tęcza. 

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana,
 • tworzenie planszy,
 • opowiadanie Biblijne.

Środki dydaktyczne:

Pismo Święte,  plansza z elementami historii o Noe,

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 • Modlitwa
 • Rozmowa wprowadzająca w temat.
 • Opowieść Biblijna z Księgi Rodzaju o Arce Noego
 • Omówienie opisu

 

 

 

Lekcja 1 – 16.09.2017 r.

 

Lekcja 1 – 16.09.2017 r.

Nazwa bloku programowego: Jak Ci dziękować, drogi Jezu?

Temat: „Bóg stwórcą świata .”

Cele główne:

 • Poznanie opisu stworzenia świata.
 • Zrozumienie, że Bóg jest stwórcą świata.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Wie kto stworzył świat.
 • Potrafi powiedzieć, co Pan Bóg stworzył każdego dnia.
 • Rozumie: dlaczego w Niedziele nie pracujemy i idziemy do Kościoła. 

Metody pracy:
rozmowa kierowana, tworzenie planszy, opowiadanie Biblijne.

Środki dydaktyczne:
Pismo Święte,
plansza z elementami stworzenia świata,

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 • Modlitwa
 • Rozmowa wprowadzająca w temat.
 • Opowieść Biblijna z Księgi Rodzaju o stworzeniu Świata
 • Omówienie opisu stworzenia świata
 • Odkrywanie śladów Pana Boga w przyrodzie – rozmowa kierowana.
 • Uzasadnienie dlaczego niedziela jest dniem odpoczynku.