Konspekt

Konspekt dla klasy I ,II,III

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 2- 24 października 

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Modlitwa-Rozmowa z Bogiem. Modlimy się na różańcu.

 Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie pojęcia “modlitwa”;
 • Poznanie i utrwalanie modlitw;
 • Wprowadzenie pojęcia “modlitwa różańcowa”;
 • Budzenie pragnienia modlitwy.

Konspekt

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 1 – 19 września

Nazwa bloku programowego : Religia.

Temat : Poznanie się. Stuk puk. Na czynienie dobra przyszedł czas.

Cele ogólne:

 • Wzajemne poznanie się uczestników;
 • Ustalenie zasad współpracy;
 • Przekazanie prawdy  popartej uczynkami;
 • Kształtowanie podstawy czynienia dobra w codziennym życiu;
 • Uwrażliwienie na troskę o drugiego człowieka.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie – jak ma na imię, gdzie mieszka, czym się interesuje;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 10-  22 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Środa Popielcowa- początek Wielkiego Postu

Cele ogólne:

 • Zrozumienie sensu Wielkiego Postu i znaczenia.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wie ,co to jest Wielki Post i w jakim trwa czasie,
 • Zna znaczenie symbolu posypania  głowy popiołem w Środę Popielcowa.

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 10-  15 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Jezus Naszym Nauczycielem.

Cele ogólne:

 • Przybliżenie dzieciom osobę Jezusa jako Nauczyciela wszystkich dzieci Bożych.
 • Budzenie gotowości do słuchania Jezusa, Jego  nauki.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi opowiedzieć swoimi słowami treść Pisma Świętego.
 • Wie kim jest Nauczyciel i kto  posłał Pana Jezusa.
 • Wie kogo nauczał Jezus.

Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7 – 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat : Chrzest Pański

Cele ogólne:

 • Zrozumienie że Pan Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Wie kiedy obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego;
 • Rozumie, że przez chrzest należymy do Chrystusa.

Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7 – 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat : Chrzest Pański

Cele ogólne:

 • Zrozumienie że Pan Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Wie kiedy obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego;
 • Rozumie ,że przez chrzest należymy do Chrystusa.

Religia

Konspekt dla klasy 1 ,2, 3

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 6 – 30 Listopada

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Święta to nie tylko prezenty .

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem Świąt Bożego Narodzenia;
 • Przygotowanie do Bożego Narodzenia – praca w grupach.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi opowiedzieć o najważniejszych faktach towarzyszących narodzinom Jezusa;
 • Wyjaśnia pojęcie Świąt Bożego  Narodzenia;
 • Wymienia oznaki Bożego Narodzenia (szopka  Bożonarodzeniowa , tradycje wigilijne.

Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała: Irena Khali

Lekcja 5 – 23 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Bóg posyła do nas Jezusa.

Cele ogólne:

 • Uświadomienie roli Adwentu w życiu człowieka i aktywnego przeżywania go.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Wie co to jest Adwent;
 • Zna symbole Adwentu;
 • Zna znaczenie okresu Adwentu.

Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 4 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.

Cele ogólne:

 • Modlitwa za zmarłych;
 • Uwrażliwienie uczniów na charakter i powagę dnia 1 listopada.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Wie kto to są Święci;
 • Zna symbole pamięci;
 • Zna zasady zachowania się na cmentarzu.

Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 3 – 26- października

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Kocham rodziców i Pana Boga

Cele ogólne:

 • Ukazanie , że każda katecheza jest spotkaniem z Panem Bogiem oraz możliwością lepszego poznania Go;
 • Kształtowanie umiejętności słuchania słów Bożych.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Rozumie, że w czasie katechezy obecny jest Pan Bóg;
 • Nazywa katechezę miejscem spotkania z Panem Bogiem;
 • Wyszczególnia, kiedy Pan Bóg jest obecny wśród nas;
 • Stwierdza , jaka powinna byc postawa na katechezie.