Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: Anna Bryszewska

Lekcja 1 -21 kwietnia

Nazwa bloku programowego:  Dźwięki wokół nas.

Temat : Klucz wiolinowy, co otwiera wszystkie drzwi. Przygotowania do Dnia Mamy.

Cele główne:

 • uwrażliwienie i rozwój słuchu muzycznego
 • rozwój poczucia rytmu
 • rozwój koordynacji ruchowej

Cele szczegółowe – dziecko:

 • dostrzega muzykę w otaczającym świecie
 • potrafi stworzyć własny instrument z przedmiotów je otaczających
 • współdziała w zabawie
 • wie jak wygląda klucz wiolinowy
 • potrafi zaśpiewać piosenkę „Nasza mama zadumana”

Metody:

 • słowna,
 • oglądowa,
 • czynna
 • ruchowa

Środki dydaktyczne:

 • pięciolinia z kluczem wiolinowym, odtwarzacz CD, piosenka „Nasza mama zadumana”

Zajęcia dydaktyczne:

 1. Powitanie- klaszczemy i stukamy w rytmie w jakim się witamy.
 2. Ćwiczenie słuchowe. Rozpoznajemy głosy nas otaczające.
 3. Ćwiczenie z nagraniem – więcej różnych głosów. Czy to muzyka?
 4. Klucz wiolinowy, co otwiera drzwi melodii. Zapoznanie z kluczem i procesem komponowania.
 5. Ozdabiamy nasze klucze.
 6. Zapoznanie z piosenką „Nasza mama zadumana”, nauka piosenki.
 7. Próbujemy zagrać razem z piosenką na naszych „instrumentach”.
 8. Dodajemy proste ruchowe ćwiczenia śpiewając piosenkę.
 9. Podsumowanie zajęć, podziękowanie za wspólnie spędzony czas