KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  5 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Symbole i piktogramy, Polska w XVII wieku

Cele główne:

 • Poznanie symboli, hieroglifów, systemów pisma w kulturze ludzkiej na przestrzeni dziejów;
 • Poznanie najważniejszych wydarzeń oraz władców z okresu wojen XVII wiecznych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna najważniejsze symbole i pisma z przeszłości;
 • Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia i postacie z okresu XVII wieku;
 • Umie opisać najważniejsze zmiany w sytuacji Polski w XVII wieku.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Symbole i pismo

 1. Przedstawienie roli symboli i procesu kształtowania pisma;
 2. Omówienie najważniejszych piktogramów.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Polska w XVII wieku

 1. Przedstawienie Polski XVII wiecznej;
 2. Omówienie wojen, reform i innych procesów dziejowych.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  4 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Polska Jagiellonów

Cele główne:

 • Poznanie władców oraz najważniejszych wydarzeń z okresu panowania dynastii Jagiellonów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wymienić władców panujących w okresie dynastii Jagiellonów;
 • Zna najważniejsze wydarzenia mające miejsce w omówionym okresie;
 • Rozumie miejsce Polski w geopolityce późnośredniowiecznej Europy.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Polska Jagiellonów

 1. Omówienie zmian zachodzących w kraju polskim w okresie panowania dynastii Jagiellonów;
 2. Charakterystyka postaci sprawujących władzę w poznanym okresie oraz podstawowe fakty mające miejsce w okresie panowania dynastii Jagiellonów;
 3. Omówienie problematyki polityki i konfliktów państwa w okresie późnego średniowiecza.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  3 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Mapy i plany, historyczne i współczesne.

Cele główne:

 • Zapoznanie z kartografią, jej historią oraz odczytem.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna najważniejsze przykłady historycznych map;
 • Wyjaśnia trudności, jakie w przeszłości towarzyszyły próbie stworzenia mapy;
 • Uczeń umie czytać współczesne mapy historyczne.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Prezentacja multimedialna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Mapy i plany.

 1. Przedstawienie przykładów dawnych map;
 2. Poznanie podstaw rysowania mapy;
 3. Czytanie współczesnych map historycznych.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  2 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Epoki historyczne historii Polski i historii powszechnej.

Cele główne:

 • Poznanie epok historycznych i ich charakterystyki;
 • Umiejscowienie dziejów Polski na tle historii powszechnej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Umie umiejscowić dzieje Polski w dziejach powszechnych;
 • Zna najważniejsze epoki historyczne i ich charakterystykę.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Epoki historyczne.

 1. Opis i kolejność epok historycznych;
 2. Charakterystyka epok historycznych i okresów przejściowych;
 3. Epoki historyczne a historia Polski.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr  Jakub Orłowski

Lekcja  1 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Wprowadzenie do historii.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie celowości nauki historii i jej miejsca w świecie nauk;
 • Poznanie podstaw chronologii dziejów i sposobów zapisu;
 • Poznanie epok historycznych i ich charakterystyki.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń rozumie ideę badania dziejów ludzkości;
 • Uczeń zna podstawy chronologii;
 • Uczeń umie umiejscowić dzieje Polski w dziejach powszechnych.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Czym jest historia.

 1. Omówienie ogółu zagadnienia nauki historii,
 2. Omówienie relacji dziejów Polski z historią powszechną.

II jednostka lekcyjna: 

Temat:  Epoki historyczne.

 1. Opis i kolejność epok historycznych,
 2. Charakterystyka epok historycznych i okresów przejściowych.

 

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy  IV

Opracował mgr  Jakub Orłowski

Lekcja 16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Powtórzenie wiadomości cz. II

Temat: Przygotowanie do testów końcowych.

Cele główne:

 • powtórzenie i utrwalenie wiadomości
 • przygotowanie do egzaminu

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie czym jest drzewo genealogiczne oraz czym są polskie symbole narodowe
 • potrafi wskazać po przykładowej dacie który to wiek
 • zna daty graniczne wojen światowych
 • wie, kim byli Lech Wałęsa i Maria Skłodowska-Curie
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, podręcznik do historii klasa IV “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy IV,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Powtórzenie wiadomości
 2. Przygotowanie do testu końcowego
 3. Przykładowy test z zagadnieniami do egzaminu końcowego

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy IV

Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja 15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Powtórzenie wiadomości cz. I

Temat: Przygotowanie do testów końcowych.

Cele główne:

 • powtórzenie i utrwalenie wiadomości

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie czym jest drzewo genealogiczne oraz czym są polskie symbole narodowe
 • wie kim jest Kazimierz Wielki oraz jaką jest postacią
 • zna nazwe hymnu Polski
 • wie kiedy był chrzest Polski oraz kiedy miała miejsce koronacja Bolesława Chrobrego
 • potrafi wskazać po przykładowej dacie który to wiek
 • zna datę Bitwy pod Grunwaldem
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, podręcznik do historii klasa IV “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy IV,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 • Powtórzenie wiadomości
 • Przygotowanie do testu końcowego
 • Przykładowy test z zagadnieniami do egzaminu końcowego

 

 

 

Konspekt

Konspekt klasa IV

Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja  14 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Józef Piłsudski i niepodległa Polska

Temat: Polska odzyskuje niepodległość

Cele główne:

 • uczeń wie kim był Józef Piłsudski;
 • uczeń zna datę rozpoczęcia i zakończenia I wojny światowej;
 • uczeń wie po ilu latach zaborów Polska odzyskała niepodległość;
 • słuchanie z uwagą wypowiedzi nauczyciela;
 • czytanie ze zrozumieniem;
 • utrwalenie i powtórzenie wiadomości;

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie czym były legiony Polskie i kto nimi dowodził ( tzw. Legioniści Józefa Piłsudskiego);
 • wie jakie były zasługi Józefa Piłsudksiego dla państwa polskiego;
 • wie kiedy przypada Narodowe Święto Niepodległości;
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją;

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia;
 • aktywizująca burza mózgów;

Środki dydaktyczne:

ilustracje przedstawiające Józefa Piłsudksiego, karty pracy, podręcznik do historii klasa IV “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy IV;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 • Józef Piłsudski.
 • I woja światowa.
 • Polska odzyskuje niepodległość.
 • Przykładowy test z zagadnieniami do egzaminu końcowego.

 

 

 

Konspekt

Konspekt dla   klasy  IV

Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja   13-18 marca

Nazwa bloku programowego: Współczesna Polska

Temat: Jan Pawel II jako papież z dalekiego kraju

Cele główne:

 • uczeń wie kim był Jan Pawel II
 • uczeń wie kim był Stefan Wyszyński
 • słuchanie z uwagą wypowiedzi nauczyciela;
 • czytanie ze zrozumó
 • powtórzenie wiadomości

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi opowiedzieć o życiu Jana Pawła II
 • zna role Stefana Wyszyńskiego w polskim kościele
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją
 • wie co to był komunizm

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • tworczego myslenia
 • aktywizująca burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Ilustracje przedstawiające Jana Pawła II, karty pracy, podręcznik do historii klasa IV “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy IV, zdjęcie z zamachu na Jana Pawła II

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Jan Pawe II,
 2. Zamach na Jana Pawla II
 3. Stefan Wyszyński
 4. Przykładowy test z zagadnieniami do egzaminu końcowego

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

Lekcja  12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Rycerze spod Grunwaldu

TematZawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem

Cele główne:

 • uczeń wie kim był Zawisza Czarny

Cele szczegółowe: uczeń

 • potrafi odróżnić postać historyczną od legendarnej i baśniowej
 • zna datę bitwy pod Grunwaldem
 • wie kto dowodził armią polsko – litewską oraz wojskami krzyżackimi
 • zna przebieg bitwy oraz jej zakończenie

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań
 • twórczego myślenia
 • aktywizujące burza mózgów

Środki dydaktyczne:

karty pracy, podręcznik  do historii klasa IV  “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy IV,  obraz Bitwy pod Grunwaldem

Przebieg

I  jednostka lekcyjna

 1. Zawisza Czarny- ideał rycerza
 2. Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim
 3. Bitwa pod Grunwaldem
 4. Postać Urlicha Von Jungingena, Witolda, Władysława Jagiełły