Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 1  –   22 kwietnia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Co zawdzięczamy starożytnym Grekom ?

Cele główne:  uczeń, 

 • Umie wyjaśnić pojęcie Akropol
 • Zna rzeźbiarzy antycznej Grecji

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie z czego zasłynął grecki teatr
 • Potrafi wyjaśnić kim był Dionizos i Sofokles
 • Wie czym różni się tragedia od komedii
 • Umie wyjaśnić pojęcie Iliada i Odyseja
 • Zna osiągnięcia Greków w dziedzinie literatury i nauki

 

 

Konspekt / ciekawostki historyczne

KONSPEKT DLA KLASY IV- VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 1  –   22 kwietnia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Ciekawostki historyczne

Temat :   Historia fotografii

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kim był Leonardo do Vinci i z czego zasłynął ?
 • Poznaje aparat fotograficzny camera obscura

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie kiedy został utrwalony obraz i w jaki sposób
 • Zna działanie obecnych aparatów cyfrowych
 • Wie czym różnią się dawne fotografie od współczesnych
 • Potrafi wskazać różnicę pomiędzy działaniem aparatu 100 lat temu a dzisiaj

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V
OPRACOWAŁA:  mgr Małgorzata Pamuła-Kapica
LEKCJA 13 – 15 kwietnia 2023 r.
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia
Temat: Chrzest Polski i postacie historyczne

Cele główne: Uczeń:
• przytacza przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń historycznych,
• odczytuje z tekstów źródłowych najważniejsze informacje,
• ustala kolejność chronologiczną najważniejszych wydarzeń historycznych.

Cele szczegółowe: Uczeń:
• przyporządkowuje postacie historyczne do wydarzeń,
• rozpoznaje postacie historyczne na podstawie zdjęć.
Zadanie domowe: Karta graficzna: Mikołaj Kopernik i Wielcy uczeni XV-wiecznej Polsk

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  IV- V

OPRACOWAŁ :  Tomasz Bieliński

Lekcja 12 – 25 marca

Nazwa bloku programowego :  Historia

Temat:  Przygotowanie do egzaminu.  Rozwiązujemy wzorcowy test egzaminacyjny

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć.
 • Umiejętność rozwiązania testu

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  11 –  11 marca

Nazwa bloku programowego:  Historia

Tema1 :  Pierwszy król Polski

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Wie kim był Bolesław Chrobry

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie wyprawa misyjna
 • Wie jakie znaczenie miał zjazd w Gnieźnie
 • Zna postać Ottona III
 • Wie jakie znaczenie dla Polski miała koronacja Bolesława Chrobrego

Zadanie domowe z dnia 11. 03.2023

Pytanie B i C str 50 Podręcznik  do historii klasa IV

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA  10 –  18 lutego

Nazwa bloku programowego:  Historia

Temat :  Dawni Słowianie. Chrzest Polski

Cele główne:

 • Uczeń wie kim byli Słowianie
 • Kim był Mieszko I

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Kogo nazywano poganami ?
 • Wie jakie znaczenie miał chrzest Polski i kiedy się odbył
 • Jak wyglądał gród słowiański

Zadanie domowe z dnia 18.02.2023

Co chrzest Polski zmienił w kontaktach Mieszka I z władcami innych państw ?

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁA:  mgr Małgorzata Pamuła-Kapica

LEKCJA  – 28 stycznia 2023 r.

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1 i 2: Poczet królów i królowych Polski. Praca na kartach graficznych dotyczących władców Polski.

Cele główne: Uczeń,

 • Wymienia władców Polski,
 • Przyporządkowuje władców do wydarzeń historycznych.

Cele szczegółowe: Uczeń,

 • Ustala chronologicznie władców Polski;
 • Przyporządkowuje postacie historyczne do wydarzeń.

Zadanie domowe:

Klasa 4: Karty graficzne: Jadwiga i Jagiełło

Klasa 5: Karty graficzne: Bitwa pod Grunwaldem

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁA:  mgr Małgorzata Pamuła-Kapica

LEKCJA  4 – 14 stycznia 2023 r.

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1: Stolice Polski oraz państwa ościenne Polski

Cele główne: Uczeń,

 • Potrafi wymienić stolice Polski,
 • Wskazuje na mapie państwa ościenne Polski.

Cele szczegółowe: Uczeń,

 • Wymienia historyczne stolice Polski,
 • Zna najważniejsze fakty dotyczące historycznych stolic Polski,
 • Zna flagi państw ościennych Polski.

Zadanie domowe: Karta pracy o państwach ościennych.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  IV- V

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 3 –  29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1  :   Polskie symbole i święta narodowe. Cywilizacje Sumerów, doliny Indusu i Chin

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie społeczeństwo i cywilizacja
 • Zna symbole i święta narodowe Polski.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna cywilizację doliny Indusu i wie jakie mieli osiągnięcia
 • Potrafi wymienić elementy starożytnej cywilizacji chińskiej.
 • Wie kim byli Sumerowie i jakie były ich osiągnięcia

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 2 –  15 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1  :    Historia mojej rodziny. Drzewo genealogiczne. Ludzie starszej epoki kamiennej.

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie czym jest rodzina, skąd pochodzi ?
 • Potrafi wyjaśnić jak żyli ludzie epoki kamiennej

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna pojęcie rewolucji neolitycznej i wie co ona zmieniła?
 • Umie wyjaśnić pojęcie paleolitu
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie genealogia oraz drzewo genealogiczne
 • Wie czym jest pamiątka rodzinna i czego można się o nie dowiedzieć.
 • Wie czym różni się legenda od obyczajów

Zadanie domowe z dnia 15. 10. 2022

 1. Klasa IV / ćwiczenie 3 str 7, ćw 1 str 10, ćw 1, 2 str 12 Zeszyt ćwiczeń
 2. Klasa V ćw 1,2 str 6, ćw 3 str 7