Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁA:  mgr Małgorzata Pamuła-Kapica

LEKCJA  – 28 stycznia 2023 r.

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1 i 2: Poczet królów i królowych Polski. Praca na kartach graficznych dotyczących władców Polski.

Cele główne: Uczeń,

 • Wymienia władców Polski,
 • Przyporządkowuje władców do wydarzeń historycznych.

Cele szczegółowe: Uczeń,

 • Ustala chronologicznie władców Polski;
 • Przyporządkowuje postacie historyczne do wydarzeń.

Zadanie domowe:

Klasa 4: Karty graficzne: Jadwiga i Jagiełło

Klasa 5: Karty graficzne: Bitwa pod Grunwaldem

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁA:  mgr Małgorzata Pamuła-Kapica

LEKCJA  4 – 14 stycznia 2023 r.

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1: Stolice Polski oraz państwa ościenne Polski

Cele główne: Uczeń,

 • Potrafi wymienić stolice Polski,
 • Wskazuje na mapie państwa ościenne Polski.

Cele szczegółowe: Uczeń,

 • Wymienia historyczne stolice Polski,
 • Zna najważniejsze fakty dotyczące historycznych stolic Polski,
 • Zna flagi państw ościennych Polski.

Zadanie domowe: Karta pracy o państwach ościennych.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  IV- V

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 3 –  29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1  :   Polskie symbole i święta narodowe. Cywilizacje Sumerów, doliny Indusu i Chin

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie społeczeństwo i cywilizacja
 • Zna symbole i święta narodowe Polski.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna cywilizację doliny Indusu i wie jakie mieli osiągnięcia
 • Potrafi wymienić elementy starożytnej cywilizacji chińskiej.
 • Wie kim byli Sumerowie i jakie były ich osiągnięcia

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 2 –  15 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1  :    Historia mojej rodziny. Drzewo genealogiczne. Ludzie starszej epoki kamiennej.

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie czym jest rodzina, skąd pochodzi ?
 • Potrafi wyjaśnić jak żyli ludzie epoki kamiennej

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna pojęcie rewolucji neolitycznej i wie co ona zmieniła?
 • Umie wyjaśnić pojęcie paleolitu
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie genealogia oraz drzewo genealogiczne
 • Wie czym jest pamiątka rodzinna i czego można się o nie dowiedzieć.
 • Wie czym różni się legenda od obyczajów

Zadanie domowe z dnia 15. 10. 2022

 1. Klasa IV / ćwiczenie 3 str 7, ćw 1 str 10, ćw 1, 2 str 12 Zeszyt ćwiczeń
 2. Klasa V ćw 1,2 str 6, ćw 3 str 7

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 1  –  17 września 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1, 2  :  Śladami historii. O źródłach historycznych

Cele główne:  uczeń, 

 • Co to jest historia i dlaczego się jej uczymy ?

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna zajęcia historyka i archeologa
 • Wie co mówią co mówią o przeszłości źródła historyczne
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie muzeum i co się w nim znajduje?
 • Wie czym różni się legenda od obyczajów

Zadanie domowe z dnia 17. 09. 2022

 1. Opiszę w kilku zdaniach czym zajmuje się archeologia ?
 2. Określ rodzaj podanych źródeł historycznych: zdjęcie, film, naszyjnik, pamiętnik

 

 

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 4-  2 kwietnia 2022

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat:   Testy egzaminacyjne. Przygotowanie do egzaminów. I, II wojna światowa. Odzyskanie niepodległości.

 Rozwiązujemy testy kwalifikacyjne przygotowujące do egzaminów państwowych

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 3-  26 marca 2022

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat:   Wojna polsko- szwedzka 1665- 1660

 Cele główne: uczeń,

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie potopu
 • Wie dlaczego król Szwecji zaatakował Polskę

Cele szczegółowe: uczeń

 • Wie kim był Augustyn Kordecki
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie oddziały partyzanckie
 • Zna postać Stefana Czarnieckiego
 • Potrafi  wymienić  przyczyny i skutki wojny polsko- szwedzkiej

Zadanie domowe z dnia 26.03. 2022

Wymień i opisz przyczyny wojny polsko – szwedzkiej

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 7  –  12 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Wybitne postacie : Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski, Józef Wybicki, Napoleon Bonaparte, Karol Wojtyła

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kim była postacie historyczne wskazane w temacie

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wymienić ważne wydarzenia z nimi związane
 • Wie z czego zasłynęli   i jakie były ich zasługi
 • Potrafi wskazać na ilustracji każdą z postaci

Zadanie domowe z dnia 12. 03. 2022

Opiszę w kilku zdaniach wybraną postać z dzisiejszych zajęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  IV

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA  8–  12 lutego

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :   Przygotowanie do egzaminów klasyfikacyjnych.

Cele główne: 

 • Zapoznanie ucznia z formularzem egzaminu
 • Poznanie postaci Bolesława Chrobrego

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wie kto założył Akademię Krakowską
 • Zna działalność Akademii
 • Wie kto jest założycielem Akademii Krakowskiej
 • Zna postać Popiela jako bohatera legendy

 

 

Konspekt

NSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 13 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Rycerze i zamki. Wielka wojna z zakonem krzyżackim.

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kim byli rycerze
 • Zna przyczyny wybuchu wojny zakonem

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi wymienić elementy zamku rycerskiego
 • Wie kim był Zawisza Czarny
 • Zna dowódców wojny polsko- krzyżackiej
 • Wie czym była Bogurodzica
 • Zna przebieg wojny pod Grunwaldem
 • Potrafi wymienić skutki wojny z zakonem
 • Potrafi pracować z tekstem źródłowym

Zadanie domowe z dnia 20. 03.2021

W jaki sposób okazało się, że Krzyżacy są wrogami Polski ?