kONSPEKTKONSPEKT DLA KLASY IV/ V

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA  1 –  13 października 2023    

Nazwa bloku programowego:  Historia

Temat  :   Bolesław Chrobry. Pierwszy król Polski

Cele główne:

 • Uczeń potrafi pracować z tekstem źródłowym
 • Zna postać Bolesława Chrobrego
 • Umie wyjaśnić pojęcie król

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie jakie znaczenie miała koronacja Bolesława Chrobrego
 • Wie w jakim celu Otton III przyjechał do Gniezna
 • Umie wyjaśnić powstanie zjazdu w Gnieźnie

 

 

Zadanie domowe

Odpowiem na pytania

Konspakt

KONSPEKT DLA KLASY VI/ VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA  1 –  28 października 2023    

Nazwa bloku programowego:  Historia

Temat  :   Artyści renesansu.

Cele główne:

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie renesans
 • Wie kim byli humaniści

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna postacie włoskiego renesansu
 • Wie kim był Erazm z Notterdamu i z czego zasłynął
 • Zna postać Mikołaja Kopernika i jego osiągnięcia

Zadanie domowe

Odpowiem na pytania

 1. Co odkrył Mikołaj Kopernik ?
 2.  Z czedo zasłynał Eram z Notterdamu ?

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA  1  –   23 września 

Nazwa bloku programowego:  Historia

Temat :  Dawni Słowianie. Chrzest Polski

Cele główne:

 • Uczeń wie kim byli Słowianie
 • Kim był Mieszko I

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Kogo nazywano poganami ?
 • Wie jakie znaczenie miał chrzest Polski i kiedy się odbył
 • Jak wyglądał gród słowiański
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie książę

Zadanie domowe z dnia 23.09.2023

Co chrzest Polski zmienił w kontaktach Mieszka I z władcami innych państw ?

Konspekt

 

Konspekt dla klasy IV- V

Opracował : Tomasz Bieliński

LEKCJA 1 –  9 WRZEŚNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO Historia

Temat:   Jak poznać przeszłość.

Cele główne: uczeń

 • Wie jak odkryto osadę w Biskupinie ?
 • Potrafi pracować z tekstem

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, czym są źródła historyczne i zna ich podział
 • Wie czym zajmują się historycy
 • Potrafi wyjaśnić dlaczego trzeba chronić źródła historyczne.
 • Umie wyjaśnić pojęcie archeologia

Zadanie domowe:

Odpowiem na pytanie  Na czym polega praca historyków, którzy prowadzą badania naukowe

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 1  –   22 kwietnia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Co zawdzięczamy starożytnym Grekom ?

Cele główne:  uczeń, 

 • Umie wyjaśnić pojęcie Akropol
 • Zna rzeźbiarzy antycznej Grecji

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie z czego zasłynął grecki teatr
 • Potrafi wyjaśnić kim był Dionizos i Sofokles
 • Wie czym różni się tragedia od komedii
 • Umie wyjaśnić pojęcie Iliada i Odyseja
 • Zna osiągnięcia Greków w dziedzinie literatury i nauki

 

 

Konspekt / ciekawostki historyczne

KONSPEKT DLA KLASY IV- VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 1  –   22 kwietnia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Ciekawostki historyczne

Temat :   Historia fotografii

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kim był Leonardo do Vinci i z czego zasłynął ?
 • Poznaje aparat fotograficzny camera obscura

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie kiedy został utrwalony obraz i w jaki sposób
 • Zna działanie obecnych aparatów cyfrowych
 • Wie czym różnią się dawne fotografie od współczesnych
 • Potrafi wskazać różnicę pomiędzy działaniem aparatu 100 lat temu a dzisiaj

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V
OPRACOWAŁA:  mgr Małgorzata Pamuła-Kapica
LEKCJA 13 – 15 kwietnia 2023 r.
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia
Temat: Chrzest Polski i postacie historyczne

Cele główne: Uczeń:
• przytacza przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń historycznych,
• odczytuje z tekstów źródłowych najważniejsze informacje,
• ustala kolejność chronologiczną najważniejszych wydarzeń historycznych.

Cele szczegółowe: Uczeń:
• przyporządkowuje postacie historyczne do wydarzeń,
• rozpoznaje postacie historyczne na podstawie zdjęć.
Zadanie domowe: Karta graficzna: Mikołaj Kopernik i Wielcy uczeni XV-wiecznej Polsk

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  IV- V

OPRACOWAŁ :  Tomasz Bieliński

Lekcja 12 – 25 marca

Nazwa bloku programowego :  Historia

Temat:  Przygotowanie do egzaminu.  Rozwiązujemy wzorcowy test egzaminacyjny

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć.
 • Umiejętność rozwiązania testu

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  11 –  11 marca

Nazwa bloku programowego:  Historia

Tema1 :  Pierwszy król Polski

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Wie kim był Bolesław Chrobry

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie wyprawa misyjna
 • Wie jakie znaczenie miał zjazd w Gnieźnie
 • Zna postać Ottona III
 • Wie jakie znaczenie dla Polski miała koronacja Bolesława Chrobrego

Zadanie domowe z dnia 11. 03.2023

Pytanie B i C str 50 Podręcznik  do historii klasa IV

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA  10 –  18 lutego

Nazwa bloku programowego:  Historia

Temat :  Dawni Słowianie. Chrzest Polski

Cele główne:

 • Uczeń wie kim byli Słowianie
 • Kim był Mieszko I

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Kogo nazywano poganami ?
 • Wie jakie znaczenie miał chrzest Polski i kiedy się odbył
 • Jak wyglądał gród słowiański

Zadanie domowe z dnia 18.02.2023

Co chrzest Polski zmienił w kontaktach Mieszka I z władcami innych państw ?