Konspekt

NSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 13 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Rycerze i zamki. Wielka wojna z zakonem krzyżackim.

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kim byli rycerze
 • Zna przyczyny wybuchu wojny zakonem

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi wymienić elementy zamku rycerskiego
 • Wie kim był Zawisza Czarny
 • Zna dowódców wojny polsko- krzyżackiej
 • Wie czym była Bogurodzica
 • Zna przebieg wojny pod Grunwaldem
 • Potrafi wymienić skutki wojny z zakonem
 • Potrafi pracować z tekstem źródłowym

Zadanie domowe z dnia 20. 03.2021

W jaki sposób okazało się, że Krzyżacy są wrogami Polski ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 12 –  6 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Unia Polski z Litwą

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Uczeń wie w jakim celu została zawarta Unia Polski z Litwą ?

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi wymienić przyczyny Unii Polsko – Litewskiej
 • Wie kim był Jadwiga Andegaweńska i Ludwik Węgierski
 • Zna wrogów państwa Litewskiego
 • Potrafi wymienić korzyści unii polsko- litewskiej
 • Wie kim był Władysław Jagiełło
 • Wie w jakim celu został odnowiony Uniwersytet Jagielloński ?
 • Potrafi pracować z tekstem źródłowym

Zadanie domowe z dnia 20. 02.2021

Podaj warunki  na jakich Polska i Litwa zawarły Unię

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 11 –  20 lutego 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Przygotowanie do egzamiów. Rozwiązujemy wzorcowe testy

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z schematyką testów

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Umiejętność rozwiązania testów klasyfikacyjnych
 • Wyjaśnienie pytań zamkniętych i otwartych

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: Tomasz Bieliński

LEKCJA 10 –  13 lutego 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1  : Upadek i odbudowa państwa polskiego. 

Temat 2 : Postać Kazimierza Wielkiego

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Zapoznanie z postacią Mieszka II, Bolesława Śmiałego oraz Kazimierza Odnowiciela
 • Uczeń wie jakie są oznaki władzy królewskiej

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie powstanie ludowe oraz zna przyczyny wybuchu
 • Wie co oznacza pojecie Najazd Brzetysława
 • Zna znaczenie koronacji Bolesława Śmiałego
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie rozbicie dzielnicowe Polski
 • Wie co zrobił Kazimierz Wielki dla umocnienia państwa polskiego
 • Umie wskazać kiedy powstał i w jakim celu pierwszy Uniwersytet w Polsce

Zadanie domowe:

Odpowiem na pytanie : W jakim celu Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS IV- V

OPRACOWAŁ: Tomasz Bieliński

Lekcja 8 – 23 stycznia

Nazwa bloku programowego:  Historia

Temat 1 : Postać Bołesława Krzywoustego

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z postacią Bolesława Krzywoustego

       Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wie dlaczego wybuchała wojna z Niemcami ?
 • Zna sytuację Polski za czasów panowania Bolesława Krzywoustego
 • Potrafi wymienić przyczyny wojny z Głogowem
 • Wie kim był Henryk V

  Zadanie domowe z dnia 23.01.2021

Odpowiedź na pytanie : Co zadecydowało o niepowodzeniu wyprawy Henryka V ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁA: Tomasz Bieliński

Lekcja 7 – 9 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat 1 :  Rozwiązujemy test klasyfikacyjny na podstawie przerobionych materiałów

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów ze schematem testów egzaminacyjnych
 • Umiejętność rozwiązania testów
 • Zrozumienie treści pytań występujących w teście

Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 5– 7 grudnia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia. Demokracja ateńska

Temat 1 :  Starożytna Grecja

 Cele główne: Uczeń

 • Zna datę kształtowania się demokracji ateńskiej
 • Posiada podstawowe wiadomości na temat położenia Grecji

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie i zna postać Peraklesa
 • Potrafi wyjaśnić kto rządził w Atenach
 • Umie wskazać różnice pomiędzy zgromadzeniem ludowym a radą pięciuset
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie ostracyzmu
 • Wie jaki podział społeczeństwa występował w Atenach

ZADANIE DOMOWE Z DNIA 7 GRUDNIA

 1. Porównaj prawa kobiet i mężczyzn w Atenach
 2. Omów położenie niewolników ateńskich

 

Konspekt


KONSPEKT DLA KLASY IV-V
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 4–21 LISTOPADA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOHistoria

Temat :  Starożytny Izrael                                                                 

 Cele główne: Uczeń

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie Bliski Wschód

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi wymienić wyjaśnić czym jest politeizm i judaizm
 • Potrafi opisać cechy charakterystyczne Biblii hebrajskiej
 • Potrafi opisać powstanie i upadek Izraela
 • Wie czym jest dekalog i Tora

Zadanie domowe z dnia 21.11.2020

 • Wyjaśnij pojęcie judaizm, dekalog, Tora
 • Zapoznaj się z wiadomościami ze str 39/ 43 podręcznik Historia kl. 5  (uczniowie, którzy nie posiadają podręcznika otrzymają ksera materiału)

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 4– 7 LISTOPADA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOHistoria

Temat :  Wierzenia starożytnych Egipcjan

 Cele główne: Uczeń

 • Zna pojęcie politeizmu i wielobóstwa

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

 • Wymienić bogów egipskich oraz określić ich funkcje
 • Wyjaśnić przed kim i jak faraonowie próbowali zabezpieczyć swoje groby
 • Przedstawić gdzie grzebani byli zmarli
 • Wskazać miejsca gdzie chronili się faraonowie
 • Opisać piramidę Cheopsa
 • Wyjaśnić czym były mumie
 • Umie opisać sąd Ozyrysa

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 3 – 24 PAŹDZIERNIKA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOHistoria

Temat : Starożytny Egipt

 Cele główne: Uczeń

 • Zna powstanie państwa egipskiego

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

 • Umie opisać rządy egipskie
 • Wie kto rządził w Egipcie
 • Wie jaką rolę odgrywał Nil dla starożytnego Egiptu.
 • Zna podział społeczeństwa egipskiego
 • Potrafi wyjaśnić czym zajmowali się egipscy pisarze