Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 1  –  17 września 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1, 2  :  Śladami historii. O źródłach historycznych

Cele główne:  uczeń, 

 • Co to jest historia i dlaczego się jej uczymy ?

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna zajęcia historyka i archeologa
 • Wie co mówią co mówią o przeszłości źródła historyczne
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie muzeum i co się w nim znajduje?
 • Wie czym różni się legenda od obyczajów

Zadanie domowe z dnia 17. 09. 2022

 1. Opiszę w kilku zdaniach czym zajmuje się archeologia ?
 2. Określ rodzaj podanych źródeł historycznych: zdjęcie, film, naszyjnik, pamiętnik

 

 

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 4-  2 kwietnia 2022

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat:   Testy egzaminacyjne. Przygotowanie do egzaminów. I, II wojna światowa. Odzyskanie niepodległości.

 Rozwiązujemy testy kwalifikacyjne przygotowujące do egzaminów państwowych

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 3-  26 marca 2022

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat:   Wojna polsko- szwedzka 1665- 1660

 Cele główne: uczeń,

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie potopu
 • Wie dlaczego król Szwecji zaatakował Polskę

Cele szczegółowe: uczeń

 • Wie kim był Augustyn Kordecki
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie oddziały partyzanckie
 • Zna postać Stefana Czarnieckiego
 • Potrafi  wymienić  przyczyny i skutki wojny polsko- szwedzkiej

Zadanie domowe z dnia 26.03. 2022

Wymień i opisz przyczyny wojny polsko – szwedzkiej

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 7  –  12 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Wybitne postacie : Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski, Józef Wybicki, Napoleon Bonaparte, Karol Wojtyła

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kim była postacie historyczne wskazane w temacie

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wymienić ważne wydarzenia z nimi związane
 • Wie z czego zasłynęli   i jakie były ich zasługi
 • Potrafi wskazać na ilustracji każdą z postaci

Zadanie domowe z dnia 12. 03. 2022

Opiszę w kilku zdaniach wybraną postać z dzisiejszych zajęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  IV

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA  8–  12 lutego

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :   Przygotowanie do egzaminów klasyfikacyjnych.

Cele główne: 

 • Zapoznanie ucznia z formularzem egzaminu
 • Poznanie postaci Bolesława Chrobrego

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wie kto założył Akademię Krakowską
 • Zna działalność Akademii
 • Wie kto jest założycielem Akademii Krakowskiej
 • Zna postać Popiela jako bohatera legendy

 

 

Konspekt

NSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 13 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Rycerze i zamki. Wielka wojna z zakonem krzyżackim.

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kim byli rycerze
 • Zna przyczyny wybuchu wojny zakonem

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi wymienić elementy zamku rycerskiego
 • Wie kim był Zawisza Czarny
 • Zna dowódców wojny polsko- krzyżackiej
 • Wie czym była Bogurodzica
 • Zna przebieg wojny pod Grunwaldem
 • Potrafi wymienić skutki wojny z zakonem
 • Potrafi pracować z tekstem źródłowym

Zadanie domowe z dnia 20. 03.2021

W jaki sposób okazało się, że Krzyżacy są wrogami Polski ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 12 –  6 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Unia Polski z Litwą

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Uczeń wie w jakim celu została zawarta Unia Polski z Litwą ?

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi wymienić przyczyny Unii Polsko – Litewskiej
 • Wie kim był Jadwiga Andegaweńska i Ludwik Węgierski
 • Zna wrogów państwa Litewskiego
 • Potrafi wymienić korzyści unii polsko- litewskiej
 • Wie kim był Władysław Jagiełło
 • Wie w jakim celu został odnowiony Uniwersytet Jagielloński ?
 • Potrafi pracować z tekstem źródłowym

Zadanie domowe z dnia 20. 02.2021

Podaj warunki  na jakich Polska i Litwa zawarły Unię

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 11 –  20 lutego 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Przygotowanie do egzamiów. Rozwiązujemy wzorcowe testy

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z schematyką testów

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Umiejętność rozwiązania testów klasyfikacyjnych
 • Wyjaśnienie pytań zamkniętych i otwartych

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: Tomasz Bieliński

LEKCJA 10 –  13 lutego 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1  : Upadek i odbudowa państwa polskiego. 

Temat 2 : Postać Kazimierza Wielkiego

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Zapoznanie z postacią Mieszka II, Bolesława Śmiałego oraz Kazimierza Odnowiciela
 • Uczeń wie jakie są oznaki władzy królewskiej

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie powstanie ludowe oraz zna przyczyny wybuchu
 • Wie co oznacza pojecie Najazd Brzetysława
 • Zna znaczenie koronacji Bolesława Śmiałego
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie rozbicie dzielnicowe Polski
 • Wie co zrobił Kazimierz Wielki dla umocnienia państwa polskiego
 • Umie wskazać kiedy powstał i w jakim celu pierwszy Uniwersytet w Polsce

Zadanie domowe:

Odpowiem na pytanie : W jakim celu Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS IV- V

OPRACOWAŁ: Tomasz Bieliński

Lekcja 8 – 23 stycznia

Nazwa bloku programowego:  Historia

Temat 1 : Postać Bołesława Krzywoustego

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z postacią Bolesława Krzywoustego

       Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wie dlaczego wybuchała wojna z Niemcami ?
 • Zna sytuację Polski za czasów panowania Bolesława Krzywoustego
 • Potrafi wymienić przyczyny wojny z Głogowem
 • Wie kim był Henryk V

  Zadanie domowe z dnia 23.01.2021

Odpowiedź na pytanie : Co zadecydowało o niepowodzeniu wyprawy Henryka V ?