kONSPEKTKONSPEKT DLA KLASY IV/ V

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA  1 –  13 października 2023    

Nazwa bloku programowego:  Historia

Temat  :   Bolesław Chrobry. Pierwszy król Polski

Cele główne:

  • Uczeń potrafi pracować z tekstem źródłowym
  • Zna postać Bolesława Chrobrego
  • Umie wyjaśnić pojęcie król

Cele szczegółowe: Uczeń

  • Wie jakie znaczenie miała koronacja Bolesława Chrobrego
  • Wie w jakim celu Otton III przyjechał do Gniezna
  • Umie wyjaśnić powstanie zjazdu w Gnieźnie

 

 

Zadanie domowe

Odpowiem na pytania

Leave a Reply