Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  1 – 15 września

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Skala, plan, mapa.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z terminologią używaną w kartografii;
 • Zastosowanie skalowania oraz odczyt skali zamiesznonej w legendzie mapy;
 • Przeliczanie skal planów i map

Cele szczegółowe:

 • Uczeń charakteryzuje skalę stosowaną w mapach;
 • Uczeń wyjaśnia termin- plan, skala oraz mapa;
 • Uczeń odczytuje i stosuje obliczenia skali.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”,  mapa.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Skala, plan, mapa.

 1. Omówienie terminów stosowanych w kartografii,
 2. Omówienie skali oraz jej odczytu z legendy mapy,
 3. Przeliczanie jednostek stosowanych przy skalowaniu w kartografii.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja  15 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przygotowanie do testu.  Ciało stałe.

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje ciała stałe i ich właściwości.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wyjaśnia termin- Ciało stałe,
 • uczeń opisuje właściwości ciał stałych (w tym właściwości mechaniczne).

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ciało stałe.

 1. Wyjaśnienie terminologii określającej ciała stałe,
 2. Charakterystyka ciał stałych,
 3. Charakterystyka właściwości ciał stałych,
 4. Charakterystyka ciał stałych w odniesieniu do sposobu ich wykorzystania.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr  Monika Monsen

Lekcja  14 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przygotowanie do testu.  Budowa świata.

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje budowę otaczającego nas świata.

Cele szczegółowe: uczeń: 

 • wyjaśnia terminy- Substancja, Stan skupienia,
 • opisuje właściwości poszczególnych stanów skupienia.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Budowa świata.

 1. Wyjaśnienie terminologii stosowanej w określaniu budowy świata ,
 2. Charakterystyka stanów skupienia,
 3. Charakterystyka różnic

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja  13 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przygotowanie do testu. Tatry.

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje Tatry- krainę turni i grani.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wskazuje położenie Tatr na mapie,
 • charakteryzuje krajobraz wysokogórski,
 • charakteryzuje Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie,
 • charakteryzuje pogodę i roślinność Tatr.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Tatry.

 1. Wskazanie Tatr na mapie,
 2. Charakterystyka krajobrazu wysokogórskiego,
 3. Rozmowa o podziale Tatr na Wysokie i Zachodnie,
 4. Rozmowa na temat pogody i roślinności występującej w Tatrach, w tym pięter roślinności.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: Monika Monsen

Lekcja  12 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Góry niskie, średnie i wysokie.

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje łańcuchy górskie w Polsce.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wskazuje położenie łańcuchów górskich w Polsce,
 • charakteryzuje rodzaje skał występujących w górach,
 • charakteryzuje krajobraz łańcuchów górskich w Polsce.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Góry niskie, średnie i wysokie.

 1. Wskazanie na mapie Polski łańcuchów górskich.
 2. Rozmowa na temat rodzajów skał występujących w górach.
 3. Rozmowa na temat różnic i podobieństw łańcuchów górskich w Polsce.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja  11 – 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Test sprawdzający z zakresu: Niziny Środkowopolskie, Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko- Częstochowska.

 1. Krajobraz Wyżyny Lubelskiej.
 2. Kraków- dawna stolica Polski.

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje Wyżynę Lubelską.
 • uczeń charakteryzuje Kraków jako dawną stolicę Polski

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wskazuje położenie Wyżyny Lubelskiej,
 •  charakteryzuje krajobraz rolniczy,
 •  wymienia główne miasta leżące na terenie Wyżyny Lubelskiej,
 •  wskazuje położenie Krakowa,
 •  opisuje historię zmian miasta Kraków.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wyżyna Lubelska.

 1. Wskazanie na mapie terenu Wyżyny Lubelskiej,
 2. Rozmowa na temat krajobrazu rolniczego,
 3. Rozmowa na temat historii miasta Kraków.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Kraków- dawna stolica Polski

 1. Wskazanie na mapie położenia miasta Kraków,
 2. Rozmowa na temat historii, architektury oraz zabytków Krakowa.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ:  mgr Monika Monsen

Lekcja  10 – 3 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Wyżyna Krakowsko- Częstochowska

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje Wyżynę Krakowsko- Częstochowską.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wskazuje położenie Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej na mapie,
 • charakteryzuje krajobraz krasowy,
 • uczeń opisuje formy krasowe,
 • uczeń opisuje świat przyrody ożywionej na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej,
 • uczeń opisuje „Szlak Orlich Gniazd”.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wyżyna Krakowsko- Częstochowska

 1. Wskazanie na mapie terenu Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej,
 2. Rozmowa na temat krajobrazu krasowego,
 3. Rozmowa na temat występowania świata przyrody ożywionej na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej,
 4. Rozmowa na temat szlaków turystycznych a przede wszystkim „Szlaku Orlich Gniazd”.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:   mgr Monika Monsen

Lekcja  9 – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Śląsk- krajobraz miejsko- przemyslowy

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje Wyżynę Śląską

Cele szczegółowe: uczeń:

 • uczeń wskazuje położenie Wyżyny Ślaskiej na mapie
 • uczeń charakteryzuje krajobraz miejsko- przemysłowy
 • uczeń opisuje złoża surowców naturalnych występujących na Wyżynie Śląskiej
 • uczeń opisuje następstwa rozwoju przemyslu

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Śląsk- krajobraz miejsko- przemysłowy

 1. Wskazanie na mapie terenu Wyżyny Śląskiej
 2. Rozmowa na temat surowców naturalnych
 3. Rozmowa na temat skutków rozwoju przemysłu w oparciu o informacje dotyczące Wyżyny Śląskiej
 4. Rozmowa na temat działań przeprowadzanych w celu ochrony środowiska na terenie Wyżyny Śląskiej

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V
OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja 8 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda
Temat: Krajobraz Nizin Środkowopolskich

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje Nizinę Środkowopolską (w tym Niziny Mazowieckie).

Cele szczegółowe:

 • uczeń wskazuje położenie pasa Niziny Środkowopolskiej na mapie;
 • uczeń podaje cechy określające pojęcie „nizina”,
 • uczeń charakteryzuje krajobraz nizinny

Metody:

 • wykład;
 • pogadanka;
 • praca z książką;
 • praca z mapą;

Środki dydaktyczne:
Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica.

Przebieg:
I jednostka lekcyjna: 
Temat : Krajobraz Nizin Środkowopolskich.

 • Wskazanie na mapie pasa Nizin Środkowopolskich, w tym Mazowieckich;
 • Rozmowa na temat pojęć: „nizina”, „równina”, „wysoczyzna” i „kotlina” ;
 • Charakterystyka krajobrazu nizinnego;

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V
OPRACOWAŁA: mgr Julia Wölk

Lekcja 7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda
Temat: Krajobraz pasa pojezierzy.

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje pas pojezierzy.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wskazuje na mapie położenie pojezierzy;
 • uczeń podaje cechy wyróżniające poszczególne pojezierza,
 • uczeń wymienia cechy krajobrazu pojeziernego;

Metody:

 • wykład;
 • pogadanka;
 • „burza” mózgów
 • praca w grupach;
 • praca z książką.

Środki dydaktyczne:
Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy.

Przebieg:
I jednostka lekcyjna:
Temat : Krajobraz pasa pojezierzy.

 • Wskazanie na mapie Pojezierza: Mazurskie, Suwalskie, Pomorskie i Wielkopolskie;
 • Cechy wyróżniające poszczególne pojezierza.
 • Rozmowa na temat cech krajobrazu pojeziernego.