Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
Lekcja 2- 23.09.2023
Nazwa bloku programowego: Przyroda
Temat: Jestem świadomym przyrodnikiem.

Cele główne:

 • potrafi przeprowadzić obserwacje terenowe w uwzględnieniem przydatnych
  przyrządów.
 • umie określić kierunki geograficzne.

Cele szczegółowe: uczeń

 • potrafi określić czym są obserwacje,
 • jest w stanie wymienić przyrządy umożliwiające obserwacje przyrody,
 • umie objaśnić zastosowanie poszczególnych przyrządów,
 • potrafi wskazać kierunki geograficzne
 • umie określić i wskazać widnokrąg.

Zadania domowe z dnia 23.09.2023
wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń- strony 15 i 16

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV /V

OPRACOWAŁA : Sylwia Wawrylak

Lekcja 1 – 9 września 2023

Nazwa bloku programowego : Przyroda.

Temat : Poznajemy warsztat przyrodnika.

Cele główne :

 • zaznajomienie się z terminem przyroda,
 • metody i obserwacje przyrody,
 • struktura przeprowadzania doświadczeń.

Cele szczegółowe uczeń :

 • umie wyodrębnić składniki przyrody i je sklasyfikować,
 • wie co oznacza pojęcie organizm i czynności życiowe,
 • potrafi wskazać narządy zmysłów,
 • potrafi przeprowadzić doświadczenie na podstawie instrukcji postępowania.

Zadania domowe z dnia 9.09.2023

 • doświadczenie na cały rok ,,Jaki wpływ mają pory roku na otaczającą nas przyrodę”, termin sprawdzenia koniec maja 2024.
 • rozdział 1 zadanie 2 z zeszytu ćwiczeń * dla chętnych zadanie 4 str.7 zeszyt ćwiczeń,
 • rozdział 2 zadanie 1 i 2 z zeszytu ćwiczeń.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielńska

LEKCJA  13 –  22 kwietnia

Nazwa bloku programowego:  Przyroda

Temat    :   Składniki pogody oraz ich pomiary

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Zna składniki pogody

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie o czym mówi temperatura powietrza ?
 • Umie wyjaśnić pojęcie ciśnienie atmosferyczne
 • Zna rodzaje wiatru
 • Wie czym jest mgła
 • Umie wyjaśnić pojęcie pogoda
 • Zna nazwy przyrządów, którymi sprawdzamy pogodę.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  IV- VII

OPRACOWAŁA :  Anna Wirska

Lekcja 13 – 15 kwietnia 2023

Nazwa bloku programowego : Przyroda/Biologia

Temat:  Przygotowanie do egzaminu.  Rozwiązujemy wzorcowy test egzaminacyjny

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć.
 • Umiejętność rozwiązania testu

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁA mgr  Anna Wirska

LEKCJA  12 –  25 marca

Nazwa bloku programowego:  Przyroda

Tema1, 2  :   Tkanki roślinne.  Budowa i funkcje organów rosliny.

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Zna rodzaje  tkanek roślinnych
 • Potrafi wskazać główne funkcje tkanek roślinnych
 • Zna budowę  rośliny ( liść , łodyga)

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie jaka jest funkcja tkanki roślinnej
 • Potrafi używać do obserwacji mikroskopu
 • Potrafi wymienić rodzaje tkanek roślinnych
 • Zna elementy budowy rośliny
 • Potrafi wymienić funkcję elementów rośliny

 

Zadanie domowe z dnia 25. 03.2023

 1. Wymień funkcję tkanek roślinnych- wybranych
 2. Wymień rodzaje tkanek roślinnych
 3. Wymień elementy rośliny i ich funkcje

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  11 –  11 marca

Nazwa bloku programowego:  Przyroda

Tema1, 2  :   Przyrządy i pomoce przyrodnika.  Określamy kierunki geograficzne

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Wie jakim przyrządami posługuje się przyrodnik
 • Potrafi wskazać główne kierunki widnokręgu

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie jak posługiwać się lupą
 • Wie do czego służy kompas
 • Potrafi używać do obserwacji mikroskopu
 • Zna pośrednie kierunki geograficzne i zna ich oznaczenia
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie widnokrąg.

Zadanie domowe z dnia 11. 03.2023

 1. Wymień trzy przyrządy dzięki, którym można dokonać obserwacji przyrody

Podaj trzy przykłady obiektów przyrodniczych, które można obserwować przez lornet

Konspekt


KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  –  18 luty 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda

Temat klasa 4 :  Trawienie i wchłanianie pokarmu – budowa układu pokarmowego.

Temat klasa 5: Budowa i różnorodność grzybów.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie budowy układu pokarmowego człowieka oraz grup składników pokarmowych
 • Określenie funkcji układu pokarmowego
 • Poznanie środowiska życia i budowy grzybów
 • Poznanie czynności życiowych grzybów
 • Znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka

Cele szczegółowe: Uczeń  

 • wskazuje na planszy, modelu elementy budujące układ pokarmowy i opisuje jego funkcje
 • opisuje podstawowe zasady dbałości o ciało i otoczenie.
 • opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się).
 • przedstawia środowiska życia grzybów
 • wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do grzybów;
 • wykazuje różnorodność budowy grzybów (jednokomórkowe, wielokomórkowe);
 • wybrane czynności życiowe grzybów (odżywianie, oddychanie);
 • przedstawia znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka.

 

Zadanie domowe z dnia 15. 10. 2022

 1. Klasa IV zeszyt ćwiczeń ćw.1,2 strona 43 ćw. 3 strona 44
 2. Klasa V wykonanie notatki w zeszycie zamieszczonej poniżej załącznik nr 1.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  – 04  luty 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda

Temat : Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wirusy i bakterie.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie charakterystyki budowy wirusów
 • Poznanie charakterystyki budowy bakterii
 • Poznanie znaczenia bakterii w przyrodzie
 • Poznanie chorób wywołanych drobnoustrojami chorobotwórczymi i pasożytami 

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wyjaśnia dlaczego wirusy nie są organizmami
 • Wymienia miejsca występowania bakterii
 • Omawia znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka
 • Wymienia przykłady chorób wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych

Zadanie domowe z dnia 04.02. 2023

Klasa 4 : Zeszyt ćwiczeń 1 strona 65; 3,4,5 strona 66

Klasa 5:  Zeszyt ćwiczeń 1,2 strona 46; 7,8 strona 48-49

 

 

 

 

 

Notatka – Złoty nauczyciel

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  –  28 stycznia 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda

Klasa 4- Temat : Trawienie i wchłanianie pokarmu.

Klasa 5 – Temat: Klasyfikacja organizmów – 5 królestw organizmów.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie charakterystyki poszczególnych królestw organizmów.
 • Poznanie składników pokarmowych oraz ich znaczenie dla organizmu.
 • Poznanie narządów układu pokarmowego i ich roli.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wymienia narządy układu pokarmowego.
 • Wymienia składniki pokarmowe i opisuje ich znaczenie dla organizmu.
 • Określa funkcje układu pokarmowego.
 • Wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka.
 • Wymienia 5 królestw organizmów
 • Podaje cechy charakterystyczne  poszczególnych królestw.

Zadanie domowe z dnia 28.01. 2023

Klasa 4 – Zeszyt ćwiczeń 1,2 strona 43 ; 3 strona 44

Klasa 5 – Zeszyt ćwiczeń 1 strona 43

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  –  14 stycznia 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda

Temat :  Organizmy różnią się sposobem odżywiania, łańcuch pokarmowy.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie podziału i sposobu pobierania pokarmu przez organizmy samożywne i cudzożywne
 • Poznanie cech umożliwiających pobieranie karmu z otoczenia
 • Wskazanie zależności pokarmowych między organizmami

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Rozpoznaje organizmy cudzożywne i samożywne
 • Charakteryzuje organizmy samożywne i cudzożywne
 • Wykazuje zależności pokarmowe pomiędzy organizmami żyjącymi w najbliższej okolicy

 

Zadanie domowe z dnia 14.01. 2023

Wykonanie dowolnego łańcucha pokarmowego składającego się z minimum 5 ogniw – zawierać musi organizmy przedstawione w postaci ilustracji i odpowiednich podpisów z podziałem na: producentów, konsumentów roślinożernych, konsumentów mięsożernych