Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  –  28 stycznia 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda

Klasa 4- Temat : Trawienie i wchłanianie pokarmu.

Klasa 5 – Temat: Klasyfikacja organizmów – 5 królestw organizmów.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie charakterystyki poszczególnych królestw organizmów.
 • Poznanie składników pokarmowych oraz ich znaczenie dla organizmu.
 • Poznanie narządów układu pokarmowego i ich roli.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wymienia narządy układu pokarmowego.
 • Wymienia składniki pokarmowe i opisuje ich znaczenie dla organizmu.
 • Określa funkcje układu pokarmowego.
 • Wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka.
 • Wymienia 5 królestw organizmów
 • Podaje cechy charakterystyczne  poszczególnych królestw.

Zadanie domowe z dnia 28.01. 2023

Klasa 4 – Zeszyt ćwiczeń 1,2 strona 43 ; 3 strona 44

Klasa 5 – Zeszyt ćwiczeń 1 strona 43

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  –  14 stycznia 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda

Temat :  Organizmy różnią się sposobem odżywiania, łańcuch pokarmowy.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie podziału i sposobu pobierania pokarmu przez organizmy samożywne i cudzożywne
 • Poznanie cech umożliwiających pobieranie karmu z otoczenia
 • Wskazanie zależności pokarmowych między organizmami

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Rozpoznaje organizmy cudzożywne i samożywne
 • Charakteryzuje organizmy samożywne i cudzożywne
 • Wykazuje zależności pokarmowe pomiędzy organizmami żyjącymi w najbliższej okolicy

 

Zadanie domowe z dnia 14.01. 2023

Wykonanie dowolnego łańcucha pokarmowego składającego się z minimum 5 ogniw – zawierać musi organizmy przedstawione w postaci ilustracji i odpowiednich podpisów z podziałem na: producentów, konsumentów roślinożernych, konsumentów mięsożernych

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  –  29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda

Temat 4  :  Składniki pogody.  Komórka roślinna i inne rodzaje komórek.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie składników pogody oraz przyrządów do ich pomiaru
 • Poznanie różnorodność kształtów i komórek.
 • Poznanie podstawowych elementów budujących komórkę roślinną i ich funkcje.
 • Poznanie przebiegu fotosyntezy

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Rozpoznaje składniki pogody
 • Rozpoznaje przyrządy do pomiaru składników pogody
 • Wskazuję i nazywa elementy budujące komórkę roślinną
 • Wykazuje różnice pomiędzy komórką roślinną a innymi komórkami
 • Wskazuje element odpowiedzialny za proces fotosyntezy i wyjaśnia jej przebieg

Zadanie domowe z dnia 26. 11. 2022

 1. Klasa IV zeszyt ćwiczeń ćw.1 strona 35 ćw. 3 strona 37
 2. Klasa V podręcznik ćwiczenia 2,4 strona 38

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  –  12 listopada 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda

Temat 3  :  Substancje wokół nas. Budowa komórki zwierzęcej.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie różnorodność kształtów i komórek.
 • Poznanie podstawowych elementów budujących komórkę zwierzęcą i ich funkcje.
 • Poznanie trzech stanów skupienia substancji (stały, ciekły i gazowy)

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Rozpoznaje i opisuje funkcje elementów budujących komórki zwierzęce.
 • Wyjaśnia dlaczego komórkę nazywamy podstawową jednostką życia.
 • Wyjaśnia od czego zależy kształt komórek zwierzęcych.
 • Wymienia i charakteryzuje trzy stany skupienia substancji.
 • Wymienia substancje ze swojego otoczenia i potrafi je dopasować do stanu skupienia podając również ich właściwości.

Zadanie domowe z dnia 12. 11. 2022

 1. Klasa IV zeszyt ćwiczeń ćw.2,3 strona 28-29
 2. Klasa V zeszyt ćwiczeń ćw. 1,2 strona 21, ćw. 4,5 strona 22

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  –  29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda

Temat 2  :  Przyrządy i pomoce przyrodnika, poznajemy kierunki geograficzne.   Jak poznawać biologię?

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie przyrządów pomagających w poznaniu przyrody
 • Poznanie kierunków geograficznych
 • Poznanie różnic pomiędzy doświadczeniem a obserwacją
 • Poznaje źródła informacji z różnych dziedzin biologii

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Rozpoznaje przyrządy przyrodnika
 • Wskazuję i nazywa kierunki geograficzne
 • składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy
 • Wymienia źródła informacji o biologii
 • Wykazuje różnice pomiędzy doświadczeniem a obserwacją

Zadanie domowe z dnia 15. 10. 2022

 1. Klasa IV zeszyt ćwiczeń ćw.1,2 strona 10-11 ćw. 1,2 strona 13
 2. Klasa V zeszyt ćwiczeń ćw. 1 strona 7, ćw. 2 strona 8

 

Konspekt


KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  1 –  15 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda

Temat 1  :  Przyroda i jej składniki. Czynności życiowe organizmów i ich hierarchiczna budowa.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie ożywionych i nieożywionych elementów przyrody oraz wytworów działalności człowieka.
 • Poznanie cech organizmów i czynności życiowych
 • Wskazanie poziomów organizacji budowy organizmu zwierzęcego i roślinnego
 • Wskazanie jedności budowy wszystkich organizmów

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Rozpoznaje składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy
 • Charakteryzuje czynności życiowe organizmów
 • Wykazuje cechy wspólne organizmów i jedność budowy

 

Zadanie domowe z dnia 15. 10. 2022

 1. Klasa IV zeszyt ćwiczeń ćw.1,2,3 strona 6-7
 2. Klasa V zeszyt ćwiczeń ćw. 2 strona 4, ćw. 3 strona 5, ćw.5 strona 6

Biologia

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 5-  2 kwietni 2022

Nazwa bloku programowego:  Biologia

Temat:  Testy klasyfikacyjne. Przygotowanie do egzaminów

 Cele główne:

 • Zapoznanie ucznia z testem

 

Cele szczegółowe: uczeń

 • Wyjaśnienie wymagań testowych
 •  Poznanie różnicy pomiędzy pytaniem otwartym z zamkniętym
 • Wyjaśnienie zagadnień testowych

 

 

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 9-  26 marca 2022

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat:  Przystosowanie ptaka do lotnego trybu życia

 Cele główne: uczeń,

 • Potrafi wymienić cechy charakterystyczne dzięki, którym ptaki latają
 • Poznaje elementy testu klasyfikacyjnego

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić  opisać budowę i rodzaje piór
 • Określić co oznacza  pojęcie ptak gniazdownik
 • Rozwiązać test egzaminacyjny zgodnie z wytycznymi

 

Konspekt

ONSPEKT DLA KLASY V – VI

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 8-  19 marca 2022

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat:  Przystosowanie ryby do wodnego trybu życia

 Cele główne: Zapoznanie uczniów z 

 •  Budową wewnętrzną i zewnętrzną ryby
 • Wzorcowym testem egzaminacyjnym.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić co ułatwia rybie pływanie
 • Umie wskazać rodzaje płetw u ryby
 • Rozwiązać test egzaminacyjny

Konspekt biologia

KONSPEKT DLA KLASY V – VI

OPRACOWAŁA  mgr Marta Walczak

Lekcja 7-  4 grudnia 2021

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Rodzaje tkanek zwierzęcych. Tkanka nerwowa.

 Cele główne:

 • Usystematyzowanie z pojęcia tkanki;
 • Wyjaśnienie budowy tkanki nerwowej;
 • Występowanie i zadania tkanki nerwowej.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić czym jest tkanka;
 • Wyjaśnić znaczenie tkanki nerwowej;
 • Opisać funkcje tkanki nerwowej;
 • Wyjaśnić i opisać budowę tkanki nerwowej.

Zadanie domowe

 1.  Jakie funkcje pełni tkanka nerwowa- nauczyć się.
 2. Gdzie, w organizmie człowieka, znajduje się tkanka nerwowa