Język angielski

 Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 1 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Verb: Have got.

 

Cele główne:

 • Powtórzenie materiału;
 • Wprowadzenie czasownika:have got. Zdania twierdzące, przeczące i pytające;
 • Utrwalanie czasownika have got.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozumie znaczenie i zastosowanie czasownika have got;
 • Potrafi ułożyć zdanie twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem have got.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  17 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Present Simple of the verb ‘have got’ – revision.

Cele główne:

 • Uczeń powtarza i utrwala wiadomości dotyczące tworzenia pytań i przeczeń w czasie teraźniejszym Present Simple

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi zastosować poznana wiedzę odpowiednio do tworzenia wypowiedzi oraz tworzy własne zdania z ich użyciem.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie od nauczyciela z podręcznika ‘Friends’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Present Simple of the verb ‘have got’– revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 4. Uczniowie razem z nauczycielem omawiają ewentualne niejasności, co ma na celu utrwalenie wiadomości.

Pożegnanie nauczyciela z klasą

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  16 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Present Simple of the verb ‘to be’ – revision.

Cele główne:

 • Uczeń powtarza i utrwala wiadomości dotyczące  tworzenia pytań i przeczeń w czasie teraźniejszym Present Simple

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi zastosować poznana wiedzę odpowiednio do tworzenia wypowiedzi oraz tworzy własne zdania z ich użyciem.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie od nauczyciela z podręcznika ‘Friends’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Present Simple of the verb ‘to be’– revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 4. Uczniowie razem z nauczycielem omawiają ewentualne niejasności, co ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  15 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Possessive pronouns – revision.

Cele główne:

 • Uczeń powtarza i utrwala wiadomości dotyczące różnic zaimków dzierżawczych od osobowych

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi rozróżnić zaimek osobowy od dzierżawczego z zdaniach i fragmentach tekstu.
 • Uczeń potrafi zastosować je odpowiednio do kontekstu wypowiedzi oraz tworzy własne zdanie z ich użyciem.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie od nauczyciela z podręcznika ‘Friends’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Possessive pronouns – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 4. Uczniowie razem z nauczycielem omawiają ewentualne niejasności, co ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  14 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: A picnic in the park.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności czytania, słuchania i mówienia;
 • Powtórzenie i uzupełnienie słownictwa związanego ze spędzaniem czasu na świeżym powietrzu, nazwami żywności.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna słownictwo związane z żywnością, spędzaniem wolnego czasu w parku na świeżym powietrzu, potraci powiedzieć co lubi a czego nie lubi robić i jeść na pikniku .
 • Uczeń potrafi opowiadać oraz krótko opisać swój wypad na piknik;

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie od nauczyciela, nagrania CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: A picnic in the park.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się ich zaciekawić.
 3. Uczniowie słuchają historyjkę na temat pikniku w parku, po czym dyskutują na jej temat.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja 13 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka angielskiego

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
 • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych
 • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów
 • Umiejętność pracy z tekstem
 • Poszerzenie słownictwa w języku angielskim

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów
 2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń
 3. Rozwiązywanie testów przez dzieci

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  12 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: My favourite holiday.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności mówienia i pisania;
 • Powtórzenie i uzupełnienie słownictwa związanego z wakacjami, czynnościami i sportami wakacyjnymi.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna słownictwo związane z wakacjami, czynnościami i sportami wakacyjnymi, potraci powiedzieć co lubi a czego nie lubi robić na wakacjach.
 • Uczeń potrafi opowiadać oraz krótko opisać swoje wakacje w formie pocztówki;

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie od nauczyciela, nagrania CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My favourite holiday.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się ich zaciekawić.
 3. Uczniowie słuchają historyjkę o wakacjach, po czym dyskutują na jej temat.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Uczniowie redagują swoją pocztówkę z wakacji.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  11 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego:Język angielski

Temat: My school year – talking about seasons and weather.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności słuchania i mówienia;
 • Powtórzenie i uzupełnienie słownictwa związanego z porami roku, pogodą oraz przyimkami czasu.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna słownictwo oraz potrafi opisać pogodę w różnych porach roku;
 • Uczeń rozumie tekst ‘Mój rok szkolny’ oraz potrafi opowiadać o swoim roku szkolnym.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie od nauczyciela, nagrania CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My school year – talking about seasons and weather.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się ich zaciekawić.
 3. Uczniowie słuchają historyjkę, po czym dyskutują na jej temat.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  10 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Santa’s little helper.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności słuchania i mówienia;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo i wyrażenia związane ze świętami;
 • Uczeń ćwiczy czas teraźniejszy ‘present simple’ i używa go do         opowiadania o świętach.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/santas-little-helper http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-santas-little-helper-worksheet.pdf

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Santa’s little helper.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się ich zaciekawić.
 3. Uczniowie oglądają historyjkę, po czym opowiadają o niej.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 8 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Christmas carols.

Cele główne:

 • Uczeń ćwiczy swobodne używanie jęzka angielskiego.
 • Uczeń poznaje angielskie kolędy.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje ćwiczy poprawną wymowę;
 • Uczeń poszerza słownictwo.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Teksty kolęd angielskich i nagrania ze strony internetowej www.youtube.com

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat: Christmas carols.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Uczniowie rozmawiają krótko o tradycjach świątecznych.
 3. Nauczyciel przedstawia teksty kolęd, razem z uczniami tłumaczy i wyjaśnia ich treść, po czym wszyscy wspólnie śpiewają kolędy.
 4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.