Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  12 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: My favourite holiday.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności mówienia i pisania;
 • Powtórzenie i uzupełnienie słownictwa związanego z wakacjami, czynnościami i sportami wakacyjnymi.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna słownictwo związane z wakacjami, czynnościami i sportami wakacyjnymi, potraci powiedzieć co lubi a czego nie lubi robić na wakacjach.
 • Uczeń potrafi opowiadać oraz krótko opisać swoje wakacje w formie pocztówki;

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie od nauczyciela, nagrania CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My favourite holiday.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się ich zaciekawić.
 3. Uczniowie słuchają historyjkę o wakacjach, po czym dyskutują na jej temat.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Uczniowie redagują swoją pocztówkę z wakacji.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  11 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego:Język angielski

Temat: My school year – talking about seasons and weather.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności słuchania i mówienia;
 • Powtórzenie i uzupełnienie słownictwa związanego z porami roku, pogodą oraz przyimkami czasu.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna słownictwo oraz potrafi opisać pogodę w różnych porach roku;
 • Uczeń rozumie tekst ‘Mój rok szkolny’ oraz potrafi opowiadać o swoim roku szkolnym.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie od nauczyciela, nagrania CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My school year – talking about seasons and weather.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się ich zaciekawić.
 3. Uczniowie słuchają historyjkę, po czym dyskutują na jej temat.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  10 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Santa’s little helper.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności słuchania i mówienia;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo i wyrażenia związane ze świętami;
 • Uczeń ćwiczy czas teraźniejszy ‘present simple’ i używa go do         opowiadania o świętach.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/santas-little-helper http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-santas-little-helper-worksheet.pdf

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Santa’s little helper.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się ich zaciekawić.
 3. Uczniowie oglądają historyjkę, po czym opowiadają o niej.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 8 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Christmas carols.

Cele główne:

 • Uczeń ćwiczy swobodne używanie jęzka angielskiego.
 • Uczeń poznaje angielskie kolędy.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje ćwiczy poprawną wymowę;
 • Uczeń poszerza słownictwo.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Teksty kolęd angielskich i nagrania ze strony internetowej www.youtube.com

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat: Christmas carols.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Uczniowie rozmawiają krótko o tradycjach świątecznych.
 3. Nauczyciel przedstawia teksty kolęd, razem z uczniami tłumaczy i wyjaśnia ich treść, po czym wszyscy wspólnie śpiewają kolędy.
 4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 7   – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Future predictions.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje zasady tworzenia zdań w czasie przyszłym.
 • Uczeń potrafi mówić o przypuszczeniach co do przyszłości.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje ćwiczy poprawną wymowę;
 • Uczeń poszerza słownictwo.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/will-future-predictions

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Future predictions.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Uczniowie piszą krótki test z wiedzy z poprzedniej lekcji.
 3. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy, z których uczniowie dowiadują się istotne informacje odnośnie czasu Future Simple.
 4. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 5. Uczniowie grają w grę internetową, która ma na celu utrwalenie wiadomości.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA:  mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  8 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: The mummy.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności słuchania i mówienia;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Poznaje nowe słownictwo i wyrażenia;
 • Ćwiczy czas present simple oraz present continuous.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-mummy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: The mummy.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się ich zaciekawić.
 3. Uczniowie oglądają historyjkę, po czym opowiadają co tam się wydarzyło.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Present Simple and Present Continuous.

Cele główne:

 • Uczeń potrafi rozróżnić czasy Present Simple i Continuous oraz zastosować je odpowiednio do kontekstu wypowiedzi.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje zasady tworzenia zdań w czasach Present Simple i Continuous;
 • Uczeń poszerza słownictwo.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-and-present-continuous

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Present Simple and Present Continuous.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy, z których uczniowie dowiadują się istotne informacje odnośnie czasów Present Simple i Continuous.
 3. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 4. Uczniowie grają w grę internetową, która ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: What will I be when I grow up?

Cele główne:

 • Uczeń poznaje nazwy zawodów;
 • Uczeń wie jak powiedzieć jaki zawód wykonuje osoba.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje zasady tworzenia zdań w czasie przyszłym „will”;
 • Uczeń rozwija umiejętność opisywania osób, opowiadając czym się zajmują

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/what-will-i-be-when-i-grow-up

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: What will I be when I grow up?.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, pytając kim chcą być kiedy dorosną.
 3. Uczniowie oglądają historyjkę, po czym opowiadają co tam się wydarzyło.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: One moment around the world.

Cele główne:

 • Uczeń wie jak powiedzieć godzinę;
 • Uczeń rozwija umiejętność płynnego mówienia.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo oraz zwroty;
 • Uczeń ćwiczy czas present continuous.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/one-moment-around-the-world

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: One moment around the world.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się ich zaciekawić.
 3. Uczniowie oglądają historyjkę, po czym opowiadają co tam się wydarzyło.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Friendship.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności mówienia;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo i wyrażenia;
 • Zachęcanie ucznia do myślenia kreatywnego;
 • Przedstawienie uczniom jak ważna jest przyjaźń.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;
 • Problemowe.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

https://www.teachingenglish.org.uk/article/friendship

https://www.youtube.com/watch?v=ozTrgZdntwI

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Friendship.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Krótkie wypracowanie pisemne na ocenę w ramach powtórki z poprzednich lekcji.
 3. Uczniowie oglądają krótkie nagranie i zgadują co będzie tematem lekcji..
 4. Uczniowie dostają arkusze z zadaniami do uzupełnienia związane z tematem.
 5. Uczniowie pracują w grupach w celu opisania dobrego przyjaciela.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.