Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: What will I be when I grow up?

Cele główne:

 • Uczeń poznaje nazwy zawodów;
 • Uczeń wie jak powiedzieć jaki zawód wykonuje osoba.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje zasady tworzenia zdań w czasie przyszłym „will”;
 • Uczeń rozwija umiejętność opisywania osób, opowiadając czym się zajmują

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/what-will-i-be-when-i-grow-up

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: What will I be when I grow up?.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, pytając kim chcą być kiedy dorosną.
 3. Uczniowie oglądają historyjkę, po czym opowiadają co tam się wydarzyło.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: One moment around the world.

Cele główne:

 • Uczeń wie jak powiedzieć godzinę;
 • Uczeń rozwija umiejętność płynnego mówienia.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo oraz zwroty;
 • Uczeń ćwiczy czas present continuous.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/one-moment-around-the-world

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: One moment around the world.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się ich zaciekawić.
 3. Uczniowie oglądają historyjkę, po czym opowiadają co tam się wydarzyło.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Friendship.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności mówienia;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo i wyrażenia;
 • Zachęcanie ucznia do myślenia kreatywnego;
 • Przedstawienie uczniom jak ważna jest przyjaźń.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;
 • Problemowe.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

https://www.teachingenglish.org.uk/article/friendship

https://www.youtube.com/watch?v=ozTrgZdntwI

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Friendship.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Krótkie wypracowanie pisemne na ocenę w ramach powtórki z poprzednich lekcji.
 3. Uczniowie oglądają krótkie nagranie i zgadują co będzie tematem lekcji..
 4. Uczniowie dostają arkusze z zadaniami do uzupełnienia związane z tematem.
 5. Uczniowie pracują w grupach w celu opisania dobrego przyjaciela.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Friendship.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności mówienia;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo i wyrażenia;
 • Zachęcanie ucznia do myślenia kreatywnego;
 • Przedstawienie uczniom jak ważna jest przyjaźń.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

https://www.teachingenglish.org.uk/article/friendship

https://www.youtube.com/watch?v=ozTrgZdntwI

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Friendship.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Krótkie wypracowanie pisemne na ocenę w ramach powtórki z poprzednich lekcji.
 3. Uczniowie oglądają krótkie nagranie i zgadują co będzie tematem lekcji..
 4. Uczniowie dostają arkusze z zadaniami do uzupełnienia związane z tematem.
 5. Uczniowie pracują w grupach w celu opisania dobrego przyjaciela.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Presents.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń utrwala nowo poznane słownictwo związane z urodzinami i prezentami;
 • Uczeń poznaje nowe słownictwo i wyrażenia;
 • Uczeń poznaje nazwy miesięcy.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-presents.pdf

Piosenka:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/shopping

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Presents.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Krótka powtórka z poprzedniej lekcji.
 3. Uczniowie śpiewają piosenkę.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 1   – 15 września

Nazwa bloku programowego: Stories.

Temat: Monster shooping trip.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznają nowe słowa z zakresu urodziny, kupowanie prezentów;
 • Uczeń ćwiczy strukturę present simple;

Metody:

 • Metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • Ruchowa;
 • Aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony https://www.teachingenglish.org.uk/article/monster-shopping-trip, Komputer

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :Monster shooping trip.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel utrwala z uczniami nowe słownictwo i zwroty.
 4. Uczniowie słuchają i odgrywają historyjkę i wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 15   – 12 maja

Nazwa bloku programowego: What do you do in your free time?

Temat: Yes, I can!

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • uczeń utrwala użycie can i czasu present simple.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Yes, I can!

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Uczniowie wykonują  zadania utrwalające.
 4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 14   – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: What do you do in your free time

Temat: I can’t walk anymore.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • uczeń utrwala użycie can i czasu present simple;

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat : I can’t walk anymore.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia nowe słownictwo.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 13   – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Test.

Temat: Test.

Cele główne:

 • powtórka materiału;
 • przygotowanie do testu pisemnego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń rozwiązuje zadania testowe;
 • uczeń zapoznaje się z formą testu pisemnego.

 

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi.

 

Środki dydaktyczne:

Arkusze testowe

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :       Test.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Nauczyciel rozdaje arkusze testów.
 3. Uczniowie pracują z testami.
 4. Nauczyciel zbiera testy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 12   – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Enjoy your meal.

Temat: Food around the world.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • uczeń utrwala użycie przedimków a/an/the;

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :  Food around the world.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia nowe słownictwo.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.