Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 1   – 15 września

Nazwa bloku programowego: Stories.

Temat: Monster shooping trip.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznają nowe słowa z zakresu urodziny, kupowanie prezentów;
 • Uczeń ćwiczy strukturę present simple;

Metody:

 • Metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • Ruchowa;
 • Aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony https://www.teachingenglish.org.uk/article/monster-shopping-trip, Komputer

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :Monster shooping trip.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel utrwala z uczniami nowe słownictwo i zwroty.
 4. Uczniowie słuchają i odgrywają historyjkę i wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 15   – 12 maja

Nazwa bloku programowego: What do you do in your free time?

Temat: Yes, I can!

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • uczeń utrwala użycie can i czasu present simple.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Yes, I can!

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Uczniowie wykonują  zadania utrwalające.
 4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 14   – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: What do you do in your free time

Temat: I can’t walk anymore.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • uczeń utrwala użycie can i czasu present simple;

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat : I can’t walk anymore.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia nowe słownictwo.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 13   – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Test.

Temat: Test.

Cele główne:

 • powtórka materiału;
 • przygotowanie do testu pisemnego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń rozwiązuje zadania testowe;
 • uczeń zapoznaje się z formą testu pisemnego.

 

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi.

 

Środki dydaktyczne:

Arkusze testowe

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :       Test.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Nauczyciel rozdaje arkusze testów.
 3. Uczniowie pracują z testami.
 4. Nauczyciel zbiera testy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 12   – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Enjoy your meal.

Temat: Food around the world.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • uczeń utrwala użycie przedimków a/an/the;

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :  Food around the world.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia nowe słownictwo.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 11   – 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Enjoy your meal.

Temat: It’s lunch time.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • uczeń utrwala użycie przedimków a/an/the;

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :  It’s lunch time.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia nowe słownictwo.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY: IV

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  10 – 03 lutego

Nazwa bloku programowego: Home sweet home

Temat: Home sweet home

Cele główne:

 • nazywanie pomieszczeń oraz mebli w języku angielskim;
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Cele szczegółowe:

 • zna nazwy mebli w języku angielskim;
 • potrafi wymienić w języku angielskim pomieszczenia znajdujące się w domu;
 • zapisuje nazwy mebli oraz pomieszczeń znajdujących się w domu;
 • słucha uważnie czytanego tekstu oraz odpowiada na pytania;
 • potrafi współtworzyć projekt z grupą osób.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań;
 • metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje.

Środki dydaktyczne:

Książka „Junior explorer 4”, gazetki reklamowe, klej, nożyczki, kartki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: The upside down house

 1. Powitanie uczniów.
 2. Powtórzenie słownictwa z poprzednich zajęć.
 3. Wspólne czytanie tekstu na temat odwróconego domu – zapoznanie dzieci z nowym słownictwem.
 4. Próba odczytania tekstu zapisanego odwrotnie.
 5. Rozwiązywanie krzyżówki o tematyce pomieszczeń w domu.
 6. Zapisywanie nowo poznanych słówek w porządku alfabetycznym.
 7. Wspólne wykonanie projektu „dom” – uczniowie wycinają elementy wystroju domu z gazet reklamowych oraz tworzą własne projekty pomieszczeń.
 8. Powtórzenie poznanego słownictwa z danej lekcji.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 9   – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Home sweet home.

Temat: Tidy up your room!

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje nazwy pomieszczeń w domu;
 • uczeń utrwala użycie przedimków a/an/the;
 • uczeń poznaje przyimki miejsca.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Tidy up your room!

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia słownictwo dotyczące domu.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 8   – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Home sweet home.

Temat: An unusual house.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń czyta i słucha ze zrozumieniem;
 • uczeń zna i nazywa elementy domu;
 • uczeń zna zasady użycia przedimka nieokreślonego a/an oraz przedimka określonego the;
 • uczeń potrafi odpowiedzieć na pytania związane z tekstem;
 • wykonuje ćwiczenia pomocnicze.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       An unusual house.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia nowe słownictwo.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Home sweet home

Temat: The amazing journey – a beautiful house

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje i utrwala nowe słownictwo;
 • ćwiczy użycie zwrotu there is/ there are;
 • czyta z podziałem na role.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

Materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio, zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat   : The amazing journey: a beautiful house.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego.
 2. Wprowadzenie do tematu lekcji, uczniowie słuchają historyjki.
 3. Nauczyciel zapoznaje uczniów z nowym słownictwem.
 4. Uczniowie czytają tekst i odpowiadają na zadania związane z nim.
 5. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.