Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 5- 25 listopada 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Late Autumn Celebrations

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest lato i jego najważniejsze cechy
 • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować zwyczaje i tradycje późnojesienne- zarówno polskie, amerykańskie jak i norweskie czy wschodnioeuropejskie lub żydowskie
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych z obchodami różnych świąt i innych kulturalnych obchodów lub uroczystości;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie rysunki o 2-3 późno jesiennych tradycjach/ świętach/uroczystościach, w tym obowiązkowo Dzień Zaduszny 31.października lub Wszystkich Świętych 1.listopada

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  IV- V

OPRACOWAŁA : mgr Edyta Stylo

Lekcja 12 – 11 marca

Nazwa bloku programowego :  J. angielski

Temat:  Przygotowanie do egzaminu.  Rozwiązujemy wzorcowy test egzaminacyjny

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć.
 • Umiejętność rozwiązania testu

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV – VII
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 6 – 10 GRUDNIA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: CHRISTMAS TIME

Cele główne : 

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować CHRISTMAS
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych ze Świętami;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie rysunki o tematyce BOŻONARODZENIOWEJ, z ich opisem

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA : mgr Edyta Stylo

LEKCJA 4- 29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat:  Holy Days Celebration and other Pagan celebrations dedicated to the past generations: Why do we celebrate Halloween and All Saints Day? How do we cherish our dead?

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest lato i jego najważniejsze cechy
 • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować zwyczaje i tradycje późnojesienne- zarówno polskie, amerykańskie jak i norweskie czy wschodnioeuropejskie lub żydowskie
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych z obchodami różnych świąt i innych kulturalnych obchodów lub uroczystości;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie rysunki o 2-3 późno jesiennych tradycjach/ świętach/uroczystościach, w tym obowiązkowo Dzień Zaduszny 31.października lub Wszystkich Świętych 1 listopada

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 2- 17 września 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: What were You doing last summer?

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest okres letni/letnie wakacje
 • Rozpoznaje pisaną charakterystykę tego czasu wolnego od zajęć szkolnych według obserwacji własnych i zainteresowań innych kolegów i koleżanek z klasy;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne prezentacji;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do prezentacji;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Write a Short Story about Your Summer Holiday 2022

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁA: mgr Edyta  Stylo

LEKCJA 7- 12 grudnia 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat : CHRISTMAS IS COMING! WORDS CONNECTED WITH CHRISTMAS. BRINGING BACK CHRISTMAS FEELINGS&MEMORIES. 

DO YOU ENJOY CHRISTMAS? WHY? HOW DO YOU USUALLY SPEND YOUR SPARE TIME DURING THE CHRISTMAS HOLIDAYS? WHAT ARE YOUR PLANS FOR CHRISTMAS THIS YEAR. WHO DO YOU WANT TO SPEND CHRISTMAS DAY WITH? DOES YOUR FAMILY HAVE ANY SPECIAL CHRISTMAS TRADITIONS?

DO YOU HAVE A BIG FAMILY? DO YOU ALL GET TOGETHER ON CHRISTMAS?

DO YOU REMEMBER THE DAY WHEN YOU FOUND OUT THAT SANTA CLAUS WASN`T REAL? HOW DID YOU FEEL? 

 

GRAMMAR: PAST CONTINUOUS AND PAST SIMPLE. SUBJECT PRONOUNS AND OBJECT PRONOUNS (I; YOU; WE; HIM; HER; THEM)

 

Słownictwo, metody opisowe, różne typy celebrowania Świąt Bożego Narodzenia w kraju rodzinnym i w Norwegii.  Użycie czasu Past Simple i Past Continuous. Jak zadawać poprawnie pytania? Do you like..? Why do You like…? Przygotowanie konceptu Kolacji Wigilijnej w/g rodzinnej tradycji

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka angielskiego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia; Rozwijanie nowoczesnych pojęć. Metoda opisowa.
 •  Nawiązanie do tradycyjnych czynności w praktycznej części konwersacji poprzez użycie opisów i porównań.
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe oraz komunikację z innymi;
 • Rozwijanie rozumienia abstrakcyjnych pojęć jak Christmas traditions, meals, days
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną w czytance.
 • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Opisuje swoje Boże Narodzenie.
 • Wie, co to są rzeczowniki i przymiotniki i potrafi wskazać je w zdaniach; sam wymyśla konkretna tras wycieczkowa w tymże mieście
 • Potrafi wskazać czasy w tekście, rozumie ich funkcję w materiale opisowym, potrafi inwentaryzować w j. angielski

HOMEWORK:
Christmas Fun Booklet- Songs and Activity:

1-Learn to sing at least 2 Christmas Songs (in English). Free choice of Songs. The booklet is attached in this email.

2. Fill it out- You got 3 weeks to work on it!

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 6- 6 grudnia 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOJęzyk angielski

Temat : ABOUT TOWN. DESCRIPTIONS OF THE WORLD`S MOST FAMOUS CITIES FROM THE TEXT. EUROPEAN CAPITAL CITIES AND  THEIR LANDMARKS. TRUE OR FALSE? QUIZ ABOUT DIFFERENT WORLD CAPITAL CITIES.

GRAMMAR: PAST CONTINUOUS AND PAST SIMPLE. SUBJECT PRONOUNS AND OBJECT PRONOUNS (I; YOU; WE; HIM; HER; THEM)

Słownictwo, metody opisowe, różne typy miast, kierunki, opis drogi, budynków, zabytków, obszarów rekreacyjnych, miejsc szczególnego zainteresowania. Jak się poruszać w dużym, nieznanym mieście. Użycie czasu Past Simple i Past Continuous. Jak zadawać poprawnie pytania? Do you like..? Why do You like…? Is it..? Przygotowanie konceptu trasy wycieczkowej (sightseeing) w wybranej  metropolii z użyciem listy zabytków.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka angielskiego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia; Rozwijanie nowoczesnych pojęć. Metoda opisowa.
 • Nawiązanie do tradycyjnych czynności w praktycznej części konwersacji poprzez użycie opisów i porównań.
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe oraz komunikację z innymi;
 • Rozwijanie rozumienia abstrakcyjnych pojęć jak sightseeing, landmarks itp.
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną w czytance.
 • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Opisuje swoje ulubione miasto- ulice, zabytki, budynki
 • Wie, co to są rzeczowniki i przymiotniki i potrafi wskazać je w zdaniach; sam wymyśla konkretna trasę wycieczkowa w tymże mieście
 • Potrafi wskazać czasy w tekście, rozumie ich funkcję w materiale opisowym, potrafi inwentaryzować w j. angielski

HOMEWORK:
Describe the towns You were visiting when You were younger.  What were the most interesting and fascinating things about them? Were You doing sightseeing there? Where? How? When? How much? Use past continuous and past simple. Use pronouns. 200 words minimum.

Słownictwo, metody opisowe, różne typy miast, kierunki, opis drogi, budynków, zabytków, obszarów rekreacyjnych, miejsc szczególnego zainteresowania. Jak się poruszać w dużym, nieznanym mieście. Użycie czasu Past Simple i Past Continuous. Jak zadawać poprawnie pytania? Do you like..? Why do You like…? Is it..? Przygotowanie konceptu trasy wycieczkowej (sightseeing) w wybranej  metropolii z użyciem listy zabytków.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV – V
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 4 – 21 LISTOPADA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat 1: MATERIAL WORLD: MATERIALS (AS BASED ON FORMER LESSON #4 AND HOMEWORK): REUSE, RENEW, RECYCLE, VINTAGE, REDESIGN, FLEA MARKET. WHAT ARE THEY GOOD FOR? WHY DO WE CARE?

How to make an effort to save the Globe- Part 2.

Słownictwo, metody opisowe, różne typy przedmiotów, młodzieżowych gadżetów, ubrań. Jak się poruszać w młodzieżowej modzie przez recycling. Użycie czasu modalnego, użycie czasów Past Simple i Past Continuous, użycie can, can’t must, mustn’t, do have to, don’t have to. Jak zadawać poprawnie pytania? Do you like..? Why do You like…? Is it..? Przygotowanie własnego konceptu ubrań do szkoły lub na imprezę podczas lekcji.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka angielskiego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia; Rozwijanie nowoczesnych pojęć moralnych. Metoda opisowa.
 •  Nawiązanie do codziennych, domowych czynności w praktycznej części konwersacji poprzez użycie gadżetów i porównań.
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe oraz komunikację z innymi;
 • Rozwijanie rozumienia abstrakcyjnych sustainable, recycling etc
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną w rozmowie o materiałach; Czy podoba mi się, czy preferuje, lubię to, co nosze i używam?
 • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Opisuje swoja garderobe.  Opisuje swoje ulubione gadżety. Opisuje swoje ulubione marki ubrań- albo vintage, reuse, recycling.
 • Wie, co to są rzeczowniki i potrafi wskazać je w zdaniach; sam wymyśla bardziej szczegółowe nazwy, rzadziej spotykane rzeczowniki np. w samodzielnie zaprojektowanym ubraniu.
 • Potrafi wskazać czasy w tekście, rozumie ich funkcję w materiale opisowym, potrafi inwentaryzować w j. angielskim;

Zadanie domowe (Homework)- a statement (300 words):

„How do I contribute to save the World”- my Wardrobe

First: 

Describe in detail Your own Wardrobe. Are you wearing everything You own? Do you have some pieces of clothing You are not using anymore? Describe them in detail. What are you going to give away or throw away and why? What are You going to keep? How would You recycle them? 

Second: 

Do You Think You could make an effort to reuse some of Your clothes in the future in order to save the Globe? Save money? Are you planning to redesign some of them? Reuse them? If Yeas, for which purpose? Costume Party? Seasonal variations? How are you going to practically make it? 

Third: 

Do You work on another sustainable project? Tell us about it. Use some other examples if You are not involved in it personally.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 4 – 7 LISTOPADA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat 1: MATERIAL WORLD: MATERIALS, SHOPPING HABITS. REUSE, RENEW, RECYCLE. VINTAGE. How to make an effort to save the Globe.  Słownictwo, metody opisowe, różne typy przedmiotów, młodzieżowych gadżetów, ubrań. Jak się poruszać w młodzieżowej modzie przez recycling. Użycie czasu modalnego, użycie czasów Past Simple i Past Continuous, użycie can, can’t must, mustn’t, do have to, don’t have to. Jak zadawać poprawnie pytania? Do you like..? Why do You like…? Is it..? Przygotowanie własnego konceptu ubrań do szkoły lub na imprezę.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka angielskiego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia; Rozwijanie nowoczesnych pojęć moralnych. Metoda opisowa.
 •  Nawiązanie do codziennych, domowych czynności w praktycznej części konwersacji poprzez użycie gadżetów itp.
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe oraz komunikację z innymi;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną w czytance o materiałach; Czy podoba mi się, czy preferuje, lubię to, co nosze i używam?
 • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Opisuje swój dom, swoje gadżety i inny dom, np. kolegów. Opisuje swoje ulubione gadżety. Opisuje swoje ulubione marki ubrań- albo recykling.
 • Wie, co to są rzeczowniki i potrafi wskazać je w zdaniach; sam wymyśla bardziej szczegółowe nazwy, rzadziej spotykane rzeczowniki np. w samodzielnie zaprojektowanym ubraniu.
 • Potrafi wskazać czasy w tekście, rozumie ich funkcję w materiale opisowym, potrafi inwentaryzować w j. angielskim;

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 3 – 24 PAŹDZIERNIKA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat :FOOD AROUND THE WORLD. Enjoy Your meal! How to prepare and eat it. Unusual food. A taste of Mexico, Poland, Norway, Italy – what are the most famous cuisines around the World. Nutrition. Healthy food. Junk food. Fast food. Słownictwo, metody opisowe, potrawy narodowe z innych czesci swiata, nasze polskie, domowe posiłki. Użycie czasu modalnego, użycie czasów Past Simple i Past Continuous, użycie can, can’t must, mustn’t, do have to, don’t have to. Jak zadawać poprawnie pytania? Do you like..? Why do You like…? Is it..? Przygotowanie własnego jadłospisu.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka angielskiego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia; Metoda opisowa.
 •  Nawiązanie do codziennych, domowych czynności w praktycznej części konwersacji.
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe oraz komunikację interpersonalna;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną w czytance o posiłkach; Czy lubie to, co mam na talerzu?
 • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Opisuje swój dom, inny dom, np. kolegów i podawane tam śniadania, obiady, kolacje. Opisuje jadłospis i różne inne posiłki w restauracji, w szkolnej stołówce, w barze lub w McDonaldzie. Opisuje kuchnie innych narodowości.
 • Wie, co to są rzeczowniki i potrafi wskazać je w zdaniach; sam wymyśla bardziej szczegółowe nazwy, rzadziej spotykane rzeczowniki np. w samodzielnie zaprojektowanym jadłospisie, nawet trochę zwariowanym. Potrafi narysować i opisać po angielsku różne egzotyczne produkty do jedzenia i bardziej wymyślne, międzynarodowe potrawy. Potrafi opisać narodowe polskie potrawy w taki sposób, który zostanie zrozumiany przez obcokrajowca (n.p. pierogi-Polish Style Dumplings).
 • Potrafi wskazać czasy w tekście, rozumie ich funkcję w materiale opisowym, potrafi inwentaryzować w j. angielskim;

Kunstner&designer
Galleri Stylo
fb: Galleri Stylo
Leder, Polonia
fb: Den polske klubben „Polonia”
Sjefredaktør, Polonia.no
fb: Polonia.no
Nestleder,  SØK
(Sentral- og Østeuropeisk Kultursenter)
Varamedlem (H), Kulturkomitè BSN, Oslo kommune
Varamedlem, Brukerråd, Helsedirektoratet