Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  8 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Mrs Claus explains Christmas traditions -.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych;
 • Rozwijanie świadomości różnic kulturowych i tradycji krajów.

Cele szczegółowe:

 • Poprzez wysłuchanie i pracę z video, uczeń poszerza wiedzę na temat kultury i tradycji obchodzenia świąt;
 • Uczeń rozumie różnice tradycji świąt, potrafi rozmawiać o nich oraz tym samym przekazywać innym zdobytą wiedzę.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/video-zone/mrs-claus-explains-christmas-traditions http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/video-zone-mrs-claus-explains-christmas-traditions-worksheet.pdf

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Mrs Claus explains Christmas traditions.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie słuchają i oglądają video na temat świąt.
 4. Uczniowie wykonują zadania do video, która ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Uczniowie dyskutują na temat filmiku-video w celu utrwalenia jej.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 7   – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Future predictions.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje zasady tworzenia zdań w czasie przyszłym.
 • Uczeń potrafi mówić o przypuszczeniach co do przyszłości.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje ćwiczy poprawną wymowę;
 • Uczeń poszerza słownictwo.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;
 • Problemowe.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/will-future-predictions

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Future predictions.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Uczniowie piszą krótki test z wiedzy z poprzedniej lekcji.
 3. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy, z których uczniowie dowiadują się istotne informacje odnośnie czasu Future Simple.
 4. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 5. Uczniowie grają w grę internetową, która ma na celu utrwalenie wiadomości.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Possesives.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje i wie jak używać poprawnie zaimki dzierżawcze.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • Uczeń rozwija umiejętność opisywania.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/possessives

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Possesives.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy, dzięki którym uczniowie dowiadują się podstawowych informacje na temat zaimków dzierżawczych.
 3. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 4. Uczniowie grają w internetową grę, która ma na celu praktykę zdobytej na lekcji wiedzy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: What will I be when I grow up?

Cele główne:

 • Uczeń poznaje nazwy zawodów;
 • Uczeń wie jak powiedzieć jaki zawód wykonuje osoba.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje zasady tworzenia zdań w czasie przyszłym „will”;
 • Uczeń rozwija umiejętność opisywania osób, opowiadając czym się zajmują.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/what-will-i-be-when-i-grow-up

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: What will I be when I grow up?.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, pytając kim chcą być kiedy dorosną.
 3. Uczniowie oglądają historyjkę, po czym opowiadają co tam się wydarzyło.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: My ideal teacher.

Cele główne:

 • Uczeń ćwiczy poprawną wymowę i czytanie.
 • Uczeń potrafi opisać drugą osobę.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje i utrwala przymiotniki;
 • Uczeń utrwala słownictwo i zwroty z tekstu o podróżach Guliwera.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/teaching-kids-my-ideal-teacher-lesson-plan.pdf

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My ideal teacher.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel powtarza z uczniami wiedzę z poprzedniej lekcji.
 3. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji poprzez pytania jak wyobrażają sobie idealnego nauczyciela.
 4. Uczniowie rozwiązują zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Gulliver’s Travels: Part 1: Voyage to Lilliput.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słówka z historyjki Podróże Guliwera;
 • Uczeń utrwala struktury czasu przeszłego;
 • Uczeń poznaje nowe zwroty w języku angielskim..

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

 

Środki dydaktyczne:

Materiały multimedialne, podręcznik, nagranie audio

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Gulliver’s Travels: Part 1: Voyage to Lilliput.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą pzy użyciu podstawowych zwrotów na powitanie,
 2. Przedstawienie tematu przez nauczyciela.
 3. Utrwalenie nowego słownictwa,
 4. Słuchanie historyjki przez uczniów,
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Alice in Wonderland part 1- kontynuacja.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń utrwala nowo poznane słownictwo z historyjki o Alicji;
 • Uczeń poznaje nowe słownictwo i wyrażenia;
 • Uczeń utrwala strukturę tworzenia czasu przeszłego Past Simple.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/drama/aliceinwonderland-ep01

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Alice in Wonderland part 1- kontynuacja.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Krótka powtórka z poprzedniej lekcji.
 3. Przedstawienie dalszej części bajki o Alicji, uczniowie zgadają co będzie dalej, po czym słuchają nagrania audio i sami opowiadają co wydarzyło się dalej.
 4. Uczniowie pracują z tekstem w grupach, a potem odgrywają bajkę z podziałem na role.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY „0”

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: Traffic and transport.

Cele główne:

 • Przedstawienie podstawowych środków transportu;
 • Wzbogacenie słownictwa uczniów odnośnie ruchu drogowego;
 • Podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie rozumienia ze słuchu;
 • Nauka zachowania się na pasach.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wymienia terminy związane z ruchem drogowym;
 • Uczeń pokazuje o jakim transporcie jest mowa;
 • Uczeń potrafi zachować ostrożność na przejściu dla pieszych.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Zdjęcia, ilustracje, zabawki, https://www.youtube.com/watch?v=9DNck4DR0Y0

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Transport.

 1. Piosenka witająca dzieci,
 2. Zapoznanie się z nowym słownictwem.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 1   – 15 września

Nazwa bloku programowego: Stories.
Temat: Alice in Wonderland: Part 1: Down the rabbit hole

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznają nowe słowa z historyjki o Alicji;
 • Uczeń ćwiczy struktury czasu przeszłego.

Metody:

 • Metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • Ruchowa;
 • Aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/drama/aliceinwonderland-ep01, Komputer

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat : Alice in Wonderland: Part 1: Down the rabbit hole

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel utrwala z uczniami nowe słownictwo i zwroty.
 4. Uczniowie słuchają i odgrywają historyjkę i wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 15   – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Gramatyka.

Temat: Stopniowanie przymiotników.

Cele główne:

 • przygotowanie do testu na koniec roku;
 • nauka stopniowania przymiotników.

Cele szczegółowe:

 • uczeń utrwala wiedzę;
 • uczeń ćwiczy użycie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :      Poprawa testów.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia zasady tworzenia przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.
 4. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.