Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI

OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 1 – 20 LISTOPADA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Jak napisać po angielsku krótkie opowiadanie (Storytell)

Cele główne:

  • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
  • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

  • Wie, co to jest opowiadanie;
  • Rozpoznaje pisaną charakterystykę postaci;
  • Wskazuje elementy kompozycyjne opowiadania;
  • Gromadzi i porządkuje materiał do opowiadania ;
  • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Napisz opowiadanie o przygodzie z wcześniejszego dzieciństwa-

Tell a Short Story about Your Early Childhood

Leave a Reply