Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II i IV

OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 1 – 20 LISTOPADA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Moja rodzina i kartki świąteczne- My Family and Christmas Cards

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

  • Wie, co to jest pisanie kartek świątecznych;
  • Rozumie dlaczego rodzina pragnie dostać świąteczne kartki
  • Rozpoznaje pisaną różne formy zwrotów grzecznościowych;
  • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię kartek świątecznych;
  • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
  • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie ok. 10 kartek świątecznych z angielskimi napisem Merry Christmas

Make 10 Christmas Cards You will send or give to Your Friends and Your Family

Leave a Reply