Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA  mgr Marta Walczak

Lekcja 6- 20 listopada 2021

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane. Edukacja       przyrodnicza.

Temat: Stany skupienia wody. Zwierzęta zimą

 Cele główne:

 • Poszerzenie wiadomości o wodzie, jej występowaniu na ziemi i znaczeniu;
 • Wyjaśnienie znaczenia założeń oszczędzania wody;
 • Zapoznanie ze stanami skupienia wody wyjaśnienie zależności stanu skupienia wody od temperatury;
 • Wyjaśnienie uczniom dlaczego musimy pomagać zwierzętom zimą;
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić jakie stany skupienia ma woda;
 • Wyjaśnić zależność stanu skupienia wody od temperatury;
 • Wyjaśnić dlaczego oszczędzanie wody jest tak istotne dla człowieka;
 • Opisać w jaki sposób możemy pomagać zwierzętom podczas zimy.
 • Dopasować jadłospis do konkretnego mieszkańca lasu.

 

 

Zadanie domowe

 

 1. Wykonaj ilustrację przedstawiającą zmiany stanu skupienia wody.
 2. Przygotuj wypowiedź ustną na temat pomagania zwierzętom podczas zimy.

Leave a Reply