Biologia konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V- VI

OPRACOWAŁA  mgr Marta Walczak

Lekcja 6-  20 listopada 2021

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Rodzaje tkanek zwierzęcych. Tkanka mięśniowa.

 Cele główne:

  • Usystematyzowanie z pojęcia tkanki;
  • Wyjaśnienie jakie rodzaje tkanki mięśniowej występują w organizmie;
  • Występowanie i zadania tkanki mięśniowej;
  • Budowa i zróżnicowanie tkanki mięśniowej.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

  • Wyjaśnić czym jest tkanka;
  • Wyjaśnić znaczenie tkanki mięśniowej;
  • Opisać funkcje tkanki mięśniowej;
  • Wyjaśnić i opisać budowę tkanki mięśniowej.

 

 

Zadanie domowe

 

 

  1. Jakie funkcje pełni tkanka mięśniowa- nauczyć się.
  2. Wyjaśnij zadania tkanki mięśniowej.

Gdzie, w organizmie człowieka, znajduje się mięsień gładki.

Leave a Reply