Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja 4– 23 marca

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Koniec II wojny światowej

Cele główne:

 • Rozwijanie pasji historycznej poprzez poszerzenie wiedzy o zakończeniu II wojny światowej i towarzyszących temu okolicznościach;
 • Poznanie kształtu świata tuż po zakończeniu działań wojennych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna czynniki decydujące o zakończeniu wojny i kształcie polityki globalnej;
 • Umie opisać sytuację Polski w świetle nowego ładu.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Koniec II wojny światowej.

 1. Omówienie zakończenia działań wojennych i ich efektów;
 2. Charakterystyka nowego podziału świata;
 3. Opisanie sytuacji Polski w świetle nadchodzących zmian.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  3 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Koniec II wojny światowej

Cele główne:

 • Opisanie zakończenia II wojny światowej i towarzyszących temu okoliczności;
 • Opisanie kształtu świata tuż po zakończeniu działań wojennych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna czynniki decydujące o zakończeniu wojny i kształcie polityki globalnej;
 • Umie opisać sytuację Polski w świetle nowego ładu;
 • Potrafi scharakteryzować zmiany dotyczące kształtu świata wynikające z wydarzeń towarzyszących działaniom wojennym podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Koniec II wojny światowej

 1. Omówienie zakończenia działań wojennych II wojny światowej i ich efektów;
 2. Omówienie nowego podziału świata wynikającego z wydarzeń podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu;
 3. Omówienie sytuacji Polski w świetle nadchodzących zmian.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  2 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Na frontach II wojny światowej.

Cele główne:

 • Opisanie przebiegu działań wojennych w latach 1939-1945;
 • Ukazanie podstaw II-wojennej batalistyki i militarystyki.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna przebieg działań wojennych w okresie II wojny światowej;
 • Umie opisać najważniejsze aspekty batalistyczne i militarne;
 • Rozumie wpływ wojny na światopogląd i myślenie ludzi współczesnych.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przebieg II wojny światowej.

 1. Omówienie przebiegu działań wojennych w latach 1939-1945;
 2. Ukazanie przesuwania się frontów i efektów tych zmian;
 3. Omówienie podstaw II-wojennej militarystyki i sztuki wojennej.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  1 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Wybuch II wojny światowej.

Cele główne:

 • Opisanie przyczyn i wybuchu konfliktu i kontekstu wydarzeń;
 • Zaznajomienie ucznia z pierwszym etapem działań wojennych (rok 1939);
 • Przedstawienie konsekwencji pierwszych wydarzeń;
 • Ukazanie złożoności problematyki II wojny światowej i jej znaczenia dla współczesności.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna okoliczności i przyczyny wybuchu II wojny światowej;
 • Umie opisać najważniejsze aspekty batalistyczne i militarne;
 • Jest zaznajomiony ze złożonością zagadnienia i jego oddziaływania na współczesność;
 • Stara się racjonalnie, a nie emocjonalnie analizować temat.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Prezentacja multimedialna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat: Początek II wojny światowej.

 1. Omówienie przyczyn wybuchu II wojny światowej;
 2. Omówienie przebiegu pierwszych etapów konfliktu;
 3. Przedstawienie problematyki propagandy i politycznego znaczenia wojny;
 4. Ukazanie konsekwencji pierwszego etapu konfliktu.