Konspekt

Konspekt dla klasy VIII

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 5 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego : Historia

Temat: Polska po II wojnie światowej.

Cele główne:

 • Omówienie początków komunizmu w Polsce powojennej.
 • Przybliżenie nastawienia Polaków do komunizmu i omówienie powojennej odbudowy.
 • Nakreślenie sytuacji PRL w okresie głębokiego stalinizmu.
 • Ukazanie wydarzeń października 1956 i przejęcia władzy przez Władysława Gomułkę.
 • Przeanalizowanie sytuacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1956 – 1976, do czasu powstania Solidarności.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi omówić szczegółowo kształtowanie się systemu komunistycznego w Polsce powojennej.
 • Uczeń umie opisać stosunek narodu polskiego do ustroju komunistycznego.
 • Uczeń rozumie i potrafi swoimi słowami przybliżyć zagadnienie sytuacji PRL w czasach stalinowskich.
 • Uczeń jest w stanie wyczerpać temat istotnych wydarzeń roku 1956 i zna postać Władysława Gomółki.
 • Uczeń swobodnie analizuje okres historyczny lat 1956 – 1976 historii PRL oraz sprawnie odpowiada na pytania związane z tym okresem.

Metody:

 • Wykład
 • Praca z podręcznikiem
 • Dyskusja

Środki dydaktyczne:

 1. Podręcznik do klasy VIII „Wczoraj i dziś”

Przebieg lekcji:

I jednostka lekcyjna

 • Przypomnienie postanowień traktatów pokojowych kończących II wojnę światową i omówienie pierwszych lat powojennych w Polsce.
 • Omówienie nastawienia Polaków do komunizmu.
 • Nakreślenie czasu odbudowy kraju w okresie stalinowskim.
 • Przedyskutowanie dojścia do władzy Władysława Gomółki.
 • Analiza sytuacji PRL w latach 1956 – 1976.

Leave a Reply